Logo af.techconfronts.com
Terugbetaling van die staatsplig van die belasting: al die nuanses van die prosedure
Terugbetaling van die staatsplig van die belasting: al die nuanses van die prosedure
Anonim

Wanneer jy sekere wetlik beduidende handelinge uitvoer, moes jy ten minste een keer so 'n verskynsel soos die betaling van staatsbelasting teëgekom het. Die Belastingkode van die Russiese Federasie lys alle situasies wanneer betaling van so 'n fooi vereis word. Oor die algemeen sal jy geld moet betaal elke keer as jy 'n diens van die staat benodig. 'n Voorbeeld sou wees om hof toe te gaan.

Daar is egter ook situasies waar die geld aan jou teruggegee kan word. Almal van hulle word ook in die belastingkode gelys. Ons sal in hierdie artikel praat oor hoe om die staatsbelasting van die belasting terug te betaal.

terugbetaling van staatsbelasting van die belasting
terugbetaling van staatsbelasting van die belasting

Wie om te skryf

Die algemene prosedure om met die bedrae van die staatsfooi te werk, sê vir ons dat jy 'n teruggawe-aansoek moet skryf waar jy vir die diens aansoek gedoen het. Dit is nodig om die oorspronklike dokument aan so 'n appèl aan te heg, wat die feit van betaling van die fooi deur u vasstel. Die oorspronklike word vereis as jy 'n volle terugbetaling eis. Vir 'n gedeeltelike terugbetaling is 'n afskrif van die betaalopdrag voldoende.

Het jy te veel betaal en is jy seker dat jy geregtig is op 'n terugbetaling van die staatsbelasting? By watter belastingkantoor om aansoek te doen hang afdie streek waartoe die owerheid behoort wat die diens aan jou verskaf het. Dit beteken dat jy nie in jou stad aansoek sal kan doen as jy by 'n notaris in 'n naburige area aansoek gedoen het nie.

Uitsonderings

Soos met enige ander reël, is daar uitsonderings. Dit sluit in:

 • howe van algemene jurisdiksie;
 • Konstitusionele Hof van die Russiese Federasie;
 • wêreldarbitrasiehof.

In watter van hierdie liggame jy ook al aansoek doen om terugbetaling van die bedrag van die oorbetaalde staatsfooi, sal die aansoek by die fiskale owerheid by die plek van die hof ingedien moet word. Terselfdertyd, benewens 'n afskrif / oorspronklike van die betaling, moet u 'n uitspraak, beslissing of sertifikaat van die hof aanvul om die gronde vir die terugbetaling van fondse te bevestig. Weereens neem ons kennis dat die aansoek geskryf moet word aan die belastingowerheid waar die hof sy verslae indien, en nie na die plek waar jy self aanmeld nie.

die prosedure vir die teruggawe van staatsbelasting van die belasting
die prosedure vir die teruggawe van staatsbelasting van die belasting

Wanneer die staatsbelasting terugbetaal kan word

Die staatsfooi (belasting) kan ten volle of gedeeltelik terugbetaal word in die volgende situasies:

 • wanneer dit betaal word in 'n bedrag wat effens groter is as wat nodig is (Hoofstuk 25.3 van die Belastingkode van die Russiese Federasie);
 • toe die klagte, aansoek/appèl aan die indiener teruggestuur is of sonder oorweging gelaat is;
 • in geval van weiering om 'n notariële handeling uit te voer.

Daar is 'n ander opsie wanneer die staatsplig nie aan die betaler terugbetaal word nie, maar gekrediteer kan word wanneer 'n eis weer ingedien word of 'n ander regsaksie uitgevoer word. Om die bedrag te verreken, moet jy 'n kwitansie van betaling aanheg.

Die terugbetaling van die staatsbelasting van die belasting word ook uitgevoer in die geval dat die geregtelike verrigtinge oor die eis beëindig is, of die appèl (eis) sonder oorweging gelaat is. Indien die partye 'n vrywillige skikkingsooreenkoms aangaan voor die arbitrasiebesluit, kan die bedrag van die fooi gedeeltelik terugbetaal word, in die bedrag van 50%. Indien die partye reeds 'n ooreenkoms bereik het tydens die uitvoering van die geregtelike handeling, is die fooi nie terugbetaalbaar nie. Die helfte van die bedrag kan ook terugbetaal word in die geval dat 'n burger vrywillig weier om sy reg op vaste eiendom te registreer.

