Menslikehulpbronbestuur 2023, Desember

Personeelassessering: stelsel en metodes

Personeelassessering: stelsel en metodes

Personeelassessering stel jou in staat om te identifiseer hoe bekwaam die werknemers wat by die onderneming betrokke is, is, en dit is die doeltreffendheid van hul werk wat die belangrikste faktor is wat die doeltreffendheid van die maatskappy as geheel beïnvloed. Om die doeltreffendheid van die uitvoering van verskeie werknemers van hul opgedra pligte te verduidelik, is dit nodig om spesiale evalueringsmetodes te gebruik

Hooftelling: definisie, konsep en struktuur

Hooftelling: definisie, konsep en struktuur

Vir die bestuur van enige maatskappy is die vraag hoeveel personeel moet wees sodat dit doeltreffend kan funksioneer altyd 'n belangrike vraag. Get altipes. Berekeningsmetodes vir verskillende groepe werknemers. Moontlike struktuur van die firma se personeel. Sleutelaanwysers en berekeningstappe

Terugvoer: voorbeelde, tipes, funksies uitgevoer, positiewe en negatiewe kante

Terugvoer: voorbeelde, tipes, funksies uitgevoer, positiewe en negatiewe kante

Mense dink selde aan die geheime van produktiewe kommunikasie. Maar as jy 'n paar truuks ken, kan jy nie net 'n aangename gespreksgenoot word nie, maar ook leer hoe om mense te manipuleer. Hoe om dit te doen? Gee aandag aan die terugvoer wat jy in gesprekke gee en wat na jou toe terugkom. Vind voorbeelde van terugvoer hieronder

Produksiedissipline is Definisie van die term, kenmerke, maniere om te bereik

Produksiedissipline is Definisie van die term, kenmerke, maniere om te bereik

Hierdie artikel sal jou in detail vertel oor wat arbeids- (produksie-) dissipline is, hoe om die vlak daarvan by die onderneming te ontleed. Dit sal ook beskryf hoe om dissipline te versterk, wat om te doen met daardie werknemers wat dit doelbewus oortree

Voorbeeld interne regulasies van die organisasie. Model interne arbeidsregulasies

Voorbeeld interne regulasies van die organisasie. Model interne arbeidsregulasies

Wat is die interne regulasies van die organisasie? Kopieer 'n voorbeeld of wysig dit? Verantwoordelikheid van die werkgewer vir PWTR. Vereiste afdelings van die dokument. Wat moet nie ingesluit word nie? Aanneming en goedkeuring van die Reëls, met inagneming van die mening van die vakbond. Registrasie van die titelblad, algemene bepalings. Afdelings: dissiplinêre aanspreeklikheid, arbeidstyd, betaling van vergoeding, ens. Geldigheid van die dokument, veranderinge

Horizontale skakels: konsep, bestuurstruktuur, tipes skakels en interaksie

Horizontale skakels: konsep, bestuurstruktuur, tipes skakels en interaksie

Horizontale verbande in die bestuurstruktuur: algemene konsep, variëteite (funksioneel, liniêr, liniêr-funksioneel verdeeld) en hul beskrywing. Die hoofkenmerke van verbindings en vorme van hul manifestasie. Voorwaardes wat nodig is vir die effektiewe funksionering van groepe wat volgens die tipe horisontale skakels gebou is

Deelname van werknemers aan die bestuur van die organisasie: vorms, geskiedenis van die skepping van organisasies en werkersregte

Deelname van werknemers aan die bestuur van die organisasie: vorms, geskiedenis van die skepping van organisasies en werkersregte

Wetgewende regulering van die kwessie. Wat dit is? Geskiedenis van organisasies vir die beskerming van werkersregte. Wat is die reg van werkers en die plig van werkgewers? Vorms van deelname van werknemers aan die bestuur van die organisasie. Met inagneming van die menings van vakbonde, hou konsultasies, verkryging van inligting wat die belange van werknemers raak, deelname aan die ontwikkeling van kollektiewe ooreenkomste

Die mikro-omgewing van 'n firma is Konsep, definisie, hooffaktore en struktuur

Die mikro-omgewing van 'n firma is Konsep, definisie, hooffaktore en struktuur

Enige firma is geskep vir wins. Om te verhoed dat die maatskappy onwinsgewend word, is daar 'n bemarkingsbestuurstelsel wat jou toelaat om produkte te skep wat aantreklik is vir die verbruiker. Die sukses van die organisasie hang af van die werk van takke, afdelings, departemente, tussengangers en die optrede van mededingers. 'n Suksesvolle bemarker evalueer die mikro-omgewing en die makro-omgewing van die firma

Regulasies oor wesenlike aansporings vir werknemers: verpligte items, kenmerke, wetlike norme

Regulasies oor wesenlike aansporings vir werknemers: verpligte items, kenmerke, wetlike norme

Vervaardigingsondernemings, opvoedkundige en mediese instellings, kleinhandelkettings en ander soorte organisasies stel in bekwame en lojale personeel belang. Wins, erkenning van 'n produksie of handelsmerk, erkenning van kliënte is direk verwant aan die optrede van werknemers. Die bestuur en eienaars van maatskappye moet 'n stelsel van werknemersmotivering implementeer vir die behaalde aanwysers en die kwaliteit van werk

Ondersteuningspersoneel is Die konsep, definisie, werksomstandighede en beginsels van vergoeding

Ondersteuningspersoneel is Die konsep, definisie, werksomstandighede en beginsels van vergoeding

Werknemers van die organisasie is verdeel in hoof- en ondersteuningspersoneel. Anders as die hoofondersteuningspersoneel, verrig hulle funksies wat nie verband hou met die hoofaktiwiteite van die maatskappy nie. Die artikel bespreek die kenmerke en kenmerke van ondersteuningspersoneel

Verdeling en samewerking van arbeid: betekenis, tipes, wese

Verdeling en samewerking van arbeid: betekenis, tipes, wese

Behoorlike organisasie van produksieprosesse maak dit moontlik om hoë prestasie van die maatskappy te behaal. Afhangende van die tipe aktiwiteit, is dit nodig om die verdeling en samewerking van arbeid toe te pas. Hierdie kategorieë maak dit moontlik om 'n vermindering in die siklus van vervaardigingsprodukte te bereik, om gereedskap te spesialiseer en om arbeidsproduktiwiteit te verhoog. Die betekenis, tipes en wese van hierdie prosesse sal in die artikel bespreek word

