Logo af.techconfronts.com

Leasing. Wat dit is? Diverse aspekte

Leasing. Wat dit is? Diverse aspekte
Leasing. Wat dit is? Diverse aspekte
Anonim
wat is verhuring
wat is verhuring

Elke finansiële hoof ken die konsep van "verhuring". Wat is dit, en wanneer het hierdie operasie verskyn? In internasionale praktyk is daar geen enkele interpretasie van hierdie term nie. Daar word geglo dit verwys na die langtermynverhuring van duur toerusting op sekere voorwaardes (hoe verskil verhuring van byvoorbeeld huur of korttermynhuur). Daar word aanvaar dat die eerste sulke verhoudings in antieke Sumer verskyn het, maar hulle het ontwikkel in die vorm van verhuringsbedrywighede in die VSA en Europa in die tweede helfte van die twintigste eeu.

In die Russiese wetgewing in die middel-1990's is die term "verhuring" ook aangewys. Wat is dit vanuit die oogpunt van die Burgerlike Wetboek wat in 1996 aangeneem is? Volgens artikel No. 665 van die tweede deel van die Burgerlike Wetboek is 'n finansiële bruikhuurkontrak (huur) 'n stel verhoudings waarin die verhuurder, in opdrag van die huurder of na eie goeddunke, sekere eiendom koop, wat daarna oorgedra word. aan die huurder vir gebruik en besit vir 'n bepaalde tydperk.

Enige voorwerpe kan weeskoop ingevolge 'n skema wat verhuring behels? Wat is dit in terme van die onderwerp van die transaksie? In ooreenstemming met artikel No. 666 van die Burgerlike Wetboek, kan slegs items wat oor lang tydperke afgeskryf word (nie-verbruikbare goed), soos vaste eiendom, toerusting, masjinerie, na finansiële bruikhuur oorgedra word. Die uitsondering is natuurlike formasies, erwe en voorwerpe, waarvan die sirkulasie deur enige wette beperk word.

huurkontrak
huurkontrak

Watter regulasies beheer steeds verhuring? Wat dit is, kan jy ook leer uit federale wet No. 164-FZ (aangeneem in 1998, 29 Oktober). Dit gee 'n interpretasie soortgelyk aan die definisies van die Burgerlike Wetboek, en bied gedetailleerde formulerings vir die hele prosedure vir die uitvoer van bedrywighede. Byvoorbeeld, artikel No. 4 van die wet spesifiseer dat beide 'n inwoner van die Russiese Federasie en 'n nie-inwoner 'n verkoper van huurobjekte, 'n verhuurder of 'n huurder kan wees.

koop op huurkontrak
koop op huurkontrak

Die huurooreenkoms is skriftelik verpligtend tussen die verhuurder en die huurder. In skemas van hierdie soort word ander persone egter gereeld teëgekom - versekeringsmaatskappye en banke. Eersgenoemde is besig met die minimalisering van verskeie risiko's wat verband hou met die verskaffing en bedryf van toerusting. En laasgenoemde is dikwels die stigters van verhuringsmaatskappye wat fondse van banke ontvang om bedrywighede uit te voer in die vorm van lenings met gunstige rentekoerse. Die kontrak kan voorsiening maak vir so 'n opsie vir die beëindiging van die verhouding wanneerdie huurder verkry eienaarskap van die eiendom met die verstryking van die kontrak en die nakoming van sekere voorwaardes (die hele bedrag van die koste van die toerusting word terugbetaal in die vorm van huurbetalings, ens.).

Jy kan duur voorwerpe op huurkontrak in die buitelandse en binnelandse markte koop. In hierdie geval word die ooreenstemmende tipes finansiële huurkontrakte onderskei. As alle partye by die ooreenkoms inwoners is, word die huurkontrak as intern erken, en as een van die partye 'n nie-inwoner is, word dit as ekstern erken.

Gewilde onderwerp