Logo af.techconfronts.com
Huidige, voorlopige en finale beheer: hoekom en hoe word dit uitgevoer
Huidige, voorlopige en finale beheer: hoekom en hoe word dit uitgevoer
Anonim

Doeltreffendheid van bestuur word bepaal deur die bereiking van die doelwit, in alle stadiums van beweging na die resultaat, moet die bestuurder beheer en toesig uitoefen oor die proses, hulpbronne, omgewing. Beheer is een van die belangrikste funksionele doelwitte van 'n leier.

huidige beheer
huidige beheer

Die konsep van beheer in bestuur

Bestuur is nodig om aktiwiteite effektief te organiseer, hulpbronne rasioneel te bestee en doelwitte te bereik. Bestuur het tradisioneel vyf basiese funksies: beplanning, organisering, motivering, beheer en koördinering. Elkeen van hulle het sy eie spesifisiteit en betekenis. Dus, beheer, aktueel of strategies, is 'n belangrike aktiwiteit van 'n bestuurder om die resultate van werk met die plan in alle stadiums van die produksieproses te vergelyk, die resultate na te gaan vir voldoening aan standaarde en norme, en opkomende afwykings uit te skakel.

Die belangrikheid van beheer word verklaar deur die behoefte om onsekerheid oor die stand van sake in die maatskappy en die vordering van die produksieproses uit die weg te ruim. Beheer is ook 'n voorvereiste vir suksesvolle aktiwiteit. Hylaat jou toe om die situasie te assesseer en die voorkoms van krisisse te voorkom. Beheer en toesig is nodig, maar dit kan baie vorme aanneem en 'n verskeidenheid funksies verrig. Afhangende van die styl van leierskap in 'n organisasie, kan beheer gekonsentreer word in die hande van 'n enkele bestuurder, gewoonlik 'n senior bestuurder, of gedelegeer word aan verskeie werknemers.

finale beheer
finale beheer

Beheerfunksies

Beheer is 'n onaangename oomblik van werk vir beide die leier en die kunstenaar, maar dit is nodig. In bestuur is dit gebruiklik om oor verskeie basiese beheerfunksies te praat:

- Assessering van die omgewing, ekstern en intern. In die loop van beheer samel die bestuurder inligting in en verwyder onsekerheid in die verstaan van die huidige proses. Deur beheer uit te voer stel jou in staat om negatiewe of bedreigende faktore in die eksterne en interne omgewing op te spoor en geleenthede te vind om dit uit te skakel of in ag te neem in die uitvoering van aktiwiteite.

- Reageer op afwykings. Die bestuurder beheer om bewus te wees van al die besonderhede van die produksieproses en om tyd te hê om op veranderinge en afwykings te reageer. Beheer laat jou toe om foute en bedreigings betyds raak te sien en die produksieproses vinnig te herbou.

- Toewysing van hulpbronne. Taktiese en tegniese beheer laat die mees rasionele gebruik van beskikbare geld, toerusting toe, vind die regte plek vir die bevoegdhede van werknemers. Terselfdertyd laat beheer jou toe om reserwes te identifiseer en produktief te gebruik.

- Behou terugvoer. Die interaktiewe funksie van beheer is dié in die loop van die implementering daarvaninteraksie word bewerkstellig tussen alle elemente van die stelsel, tussen die bestuurder en die eksekuteur.

- Evaluering van personeelprestasie. Om werknemers bekwaam te motiveer en effektief vir hul werk te betaal, is dit nodig om 'n duidelike evalueringstelsel te bou, hierin help die bestuurder om in alle stadiums van produksie te beheer.

voorlopige beheer
voorlopige beheer

tipes beheer

Die kompleksiteit van die oorsigproses lei tot veelvuldige beheerkwalifikasies.

Volgens die frekwensie van die prosedures word hulle onderskei:

- Voorlopige beheer. Selfs voor die aanvang van werk, moet aksies geneem word om sleutelhulpbronne op te spoor en te evalueer: materiaal, mens, produksie. Die doel daarvan is om die moontlikheid van negatiewe gevolge van die optrede van die kunstenaars te voorkom. Dit laat jou toe om aanpassings aan die plan te maak nog voordat dit begin geïmplementeer word en voordat foute gemaak word.

- Huidige beheer. Dit word uitgevoer tydens die uitvoering van werk, die doel daarvan is om op die stadium van voorkoms te identifiseer en foute en afwykings te voorkom. Dit het ten doel om voldoening aan norme en standaarde te monitor. Huidige beheer vereis 'n konstante vloei van inligting en vinnige regstelling van foute.

- Finale beheer. Dit word uitgevoer op die stadium van die opsomming en evaluering van die bereiking van resultate. Die hoofdoel van hierdie tipe beheer is om soortgelyke foute in die toekoms te voorkom. Die data wat gedurende hierdie stadium verkry word, word die basis vir die skep van nuwe planne.

