Logo af.techconfronts.com
Hoeveel kraambetaling van werk: aanwas, betalingsvoorwaardes, grootte
Hoeveel kraambetaling van werk: aanwas, betalingsvoorwaardes, grootte
Anonim

Hoeveel kraamvergoeding vir werk in 2019 hang direk af van talle faktore. As u van hulle weet, kan u die waarskynlikheid van 'n misverstand uitskakel wanneer u betalings ontvang. Besluit finansiële vergoeding vir swangerskap en bevalling, en terselfdertyd vir kindersorg, word deur die wet vir absoluut elke vrou vereis.

Baie mense wonder hoe lank kraamgeld. Betalings van die werk, hul finale grootte hang grootliks af van die totale werkservaring van die versekerde burger. Om hierdie redes wil swanger vroue die hoeveelheid en duur van die tydperk weet. Vir vroue wat beplan om binnekort met vakansie te gaan, ontstaan 'n logiese vraag oor hoeveel kraambetaling van die werk.

hoeveel kraambetaling van werk
hoeveel kraambetaling van werk

Basies

Almal het gehoor dat verwagtende ma's vroeër of later met kraamverlof gaan. Maar sommige swanger vroue het nie 'n duidelike genoeg idee van waaroor dit gaan nie. Hulle weet net hoe dit is voordat hulle geboorte gee endaarna kan jy vir 'n geruime tyd nie werk nie, plus iets anders moet jy ekstra betaal. Trouens, die term “kraamverlof” in die wetgewing bestaan glad nie. Die mense noem dus twee soorte rus, naamlik swangerskap en die versorging van die baba.

Volgens bestaande wetgewing kan jy op kraamverlof gaan sewentig dae voor die aanvang van die bevalling en dieselfde hoeveelheid rus daarna (dit wil sê net honderd-en-veertig dae). Ook kan nog sestien dae daarby gevoeg word (en later betaal word) as die geboorte van die baba moeilik en moeilik was. In die geval dat toekomstige moeders 'n tweeling of drieling verwag, sal die vakansie vermeerder tot vier-en-tagtig dae voor geboorte en tot honderd-en-tien daarna.

Hoeveel jaar kraambetaling by die werk is vandag 'n relevante vraag.

Betaalvoorwaardes

Wanneer kraamverlof uit die werk betaal word, sal ons in detail ontleed. Praat oor die tydperk van monetêre aanwas, moet daarop gelet word dat die betaling na die siekteverlof binne tien werksdae betaalbaar is. In gevalle van ignorering van die norme van die wet, wanneer die werkgewer nie die vertraging geregverdig het nie, word dit nodig om die ooreenstemmende versoek te hervorm.

As die aanwas van geld daarna geïgnoreer word, moet jy 'n eisverklaring skryf vir die doel van die verdere indiening daarvan by die geregtelike owerhede. Terselfdertyd is dit nodig om aandag te skenk aan die feit dat in so 'n geval, soos baie jare van geregtelike praktyk aantoon, die regter meestal die kant van die eiser kies, en in negentig persent van situasiesdwing die werkgewer om die wet toe te pas. So, kom ons vind uit hoe kraamgeld by die werk betaal word.

hoeveel jaar kraambetaling van werk
hoeveel jaar kraambetaling van werk

Hoeveel jaar moet 'n vrou werk om betaal te word?

Elke swanger vrou het die reg om aansoek te doen vir kraamvoordele. Die enigste uitsondering is verlof in verband met swangerskap en bevalling. Fondse word gekrediteer vir die tydperk voor en na bevalling, wat honderd-en-veertig kalenderdae duur, en in die geval van komplikasies neem hierdie tydperk outomaties toe.

Slegs vroue wat amptelik in diens geneem is vir die tydperk van swangerskap, sowel as diegene wat onafhanklik 'n ooreenkoms met die maatskaplike diens aangaande vrywillige versekering onderteken het, het die reg om hierdie tipe geldelike vergoeding te ontvang.

En tog, hoeveel moet kraam by die werk betaal? Die berekeningsprosedure, wat 'n maandelikse toelaag vir die versorging van 'n kind onder die ouderdom van een en 'n half jaar insluit, is heeltemal identies aan die siekteverlof. Vir hierdie doeleindes, neem die lone vir die laaste twee jaar wat die aanvang van swangerskap voorafgegaan het, in ag. Die berekeningsbasis sluit die gemiddelde bedrag van verdienste in.

Om die maksimum bedrag vergoeding te ontvang, is dit genoeg om die laaste twee jaar amptelik uit te werk voordat die vrou swanger word. Terselfdertyd is alle amptelik werkende vroue, sonder uitsondering, wie se dienstyd die totale bedrag kan beïnvloed, geregtig om betalings te ontvang.

Wat is die maandelikse betalingsbedrag voor'n jaar en 'n half?

