Logo af.techconfronts.com
Posbeskrywing van 'n veearts. Wat die veearts moet weet
Posbeskrywing van 'n veearts. Wat die veearts moet weet
Anonim

Die posbeskrywing van 'n veearts is 'n amptelike dokument wat die belangrikste pligte, regte en vereistes van hierdie spesialis uiteensit. Die teenwoordigheid daarvan is verpligtend vir alle instansies waar spesialiste in hierdie gebied gehuur word.

Algemene bepalings van die instruksie

Hierdie afdeling van die dokument vertoon die basiese vereistes vir spesialiste wat vir hierdie pos aanvaar word, en onthul die grense van 'n spesialis se kennis. Ook in hierdie afdeling van die instruksies word aangedui wat dien as ondersteuning vir die veearts om aksies binne die raamwerk van sy aktiwiteit uit te voer.

Die posbeskrywing van 'n veearts meld dat 'n veearts tot die kategorie spesialiste behoort. Aangestel en ontslaan deur die hoof van die onderneming of sy verteenwoordiger in die persoon van die hoof van die strukturele eenheid of ander amptenaar.

'n Persoon wat as veearts in 'n hoër onderwysinrigting opgelei is, word vir die pos van veearts aanvaar. Daar word nie van hulle verwag om werkservaring in hul spesialiteit te hê nie.

leer vanveearts
leer vanveearts

'n Veearts van die 2de kategorie kan 'n persoon word wat as 'n veearts aan 'n universiteit gestudeer het en die opleiding het wat nodig is vir indiensneming. Hierdie pos vereis ten minste drie jaar ondervinding as 'n veearts.

'n Veearts van die 1ste kategorie is 'n spesialis wat as 'n veearts gestudeer het en 'n hoër opleiding het. 'n Voorvereiste vir toelating tot hierdie pos is ten minste 3 jaar ondervinding as 'n veearts van die 2de kategorie.

Die hoofelemente wat 'n veearts in hul werk lei is:

 1. Regulerende regshandelinge, leiding en metodologiese materiaal wat relevant is vir die werk wat deur 'n veearts uitgevoer word.
 2. Handves van die organisasie, sowel as bevele en voorskrifte van die onmiddellike toesighouer of hoof van die organisasie.
 3. Posbeskrywing van 'n veearts.

Indien 'n veearts tydelik afwesig is, word sy pligte uitgevoer deur 'n persoon wat deur die bestuur van die organisasie aangestel is om verantwoordelik te wees. Hierdie persoon kan 'n veeartsenykundige assistent of ander spesialis wees wat deur die bestuur in die betrokke bestelling gespesifiseer word.

Veeartsenykundige kennisarea

Die posbeskrywing van 'n veearts verskaf 'n volledige beskrywing van wat ingesluit is in die kennisveld wat nodig is vir die korrekte uitvoering van al sy pligte. 'n Toepaslike vlak van kennis vergemaklik die werk aansienlik en verminder die aantal opmerkings van die bestuur.

Die lys van dinge wat 'n veearts moet weet sluit in:

 1. Veeartsenykundige en sanitêre statute, instruksies en praktykkodes.
 2. Gids en regulatoriese dokumentasie wat die produksieaktiwiteite van die organisasie beskryf.
 3. Tegnologieë vir die produksie van suiwel- en vleisprodukte, asook ander veeprodukte.
 4. Spesifikasies en standaarde wat die kwaliteit van produkte bepaal.
 5. Reëlskode vir die veeartsenykundige en dieretuinhigiëniese instandhouding van diere.
 6. Mikrobiologie en epizootologie.
 7. Tipes en reëls vir die gebruik van medisyne en ontsmettingsmiddels.
 8. Veeartsenykundige assistent
  Veeartsenykundige assistent

Die veearts se vakgebied sluit ook kennis in van die basiese beginsels van ekonomie, produksie, arbeidswetgewing, bestuur, regulatoriese en wetgewende handelinge rakende omgewingsbeskerming, brandveiligheid en arbeidsbeskermingsnorme en -reëls. Die posbeskrywing meld ook dat 'n veearts van enige kwalifikasiekategorie die prosedures en reëls moet ken waarvolgens veeartsenykundige en sanitêre ondersoeke, ontsmetting, ontsmetting en deratisering uitgevoer word.

Werkverantwoordelikhede

Die primêre pligte van 'n veearts sluit in om voorkomende maatreëls uit te voer wat daarop gemik is om siektes by diere en hul dood te voorkom, asook die monitering van die implementering van veeartsenykundige en dierehigiëniese reëls vir die aanhou van diere, waarvoor die handves van die organisasie voorsiening maak. Hy doen ook dierebehandeling en prosedures vir ontsmetting, ontsmetting enderatisering op die grondgebied van die organisasie en perseel wat bedoel is vir die berging van grondstowwe en produkte.

Hierdie spesialis se verantwoordelikhede sluit ook in:

 1. Inspeksie van diere voor slagting.
 2. Die uitvoer van veeartsenykundige en sanitêre ondersoeke van produkte wat na slagting verkry is.
 3. Uitvoering van patoanatomiese lykskouing van diere lyke.
 4. Implementering van veeartsenykundige handelsmerk van karkasse en velle van geslagte diere.
 5. Veeartsenykundige opleiding
  Veeartsenykundige opleiding

Daarbenewens is die veearts verplig om vleis en vleisprodukte na te gaan met die vorming van toepaslike gevolgtrekkings oor die geskiktheid van produkte, asook om die sanitêre toestand van produkte wat deur die organisasie vervaardig word, te monitor. Sy pligte sluit in die monitering van die bergingstoestande van grondstowwe, vleis en vleisprodukte in pakhuise.

Die posbeskrywing maak ook voorsiening vir pligte soos die opstel van wette oor produkte van lae geh alte, die hou van rekords en die voorbereiding van veeartsenykundige dokumente wat deur die organisasie se beheer- en regulatoriese dokumente opgestel is. Die lys van pligte van 'n veearts voltooi die lys van pligte van 'n veearts om nakoming van die reëls en regulasies van brandveiligheid en arbeidsbeskerming te monitor deur werknemers wat direk aan hom ondergeskik is, byvoorbeeld 'n assistent van 'n veearts.

Basiese regte

Die posbeskrywing impliseer nie net pligte nie, maar ook die regte waarmee 'n veearts toegerus is as deel van sy werkaktiwiteit. Volgens hierdie dokument het die veearts die reg om homself met die projekte enbestuursbesluite wat direk verband hou met sy professionele aktiwiteite. Daar is ook die reg om voorstelle te maak wat sal help om die uitvoering van die pligte waarvoor in die posbeskrywing voorsiening gemaak word, te verbeter.

Posbeskrywing van 'n veearts
Posbeskrywing van 'n veearts

Die lys van regte van 'n veearts sluit ook die vermoë in om aan die direkte bestuur verslag te doen oor die tekortkominge in die werk van die organisasie of sy strukturele element, wat tydens die uitvoering van onmiddellike pligte geïdentifiseer is. Daar is ook die reg om voorstelle te maak oor hoe hierdie tekortkominge reggestel kan word.

Die regte van 'n veearts sluit ook die vermoë in om dokumentasie of inligting te eis wat nodig is vir die implementering van professionele aktiwiteite, beide persoonlik en op versoek van die bestuurspan. Die veearts het onder andere die reg om bystand in die uitvoering van die pligte wat die pos bepaal van die bestuur van die organisasie te vereis.

Werkverhoudings

Hierdie afdeling van die posbeskrywing beskryf hoe 'n veearts met werknemers van die organisasie kan kommunikeer. Volgens hierdie dokument rapporteer die veearts slegs aan die hoof van die strukturele eenheid of 'n ander beampte wat die pligte van die hoof uitvoer.

Interaksie met ander werknemers van alle strukturele afdelings van die organisasie moet nie verder gaan as die bevoegdheid van die veearts nie. Volgens die posbeskrywing is hierdie interaksie om te ontvang en te voorsiendokumentasie of inligting wat direk verband hou met die werk wat deur die veearts verrig word.

Veearts se verantwoordelikheid en prestasie-evaluering

'n Spesialis wat as 'n veearts werk, is aanspreeklik vir onbehoorlike uitvoering of nie-uitvoering van sy/haar onmiddellike pligte. Hierdie werknemer is ook verantwoordelik vir die nie-nakoming van die reëls waarvoor die handves en ander regulatoriese dokumente van die organisasie voorsiening maak rakende die norme en reëls van arbeidsbeskerming, brandveiligheid en interne regulasies van die organisasie.

Wat moet 'n veearts weet?
Wat moet 'n veearts weet?

Evaluering van die resultate van die werk wat uitgevoer is, word uitgevoer deur die hoof van die strukturele eenheid, aan wie die veearts toegewys is. 'n Ander amptenaar mag ook so 'n assessering doen.

Gevolgtrekking

Die posbeskrywing van 'n veearts beskryf die hoofpunte wat nodig is vir die kwaliteit uitvoering van onmiddellike professionele pligte. Die regte en reëls van interaksie wat daarin voorgeskryf word, bepaal die omvang van bevoegdheid van hierdie spesialis.

Gewilde onderwerp