Gegrond op die frekwensie van beheeraksies, strategies, takties enoperasionele beheer. Deur funksionele affiliasie noem kenners finansiële, produksie, bemarking en personeel tipes beheer. Jy kan ook eksterne en interne tipes beheer onderskei op grond van die rigting van aksie.

tegniese beheer
tegniese beheer

Strategiese en taktiese beheer

Die belangrikste hulpmiddel vir die implementering van ondernemingsplanne is strategiese en taktiese beheer. Die taak van hierdie tipe bestuursaktiwiteite is om die korrektheid van planne en deurlopende aksies te monitor. Strategiese beheer is 'n sistematiese kontrolering van voldoening aan globale doelwitte, strategiese programme en aksies. Die doelwitte van hierdie tipe aktiwiteit is: die bepaling van die korrektheid van die gekose langtermyndoelwitte en die korrektheid van die manier om dit te bereik, die identifisering van potensiële geleenthede vir die maatskappy. Taktiese beheer word geassosieer met die kontrolering van die bereiking van korttermyn, onmiddellike doelwitte. Die instrument is tegniese beheer, wat daarop gemik is om die streng voldoening van die produksieproses aan regulasies, standaarde en regulasies te identifiseer.

beheer en toesig
beheer en toesig

Beheer in die stadiums van voorbereiding

Die hele bestuursproses is deurspek met beheerstadiums. Daar is 'n tradisie van stadiumklassifikasie, in hierdie geval is daar: voorlopige, huidige en finale beheer. Elkeen van hulle voer sy funksies uit en het kenmerkende kenmerke. Voorlopige beheer gaan die begin van werk vooraf, dit is 'n integrale deel van beplanning. Die doel daarvan is om toestande te skep vir die effektiewe bekendstelling van produksie. Op hierdieOp die stadium word die gereedheid en bevoegdheid van die personeel, die beskikbaarheid van die nodige hulpbronne en die dokumentasie van aktiwiteite beoordeel.

Die huidige beheer, anders as die voorlopige een, val saam met die produksiestadiums in tyd. Die hooffunksie daarvan is om die werkvloei te verbeter. Die bestuurder monitor voortdurend die voldoening van alle produksiebedrywighede en aksies van presteerders aan goedgekeurde planne en standaarde. Soms word hierdie stadium ook "intermediêre beheer" genoem, wat die hoofkenmerk daarvan beklemtoon - die identifisering van tekortkominge en afwykings op pad na die doel. Dit word toegepas op die assessering van die oplossing van beide huidige en strategiese probleme. Van besondere belang is die finale of finale beheer. Dit is baie anders as ander stadiums in sy take en vloei.

intermediêre beheer
intermediêre beheer

Finale beheer: besonderhede

Die finale stadium van die produksieproses behels die oplossing van verskeie belangrike take. Dit is die identifikasie van die mate van voldoening aan die gestelde doelwitte en resultate, die beoordeling van die werk van die personeel, die samestelling van 'n lys van wanberekeninge en foute om voort te gaan na 'n nuwe stadium van beplanning wat daarop gebaseer is. Die finale beheer moet volgens die vasgestelde kriteria uitgevoer word, sodat die kunstenaars verstaan hoe hul werk gekontroleer word en hoe dit hul vergoeding sal beïnvloed. Hierdie tipe toesig hou verband met 'n assessering van die besteding van hulpbronne, met die bepaling van die doeltreffendheid van strategieë en taktiek, en die beoordeling van die korrektheid van besluite wat vroeër geneem is. Die resultate van hierdie stadium is uiters belangrik vir die toekoms van die organisasie, aangesien die resultate daarvan kanvermy foute wanneer jy planne vir die toekoms skep.

beheer
beheer

Beheerprosedure

Beheer, huidige en finale, word volgens een algoritme uitgevoer.

In die eerste stadium word inligting ingesamel, dan word evalueringskriteria vir elke operasie en proses geformuleer, dan word die doelwitte en metodes van beheer bepaal. Dit is die voorbereidingsfase. Verder betree die beheer die stadium van die werklike evaluering van die proses en aksies. Die laaste fase is die ontleding van die inligting wat ontvang is en die formulering van gevolgtrekkings, dit is sinoniem met die finale kontrole. As gevolg van al hierdie aksies moet 'n bestuursbesluit gebore word.

Beginsels van beheer

'n Bestuurder wat beheer uitoefen, huidige, strategiese of finaal, moet die basiese beginsels van die implementering daarvan onthou. Dit sluit in:

- Tydigheid. Daar moet 'n tyd tussen kontroleprosedures wees, dit moet nie te gereeld wees nie sodat die werknemer nie voel dat hy nie vertrou word nie. Maar dit moet nie te selde gedoen word sodat die werknemer nie die indruk van 'n gebrek aan beheer kry nie.

- Buigsaamheid. Dit moet by huidige toestande aanpas.

- Winsgewendheid. Die doel daarvan is om hulpbronne te bespaar, so dit behoort nie groot beleggings te vereis nie.

Gewilde onderwerp