Hoeveel betaal kraam maandeliks uit die werk? Indien 'n vrou kraamverlof voltooi, word kraamverlof bereken met die reg om maandelikse betalings te maak totdat sy die ouderdom van een en 'n half jaar bereik ten bedrae van 40% van die berekende gemiddelde verdienste, maar nie minder nie as die minimum waarde, vir voorbeeld:

 • In die geval van die eerste baba - veertig persent van die gemiddelde salaris, maar nie minder nie as drieduisend aghonderd roebels.
 • Wanneer aansoek gedoen word vir voordele vir die versorging van die tweede kind en daaropvolgende kinders - sesduisend tweehonderd roebels.

Hoeveel betaal kraam van die werk as daar tweelinge is?

hoeveel kraambetaling by die werk
hoeveel kraambetaling by die werk

Dit is nodig om aandag te skenk aan die feit dat in die geval van die geboorte van verskeie kinders op dieselfde tyd, bogenoemde betalings onderhewig is aan aanwas vir elkeen. Die hoofkriterium vir die verkryging is die verskaffing van geboortesertifikate van babas aan die werkgewer, wat deur die registrasiekantoor uitgereik word. Daarbenewens word dit vereis om 'n sertifikaat van nie-ontvangs van betaling deur die tweede ouer van sy onmiddellike werkgewer te neem.

Size

Die aanvanklike bedrag van kraam- en swangerskaptoelaag vir werkende vroue is 43 615 roebels. Dit word bereken op grond van die minimum loon. Hierdie bedrag word gebruik as die gemiddelde verdienste van die toekomstige moeder minder is as die minimum loon wat in die huidige jaar vasgestel is, of wanneer die vrou se versekeringstydperk minder as ses maande is. As die swanger vrou haar aktiwiteite op 'n deeltydse basis uitvoer, sal die gemiddelde salaris weesword in verhouding tot die duur van haar hele werktyd bereken.

Voorwaardes vir die verkryging van

Om die vereiste kraambetaling te verwerk, moet jy eers 'n siekteverlof uitreik. Dit word uitgereik as deel van 'n beroep na 'n voorgeboortekliniek na 'n ondersoek deur 'n gekwalifiseerde ginekoloog. Siekteverlof kan uitgereik word deur instansies wat 'n toepaslike mediese lisensie hiervoor het.

Hieruit volg as 'n reël dat die geleentheid om nie net na die staat te gaan nie, maar ook na 'n kommersiële kliniek toegelaat word. In die volgende stadium word dit nodig om 'n sertifikaat van die direkte werkgewer oor die bedrag van lone uit te reik. Om dit te doen, moet jy 'n versoek by die rekeningkundige afdeling by die werkplek indien.

Die verwysing sal in die toekoms gebruik word vir die berekening en opbou van kraambetalings. In die afwesigheid van so 'n dokument, sal die minimum loon-aanwyser in die berekeninge gebruik word. Op die finale stadium is dit nodig om 'n toepaslike aansoek op te stel. Dit kan in enige vorm geskryf word wat die behoefte weerspieël om kraamfondse aan 'n vrou toe te dien.

Dit is terselfdertyd uiters belangrik om 'n opskrif van die dokument te maak, wat die naam saam met die volledige voorletters en posisie van die aansoeker, die datum van registrasie en handtekening aandui. Om die waarskynlikheid van weiering uit te skakel, word dit aanbeveel om 'n voorbeeld van hierdie toepassing op die internet af te laai. Hoe lank betaal kraam van die werk af?

hoeveel word jy betaal om op kraamverlof te werk
hoeveel word jy betaal om op kraamverlof te werk

Lengte van kraamverlof

Ondersteuningsbedragbereken op grond van die aantal dae wat aan kraamverlof spandeer word. Gebaseer op die bevel uitgereik deur die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Ontwikkeling, is betaalde verlof:

 • In die geval van 'n enkelling-swangerskap, honderd-en-veertig dae.
 • In die teenwoordigheid van 'n ingewikkelde enkelling-swangerskap - tot honderd-ses-en-vyftig dae.
 • Teen die agtergrond van premature kraam (vanaf die twee-en-twintigste tot die dertigste week) - honderd-ses-en-vyftig dae.
 • Wanneer 'n baba tot drie maande aangeneem word - honderd en tien dae.
 • In die geval van meervoudige swangerskap - honderd-vier-en-negentig dae.

Die basis vir aanwas is 'n sertifikaat van ongeskiktheid vir werk, wat by die voorgeboortekliniek geneem kan word, vanaf die dertigste week van swangerskap (vanaf die agt-en-twintigste - met meervoudige swangerskap). Sy vrou moet nie later nie as ses maande na die einde van kraamverlof na die rekeningkundige afdeling van die onderneming geneem word. Gewoonlik word die siekteverlofsertifikaat saam met die aansoek om kraamverlof aan die werkgewer gegee. Binne tien kalenderdae moet die betaling na die ontvanger oorgeplaas word.

Toevallings of hoeveel word betaal vir 'n vrou met kraamverlof?

Hoeveel kraambetaling van die werk maandeliks is, is dit belangrik om vooraf uit te vind. Die bedrag van kraamfondse word bereken op grond van die gemiddelde salaris vir die afgelope twee jaar. Loon word opgesom en dan gedeel deur die totale aantal dae. Hulle trek die tydperk van werksonbevoegdheid af as deel van betaalde jaarlikse verlof en 'n dekreet met ander kinders. Gevolglik word die gemiddelde daaglikse verdienste bereken, wat met rusdae vermenigvuldig word.