Konflikte in 'n span: maniere om dit op te los, klassifikasie, oorsake en effektiewe metodes om probleme op te los

Konflikte in 'n span: maniere om dit op te los, klassifikasie, oorsake en effektiewe metodes om probleme op te los

Die probleem van konflikte in die span en maniere om dit op te los, is relevant vir mense betrokke in verskeie velde en gebiede. 'n Spesifieke kenmerk van 'n persoon is die kompleksiteit van interaksie met ander persone onder sekere omstandighede. Hoe groter die span, hoe groter is die waarskynlikheid van toestande wat deur gespanne konflikverhoudinge gevolg word. Kom ons kyk na hierdie onderwerp in meer detail

Optimalisering van personeeltelling: tipes, doelwitte, aktiwiteite, prosedures

Optimalisering van personeeltelling: tipes, doelwitte, aktiwiteite, prosedures

Optimalisering van die aantal personeellede in die onderneming is die proses om die aantal werknemers te bepaal wat nodig is vir die doeltreffende en optimale funksionering van die maatskappy. Dit is onder sulke omstandighede dat daar verwag kan word dat met minimale arbeidskoste vir werknemers 'n uitstekende werk van die maatskappy verseker sal word

Bepaling van die behoefte aan personeel: die konsep, beplanningsmetodes en maniere om dit te dek

Bepaling van die behoefte aan personeel: die konsep, beplanningsmetodes en maniere om dit te dek

Een van die waardevolste hulpbronne van enige maatskappy is sy personeel. Dit is egter redelik duur. Daarom is dit uiters belangrik om die aantal werknemers te bepaal waarin jy die maksimum ekonomiese effek teen die laagste koste kan bereik. Hiervoor word spesiale metodes en benaderings gebruik. Die bepaling van die behoefte aan personeel is een van die prioriteitstake van bestuur. Hoe hierdie proses uitgevoer word, sal in die artikel bespreek word

Die hooffunksies van die personeelontwikkelingsubstelsel is: werk met 'n personeelreserwe, heropleiding en gevorderde opleiding van werknemers, beplanning en monitering van 'n besi

Die hooffunksies van die personeelontwikkelingsubstelsel is: werk met 'n personeelreserwe, heropleiding en gevorderde opleiding van werknemers, beplanning en monitering van 'n besi

Die hooffunksies van die personeelontwikkelingsubstelsel is doeltreffende organisatoriese hulpmiddels wat die kwalifikasies van 'n bekwame werknemer kan verbeter tot 'n interne, meester, gesag, mentor. Dit is in die organisasie van sulke groei van werknemers dat die vaardigheid van 'n koel personeelwerker lê. Dit is vir hom belangrik wanneer die subjektiewe "gevoel vir belowende personeel" aangevul word deur 'n objektiewe diep kennis van die metodologie van personeelwerk, wat diep ontwikkel en in detail gereguleer is

Algemene kenmerke van die span, sy struktuur, verhoudings en sielkundige klimaat

Algemene kenmerke van die span, sy struktuur, verhoudings en sielkundige klimaat

Die hoogste vorm van 'n georganiseerde kleingroep is 'n kollektief. Dit word gekenmerk deur die regulering van aktiwiteite en lewe, 'n streng organisasie, die afwesigheid van konflikte, die teenwoordigheid van 'n leier wat gerespekteer word, solidariteit tussen lede, vriendskaplike verhoudings, ens

Tipes en funksies van bestuursbeheer

Tipes en funksies van bestuursbeheer

Beheer is die hoofdoelwitfunksie van bestuur in 'n organisasie: die proses om werklike prestasie met gevestigde maatskappystandaarde te vergelyk. Elke bestuurder moet die aktiwiteite van sy ondergeskiktes monitor en evalueer. Bestuursbeheer help om regstellende aksies aan die kant van die bestuurder op 'n tydige wyse te neem om onvoorsiene omstandighede of finansiële verliese vir die maatskappy te vermy

Die kern van motivering: konsep, prosesorganisasie, funksies

Die kern van motivering: konsep, prosesorganisasie, funksies

Om enige aktiwiteit uit te voer, moet 'n persoon aksies wil uitvoer, dit hou verband met die konsep van motivering. Die belangrikste funksie van 'n bestuurder is om personeel te motiveer om te werk. Om hierdie belangrike funksie te verrig, is dit nodig om te verstaan wat hierdie proses is. Kom ons kyk wat die essensie en funksies van werknemersbestuursmotivering is

Bestuurskonsultasie is Konsep, definisie, tipes, rigtings en stadiums van ontwikkeling

Bestuurskonsultasie is Konsep, definisie, tipes, rigtings en stadiums van ontwikkeling

Binne die raamwerk van hierdie artikel sal die basiese beginsels van die organisering van die bestuurskonsultasieproses as 'n spesiale tipe aktiwiteit oorweeg word. Kom ons ontleed die tipes, stadiums, rigtings van ontwikkeling van die proses in moderne toestande

Personeelsamestelling: konsep, tipes, klassifikasie. personeelstruktuur en bestuur

Personeelsamestelling: konsep, tipes, klassifikasie. personeelstruktuur en bestuur

Onder staatsadministratiewe aktiwiteit word 'n soort maatskaplik nuttige werk bedoel. Dit is trouens die professionele werk van persone wat op 'n deurlopende basis by die apparaat van staatsmag betrokke is. Enige bestuursproses impliseer 'n stel vereistes vir bestuursobjekte, dus moet almal wat by die staatsdiens betrokke is hoogs gekwalifiseerd wees en oor spesiale menslike eienskappe beskik. So wat is personeel?

