Die prosedure vir die berekening van belasting – kenmerke, vereistes en opmerkings
Die prosedure vir die berekening van belasting – kenmerke, vereistes en opmerkings

Video: Die prosedure vir die berekening van belasting – kenmerke, vereistes en opmerkings

Video: Die prosedure vir die berekening van belasting – kenmerke, vereistes en opmerkings
Video: Indian & American Diet Killed Me! Brought Back to Life with Dr Akil Taher 2023, Desember
Anonim

In Russiese wetgewing word die konsepte van "belastingberekeningsprosedure" en "belastingbetalingsprosedure" gebruik. Die bepaling van die bedrae van belastingbetalings vir 'n spesifieke tipe belasting is 'n berekening, en die maak of oordrag van belastingbetalings na die begroting word as betaling erken. Die prosedure vir die berekening en betaling van belasting deur die belastingbetaler is een van die hoofelemente van belasting. Dit is nodig om 'n belasting of fooi vas te stel. Verantwoordelikheid vir die prosedure vir die berekening van belasting en fooie kan aan die belastinginspektoraat opgedra word. Soms doen 'n individu of regsentiteit die berekening van die bydrae self.

Organisasie belasting
Organisasie belasting

Die prosedure vir die berekening van belasting en fooie word aan die belastingowerheid toevertrou, dan stuur die inspeksie 'n kennisgewing wat die bedrag aandui, invorderingsperiode nie later nie as dertig dae voor die betaling aan 'n burger of maatskappy gemaak word. Oortreding van die sperdatum vir versending behels vrystelling van aanspreeklikheid in geval van vertraging in die betaling daarvan. 'n Burger of 'n onderneming is verplig om 'n fiskale fooi te betaal binne dertig dae (maand) vanaf die datum van aflewering van die kennisgewing of'n geregistreerde brief ontvang. Die kennisgewing word aan die hoof van die organisasie of 'n burger gegee. Aflewering kan persoonlik of per geregistreerde pos geskied. Die belangrikste ding is die bestaan van die feit dat 'n kennisgewing ontvang word.

Kriteria vir belastingberekening

Belasting is 'n bydrae tot die begroting van 'n sekere vak, tot 'n buitebegrotingsfonds, sonder versuim deur betalers betaal. Die belastingpligtige moet die volgende elemente van die belastingberekeningsprosedure in ag neem:

 • Berekeningsbasis.
 • Die tydperk en prosedure vir die berekening van belasting.
 • Belastingvoordele.
 • Belastingkoerse wat gebruik word in die berekening en betaling van belasting.

Die basis vir die berekening van die fooi is inkomste, wins, koste van goedere of dienste, tipes aktiwiteite, bedrywighede met sekuriteite, gebruik van natuurlike hulpbronne, eiendom van persone, oordrag van eiendom, toegevoegde waarde van produkte wat deur wette vasgestel is. Dit kom van die samestelling van koste en voordele wat inkomste bepaal, en verteenwoordig die waarde van die voorwerp onderhewig aan belasting.

Die tydperk aan die einde waarvan die belastingbasis bereken word en verder die belastingbedrag wat vir betaling vereis word, word die belastingtydperk genoem. Een of meer sleuteldatums bestaan in die belastingtydperk.

Die belastingkoers is 'n waarde wat 'n spesifieke digitale waarde het. Die wette van die onderdane keur streeks- en republikeinse belastings goed. Regulasies van munisipale owerhede - plaaslike fooie en heffings. Alle fiskale betalings moet binne die perke volgens die Belastingkode van die Russiese Federasie wees.

Voordele is voordele wat aan 'n kategorie verskaf wordbelastingbetalers, wat hulle in 'n gunstige finansiële posisie plaas in vergelyking met ander deelnemers aan die land se belastingstelsel.

Belasting is federaal, republikeins en plaaslik. Federale sluit byvoorbeeld BTW en inkomstebelasting in. Aan plaaslike fooie - grond- en vervoerbelasting.

