Wat is 'n loopbaan? Loopbaan tipes. Tipes en stadiums van 'n besigheidsloopbaan
Wat is 'n loopbaan? Loopbaan tipes. Tipes en stadiums van 'n besigheidsloopbaan

Video: Wat is 'n loopbaan? Loopbaan tipes. Tipes en stadiums van 'n besigheidsloopbaan

Video: Wat is 'n loopbaan? Loopbaan tipes. Tipes en stadiums van 'n besigheidsloopbaan
Video: ONLINE SHOPPING RUSSIA| MONTH IN WHICH U GET HEAVY DISCOUNT IN SHOPPING 2023, Desember
Anonim

Elke persoon streef daarna om vir homself gemaklike lewensomstandighede te voorsien. Maar net so sal die geld nie in ons sak val nie. Om dit te verdien, moet jy jouself aan jou beroep toewy, ontwikkel en groei om op die loopbaanleer te beweeg.

Loopbaan en loopbaan in die stelsel van sakeverhoudings, definisie

Wat is 'n loopbaan? Die konsep en tipes loopbaan wat in die artikel oorweeg word, laat jou toe om uit te vind hoe 'n persoon bevorder word en waarmee jy die spoed van loopbaangroei kan verhoog.

loopbaan tipes loopbaan
loopbaan tipes loopbaan

Beroep is nie net 'n tipe van 'n persoon se beroep, sy vooruitgang in die professionele veld nie, maar ook die bereiking van ander doelwitte, wat sy posisie in die samelewing verbeter. Dit sluit ook soms moontlike toekomstige veranderinge in die werkveld in wat mettertyd plaasvind as gevolg van die opdoen van ondervinding.

Carerism is die begeerte om 'n mens se posisie in die professionele veld te verbeter, om loopbaangroei te verhoog. Soms word mense wat “oor hul koppe gaan” beroepslui genoem, dit wil sê hulle neem nie gevoelens, algemeen aanvaarde norme van moraliteit en familiebande in ag nie. Loopbaanspelershulle sien hul doelwit en gaan daarnatoe, maak nie saak wat nie. Aan die een kant kenmerk dit 'n persoon positief - hy is beslissend, moedig, verantwoordelik. Aan die ander kant is hierdie persoon gevoelloos en onvoorspelbaar, want as gevolg van finansiële belonings of bevorderings is hy gereed om iets kosbaars op te offer. Maar as die term "loopbaanspeler" vroeër 'n negatiewe konnotasie gehad het, het dit nou sinoniem geword met die woorde "ambisieus", "voorsien", "betekenisvol vir die samelewing".

Die plek van 'n loopbaan in mense se lewens

hoof tipes loopbaan
hoof tipes loopbaan

In 'n moderne markekonomie is die maatstaf van die bruikbaarheid van 'n individu, sy vaardighede en vermoëns belangrik. Daarom, om op te beweeg, moet 'n persoon sy kwaliteite ten volle in die professionele veld kan openbaar. Ongelukkig is dit nie maklik nie. Maar steeds wil elke werknemer sukses behaal, waarvoor wetenskaplikes, wat reageer op die vraag van die samelewing, die tipes en stadiums van loopbaan bestudeer, verskeie klassifikasies en teorieë onderskei.

Loopbaan vanuit verskillende perspektiewe

Donald Super, die beroemdste wetenskaplike wat loopbaangroei en die gepaardgaande verskynsels bestudeer het, glo dat loopbaan die geheel is van alle sosiale rolle wat 'n individu deur die lewe verrig. Loopbaansukses, na sy mening, hang af van die "ek-konsep" - 'n persoon se eie idee van homself.

konsep en tipes loopbaan
konsep en tipes loopbaan

Donald Super het so 'n konsep as 'n loopbaan beskou, tipes loopbaan uit verskillende posisies:

 • in ekonomiese terme is 'n loopbaan 'n sekere posisie,beset deur 'n individu in die hiërargie van ekonomiese verhoudings;
 • in sosiologiese terme is 'n loopbaan 'n reeks sosiale rolle van 'n persoon, wat die mobiliteit van die individu, sy aanpasbaarheid by sekere toestande demonstreer;
 • Sielkundig gesproke is 'n loopbaan 'n reeks rolle wat 'n individu afsonderlik van mekaar kan speel, maar is ook baie goed om dit gelyktydig te speel.

Holland glo dat 'n loopbaan die resultaat is van die verskuiwing van 'n persoon van een posisie in die maatskappy na 'n ander.

Tolstaya voer aan dat hierdie verskynsel nie gekenmerk word deur die optrede van 'n persoon om 'n posisie in die maatskappy te verbeter nie, maar deur die oogpunt van die individu, die ooreenstemmende gedrag.

Tipe loopbaan in die organisasie

Enige werknemer stel sekere doelwitte vir homself op die plek van sy professionele aktiwiteit. Sommige werk net om lone te ontvang, ander het selfontwikkeling nodig, ander wil ontwikkel, die professionele groei van ander bevorder, en ontvang ook ordentlike betaling vir hul werk. Enige doelwitte binne 'n spesifieke firma word gedefinieer as 'n besigheidsloopbaan.

tipes loopbaan in die organisasie
tipes loopbaan in die organisasie

Daar is hierdie tipe besigheidsloopbane:

 • Binne 'n organisasie - die beweging van 'n individu binne 'n bepaalde werkplek. Dit kom in verskeie vorme voor: horisontaal, vertikaal en sentripetaal.
 • Tussen organisasies waarin 'n individu deur verskillende stadiums gaan: om 'n opleiding te kry, aan te stel, vorentoe te beweeg in 'n beroep, om te vertrek as gevolg van aftredeouderdom.
 • Professionele loopbaan verdeel in gespesialiseerde en nie-gespesialiseerde. Die eerste is dat die individuele werker deur al die stadiums van 'n loopbaan in die veld van sy beroep gaan. In die tweede verander 'n persoon van werk binne die organisasie om van alle kante sy mening daaroor te vorm.
 • Vertikaal, wat bestaan uit loopbaanbevordering.
 • Horizontaal, wat gereelde veranderinge in professionele belangstellings en aktiwiteitsareas behels, of om in 'n permanente posisie buite die hiërargie te wees.
 • Centripetal, waar 'n persoon geleidelik die konsentrasie van mag in die maatskappy nader.