Terugbetaling van staatsbelasting vanaf die belasting kan ook in sulke gevalle uitgevoer word:

 • Die persoon wat die staatsfooi betaal het, het geweier om regstappe te neem voordat dit begin is. Byvoorbeeld, jy het 'n paspoort nodig om na die buiteland te reis. Jy het die fooi betaal, maar die reis het deurgeval, en jy het van plan verander om 'n paspoort te maak.
 • Die persoon wat die fooi betaal het, is die uitreiking van dokumente aan vlugtelinge geweier.
 • Geweier om 'n paspoort te bekom vir uitgang/toegang van/na Rusland.

Gevalle wanneer dit nie teruggestuur word

Jy moet egter weet dat die teruggawe van 'n verkeerdelik betaalde staatsbelastingfooi nie altyd gemaak word nie.

terugbetaling van staatsbelasting van die belasting deur 'n hofbeslissing
terugbetaling van staatsbelasting van die belasting deur 'n hofbeslissing

Daar is verskeie aksies waarvoor 'n terugbetaling nie verskaf word nie, selfs al was dit nie toegepas nie:

 • weiering van staatsregistrasie van huwelik;
 • maak enige aantal regstellings (veranderings) aan die registerkantoorpapiere;
 • skuifregistrasienaam;
 • vrywillige teregstelling deur die verweerder van die eise voor die aanvang van die saak in die hof;
 • toe registrasie van regte, beswarings (beperkings) op vaste eiendom geweier is;
 • betaling gemaak vir die dienste van die openbarediensteportaal, wat onnodig geblyk het te wees.

Terugbetalingsbeleid

In ooreenstemming met paragraaf 3 van artikel 333.40 van die Belastingkode van Rusland, is daar 'n sekere prosedure vir die teruggawe van staatsbelasting vanaf die belasting. Eerstens moet u 'n toepaslike appèl aan die belastingkantoor skryf by die plek van die aksie wat die betaling van die fooi behels. So 'n aansoek kan ingedien word binne drie jaar vanaf die datum van invordering (betaling) van ekstra geld.

Die volgende dokumente moet by die appèl self aangeheg word:

 • betaling (kwitansie) met 'n "lewendige" merk van die bank, wat die feit van betaling bevestig;
 • kopie van kwitansie as jy net die helfte van die bedrag eis;
 • sertifikaat van die hof (beslissing, beslissing), wat die motief vir die terugkeer is.

Soos hierbo genoem, kan die staat nie net die staatsbelasting van die belasting terugbetaal deur 'n hofbeslissing nie, maar dit ook teen die toekomstige diens verreken. Die lys dokumente bly onveranderd. Slegs die aansoekvorm verander effens.

aansoekvorm vir die teruggawe van staatsbelasting aan die belasting
aansoekvorm vir die teruggawe van staatsbelasting aan die belasting

Watter data moet die toepassing bevat

Daar is 'n paar verskille in die lys van data wat vervat moet word in die toepassing van individue en regsentiteite.

Vir 'n regsentiteit:

 • verkorte en korporatiewe (amptelike) naamondernemings;
 • werklike en wettige adres van die maatskappy, indien hierdie data nie dieselfde is nie;
 • presiese bedrag in syfers en letters (in woorde) in roebels en kopeke;
 • maatskappybankbesonderhede;
 • redes waarom 'n terugbetaling vereis word;
 • handtekening van die direkteur en seël van die onderneming.

As 'n individu aansoek doen vir 'n fooiterugbetaling:

 • naam, patroniem en van van die aansoeker;
 • sy huisadres en paspoortbesonderhede;
 • rekeningnommer van die individuele betaler en bankbesonderhede;
 • motivering vir 'n terugbetaling;
 • terugbetalingsbedrag (presies) in woorde en syfers (met kopeke);
 • handtekening van 'n individu.

'n Voorbeeld vir skryf is 'n bietjie laer geleë, en jy kan die aansoekvorm vir die teruggawe van staatsbelasting by die belastingkantoor aflaai op die toepaslike hulpbronne.

Die indiening van die aansoek korrek

Aangesien die aansoekvorm vir enige aansoek min of meer dieselfde is en dit onwaarskynlik is dat dit in die nabye toekoms sal verander, kan die instruksies hieronder vir jou nuttig wees, nie net in hierdie situasie nie.

terugbetaling van staatsbelasting by watter belastingkantoor aansoek gedoen moet word
terugbetaling van staatsbelasting by watter belastingkantoor aansoek gedoen moet word

In die eerste plek moet jy die geadresseerde aanwys. Om dit te doen, in die regter boonste hoek, "kop", skryf ons aan wie hierdie vraestel bedoel is. Byvoorbeeld, "Notarius Ivanov I. I" of "Aan die belastingdiens". Die geadresseerde hang af van waarvoor jy die geld presies betaal het.

Jy moet ook jou eie data daar spesifiseer.

Die naam van die dokument "Aansoek om die teruggawe van die staatsfooi" is 'n bietjie laer geskryf, in die middel van die blad.

In die eerste plek moet jydui die redes aan waarom jy dink dat die geld aan jou terugbesorg moet word. Die presiese bewoording kan gevind word in die belastingkode (art. 333.40, paragraaf 1).

Dit maak geen sin om te veel en lank te skryf nie. In die appèl moet jy die essensie van jou versoek aandui. Al wat nodig is, is 'n paar sinne.

Dui in die teks die presiese bedrag aan wat jy 'n terugbetaling eis. Dit kan so lyk: “Ek vra jou om die moontlikheid te oorweeg om 398 (driehonderd-agt-en-negentig) roebels staatsbelasting terug te gee, wat ek verkeerdelik betaal het …”

Jy moet ook so akkuraat moontlik verduidelik vir watter diens jy die staatsfooi betaal het. Dit sal jou toelaat om vinnig na te gaan en 'n gepaste besluit te neem. Die beskrywing moet die volgende feite bevat:

 • geld is betaal;
 • diens nie verskaf nie;
 • belastingbedrag is ingevolge die wet terugbetaalbaar.

Jy moet ook die presiese datum invoer wanneer jy vir die diens aansoek gedoen het. Nou moet jy al die dokumente wat jy aan die aansoek gaan heg, lys, die nommer, handtekening plaas. Jy kan byvoorbeeld so skryf: "'n Kwitansie vir betaling van staatsbelasting ten bedrae van XXX roebels is aangeheg."

Dit is dit, die toepassing is gereed. Maak seker dat jy twee kopieë van die appèl maak. Stel aan die werknemer wat die vraestel ontvang voor om die nommer van die inkomende dokument op een van hulle te plaas. Laat die aansoek met 'n punt (inkomende nommer) as bewys van die feit dat jy dit ingedien het.

teruggawe van verkeerdelik betaalde staatsbelastingbelasting
teruggawe van verkeerdelik betaalde staatsbelastingbelasting

Voorbeeld

Om beslis geen vrae meer oor te hê nie, kom ons stel saam 'n aansoek op vir terugbetaling van staatsbelasting van die belasting. Dit lyk dalk so iets:

Aan die interdistrikte Federale Belastingdiens van Rusland nr. 8 vir die Ivanovo-streek

Volle naam

Van volle naam

woon en geregistreer by: ….

Aansoek om terugbetaling van oorgelaaide (betaalde) staatsbelasting

Op 8 Julie 2015 het die stadshof van die stad (naam van die ligging) besluit om die oorbetaalde staatsbelasting in die bedrag van 705 (sewehonderd-en-vyf) roebels terug te betaal (terug te betaal).

Op grond van die bogenoemde beslissing van die Stadshof, op 14 September 2016, is 'n beslissing uitgereik vir die terugbetaling van staatsbelasting uit die federale begroting ten bedrae van 705 (sewehonderd en vyf) roebels, betaal kragtens p/p nr 44 van 7 Mei 2015. wanneer 'n eis ingedien word.

CBK 16210903010120102310

OKATO 15273804080

Volgens Art. 333.40 van die Belastingkode van Rusland, word die terugbetaling van staatsbelasting uitgevoer op aansoeke wat by die fiskale owerheid ingedien word vir 3 jaar vanaf die datum van betaling van bogenoemde bedrag.

Op grond van bogenoemde, gebaseer op die werking van artikel 333.40 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, vra ek:

Om van die federale begroting die volle bedrag staatsbelasting in die bedrag van 705 (sewehonderd vyf) roebels terug te gee, betaal volgens p/p No. 44 gedateer 7 Mei 2015. wanneer 'n aansoek by die hof ingedien word.

Van, voornaam, patroniem, handtekening, nommer.

sperdatum vir die teruggawe van staatsbelasting van die belasting
sperdatum vir die teruggawe van staatsbelasting van die belasting

Tydsberekening

Volgens die wet kan oorbetaalde fondse terugbetaal word binne drie jaar vanaf die datum van hul betaling. As jy dit doen'n vraag later, daar sal niks van kom nie. Maar die tydperk vir die terugkeer van die staat reg van die belasting is baie minder. Dit is slegs een maand vanaf die datum van aansoek. As jy na 30/31 dae nie jou geld ontvang nie, kan 'n boete deur die hof opgelê word. Dit sal deur die belastingkantoor aan jou betaal word vir die laat opgawe.

Gewilde onderwerp