Talentbestuur: konsep, basiese beginsels, personeelbeleid en ontwikkelingsprogramme

Talentbestuur: konsep, basiese beginsels, personeelbeleid en ontwikkelingsprogramme

Hierdie artikel word gewy aan die oorweging van die talentbestuurstelsel. Die inligting verskaf 'n gedetailleerde beskrywing van die talentbestuurstrategie by die onderneming, sy basiese beginsels en stadiums van werk met personeel

Die lys van werknemers van die onderneming. Beskikbaarheid van arbeidshulpbronne

Die lys van werknemers van die onderneming. Beskikbaarheid van arbeidshulpbronne

Om verskeie personeelprobleme op te los, kan spesialiste van die betrokke departemente van die onderneming die lys van werknemers van die maatskappy vorm. Met watter doel kan hulle dit doen? Wat is die kenmerke van die samestelling van die salarisstaat van werknemers?

Horizontale verdeling van arbeid is Die vlakke van bestuur in die organisasie, die konsep van doelwitte en doelwitte

Horizontale verdeling van arbeid is Die vlakke van bestuur in die organisasie, die konsep van doelwitte en doelwitte

Vir die doeltreffendheid van die onderneming word horisontale en vertikale verdeling van arbeid in bestuur gebruik. Dit maak voorsiening vir die besonderhede van die produksieproses en die verdeling van magte tussen bestuurders van verskillende vlakke. Om die prestasie van die maatskappy te verbeter, is dit nodig om die beginsels van die verdeling van arbeid te ken, asook om die doelwitte en doelwitte van die organisasie korrek te bepaal

Menslike hulpbronne vandag

Menslike hulpbronne vandag

Die artikel skets kortliks moderne konsepte in Russiese HR-praktyk en tendense in die ontwikkeling van verhoudings tussen die werkgewer en personeel

Organisasie van arbeid is Die stelsel van arbeidsorganisasie

Organisasie van arbeid is Die stelsel van arbeidsorganisasie

In moderne toestande neem die behoefte aan hoë arbeidsorganisasie toe namate die mededingende omgewing en produksiedoeltreffendheid groei. Georganiseerde arbeid het nog altyd die hoogste resultate verskaf en lewer. Die stelsel van arbeidsorganisasie op 'n hoë vlak word 'n waarborg van effektiewe aktiwiteit op enige gebied

Produksiepersoneel: definisie, getal, bestuursmetodes

Produksiepersoneel: definisie, getal, bestuursmetodes

As deel van hierdie artikel sal ons 'n algemene idee van die samestelling en vorming van die produksiepersoneel van 'n onderneming beskou as die hoofkategorie wat die maatskappy se winspunt beïnvloed

Nywerheids- en produksiepersoneel: beskrywing van die konsep, kategorie, standaardnommer

Nywerheids- en produksiepersoneel: beskrywing van die konsep, kategorie, standaardnommer

Uit die basiese beginsels van die Menslike Hulpbronbestuur-dissipline is dit bekend dat personeel 'n stel werknemers is wat by 'n spesifieke onderneming werk, volgens die bepalings van 'n dienskontrak. Soms word hierdie versameling 'n staat genoem. Die hele personeel van die maatskappy word gewoonlik in twee groot kategorieë verdeel: nie-produksie en industriële produksie personeel

Afvalwaterbehandeling van olieprodukte: metodes, metodes en doeltreffendheid

Afvalwaterbehandeling van olieprodukte: metodes, metodes en doeltreffendheid

Op die oomblik is tegnologieë en middele, metodes en eenhede, waardeur afvalwaterbehandeling van olieprodukte uitgevoer word, van die belangrikste maniere om omgewingsbeskerming te verseker. In ons land is daar vir ongeveer vyf jaar wetlik vasgestelde standaarde vir die suiwering van vloeistowwe wat deur ondernemings vrygestel word. Dokumentasie oor hierdie kwessie bepaal die kwaliteit en volume water wat deur industriële fasiliteite geproduseer kan word

Beweging van 'n werknemer: die volgorde van beweging, die nuanses

Beweging van 'n werknemer: die volgorde van beweging, die nuanses

Beweging van 'n werknemer kan op verskeie maniere voorgestel word. Die artikel beskryf wanneer en hoe hierdie prosedure uitgevoer word. Die belangrikste verskille tussen die proses en die vertaling word gegee, asook die reëls vir die verwerking van die oordrag

Die vertikale verdeling van arbeid is Vorme van arbeidsorganisasie in die onderneming

Die vertikale verdeling van arbeid is Vorme van arbeidsorganisasie in die onderneming

Die vertikale verdeling van arbeid word gebruik om die werk van die koördinering van alle aksies en die direkte uitvoering van hierdie aksies te skei. So 'n verdeling in verskeie vlakke is in die meeste gevalle tipies vir redelik groot maatskappye. Hoe groter die maatskappy met 'n groot aantal takke en afdelings, hoe meer vlakke is daar in die arbeidsverdeling

"Kwaliteitsirkels" is 'n kwaliteitbestuursmodel. Japannese "Quality Circles" en die moontlikhede van hul toepassing in Rusland

"Kwaliteitsirkels" is 'n kwaliteitbestuursmodel. Japannese "Quality Circles" en die moontlikhede van hul toepassing in Rusland

Moderne markekonomie vereis dat maatskappye voortdurend hul tegnologiese prosesse en personeelopleiding verbeter. Kwaliteitsirkels is 'n goeie manier om aktiewe werknemers by die werksproses te betrek en die mees produktiewe idees in die onderneming te implementeer

Hoe om werknemers behoorlik te ontslaan: tipes ontslag, wetlike vereistes

Hoe om werknemers behoorlik te ontslaan: tipes ontslag, wetlike vereistes

Vroeër of later word enige werkgewer gedwing om uit te vind hoe om werknemers behoorlik af te dank, hoe om 'n persoon te tel, amptelik van hom afskeid te neem, hoe om die proses korrek te formaliseer sodat daar geen vrae van regeringsowerhede is nie

Die geografiese verdeling van arbeid is Geskiedenis, voorbeelde, die rol van Rusland

Die geografiese verdeling van arbeid is Geskiedenis, voorbeelde, die rol van Rusland