Verpligte betalings vir regsentiteite

In die Russiese Federasie is regsentiteite, ongeag hul vorm van eienaarskap, belastingbetalers. Hulle is dalk onder die algemene stelsel of 'n spesiale belastingregime.

OSN is 'n fiskale stelsel waarin alle belasting gespesifiseer in die Belastingkode van die Russiese Federasie betaal word, indien daar geen vrystelling van hul betaling is nie. Alle organisasies wat nie 'n ander belastingstelsel op 'n vrywillige basis gekies het nie, is op die DOS. Die prosedure vir die berekening en betaling van belasting deur organisasies wat op hierdie stelsel is, impliseer die betaling van belasting:

 • BTW;
 • wins;
 • op eiendom;
 • grond toe;
 • vir vervoer;
 • Persoonlike inkomstebelasting op werknemerinkomste.

Prosedure vir die berekening en betaling van inkomstebelasting

Die hoofbron van aanvulling van die land se tesourie is inkomstebelasting wat deur organisasies betaal word. Alle maatskappye, Russies en buitelandse, wat in Rusland werksaam is en inkomste daarin ontvang, wat nie die vereenvoudigde belastingstelsel gekies het nie, moet voldoen aan die prosedure vir die berekening van korporatiewe inkomstebelasting.

inkomstebelasting
inkomstebelasting

Korporatiewe Inkomstebelasting:

 • Die basis vir berekening is inkomste in monetêre terme, onderhewig aan fiskale belasting.
 • Die kalenderjaar telbelasting tydperk. Verslagdoeningsdatums is die eerste kwartaal, die eerste twee en drie kwartale.
 • Belastingkoers - twintig persent (twee - aan die federale tesourie, agtien - tot die begroting van die vak). Laer verpligte bydraes word gewettig vir sekere soorte winste en inkomste.
 • Belastingvoorregte word gelys onder inkomste-items wat nie by die berekening van die basis- en belastingkoerse ingesluit is nie. Die Kode van die Fiskale Stelsel bepaal die voorsiening van voordele in die vorm van 'n verlaagde tarief.

Daar is soorte maatskappye wat 'n spesiale profiel van werk het en verlaagde inkomstekoerse vereis:

 • Opvoedkundige en mediese instellings. Hulle inkomste word nie belas nie (die koers is nul persent).
 • Ondernemings van spesiale ekonomiese sones ingesluit in die verenigde register (Kaliningrad-streek, Republiek van die Krim) en is inwoners. Die inkomstebydraekoers is nul.
 • Landbou en visserye wat hulp nodig het met rentekoersverlagings.
 • Deelnemers van beleggingsprojekte in die streke van die land.
 • Ondernemings wat verband hou met ekonomiese ontwikkelingsorganisasies.
 • Maatskaplike dienste wat nodig is vir die normale bestaan van die bevolking.

Die prosedure vir die berekening van korporatiewe inkomstebelasting is verpligtend vir alle ondernemings.

Eiendomsbelasting

Alle roerende en onroerende eiendom van ondernemings is onderhewig aan 'n verpligte bydrae tot eiendom. Om die fiskale fooi te bereken, word die waardes op die balansstaat in ag geneem:

 • eienaarskap;
 • tydelike besit of bestuur in trust ontvang;
 • bygedra tot 'n gesamentlike aandeel in die onderneming.
Erfbelasting
Erfbelasting

Belastingvrye items:

 • erwe grond;
 • gereserveerde natuurbestuursones;
 • eiendom van verdedigingsondernemings;
 • voorwerpe van kulturele erfenis van die land;
 • Kernverwante fasiliteite;
 • ysbrekers;
 • hof;
 • ruimtenywerheidsvoorwerpe;
 • vervoer op die balansstaat van ondernemings vanaf 2013 tot nou;
 • enige eiendom gekoop vir herverkoop.

Die prosedure vir die berekening van die betaling van die fiskale belasting op eiendom impliseer dat beide ondernemings en burgers belastingbetalers is. Alle persone wat belasbare eiendom besit.