Tipes van hierdie konsep vanuit 'n sielkundige oogpunt

Sielkundiges definieer die volgende professionele loopbane:

 • situational - skielike gebeurtenisse wat nie van 'n persoon afhang nie wat die verloop van sy werk verander;
 • “van die baas” is ook 'n lukrake verskynsel waarin bestuur aktief deelneem;
 • "van die ontwikkeling van die objek", waar die werknemer self onbewustelik sy lot verander en die maatskappy as geheel ontwikkel;
 • persoonlike loopbaan - aktiewe en suksesvolle werk van individue lei hulle na bevorderings;
 • "oor die lyke", waarin 'n persoon in staat is om enige struikelblokke te oorkom om die gewenste doel te bereik, en ander in sy pad te vernietig.

Beroepe, tipes loopbane en die gebruik daarvan in werksaktiwiteite lei tot verskillende gevolge in terme van professionaliteit.

Wat is die stadiums van 'n besigheidsloopbaan

Tipes en stadiums van 'n loopbaanroep na mekaar, want dit is onmoontlik om onmiddellik 'n oordrag van een organisasie na 'n ander te bewerkstellig, om oor te skakel na beter werksomstandighede, betaling en skedule. Om dit te doen, moet jy deur sekere stadiums gaan.

tipes besigheidsloopbaan
tipes besigheidsloopbaan
 1. Voorlopig - verkry onderwys en relevante kwalifikasies tot 25-28 jaar. Op hierdie tydstip soek die individu na sy roeping of gunsteling ding.
 2. Becoming - die bemeestering van 'n sekere beroep, die verkryging van die nodige eienskappe en kennis. Die vorming van onafhanklikheid in hierdie stadium duur tot 30 jaar.
 3. Bevordering - verhoging van vaardighede en ervaring. Beduidende loopbaanvordering is moontlik. Die individu streef voortdurend na selfverbetering en kry meer gewig in die samelewing, loopbane verander vinnig. Loopbaantipes in hierdie stadium kan oorvleuel. Hierdie stadium word deur 'n persoon op die ouderdom van 30-45 geslaag.
 4. Bewaring – die konsolidasie van die status quo duur voort tot op die ouderdom van 60. Vaardighede en vaardighede word verbeter as gevolg van opgehoopte ondervinding en opvoeding. Promosie steeds moontlik.
 5. Voltooiing – voor-aftrede-ouderdom dwing jou om 'n nuwe persoon op 'n plek te soek en hom op te lei. 'n Persoon se loopbaan eindig rondom die ouderdom van 65.

Kriteria vir 'n suksesvolle loopbaan

tipes en stadiums van loopbaan
tipes en stadiums van loopbaan

Daar is 2 hoofkriteria vir 'n suksesvolle loopbaan: objektief en subjektief. Die eerste word beskou op grond van twee dimensies: vooruitgang binne die maatskappy of binne die beroep, ongeag die grense van organisasies. Terselfdertyd, beweging volgens amptelikeHiërargie is gewoonlik meer betekenisvol vir 'n persoon, aangesien dit geassosieer word met veranderinge in lone en sosiale status. Die subjektiewe maatstaf word deur die individu self bepaal. Hy vergelyk die resultaat wat behaal is met die gewenste doelwit, ontleed die stadiums en tipes loopbaan wat gebruik word om die vereiste posisie te bereik, en fokus ook op die sosiale groep en sy tekens van sukses.

Die konsep van "loopbaanbestuur"

Loopbaan, tipes loopbaan, die verandering daarvan, stadiums kan loopbaanbestuur genoem word. Hierdie konsep word gedefinieer as doelwitstelling, 'n metode van langtermynbeplanning, monitering van 'n mens se professionele vlak en middele om dit te verbeter, die belangrikheid van 'n mens se vaardighede en bevoegdhede. Die ontleed hooftipes loopbaan en die faktore wat dit beïnvloed, op hul eie voorbeeld, laat jou toe om nuwe maniere van bevordering te sien.

tipes en stadiums van loopbaan
tipes en stadiums van loopbaan

Beroepsbestuur kan ook aan die kant van die maatskappy plaasvind, wat dit toelaat om die kwaliteit van werk van werknemers te verbeter, en dus die produktiwiteit van die onderneming as geheel.

Faktore wat loopbaanvervulling beïnvloed

Hulle kan voorwaardelik in twee groepe verdeel word. In die eerste is die persoonlike faktore van die werknemer. Waarin hy belangstel, wat hom motiveer, watter rigting van aktiwiteit hy verkies, verhoog die kanse op sukses. Maar 'n goeie loopbaan is onverenigbaar met onbestendigheid en bedeesdheid, gebrek aan doelgerigtheid, fokus nie op selfontwikkeling nie, maar op die assessering van die eksterne omgewing, die begeerte om slegs materiële voordele te verkry.

Die tweede groep sluit faktore in wat afhanklik is vanverhouding tussen die werknemer en die organisasie (sy lede). Dit is die impak van mense rondom op die bevordering van 'n persoon in die diens en die manier waarop die maatskappy werk, sy tipe, take, kenmerke.

Aanbeveel: