Logo af.techconfronts.com
Wat is die befondsde en versekeringsdeel van die pensioen? Die termyn vir die oordrag van die befondsde deel van die pensioen. Watter deel van die pensioen is versekering en watter word befonds
Wat is die befondsde en versekeringsdeel van die pensioen? Die termyn vir die oordrag van die befondsde deel van die pensioen. Watter deel van die pensioen is versekering en watter word befonds
Anonim

Om oor jou toekoms te dink en jou eie oudag te beplan, is 'n heeltemal rasionele benadering tot die lewe. En in Westerse lande word hierdie begeerte van burgers vir baie dekades ten volle deur die huidige wetgewing ondersteun. In Rusland is die pensioenhervorming al lank in werking, 'n bietjie meer as 'n dekade. Ten spyte hiervan kan baie werkende burgers steeds nie verstaan wat die befondsde en versekeringsdeel van 'n pensioen is nie, en, gevolglik, watter hoeveelheid sekuriteit op hulle wag op ouderdom nie. Om hierdie kwessie te verstaan, moet jy die volgende inligting hieronder lees.

Wat is die befondsde en versekeringsdeel van die pensioen
Wat is die befondsde en versekeringsdeel van die pensioen

Voorvereistes vir die verandering van die pensioenstelsel

Tot 2002 het die berekening van pensioene vir burgers plaasgevind volgens die "beginsel van solidariteit", wat sedert die dae van die USSR gebruik is. In die buiteland is so 'n verspreidingstelsel genoem"betaal soos jy gaan", wat in Russies vertaal word, beteken "betaal soos jy gaan". Die essensie van hierdie stelsel was dat die pensioenbydraes van alle werkende burgers van die land verdeel is onder mense wat tans op 'n welverdiende rus is. Hierdie benadering was redelik logies en geregverdig, maar net tot die oomblik toe die pensioenlas vinnig begin toeneem het. Voorheen is die minimum bedrag van voorsiening vir een pensioenaris aan 2 - 2,5 werkende mense toegeken, maar met die verswakking van die demografiese situasie in die land het hierdie syfer vinnig afgeneem. En volgens kenners sal hierdie verhouding reeds in 2020 1:1 wees.

Daarbenewens voer bydraes tot die versekeringsdeel van die pensioen, wat deur werkende burgers in die Pensioenfonds afgetrek word, vir die staat die funksie uit om in die modernisering van die land se ekonomie te belê. Deur die pensioenwetgewing te verander, verseker die staat nie net die toekoms van sy mense nie, maar ontvang ook 'n aansienlike kapitaalinspuiting in sy eie ontwikkeling.

Die kern van die hervorming en die vorming van arbeidspensioene

Vanaf 2002 het 4 wette in werking getree wat die gebalanseerde werk van die pensioenstelsel reguleer. Dit is egter onmoontlik om oor kardinale veranderinge te praat, in ooreenstemming met die inhoud van hierdie dokumente, aangesien dit 'n gladde oorgang is van die distributiewe sisteem wat voorheen bestaan het na die distributief-akkumulatiewe een.

Sedert die inwerkingtreding van die nuwe wetgewing, word die vorming van 'n arbeidspensioen in die OPS-stelsel (verpligte pensioenversekering) uitgevoer, en dit bestaan uit drie hoofdele: versekering, basies en befonds. Watbetref die grootte van die pensioenvoorsiening van burgers, word dit bereken volgens die formule wat deur federale wetgewing vasgestel is.

In die algemeen het die hervorming die burgers van die Russiese Federasie toegelaat om die bedrag van pensioene onafhanklik te reguleer, deur hul eie spaargeld te verhoog met die hulp van private bestuursmaatskappye of gespesialiseerde nie-staatspensioenfondse.

Die hoofprobleem van pensioenarisse

Ten spyte van die feit dat die pensioenhervorming in Rusland al vir 'n lang tyd van krag is, het baie pensioenarisse en werkende burgers steeds nie uitgepluis wat die befondsde en versekeringsdeel van 'n pensioen is nie. En daarom kan hulle nie hul spaargeld behoorlik bestuur en 'n ordentlike wins kry nie. Dit is hoekom, begin om die moderne pensioenstelsel te oorweeg, moet jy die basiese konsepte bestudeer. En eers daarna, om te bespreek of die befondsde deel van die pensioen oorgedra moet word en hoe om dit te doen?

Die versekeringsdeel van die ouderdomspensioen
Die versekeringsdeel van die ouderdomspensioen

Pensioenstelsel 2002-2010

Alle werkgewers van die federasie, in ooreenstemming met toepaslike wetgewing, moet maandelikse bydraes aan die PF betaal in die bedrag van 20% van die salaris van elke werknemer. Tot einde 2007 was die koers in drie dele verdeel: 4% was die befondsde deel, 10% was die versekeringsdeel, en gevolglik 6% was die basisdeel. Hierdie verdeling was nie heeltemal regverdig teenoor burgers wat hul inkomste uit beleggings wou verhoog en 'n ordentlike bedrag maandelikse sekuriteit by aftrede wou ontvang nie. Sedert Januarie 2008, wysigings aan die wette op pensioenhervorming. In ooreenstemming met hulle is die persentasie van die versekeringsdeel van die pensioen verminder met 2 eenhede, wat na die befondsde item oorgeplaas is.

Wat individuele entrepreneurs betref, is hulle in ooreenstemming met die wet verplig om maandeliks 'n duidelik vasgestelde tarief aan die PF te betaal. Vir organisasies van enige vorm van eienaarskap wat 'n spesiale vereenvoudigde belastingstelsel gebruik, word bydraes voorsien vir die versekeringsdeel van die pensioen in die bedrag van 10% en 4% vir die befondsde een.

Basiese deel van pensioen

Die kleinste komponent van die pensioen is die basiese deel, wat 'n streng vaste bedrag is wat deur die staat vasgestel is as 'n waarborgverpligting aan burgers. Aanvanklik, sedert 2002, was dit 450 roebels, maar elke jaar word hierdie bedrag teen inflasie geïndekseer.

Dit is opmerklik dat formeel die basiese deel van die pensioen gefinansier word uit maandelikse bydraes wat werkgewers in die PF aftrek. In werklikheid is hierdie bedrag egter nie genoeg vir betalings nie, so die federale begroting vergoed daarvoor. Ongeag hoeveel die basiese versekeringsdeel van die pensioen ook al in die huidige tydperk op die PF-rekeninge ontvang is, moet die staat sy verpligtinge nakom om voorsiening te maak vir sosiaal-onbeskermde burgers.

Hierdie bedrag van sekuriteit word toegeken aan alle burgers wat aftree-ouderdom bereik het, wie se werkservaring meer as vyf jaar is. Die opwaarts aangepaste koers is slegs van toepassing op persone ouer as 80 jaar, persone met gestremdhede en burgers met gestremde afhanklikes. Basies, ditdie bedrag gekombineer met die vorige aanvullings, kompenserende toelaes en die minimum pensioen. Die hooffunksie daarvan is om die een of ander basiese sosiale waarborg te verskaf, wat deur sy eie naam bevestig word.

Sedert die begin van 2010 het hierdie aanspreeklikheidskomponent uit die pensioenstelsel verdwyn, en 'n vaste deel van die versekeringspensioen het die plek daarvan ingeneem.

Vaste deel van die versekeringspensioen
Vaste deel van die versekeringspensioen

Kenmerke van die befondsde pensioen

Die huidige pensioenhervorming in die Russiese Federasie die afgelope jare behels die gebruik van iets soos die befondsde deel van die pensioen, wat gevorm word uit 6% van die bydraes wat maandeliks deur die werkgewer in die Pensioenfonds afgetrek word. Die onderskeidende kenmerk daarvan van ander komponente van pensioenvoorsiening is dat dit "lewendige" fondse is, waarvan die toename in die grootte heeltemal van die werknemer afhanklik is. Na alles, die essensie van die befondsde deel van die pensioen lê in die moontlikheid van onafhanklike belegging van hul geld. Hoeveel dit moontlik sal wees om die opgehoopte kapitaal te verhoog, hang af van die keuse van die regte beleggingstrategie, met ander woorde, aan wie die geld gegee sal word om te bestuur.

Burgers het die eerste betalings ingevolge hierdie artikel begin ontvang ná die aanvang van die hervorming op 1 Julie 2012, toe Wet No. 360-FZ in werking getree het (gewoonlik is hierdie dokument beter bekend as die "Betalingswet"). Natuurlik is die bedrae wat burgers ontvang nie baie groot nie, soos in beginsel die akkumulasietydperk, maar dit was die eerste stap in selfonderhoud vir ouderdom.

Hervorming van die pensioenstelsel in die Russiese Federasie gaan tans voort. Baie wette is reeds onderteken om aftrekkings en die manier te reguleervorming van die kumulatiewe deel. Een van die innovasies waarvan almal bewus moet wees, is dat hierdie komponent van pensioenvoorsiening vanaf 2015 “by verstek” vir alle werknemers gevorm sal word. Dit beteken dat sonder om 'n toepaslike aansoek in te dien vir die oordrag van fondse onder die bestuur van ander organisasies, die befondsde deel outomaties na die versekering oorgeplaas word.

Die bedrag van die versekering basiese deel van die pensioen
Die bedrag van die versekering basiese deel van die pensioen

Wie om die bestuur van spaargeld toe te vertrou?

Vandag is daar drie opsies vir die bestuur van pensioenspaargeld, en elkeen van hulle het beide sy voordele en slaggate.

Dus, die eerste ding wat jy met jou opgehoopte pensioenspaargeld kan doen, is om dit net in die staatspensioenfonds te los. Die opsie is goed, dit verg nie om tyd en moeite aan papierwerk te spandeer nie, maar as jy dit gekies het, kan 'n mens net hoop dat teen die tyd dat jy jou welverdiende rustyd ingaan, inflasie ten minste 'n klein bedrag vir oudag sal laat. Nog 'n beduidende nadeel is dat 'n persoon nie 'n individuele ooreenkoms met die PF sluit nie en nie betroubare inligting oor die stand van sy geld het nie. Die voordeel van sulke bestuur is dat die staat self optree as 'n waarborg vir die terugbetaling van fondse.

Die essensie van die befondsde deel van die pensioen
Die essensie van die befondsde deel van die pensioen

Die tweede opsie is baie meer winsgewend as die eerste en kom daarop neer dat die befondsde deel van die pensioen na die bestuur van die bestuursmaatskappy (bestuursmaatskappy) oorgedra kan word. Die opbrengs op so 'n belegging, hoewel effens, maar oorskry inflasie, wat waarborgveiligheid van spaargeld. In hierdie opsie, sowel as die vorige een, tree die staat as 'n borg op, en 'n persoon kan een keer per jaar inligting oor die stand van sy spaarrekening ontvang. Ten spyte van die ekonomiese voordele het finansiële bestuur van die VK die hoogste graad van risiko, aangesien hierdie organisasies daarop geregtig is om in winsgewende instrumente te belê.

Die derde opsie kan gebruik word deur mense wat nie net goed vertroud is met wat die befondsde en versekeringsdeel van 'n pensioen is nie, maar ook gereed is om die beskerming van die federasie te weier en hul geld aan die nie- Staatspensioenfonds. Vanaf die oomblik van ondertekening van die individuele ooreenkoms word die befondsde deel van die pensioen die eiendom van die NPF. Ongetwyfeld sal die opbrengs op so 'n belegging aansienlik hoër as inflasie wees, maar selfs dit kan nie die nakoming van verpligtinge om fondse terug te gee waarborg nie.

Voordat jy kies om in die befondsde deel van jou pensioen vir ouderdom te belê, moet jy alle opsies noukeurig oorweeg.

Hoe om die befondsde deel van die pensioen oor te dra?

Vandag is aktiewe deelnemers aan die pensioenhervorming wat aan die befondsde program deelneem, burgers van die Russiese Federasie wat na 1967 gebore is. Dit is hulle wat 'n deel van hul pensioenvoorsiening onafhanklik kan beheer en besluit waar om hierdie bedrag fondse te belê. Baie, natuurlik, sonder om bykomende probleme vir hulself te skep, verkies om geld in die pensioenfonds van die federasie te laat en net op die staat staat te maak. Maar diegene wat nie tevrede is met die jaarlikse inkomste nieonder inflasie kan hulle hul spaargeld na 'n bestuursmaatskappy of NPF oordra. Die termyn vir die oordrag van die befondsde deel van die pensioen word nie deur tydraamwerke beperk nie, so die aansoek kan enige tyd ingedien word. Die beleggingsooreenkoms sal egter eers vanaf Januarie volgende jaar in werking tree, en die geld van die federale pensioenfonds sal tot 31 Maart na die nuwe bestuursmaatskappy oorgeplaas word. As die versekerde persoon om een of ander rede ontevrede is met die resultaat van samewerking met die bestuursmaatskappy, kan die befondsde deel van die pensioen na een jaar na 'n ander MC oorgeplaas word.

Kumulatiewe komponent van vandag se pensioen

Lojale voorwaardes vir die belegging van spaarfondse was slegs geldig in die Russiese Federasie tot 2013, nadat die staat op wetgewende vlak voordeel getrek het uit die gebrek aan optrede van burgers wat eenvoudig nie by hul beleggings betrokke raak nie. Maar nie alles is so kategories soos dit met die eerste oogopslag lyk nie. Vir diegene wat ernstig met die kwessie van die versekering van hul eie oudag wil omgaan, word hierdie geleentheid volledig verskaf. Daarom is die befondsde deel van die pensioen verleng, meer presies, die tydperk wanneer mense onafhanklik die koers en die maatskappy vir belegging kan kies. Enige werkende burger kan tot 2015 aansoek doen vir die behoud van 6% van bydraes tot die spaarfonds. Indien so 'n dokument nie ingedien word nie, het die staat die reg om hierdie koers tot 2% te verminder of dit alles selfs in 'n persentasie van die versekeringsdeel van die pensioen oor te dra. Solank daar 'n kans is om jou opgehoopte pensioenfondse te spaar en suksesvol te belê, moet jy dringend by die Pensioenfonds aansoek doen.

Hoe kry ek pensioenvoordele?

Van die oomblik dat hulle 'n welverdiende rustyd binnegaan, het elke burger wat aan die befondsde pensioenprogram deelgeneem het die reg om hul geld te ontvang. Dit kan op drie maniere gedoen word, gerieflik vir die pensioenaris. Eerstens, as die bedrag van besparings onbeduidend is, kan u 'n enkelbedragbetaling uitreik, wat binne 90 dae vanaf die datum van indiening van die betrokke aansoek gemaak sal word. Tweedens kan betalings vir 'n sekere tydperk uitgerek word en stelselmatig vaste bedrae ontvang. Derdens, as die versekeringsdeel van die ouderdomspensioen klein is, kan jy die opgehoopte fondse vir die oorlewingstydperk verdeel en dit as 'n aanvulling ontvang.

Maar, soos in elke reël, is daar uitsonderings in die wet op die betaling van befondsde pensioene wat dringende betalings toelaat. Hulle maak egter slegs staat op die kategorie versekerde persone wat aan die medefinansiering van die program deelgeneem het en bydraes op hul eie betaal het. So, byvoorbeeld, kan dit vroue wees wat 'n deel van die kraamkapitaal na die PF gestuur het. Die termyn van sulke betalings kan nie minder as 10 jaar wees nie.

Erfenis van pensioenfondse

Om te weet wat die befondsde en versekeringsdeel van 'n pensioen is, is dit nie moeilik om te raai watter van hulle meer geneig is om 'n ordentlike ouderdom te voorsien nie. Maar dit is nie al die voordele van die kumulatiewe komponent nie. Dit kan geërf word deur die opvolgers van die versekerde persoon. Om dit te doen, kontak net die Strafkode of die pensioenfonds en dien die toepaslike pakket dokumente in.

Versekering deel van die pensioen

In die lig van die essensie van die versekeringsdeel van die pensioen, kan ons met vertroue sê dat hierdiekomponent is deel van die voormalige pensioenstelsel. Al die bydraes wat werkgewers vir hierdie item van sekuriteit betaal, word immers tot die staat se beskikking gestel en onder huidige pensioenarisse verdeel. Daarom is die versekeringsdeel van die ouderdomspensioen slegs 'n konsep wat voorwaardelik befonds word.

Selfs voor 2010 was hierdie komponent van pensioene 'n aparte kategorie, en slegs 8% van maandelikse werkgewerbydraes is daarvoor afgetrek. Maar toe is die persentasie van die versekeringsdeel van die pensioen aangevul deur die basis een, wat die versekeringsfonds aansienlik verhoog het. Hierdie herleiding van fondse tot die staat se beskikking het dit moontlik gemaak om die betaling van pensioenverpligtinge aan alle huidige pensioenarisse te verseker sonder om bykomende beleggings te gebruik.

Of die befondsde deel van die pensioen oorgedra moet word
Of die befondsde deel van die pensioen oorgedra moet word

Basiese terminologie in pensioenberekening

Voordat daar oorweeg word watter deel van die pensioen versekering is en watter deel van die pensioen na die bereiking van aftree-ouderdom aan 'n persoon betaal sal word, is dit nodig om verskeie ander belangrike konsepte te oorweeg. Dus, die dikwels gebruikte term "pensioenkapitaal" moet verstaan word as die hoeveelheid fondse wat gevorm word uit die maandelikse bydraes van die werknemer vir alle jare se werkservaring. Die tweede, maar nie minder belangrike konsep wat jy moet ken om die grootte van die versekeringsdeel van die pensioen te bereken, is "oorlewingstydperk". Die gebruik van hierdie term lyk met die eerste oogopslag nogal onbeskof en oneerbiedig vir pensioenarisse, maar daarsonder is dit eenvoudig onmoontlik om die maandelikse sekuriteit te bereken. Dit dui op die geskatte lewensduur van burgers van 'n respekvolle ouderdom en is gelyk vir almal, maar dit beteken nie dat 'n persoon na die gespesifiseerde tyd sal ophou om 'n pensioen te ontvang nie. Verdere bedrae word uit die staatsbegroting in dieselfde bedrag as voorheen betaal.

Hoe om jou pensioen te bereken?

Om te verstaan watter deel van die versekeringspensioen aan 'n burger betaal sal word nadat hy aftree-ouderdom bereik het, moet jy presies weet wat die bedrag van pensioenkapitaal en die statutêre oorlewingstydperk is. Boonop was die laaste aanwyser in 2002 12 jaar en het elke jaar met 12 maande toegeneem. Dus, in 2013 was hierdie syfer 228 maande.

Die bedrag van maandelikse versekeringsdekking word bereken deur een eenvoudige wiskundige formule te gebruik: SPV=PC / SD + BCHP, waar PC die beraamde pensioenkapitaal is wat gevorm word uit pensioenarisbydraes vir jare se werkservaring; SD - die vasgestelde tydperk vir die betaling van pensioene (oorlewingstydperk); CPP - 'n vaste deel van die versekeringspensioen, wat voorheen die basiese deel genoem is.

Om te verseker dat die bedrag van pensioenvoorsiening wat ontvang word, ooreenstem met die vlak van inflasie, word die versekeringsdeel van die arbeidspensioen jaarliks geïndekseer. Hierdie benadering tot die behoud van die inkomste van burgers maak dit moontlik om die stabiliteit van die lewensomstandighede van pensioenarisse te handhaaf.

Die impak van die hervorming op die lewe van militêre pensioenarisse

In alle pensioenhervormingswette wat sedert 2002 in werking getree het, is die regte van militêre pensioenarisse om 'n welverdiende pensioen ten volle te ontvang, geskend. Met ander woorde,kategorieë mense wat vir baie jare hul skuld aan die staat betaal het, en op 'n welverdiende rus gegaan het, het slegs staatgemaak op die versekeringsdeel van die militêre pensioen. As iemand, nadat hy die weermag verlaat het, in enige ander bedryf bly werk het en die werkgewer vir hom bydraes tot die Pensioenfonds betaal het, het hierdie bedrae eenvoudig in die federasie se begroting gebly. Sulke onreg het baie verontwaardiging veroorsaak, nie net onder die weermag nie, maar ook onder ander kategorieë begrotingswerkers, so die probleem moes vinnig opgelos word.

In die middel van 2008 het die situasie dramaties verander, aangesien verskeie wysigings aan die hoofwette oor pensioenhervorming in werking getree het. Van daardie oomblik af het die versekeringsdeel van die pensioen vir militêre pensioenarisse begin bereken op grond van die totale kapitaal. Met ander woorde, as 'n persoon sy diens in die gewapende magte beëindig het en aanhou werk in burgerlike ondernemings, het alle maandelikse bydraes tot die PF gegaan na die vorming van sy nedersettingskapitaal.

Persentasie van die versekeringsdeel van die pensioen
Persentasie van die versekeringsdeel van die pensioen

Wat toekomstige pensioenarisse kan verwag

Soos statistieke toon, het die pensioenhervorming van onlangse jare dalk die finansiële welstand van bejaardes effens verbeter, maar dit het nie sy doelwitte bereik nie. Die aantal pensioenarisse is redelik groot, onderskeidelik, hul versekering deel van die pensioen bly op 'n minimum. Wat is dit: 'n fout van finansiers of 'n gedetailleerde plan? Dit is uiters moeilik om hierdie vraag vandag te beantwoord, en dit is nutteloos. Dit is te laat om die oorsaak van die mislukking te soek, dit is nodig om die probleem wat ontstaan het op te los, en die PF het 'n winsgewende uitweg uit die situasie vir homself gevind: verhoog die groottenedersettingskapitaal deur bydraes van die werkende bevolking.

Natuurlik gaan die nuwe pensioenhervorming nie oor die verhoging van rentekoerse nie, maar net oor die herleiding van fondse van die Strafwet na die mag van die federasie se begroting. Vir die burgers wat hulle nie gesteur het aan inligting oor wat die befondsde en versekeringsdeel van die pensioen is nie, sal alles nog makliker word. Hulle sal nie aan beleggingsfondse hoef te dink nie, maar net op die staat staatmaak, wat die waarborg van hul pensioenvoorsiening sal word. Die Pensioenfonds sal dus baie meer fondse tot sy beskikking hê om sy eie verpligtinge af te betaal, maar net die tyd sal leer hoe lank so 'n stelsel kan bestaan.

Gewilde onderwerp