Prosedure vir die berekening van korporatiewe eiendomsbelasting:

 • Die basis vir die berekening is die gemiddelde jaarlikse waarde van bates. Met betrekking tot sommige eiendom word die belasting bereken op grond van die waarde daarvan volgens die kadastrale registrasie. Fiskale belasting word gehef op alle eiendomsvoorwerpe, uitgesluit erwe en ander voorwerpe van natuurbestuur. Die belasting op roerende voorwerpe wat by die onderneming as vaste bates geleë is, word slegs deur organisasies op die DOS betaal.
 • Die belastingtydperk is in alle gevalle gelyk aan die kalenderjaar, ongeag die waarde en tipe eiendom. Gedurende hierdie tydperk moet die regspersooneiendomsbelastingvoorskotte te bereken en oor te dra gebaseer op die resultate van verslagdoeningstydperke (die eerste kwartaal, ses maande, die eerste drie kwartale). Hierdie voorskotte verminder die totale bedrag van die fooi. Streeksowerhede mag nie verslagdoeningstydperke in die wet voorskryf nie. Regsentiteite wie se eiendom geleë is in entiteite waar sulke tydperke laat vaar is, word nie vooruitbetalings oorgedra nie, maar bereken en betaal eers belasting aan die einde van die kalenderjaar.
 • Die owerhede van die onderdane van die land het die reg om eiehandig die koers van eiendomsbelasting te bepaal. Die bedrag van die fiskale fooi kan nie die koers oorskry wat deur die Belastingkode van die Russiese Federasie vasgestel is nie (die maksimum koers is twee persent).
 • Winsbelastingverligting is ingestel vir maatskappye wat betrokke is by spesiale aktiwiteite.

Kategorie van regsentiteite wat eiendomsbelastingvoordele geniet:

 • ondernemings van die strafprosesstelsel;
 • godsdienstige ondernemings;
 • organisasies wat werk verskaf aan mense met gestremdhede (ten minste tagtig persent moet mense met gestremdhede wees);
 • farmaseutiese organisasies wat betrokke is by die vervaardiging van produkte wat daarop gemik is om epidemies en epizoötieë te bekamp;
 • organisasies met die status van deelnemers aan die Skolkovo-beleggingsprojek;
 • maatskappye het voorraaditems gebruik vir die herstel en bou van skepe;
 • organisasies geleë in spesiale ekonomiese sones (Republiek van die Krim, stad Sewastopol, Kaliningrad-streek).

Burger se eiendomsbelasting

Drie jaar gelede Belastingkode van die Russiese Federasieaangevul met 'n hoofstuk oor die belasting op eiendom van burgers van die land. Die veranderinge het enige burger-eienaar geraak wat 'n kamer, woonstel, plattelandse huis, kothuis of permanente motorhuis het.

Eiendomsfooi - plaaslike bydrae tot die begroting. Dit word beheer deur beide die Kode en die wette van plaaslike owerhede. Plaaslike inspektorate bereken die belastingbedrag en stuur jaarlikse kennisgewings van betaling met die gespesifiseerde belastingkoers aan burgers wat eiendom besit.

Prosedure vir die berekening en betaling van eiendomsbelasting van burgers:

 • Die berekeningsbasis is die waarde van die eiendom in besit.
 • In 2018 is die sperdatum vir die fiskale invordering van betaling vasgestel tot 1 Desember 2018.
 • Toltariewe word afsonderlik vir die vakke van die Russiese Federasie gestel. Die enigste voorwaarde in die wetgewing is dat dit nie sekere perke oorskry nie.
Property Kadastrale waarde van die voorwerp Belastingkoers
Residensiële persele en residensiële somerkothuise, waarvan die oppervlakte nie meer as vyftig vierkante meter is nie nie meer as tien miljoen roebels nie. 0, 1
van tien tot twintig miljoen roebels. 0, 15
twintig tot vyftig miljoen roebels. 0, 2
van vyftig tot driehonderd miljoen roebels. 0, 3
Parkeerplekke, motorhuisspasies 0, 1
Residensiële voorwerpe onder konstruksie 0, 3
Nie-residensiële perseel enander kamers 2
Eiendom vir enige doel meer as driehonderd miljoen roebels. 2
Voorwerpe wat nie in die bogenoemde kategorieë is nie 0, 5

Belastingvoordele word aan baie kategorieë burgers verskaf. Die eiendom van gestremde mense van die eerste en tweede groepe, sowel as gestremdes van kleins af, ouderdomspensioenarisse is nie onderhewig aan invordering nie. Die voordeel in die betaling van belasting word verskaf met betrekking tot een voorwerp van eiendom van elke tipe by die individuele keuse van 'n burger. Om die vrystelling te ontvang, sal jy die belastinginspektoraat moet in kennis stel van die eiendom ten opsigte waarvan die fiskale voordeel toegepas sal word voor 1 November. Indien die eienaar nie sy aansoek na die inspektoraat stuur nie, sal die vrystelling deur die eiendomsinspektoraat met die grootste bedrag belasting verskaf word

Grondbelasting

Die grondbelasting word ingestel deur die belastingkode, maar word gereguleer deur die plaaslike owerhede van die onderdane. Plaaslike wetgewers moet:

 • bepaal die bedrag van belastingkoerse binne die raamwerk wat deur die Belastingkode van die Russiese Federasie en ander regulasies bepaal word;
 • reguleer die bestelling en tyd van betaling;
 • om toe te laat of nie om voordele by betaling te gee nie;
 • moenie sekere kategorieë burgers belas nie.

Die grondbelasting is lankal bereken op grond van die boekwaarde van die eiendom. Twee jaar gelede, in 2016, was daar veranderings in die wetgewing. Vandag word die fooi gehef op grond van die waarde van die kadastrale registrasie,naby die mark. Dit het gelei tot 'n verhoging in die bedrag van fiskale belasting met 'n paar keer. Alle eiendomseienaars het die verandering gevoel. Die feit is dat die kadastrale waarde bereken word deur onafhanklike organisasies wat betrokke is by eiendomswaardasie, wat nie die moontlikheid uitsluit om 'n verkeerde aanslag te maak gebaseer op onbetroubare, verkeerde data oor die waarde van grond nie. Soms oorskry die kadastrale waarde van 'n voorwerp selfs 'n paar keer die werklike waarde van die voorwerp op die mark. Inligting oor die kadastrale prys is beskikbaar op die internet, op die Rosreestr-webwerf ('n diens met verwysingsinligting oor eiendomsobjekte).

Voorwerpe onderhewig aan grondbelasting sluit in grond vir landbou, gebiede vir toerisme en ontspanning en nywerheidsgrond:

 • erwe vir landbouwerk van organisasies;
 • erwe wat besit word deur tuinbou en dacha nie-winsgewende vennootskappe en individuele burgers gekoop vir persoonlike boerdery;
 • voorwerpe wat die werking van nywerheidsorganisasies verseker, insluitend terreine vir die bou van fasiliteite wat nodig is vir die aktiwiteite van ondernemings;
 • aandele van die reserwefonds van die bos- en watersone, wat veral deur instellings en burgers besit word;
 • lande van toerisme en ontspanningsones, as daar losieshuise, sanatoriums en ontspanningsentrums vir burgers van die land is.

Prosedure vir die berekening en betaling van grondbelasting:

 • Berekeningsbasis - die koste van 'n stuk grond volgens kadastrale registrasie op 1 Januarie van die jaar waarvoor die belasting bereken wordbydrae.
 • Die prosedure vir die berekening van grondbelasting impliseer dat die belastingtydperk gelyk is aan die kalenderjaar.
 • Die belastingkode maak voorsiening vir twee grondbelastingkoerse: een en 'n half persent en drie tiendes van 'n persent.
Doel van grond Belastingkoers
Grond vir landbou. Erwe bedoel vir behuisingskonstruksie, tuinbou en tuinbou, veeteelt, dacha en filiaalboerdery. Lande wat in sirkulasie beperk is om doeanebehoeftes, veiligheid en verdediging van die land te verseker. Behuising en infrastruktuurgronde. 0, 3
Ander erwe. 1, 5