Die geografiese verdeling van arbeid stel lande in staat om sekere nywerhede te ontwikkel, terwyl hulle nie probleme ondervind met die gebrek aan goedere wat in aanvraag is nie, maar wat onmoontlik of ekonomies onwinsgewend is om in hul gebiede te produseer. Die stelsel van produkuitruiling tussen lande het in die oudheid ontstaan, en met die ontwikkeling van tegnologie en vervoer word dit net verskerp

Die projekspan is Konsep, stadiums van ontwikkeling en bestuur

Die projekspan is Konsep, stadiums van ontwikkeling en bestuur

Onlangs, in bestuur, projekbestuur en ander afdelings van die toegepaste teorie van bestuur van organisasiestelsels, word meer en meer aandag gegee aan die spanwerk van die organisasie se personeel. 'n Span is 'n kollektief ('n vereniging van mense wat gesamentlike aktiwiteite uitvoer en gemeenskaplike belange het), wat in staat is om doelwitte outonoom en op 'n gekoördineerde wyse te bereik, met minimale beheeraksies

Spanontwikkelingstadiums: proses, samestelling, spanlede en leierskapstyl

Spanontwikkelingstadiums: proses, samestelling, spanlede en leierskapstyl

Spanwerk gaan alles daaroor om saam te werk, selfs wanneer julle apart van mekaar is. In die afgelope jaar het maatskappyleiers toenemend die skepping en versterking van 'n gunstige sielkundige klimaat in die maatskappy geprioritiseer. Hulle verstaan dat 'n effektiewe samehangende span die las op die leier van die organisasie kan verminder, die geh alte van besluite wat geneem word, kan verbeter en die waarskynlikheid van bestuursfoute kan verminder. Spanbou verbeter interaksie tussen mense

Spanbou-aktiwiteite vir die span

Spanbou-aktiwiteite vir die span

N Vriendelike, hegte span, gereed om alles moontlik te doen om hul doelwitte te bereik, is die droom van enige leier. Terselfdertyd wil elke topbestuurder 'n ware span by sy onderneming sien. In 'n breë sin beteken hierdie konsep 'n werkspan met 'n hoë vlak van samehorigheid, waarvan elke lid 'n verbintenis het tot gemeenskaplike doelwitte, sowel as die waardes van die organisasie

Personeelbeleid en personeelstrategie: konsep, tipes en rol in ondernemingsontwikkeling

Personeelbeleid en personeelstrategie: konsep, tipes en rol in ondernemingsontwikkeling

Nou beweeg die personeelbestuursfunksie na 'n nuwe kwalitatiewe vlak. Nou val die klem nie op die uitvoering van direkte opdragte van lynbestuur nie, maar op 'n holistiese, onafhanklike, geordende stelsel, wat bydra tot die verbetering van doeltreffendheid en die bereiking van die doelwitte van die organisasie. En dit is waar MH-beleid en MH-strategie help

Werkplekinstandhouding: organisasie en instandhouding van die werkplek

Werkplekinstandhouding: organisasie en instandhouding van die werkplek

N Belangrike deel van die proses om arbeid in produksie te organiseer, is die organisasie van die werkplek. Prestasie hang af van die korrektheid van hierdie proses. 'n Werknemer van die maatskappy moet nie in sy aktiwiteite afgelei word van die vervulling van die take wat aan hom opgedra is nie. Om dit te doen, is dit nodig om behoorlike aandag te skenk aan die organisasie van sy werkplek. Dit sal verder bespreek word

Wat is die voordele van interne werwing? Seleksiemetodes, metodes en aanbevelings vir personeelbestuur

Wat is die voordele van interne werwing? Seleksiemetodes, metodes en aanbevelings vir personeelbestuur

Wat is interne werwing? Wat is die belangrikste voordele van interne werwingsbronne, wat is dit en wat sluit die interne keuringstegnologie in - jy kan uitvind deur hierdie artikel te lees

Die hoofstadia van personeelkeuse, proseskenmerke en -kriteria

Die hoofstadia van personeelkeuse, proseskenmerke en -kriteria

Lys van die hoofstadia van personeelkeuse by ondernemings en organisasies. Wat is die stadiums van personeelkeuse? Beskrywing van metodes en bestuursinstrumente in die keuring van kandidate en aansoekers vir 'n vakante pos in die maatskappy

Konflikte in organisasies is Die konsep, tipes, oorsake, metodes van oplossing en gevolge van konflikte in 'n organisasie

Konflikte in organisasies is Die konsep, tipes, oorsake, metodes van oplossing en gevolge van konflikte in 'n organisasie

Misverstande vergesel ons oral, ons kom dit dikwels by die werk en by die huis teë, in kommunikasie met vriende en kennisse. Konflikte in organisasies verdien spesiale aandag - dit is die plaag van baie maatskappye, wat 'n groot aantal werknemers insluit. In sommige gevalle kan sulke botsings van belange gesien word as 'n bykomende deel van die werkproses wat daarop gemik is om die klimaat in die span te verbeter

Bedryfs- en instandhoudingspersoneel: pligte en posbeskrywing

Bedryfs- en instandhoudingspersoneel: pligte en posbeskrywing

Wie is die operasionele en instandhoudingspersoneel? Wie behoort tot hierdie kategorie en wat is die verantwoordelikhede van die personeel? Wat is duplisering van operasionele en instandhoudingspersoneel, die essensie en tydsberekening van die gang

Tipe personeelassessering. Personeel bestuur

Tipe personeelassessering. Personeel bestuur

Kontroleer personeel vandag – in die lig van strawwe mededinging – gee sakeleiers meer aandag. Die sukses van die maatskappy hang direk af van die kriteria waarvolgens die personeel gevorm word en hoe effektief hul potensiaal aangewend word. En goeie leiers verstaan dit. In verband met die vraag, gedikteer deur die realiteite van die tyd, het hoëronderwysinstellings begin om spesialiste van 'n nuwe vlak te produseer - personeelbestuurders

VTE - wat is dit? Voorbeelde en berekeningsmetodes

VTE - wat is dit? Voorbeelde en berekeningsmetodes

Die term VE beteken die volle ekwivalent of hoeveelheid werk verrig vir 40 uur se werk van werknemers gedurende die week. Hoe klink die letterlike vertaling van Voltydse Ekwivalent?

Personeellojaliteit is 'n korrekte, opregte en respekvolle houding teenoor bestuur en werknemers. Vorming, evaluering en metodes om lojaliteit te verhoog

Personeellojaliteit is 'n korrekte, opregte en respekvolle houding teenoor bestuur en werknemers. Vorming, evaluering en metodes om lojaliteit te verhoog

Hierdie artikel sal jou in detail vertel wat personeellojaliteit in 'n organisasie is, hoe om die vlak van lojaliteit te bepaal en wat die maniere is om dit te verhoog. En ook nadat u gelees het, kan u die kenmerke van die invloed van lojaliteitsfaktore op die werk van die maatskappy uitvind

Werktydbenuttingskoers - kenmerke, ontleding en aanwysers

Werktydbenuttingskoers - kenmerke, ontleding en aanwysers

Analise van die gebruik van werktyd speel 'n deurslaggewende rol in die analitiese en rekeningkundige werk van die onderneming. Die basis van so 'n ontleding is die berekening van die koëffisiënte vir die gebruik van werktyd in verskeie opsies

ZAO "GradProekt": terugvoer van werknemers oor die werkgewer

ZAO "GradProekt": terugvoer van werknemers oor die werkgewer

Of jy nou vir 'n werk aansoek doen of op soek is na 'n ontwerporganisasie om die werk te doen, resensies is van primêre belang. Hulle laat jou toe om die maatskappy van binne te sien. Vandag oorweeg ons die maatskappy "GradProject":

Opstel van 'n skofskedule: voorbeeld. Bestelling om die skofskedule te verander: voorbeeld

Opstel van 'n skofskedule: voorbeeld. Bestelling om die skofskedule te verander: voorbeeld

Baie vrae word geopper deur so 'n taak soos die skedulering van skofte. U kan altyd 'n voorbeeld van hierdie dokument vind, maar daar is baie subtiliteite wat in hierdie artikel bespreek sal word

Gemotiveerde assessering van professionele, persoonlike eienskappe: voorbeelde, voorbeeldverslag

Gemotiveerde assessering van professionele, persoonlike eienskappe: voorbeelde, voorbeeldverslag

Om 'n gemotiveerde beoordeling van die professionele en persoonlike eienskappe van werknemers te maak, moet jy baie werk doen. Jy sal leer hoe om dit te doen deur die artikel te lees

Getal werknemers is Definisie, berekeningsmetodes

Getal werknemers is Definisie, berekeningsmetodes

Die artikel sal jou vertel wat die aantal werknemers in 'n onderneming is, asook die reëls vir die berekening daarvan

Bedryfspersoneel: instruksies en pligte. Wie behoort aan die operasionele personeel

Bedryfspersoneel: instruksies en pligte. Wie behoort aan die operasionele personeel

Wat is operasionele personeel in elektriese installasies. Wat is hul vereistes en wat is hul verantwoordelikhede?

Kwalifikasievereistes van die voorste rekenmeester. Posbeskrywing van 'n toonaangewende rekenmeester (voorbeeld)

Kwalifikasievereistes van die voorste rekenmeester. Posbeskrywing van 'n toonaangewende rekenmeester (voorbeeld)

Een van die belangrikste en belangrikste posisies in die onderneming is 'n rekenmeester. Dit is hy wat verantwoordelik is vir alle finansies en berekeninge. Daar word geglo dat slegs met 'n goeie rekenmeester 'n maatskappy suksesvol kan word

Administratiewe en tegniese personeel is Definisie, regte en verpligtinge, inligtingsessies

Administratiewe en tegniese personeel is Definisie, regte en verpligtinge, inligtingsessies

Administratiewe en tegniese personeel is werknemers van ingenieurspesialiteite. Hulle is verantwoordelik vir die funksionering van toestelle wat aan elektrisiteit gekoppel is. Lees meer oor hul regte en verantwoordelikhede in die artikel

AHO-spesialis - wie is dit? Administratiewe en ekonomiese afdeling: struktuur, werknemers, bestuur

AHO-spesialis - wie is dit? Administratiewe en ekonomiese afdeling: struktuur, werknemers, bestuur

Vir baie van ons ontlok 'n AXO-spesialis, wie dit ook al is, 'n assosiasie wat met skoonmaakwerk verband hou. Nadat u hierdie artikel gelees het, kan u maklik die funksionaliteit van die werknemers van hierdie eenheid bepaal

Intensiteit van arbeid is 'n sosio-ekonomiese kategorie wat die mate van spanning van die arbeidsmag in die arbeidsproses kenmerk. Eienskappe, berekeninge

Intensiteit van arbeid is 'n sosio-ekonomiese kategorie wat die mate van spanning van die arbeidsmag in die arbeidsproses kenmerk. Eienskappe, berekeninge

Intensiteit van arbeid is 'n kategorie wat gelyktydig na sosio-ekonomiese, fisiologiese en 'n aantal ander verwys. Hierdie konsep is meetbaar. Dit moet nie met arbeidsproduktiwiteit verwar word nie – dit is eerder omgekeerde volgorde waardes

Posbeskrywing van 'n maatskaplikewerk-spesialis. Maatskaplike beskerming en maatskaplike bystand

Posbeskrywing van 'n maatskaplikewerk-spesialis. Maatskaplike beskerming en maatskaplike bystand

Wat is die vereistes vir 'n maatskaplike werker, wat is sy funksies, regte en verpligtinge as 'n professionele persoon in maatskaplike beskerming en maatskaplike bystand aan burgers - 'n volledige beskrywing van 'n verteenwoordiger van een van die mees menslike beroepe

Bemanning van die personeelbestuurstelsel. Inligting, tegniese en wetlike ondersteuning van die personeelbestuurstelsel

Bemanning van die personeelbestuurstelsel. Inligting, tegniese en wetlike ondersteuning van die personeelbestuurstelsel

Aangesien elke maatskappy die aantal werknemers onafhanklik bepaal, besluit watter vereistes vir personeel dit benodig en watter kwalifikasies dit moet hê, is daar geen presiese en duidelike berekening nie

Personeel - wat is dit? Tipes personeel, opleiding en bestuur

Personeel - wat is dit? Tipes personeel, opleiding en bestuur

Die geheel van werkers van verskillende beroepe, kwalifikasies en kategorieë wat by die onderneming in diens is, word "personeel" genoem. Wat is personeel in die wydste sin van die woord? Hoe belangrik is die rol van elke werknemer in die proses om die werk van die onderneming te organiseer?

Verkrygingspesialis: pligte, posbeskrywing, opleiding, vereistes, CV

Verkrygingspesialis: pligte, posbeskrywing, opleiding, vereistes, CV

Wat is die verantwoordelikhede van 'n aankoopspesialis? Sy posbeskrywing word breedvoerig in hierdie artikel bespreek

Beheerder van die tegniese toestand van voertuie: posbeskrywing, pligte en professionele heropleiding

Beheerder van die tegniese toestand van voertuie: posbeskrywing, pligte en professionele heropleiding

Die beheerder van die tegniese toestand van voertuie moet aan 'n aantal vereistes voldoen. Persone met onvolledige hoër onderwys in die betrokke rigting of volledige beroepsopleiding word toegelaat om in hierdie spesialiteit te werk. Die ondervinding moet ten minste een jaar wees

Posbeskrywing van 'n kontrakbestuurder volgens 44 FZ (voorbeeld)

Posbeskrywing van 'n kontrakbestuurder volgens 44 FZ (voorbeeld)

Vir die implementering van openbare verkryging in begrotingsorganisasies word 'n spesiale strukturele eenheid gevorm of 'n verantwoordelike persoon word aangestel - 'n kontrakbestuurder. Daar is bepalings in die federale wetgewing wat hierdie kwessie beheer. Die belangrikste reguleringswet is Federale Wet No. 44

Die konsep en tipes personeelmotivering in 'n organisasie

Die konsep en tipes personeelmotivering in 'n organisasie

Die konsep, geskiedenis, doelwitte en aspekte van die toepassing van personeelmotivering. Maniere van implementering en toepassing van sekere metodes om die doeltreffendheid van personeel te stimuleer. Tipes materiële en nie-materiële aansporings vir werknemers

Lynbestuurder: definisie, bestuursaktiwiteite, take en funksies

Lynbestuurder: definisie, bestuursaktiwiteite, take en funksies

Lynbestuurder is die hoof van 'n aparte afdeling, besigheid of produksie. Met die hulp van die bestuursapparaat wat aan hom toevertrou is, koördineer hy die werk van ondergeskikte werknemers, neem sleutelbesluite wat verband hou met die funksionering van sy departement

Elektrotegnologiese personeel: betekenis en definisie

Elektrotegnologiese personeel: betekenis en definisie

Alle werknemers by die onderneming word in elektriese en elektriese ingenieurspersoneel verdeel. 'n Afsonderlike kategorie is werknemers wie se aktiwiteite, as 'n reël, nie verband hou met die direkte bedryf van installasies nie

Uitvoerende dissipline: konsep, bestuur en bevordering

Uitvoerende dissipline: konsep, bestuur en bevordering

Uitvoerende dissipline is een van die subspesies van arbeidsdissipline. Haar hooftaak is om tydige en hoogs gekwalifiseerde uitvoering van bestellings

Werksdae op 'n nuwe manier

Werksdae op 'n nuwe manier

Baie mense is bekend met so 'n frase soos "werksdae", maar min mense dink oor hoe om dit in 'n nuwe rol aan te bied. Maar interessante vorme van uitspraak van so 'n gewone frase kan gewone dae helder en vrolik maak

Is die betaling van vergoeding 'n betaling, 'n aanmoediging of dankbaarheid vir 'n diens? Wat is die tipes belonings?

Is die betaling van vergoeding 'n betaling, 'n aanmoediging of dankbaarheid vir 'n diens? Wat is die tipes belonings?

Werknemervoordele is alle koste wat die werkgewer dra op grond van die gesluite arbeidsooreenkoms

Regte en verpligtinge van die expediteur

Regte en verpligtinge van die expediteur

Die pligte van die expediteur sluit in die aanvaarding van vrag by die pakhuis en die nagaan van die nakoming daarvan met die meegaande dokumente. Hy moet ook die integriteit van die verpakking verifieer en die beskikbaarheid van toestelle wat nodig is vir die vervoer van goedere, nagaan

Oorplasing na 'n ander posisie is 'n noodsaaklike noodsaaklikheid

Oorplasing na 'n ander posisie is 'n noodsaaklike noodsaaklikheid

Arbeidsverhoudinge is 'n proses wat onderhewig is aan veranderinge onder die invloed van eksterne en interne faktore, dus word dit dikwels nodig om 'n werknemer na 'n ander pos oor te plaas

N Pos is nie net 'n personeeleenheid nie, maar die hoofkenmerk van 'n werknemer se pligte

N Pos is nie net 'n personeeleenheid nie, maar die hoofkenmerk van 'n werknemer se pligte

Wanneer jy 'n nuwe werk kry of binne dieselfde organisasie beweeg, moet jy nie net in die vlak van betaling, werksure en werksomstandighede belangstel nie (wat ongetwyfeld belangrik is). Dit maak nie seer om te verduidelik presies wat die nuwe pos genoem word en hoe dit in die toekoms in die werkboek aangeteken sal word nie

Werwing: 'n belangrike proses

Werwing: 'n belangrike proses

Elke openingsonderneming het geh alte-arbeidshulpbronne nodig. Werwing verg baie tyd en moeite, want die sukses en winsgewendheid van die onderneming hang af van die vlak van kwalifikasie van werknemers, hul persoonlike eienskappe. Daarom moet spesiale aandag aan hierdie gebied gegee word

Personeelbetrokkenheid: Vlakke van toewyding

Personeelbetrokkenheid: Vlakke van toewyding

Betrokkenheid van die personeel van die organisasie in onlangse jare het 'n toenemend belangrike aanduiding van die sukses van die onderneming geword. Die onderwerp van die teorie van werknemerbetrokkenheid is die soeke na maniere vir die maatskappy om sy strategiese doelwitte te bereik en terselfdertyd 'n spesiale klimaat vir sy werknemers te skep, waarin almal van hulle (beide gewone werknemers, en bestuurders, en die hoof ) sal belangstel in maksimum opbrengste

Bestuur van menslike hulpbronne: algemene en besondere kwessies

Bestuur van menslike hulpbronne: algemene en besondere kwessies

Die bestuur van menslike hulpbronne, dit wil sê personeel, is 'n ware kuns. Natuurlik is daar spesiale instellings wat hierdie moeilike taak leer, maar tog, sonder sekere eienskappe en begrip van menslike sielkunde, blyk dit 'n taamlik moeilike proses te wees

N Bekwame HR-spesialis is die sleutel tot die welvaart van die maatskappy

N Bekwame HR-spesialis is die sleutel tot die welvaart van die maatskappy

Dit is geen geheim dat die mees waardevolle hulpbronne van enige onderneming mense is nie. Sonder hulle sal die toerusting nie werk nie, sal verkope nie uitgevoer word nie, produksie sal stop en aflewerings sal stop. Daarom is dit belangrik om goed vir jou werknemers om te sien

Wat is die pligte van 'n rekenaaroperateur?

Wat is die pligte van 'n rekenaaroperateur?

Baie dikwels in werksoekadvertensies kan jy die volgende teks vind: “PC operateur required”. Nie almal weet egter wie hy is nie, en ook wat die verantwoordelikheid van die rekenaaroperateur is. Kom ons probeer dit uitvind

Sosiale doeltreffendheid: wat is dit en waarvoor is dit?

Sosiale doeltreffendheid: wat is dit en waarvoor is dit?

Sosiale bestuursdoeltreffendheid is 'n kategorie wat die mate van bevrediging van 'n potensiële verbruiker se vraag na dienste en goedere uitdruk. Hoe meer 'n persoon 'n spesifieke produk koop, hoe meer vatbaar is hy vir bemarkingsinstrumente

Metodes en kriteria vir die assessering van personeelsertifisering

Metodes en kriteria vir die assessering van personeelsertifisering

Personeelassesseringskriteria is 'n onontbeerlike element op die gebied van menslikehulpbronbestuur. Evaluering van personeel in 'n organisasie moet gereeld wees en binne streng gereguleerde terme uitgevoer word, wat spesifieke bestuurstake oplos

Verkoper-posbeskrywings: wat moet dit wees?

Verkoper-posbeskrywings: wat moet dit wees?

Om die werk van enige winkel doeltreffend te maak, is dit nodig om gekwalifiseerde personeel te werf en dokumente op te stel waarvolgens die arbeidsproses gebou moet word. Wanneer die posbeskrywings van die verkoper saamgestel word, is dit nodig om te verstaan dat daar punte is wat algemeen is vir enige handelsorganisasie, maar daar is ook nuanses wat wissel na gelang van die besonderhede van die goedere wat verkoop word

Wat doen 'n tenderspesialis?

Wat doen 'n tenderspesialis?

Deur deur vakatures te blaai, kan jy dikwels beroepe sien waarvan ons nog nooit voorheen gehoor het nie. Byvoorbeeld, 'n spesialis in tenders of openbare (staats-) bestellings, 'n aanbieder, 'n verklaarder… Wat is hierdie poste? Watter eienskappe en professionele vaardighede moet 'n tenderspesialis hê?

Organisatoriese konflikte: hoe om te bestuur?

Organisatoriese konflikte: hoe om te bestuur?

Konflikte het met 'n persoon verskyn en 'n integrale deel van sy lewe geword. Organisatoriese konflikte kan beide voordeel vir die onderneming en skade bring. Daarom moet die bestuurder in staat wees om konfliksituasies betyds op te los en te voorkom

Professionele ontwikkeling van personeel

Professionele ontwikkeling van personeel

Vir enige betroubare organisasie wat by enige aktiwiteit betrokke is, is personeelontwikkeling 'n baie belangrike kwessie. Om op die mark vir goedere of dienste te bly, benodig 'n maatskappy geskoolde werkers. En gegewe die feit dat alles in ons tyd van inligtingstegnologie vinnig verander, moet werknemers voortdurend hul kwalifikasievlak verbeter. Dit hang af van die stabiliteit en sukses van die onderneming

N Eresertifikaat as 'n manier om werknemers te beloon

N Eresertifikaat as 'n manier om werknemers te beloon

Danksy die aanmoediging van werknemers, verbeter die geh alte van werk en floreer besigheid. Watter tipes aansporings is daar? Watter rol speel 'n ere-diploma om pligsgetroue werk te stimuleer? In watter gevalle is dit gepas? Die artikel beskryf dit

Staatsamptenare is onderdane van sekere regsverhoudinge

Staatsamptenare is onderdane van sekere regsverhoudinge

Vir 'n baie lang tyd het konsepte soos "werknemers" en "federale regeringswerknemers" geen wetlike status gehad nie. Hierdie terme is glad nie bestudeer nie en is nie in wese oorweeg nie

Personeel-skommeling is Personeelskommeling in die organisasie

Personeel-skommeling is Personeelskommeling in die organisasie

Skommeling van personeel is 'n normale verskynsel vir die lewe van byna elke onderneming. Die Arbeidskode maak voorsiening vir die moontlikheid om werknemers op 'n permanente of tydelike basis na 'n ander plek (binne die onderneming) oor te plaas, na 'n ander afdeling, na 'n ander pos, ensovoorts. In hierdie geval is die werkgewer verplig om te voldoen aan 'n aantal voorwaardes wat in die Kode vasgestel is. Andersins kan sy optrede as onwettig beskou word

Professionele omgewings: hul vorming en tipes

Professionele omgewings: hul vorming en tipes

Begrip en beheer van die professionele omgewing is noodsaaklik vir enige maatskappy as dit suksesvol wil wees en ekonomies wil groei. Werknemersielkunde, werkplekgerief en sosiale verhoudingbestuur is die belangrikste bestuursinstrumente

Mentorskapverklaring: basiese konsepte

Mentorskapverklaring: basiese konsepte

Die Regulasie oor Mentorskap sluit 'n definisie van hierdie konsep in. Afhangende van die grootte van die organisasie, kan bestuur personeel met min of geen ondervinding aanstel

Om 'n pos reg te maak is 'n manier vir 'n staatsamptenaar om amptelike status te verkry

Om 'n pos reg te maak is 'n manier vir 'n staatsamptenaar om amptelike status te verkry

Die keuse om 'n pos te vul, is die bepaling deur die gemagtigde liggaam van een persoon wat geskik is om hierdie posisie in te neem. In hierdie geval moet die staatsliggaam sy besluit verbaal regverdig, gebaseer op die dokumente van die kandidaat en sy professionele eienskappe

Betaalstaat-werknemers is Betaalstaat en bywoning van werknemers

Betaalstaat-werknemers is Betaalstaat en bywoning van werknemers

Werknemers op die betaalstaat is werknemers van die onderneming wat betrokke is by permanente, seisoenale of tydelike werk. Hulle moet ingeskakel word

Elektrotegnologiese personeel - watter soort werkers?

Elektrotegnologiese personeel - watter soort werkers?

Elektrotegnologiese personeel is werknemers wat op 'n aantal maniere verskil. Hulle voer elektriese energiebestuur uit. Hul aktiwiteite hou byvoorbeeld verband met elektriese sweiswerk, elektrolise

Internasionale arbeidsspesialisasie

Internasionale arbeidsspesialisasie

Die ontwikkeling van die wêreldekonomie is die sleutel tot die welstand van die bevolking van ons planeet. Die internasionale spesialisering van arbeid is 'n positiewe faktor wat die verhouding tussen verskillende lande versterk

Nuwe spesialiteit - "Personeelbestuur". Professionele heropleiding, universiteite, indiensnemingsvooruitsigte

Nuwe spesialiteit - "Personeelbestuur". Professionele heropleiding, universiteite, indiensnemingsvooruitsigte

Huidige veranderinge in die moderne arbeidsmark het daartoe gelei dat in 2015 'n nuwe een in die lys van amptelike spesialiteite verskyn het - "Personeelbestuur". Professionele heropleiding in 'n nuwe spesialiteit het in baie opvoedkundige instellings van die land geopen, omdat die aanbevelings van ministeries en instellings vir arbeidsbeskerming spesialiste van werwingsagentskappe verplig om 'n toepaslike profielopleiding te hê

Wat is die werkskedules by die ondernemings?

Wat is die werkskedules by die ondernemings?

Die werkskedule van werknemers is 'n uiters belangrike deel van die werkorganisasieproses. Watter verskeidenheid bestaan hier?

Wanneer word 'n buitengewone toets van kennis van personeel oor arbeidsbeskerming uitgevoer?

Wanneer word 'n buitengewone toets van kennis van personeel oor arbeidsbeskerming uitgevoer?

In ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie, word van werkgewers vereis om hul werknemers se kennis op die gebied van arbeidsbeskerming te toets. Wat is hierdie prosedure? Binne watter tydraamwerk moet dit uitgevoer word?

Gradering is Beplanning en personeelbestuur

Gradering is Beplanning en personeelbestuur

Die arbeidsmark en sy betalingstelsels verander voortdurend. Dit is as gevolg van die ontwikkeling van tegnologie, die herverdeling van hulpbronne, ekonomiese onstabiliteit en onwinsgewendheid van begrotingsorganisasies. Tydens die finansiële krisis ontwikkel 'n objektiewe behoefte om die funksionering van kommersiële, winsgewende organisasies en ondernemings van begrotingsfinansiering (nie-winsgewende sektor) te optimaliseer

Raamretensiekoers: formule. Gemiddelde aantal werknemers

Raamretensiekoers: formule. Gemiddelde aantal werknemers

Werknemeromset bekommer elke entrepreneur, so die HR-spesialis moet 'n paar baie belangrike formules ken

Die konsep, doelwitte, doelwitte, die essensie van personeelassessering. Personeel sertifisering is

Die konsep, doelwitte, doelwitte, die essensie van personeelassessering. Personeel sertifisering is

Periodiese personeelbeoordeling stel die bestuurder in staat om nie net die vlak van professionele opleiding en houding van werknemers uit te vind nie, maar ook om te bepaal hoe hul persoonlike en besigheidseienskappe met hul posisie ooreenstem

Regulasies oor sertifisering van werknemers. Sertifiseringskommissie

Regulasies oor sertifisering van werknemers. Sertifiseringskommissie

Atstellingswerk dien as een van die belangrikste elemente van personeelaktiwiteit. Die samestelling van werknemers wat periodieke inspeksie ondergaan word vir elke bedryf of afdeling van die onderneming afsonderlik goedgekeur

Lynpersoneel is laervlakwerknemers

Lynpersoneel is laervlakwerknemers

Die grootste deel van die werk by produksie- en handelsondernemings word deur lynpersoneel verrig. Dit is die mense wat huise bou, deure en vensters maak, metaal giet, goedere winkels toe vervoer, by die betaalpunt sit, versekeringspolisse opstel, en ook betrokke raak by ander nie-gesogte, maar sulke nodige aktiwiteite

Demotivering is Demotivering: definisie, oorsake, faktore en voorbeelde

Demotivering is Demotivering: definisie, oorsake, faktore en voorbeelde

Demotivering van personeel is ontwerp om die werknemer te dwing om sy houding teenoor die uitvoering van werkspligte te heroorweeg. Daar word van hom verwag om sy rol en bruikbaarheid in die organisasie voldoende te assesseer. Die doel van demotiveringstegnieke is dus om die werknemer nugter te maak en sy prestasie te stimuleer

Soek jy 'n voorbeeld van hoe om 'n werksdagfoto in te vul?

Soek jy 'n voorbeeld van hoe om 'n werksdagfoto in te vul?

Om die items van die posbeskrywing akkuraat te bepaal, die werklading, sowel as die prestasie van enige werknemer te ontleed, kan 'n foto van die werksdag gebruik word. 'n Voorbeeld van vulsel kan hieronder in hierdie artikel gevind word