Aanbereken self die bedrag voordele, moet jy die volgende formule gebruik: SDZ (gemiddelde daaglikse verdienste) word vermenigvuldig met die dae van die dekreet. Die totale verdienste vir twee jaar gewerk word deur sewehonderd-en-dertig dae gedeel.

hoe lank betaal kraam by die werk
hoe lank betaal kraam by die werk

Voorbeeld

Dit is die moeite werd om 'n voorbeeld te gee. Die werknemer gaan met vakansie in Maart 2019. In 2018 het sy altesaam vierhonderd-en-dertigduisend roebels ontvang. Die jaarlikse verlof het een-en-dertig dae geduur. Vir 2019 kom vierhonderdduisend roebels en dertig dae vakansie uit. Die totale inkomste is 830 000. Die gemiddelde daaglikse verdienste vertaal in die bedrag van 1 200 roebels. Dus, 'n vrou vir honderd en veertig dae van die dekreet sal 173 000 ontvang.

As die dame voorheen met verlof was wat verskaf is om die kind te versorg, dan word slegs die tyd wat werklik gewerk is in ag geneem. Ook, op versoek van die verwagtende moeder, kan twee jaar wat nie die dekreet voorafgaan nie, maar voorheen uitgewerk is, in ag geneem word indien dit die bedrag van voordele beïnvloed. Hoeveel word betaal om op kraamverlof te werk, nou weet jy.

Hoeveel kraamgeld betaal die werkloses?

Slegs sekere kategorieë werklose vroue ontvang swangerskapvoordele:

 • Aan dames wat afgedank is weens die beëindiging van die instelling. In hierdie geval word 628 roebels per maand verskaf. Jy moet daarvoor aansoek doen by die distriksdepartement van maatskaplike beskerming.
 • Studente wat voltyds studeer, terwyl die bedrag van die toelae gelyk is aan die bedrag van die beurs. Hulle reik dit in 'n opvoedkundige instelling uit.
 • Entrepreneurs, prokureurs en private notarisse word betaal op voorwaarde dat hulle die versekeringspremie vir die vorige jaar betaal. Dokumente word aan die FSS verskaf.
 • Kontak dienspligtiges in die bedrag van geldelike toelae ontvang. Vir betaling en afspraak moet jy die plek van diens kontak.

Ander kategorieë

Die res van die kategorieë van swanger werklose vroue wat nie onderhewig is aan verpligte maatskaplike versekering nie, is nie geregtig op die betaling van die toepaslike toelae nie. Vir hulle word slegs voordele verskaf, wat na die geboorte van die kind deur die territoriale USZN betaal word. Hoe betaal kraam van die werk af nadat hulle met vakansie gegaan het?

hoe betaal kraam by die werk na vertrek
hoe betaal kraam by die werk na vertrek

Ouerverlof: waarheen om te gaan?

Dit is nodig om aansoek te doen vir sulke betalings: vir werkende dames by die werkgewer, en vir studente - direk by hul opvoedkundige instelling. Wat werklose vroue betref, moet hulle na die maatskaplike beskermingsowerhede gaan. Wanneer 'n pasgemaakte ma besluit om te gaan werk, dan sal sy natuurlik nie vir hierdie vakansie betaal word nie, maar enige familielid (byvoorbeeld, pa, oupa of ouma) wat vir die baba sal sorg en saam met hom by die huis.

Om vir 'n vrou in 'n standaard situasie so 'n verlof van tot een en 'n half jaar te neem, moet sy 'n aansoek skryf, asook 'n aantal van die volgende aksies uitvoer:

 • Verskaf die baba se geboortesertifikaat.
 • Wys sertifikate van die pa se werkplek dat hulle nie hierdie tipe voordeel ontvang nie.
 • Soms het jy dalk 'n sertifikaat van inkomste van 'n vorige werk nodig.
hoe lank betaal kraamvoordele uit werk
hoe lank betaal kraamvoordele uit werk

Wanneer moet ek vakansie hou?

Die belangrike punt is dat dit nodig is om binne ses maande na die geboorte verlof te neem in verband met die versorging van die baba. Dit is opmerklik dat werkende, en terselfdertyd welverdiende dames, baie meer geld vir die dekreet ontvang, en dit is absoluut regverdig. Maar nie-werkende vroue ontvang ook sekere voordele.

Boonop is daar ander soorte voordele in die vorm van 'n eenmalige finansiële vergoeding by die geboorte van 'n baba (dit word betaal aan absoluut alle vroue wat geboorte geskenk het). Daarbenewens word streeksbetalings ook verskaf, byvoorbeeld as die maatskappy gelikwideer is. Al sulke subtiliteite moet in die maatskaplike versekeringsfonds of in die sentrums van openbare dienste uitgevind word. Nou weet jy hoeveel kraamgeld van die werk af.

Gewilde onderwerp