Grondbelasting, soos enige bydrae, het sy eie bevoorregte kategorieë van betalers. Voordele wat deur wetgewing ingestel is, is van toepassing op die volgende groepe burgers:

 • disabled;
 • deelnemers van die Groot Patriotiese Oorlog;
 • vegters;
 • gestremde mense van die eerste en tweede groep;
 • gestremde gesondheid sedert kinderjare;
 • helde van Rusland en die Sowjetunie;
 • burgers wat aan kernwapentoetsing deelgeneem het;
 • likwideerders van die gevolge van 'n ongeluk by 'n kernkragsentrale;
 • gestremde as gevolg van 'n siekte wat opgedoen is na deelname aan die ruimte, kerntoetse.

Die persone wat in die lys hierbo gelys is, het die reg om op 'n afname in die belastingbasis met tienduisend roebels te reken. Om voordele te ontvang, moet jy 'n lys by die belastingowerhede indienversoekte vraestelle.

Die lys van organisasies wat vrygestel is van die betaling van grondbelasting deur die federale owerhede, word in die Belastingkode van die Russiese Federasie gespesifiseer. Die res van die fooie word deur die owerhede van die onderdane van die land bereken en versprei.

Vervoerbelasting

Die vervoerbelasting is meer as vyftien jaar gelede in die land ingestel. Dit behoort aan plaaslike bydraes. In sy kern is die fooi ingestel om te vergoed vir die skade wat motoreienaars aan die omgewing en paaie aangerig het. Benewens die vervoerbelasting word die funksie van vergoeding verrig deur brandstofaksyns, padgelde en verpligte bydraes vir die negatiewe impak (besoedeling deur uitlaatgasse, afval) op die natuur, wat op eienaars van hul eie besighede gehef word.

Vervoerbelasting
Vervoerbelasting

Vervoerbelasting word betaal deur organisasies wat voertuie geregistreer het by die plek van registrasie van toerusting (ruspe of pneumatiese voertuie, lug- en watervervoer).

Voorwerpe wat nie belas word nie:

 • bote toegerus met 'n motor of roeispane, met 'n krag van tot vyf perdekrag;
 • motors met 'n kapasiteit van tot honderd perdekrag, of spesifiek toegerus vir gestremdes van verskeie groepe;
 • riviervaartuie wat direk met die hengelkategorie verband hou;
 • vaartuie wat passasiers vervoer wat deur 'n sakeman besit word;
 • landbouvervoer;
 • skepe geregistreer in die internasionale register.

Die prosedure vir die berekening van vervoerbelasting vir organisasies:

 • Die belastingbasis is die waarde van die roerende bate.
 • Belastingverklarings word ingedien nie later nie as die eerste werksdag van Februarie van die jaar wat volg op die verslagdoeningstydperk. As 'n onderdaan van die Russiese Federasie 'n besluit oor die betaling van vooruitbetalings uitgereik het, word betalings elke kwartaal gedurende die jaar vooruit betaal. Berekeninge daaroor word nie na die belastingkantoor gestuur nie. Vooruitbedrae word in ag geneem wanneer die bedrag van die totale fiskale fooi betaalbaar aan die begroting aan die einde van die kalenderjaar bepaal word.
 • Die belastingkoers in die streke kan verlaag of styg tot die basisbelastingkoerse. Die tariewe wat in die streke vasgestel is, behoort nie meer as tien keer van die basistariewe te verskil nie.
 • Wetgewers in die onderwerpe van die land kan voordele gee om vervoerbelasting vir ondernemings te betaal. Byvoorbeeld, vir maatskappye wat in vrye ekonomiese sones geleë is, word belastingvakansies verskaf.

Vervoerbelasting vir burgers

Voertuie onderhewig aan belasting:

 • motors;
 • motorvoertuie (motorfietse);
 • busse;
 • meganismes op ruspe, pneumatiese aandrywing;
 • helikopters en vliegtuie;
 • watertegnologie (motorskepe, seilskepe);
 • sneeumobiele;
 • gemotoriseerde slee;
 • kragbote, jetski's;
 • nie-selfaangedrewe water- en lugvoertuie.
Vervoerbelasting van burgers
Vervoerbelasting van burgers

Prosedure vir die berekening van vervoerbelasting vir individue:

 • Die belastingbasis is die kostevervoer.
 • Die belastingtydperk is 'n jaar. Betaling word gemaak op grond van 'n kennisgewing wat van die belastingowerhede gestuur word met die bedrag van betaling, bepalings en voorwerp. Indien 'n burger nie 'n belastingbetalingskennisgewing vir die afgelope jaar ontvang het nie, dan is hy verplig om die belastingkantoor onafhanklik hieroor in te lig nie later nie as die laaste werksdag van die jaar wat volg op die jaar ten opsigte waarvan die belasting betaal moet word.
 • Die belastingkoers word in die wet voorgeskryf deur die onderdaan van die Russiese Federasie. By die berekening daarvan word die enjinkrag en die kategorie van die mobiele voertuig in ag geneem. Die koers kan op of af verander, maar nie meer as tien keer nie.
 • Die onderwerp van die Russiese Federasie stel onafhanklik 'n lys op van burgers wat van belasting vrygestel is.

In die meeste streke word die volgende kategorieë burgers van 'n nulkoers voorsien:

 • gestremdes en WWII-veterane;
 • gevangenes van fascistiese ghetto's en kampe;
 • veterane van arbeid;
 • helde van die Russiese Federasie en die USSR en persone aan wie Orders of Glory van enige graad toegeken is;
 • veterane van militêre gevegte en invalides van oorloë;
 • gestremde persone wat aan die eerste en tweede groepe behoort;
 • pensioenarisse volgens ouderdom;
 • persone blootgestel weens bestraling;
 • burgers wat aan radioaktiewe toetse van termonukleêre massavernietigingswapens deelgeneem het;
 • een van die ouers van 'n gestremde kind;
 • ouers van groot gesinne.

NDFL

Alle individue moet belasting betaal op hul verdienste. Die verpligting om dit te bereken en te betaalbelasting word gehef op werkgewers (regspersone, individuele entrepreneurs, prokureurs en verteenwoordigende kantore van buitelandse maatskappye in die land), wat lone aan burgers betaal.

Persoonlike inkomstebelasting
Persoonlike inkomstebelasting

Prosedure vir die berekening van persoonlike inkomstebelasting:

 • Die belastingbasis vir die berekening van die belasting op burgers se inkomste onderhewig aan belasting is die arbeidsinkomste self. Om die belasting te bereken wanneer verskillende belastingkoerse toegepas word, word die basis vir elke tipe inkomste afsonderlik bereken. Die basis vir die berekening van ekwiteitsinkomste word apart van die belastingbasis vir alle ander inkomste, waarop dertien persent van toepassing is, bereken.
 • Belastingagente weerhou en dra die opgelope belastingbedrag direk van die inkomste van burgers oor na die begroting wanneer dit werklik betaal word. Die belasting moet nie later nie as die dag na die dag van betaling van inkomste (lone) oorgedra word. Die uitsondering is vakansiegeld en siekteverlofbetalings, waarvoor belasting nie later as die laaste dag van die betalingsmaand betaal moet word nie.
 • Burger se inkomstebelasting word bereken uit inkomste belas teen 'n koers van dertien persent, op 'n aanwasbasis vanaf die begin van die kalenderjaar, met 'n krediet vir die bedrag belasting betaal vir die vorige maande van die huidige jaar. Teen ander tariewe word die berekening afsonderlik vir elke opgelope bedrag van inkomste uitgevoer.
 • Die belastingbasis word verminder met die bedrag van belastingaftrekkings by indiening van stawende dokumente. Hulle is standaard, sosiaal (betaling vir behandeling,onderwys), eiendom (verkryging van eiendom, betaling van rente op 'n verbandlening), sekuriteite en individuele beleggingsrekeninge, professionele (outeurs van kunswerke, ensovoorts). Belastingaftrekkings is uitsluitlik van toepassing op inkomste wat teen 'n belastingkoers van dertien persent belas word, dit wil sê, dit word slegs verskaf aan individue wat inwoners van die land is.

Enkelbelasting

Die Belastingkode van die Russiese Federasie beskryf in detail die prosedure vir die berekening en betaling van 'n enkele belasting. Die enkele belasting is gelyk aan die produk van die deel van die basis vir die berekening van die belasting en sy koers, word bereken en betaal deur die belastingbetaler aan die einde van die belastingtydperk aan die begroting.

Die prosedure vir die berekening van 'n enkele belasting op 'n vereenvoudigde skema vervang die betaling van die volgende belasting vir regspersone:

 • vir wins
 • op eiendom;
 • waarde bygevoeg.

As 'n entrepreneur (eienaar van 'n private besigheid) 'n enkele belasting onder 'n spesiale regime betaal, is hy vrygestel van die volgende belasting:

 • belasting op inkomste van werknemers van 'n individuele entrepreneur;
 • belasting op eiendom wat vir besigheidsaktiwiteite gebruik word;
 • BTW.

Organisasies betaal op 'n algemene basis:

 • versekeringsbydraes tot buitebegrotingsfondse;
 • Aftrekkings aan die FSS vir versekering;
 • vervoerbelasting;
 • grondbelasting;
 • spesifieke belastings en fooie teen statutêre tariewe.

Die prosedure vir die berekening en betaling van 'n enkele fooi:

 • Die prosedure vir die berekening van 'n enkele belasting wanneerDie vereenvoudigde belastingstelsel hang af van die doel van die belastingregime wat op 'n vrywillige basis deur die belastingbetaler ingestel is: inkomste minus uitgawes of inkomste.
 • As die onderwerp van die Russiese Federasie nie wette uitgevaardig het wat die enkelbetalingskoers verander nie, dan is met die objek "inkomste" die maksimum waarde wat deur die kode vasgestel word, ses persent, en met die voorwerp "inkomste minus uitgawes" - vyftien persent.
 • Aan die einde van die verslagtydperk betaal 'n entrepreneur wat op die vereenvoudigde belastingstelsel is 'n voorskot op 'n enkele belasting aan die begroting. Die voorskot word bereken uit die inkomste ontvang, bereken op 'n toevallingsgrondslag vanaf die begin van die tydperk tot die einde van die verslagjaar (eerste kwartaal, halfjaar, drie kwartale). Die voorskot word bereken op grond van voorheen berekende belastingbetalings. Die betaalde bydraes word getel wanneer die bedrae van daaropvolgende betalings vir die volgende tydperke en die belastingbedrag vir die belastingtydperk bereken word.
 • Vir sekere besighede kan die fiskale koers vir die "inkomste minus uitgawes" voorwerp met tot vyf persent verminder word.
Tyd om belasting te betaal
Tyd om belasting te betaal

Die prosedure en bepalings vir die berekening van belasting in Rusland word nie gereeld deur individue en regspersone nagekom nie. Dit hou 'n bedreiging in vir die bestaan van 'n stabiele fiskale stelsel, wat die basis is vir die tydige en volledige aanvulling van die land se begroting. Tans, op die gebied van belasting, kom 'n negatiewe stereotipe van gedrag na vore in terme van die prosedure vir die berekening van belastingbedrae en die tydige betaling daarvan. Tekens van destabilisering van die belastingstelsel in die moderne wêreld is soos volg:

 • nie genoeg niehoë belastingkultuur van burgers in die samelewing (oortreding van spertye of ontduiking van fooie);
 • wantroue van beide die bevolking en besigheid in die belastingstelsel, in die korrektheid van belastingberekeninge;
 • die begeerte van organisasies om belasting te ontduik;
 • groei in die aantal oortredings en misdade in die finansiële sektor (vermyding van belasting op inkomste);
 • agteruitgang van aanwysers van talle sosiologiese studies.

Dit is nodig om die belastingdissipline van die bevolking te vorm in terme van die prosedure vir die berekening en betaling van belasting.

Aanbeveel: