Projekimplementeringsmetodes. Metodes en gereedskap vir projekimplementering
Projekimplementeringsmetodes. Metodes en gereedskap vir projekimplementering

Video: Projekimplementeringsmetodes. Metodes en gereedskap vir projekimplementering

Video: Projekimplementeringsmetodes. Metodes en gereedskap vir projekimplementering
Video: SpaceX Starship FAA News, Russia Anti-Sat Weapon Test, Electron Booster Recovery 2023, September
Anonim

Die term "projek" het 'n spesifieke praktiese betekenis. Daaronder word verstaan iets wat eens bedink is. Die projek is 'n taak met 'n paar aanvanklike data en doelwitte (vereiste uitkomste). Laasgenoemde bepaal die maniere om dit op te los. Verder in die aangebied artikel sal ons 'n paar metodes vir die implementering van die projek oorweeg. Voorbeeldstroombane sal ook aangebied word.

projek implementering metodes
projek implementering metodes

Algemene inligting

Projekte is enigiets wat bydra tot die verandering van die omgewing. Hierdie kategorie sluit in:

 • Boustrukture.
 • Stigting van nuwe organisasies.
 • Ontwikkeling en implementering van navorsingsprojekte.
 • Heropbou van ondernemings.
 • Bou 'n skip.
 • Program vir die implementering van die projek vir die bekendstelling van nuwe toerusting en tegnologie.
 • Skep 'n filmstrook.
 • Implementering van nasionale projekte vir die ontwikkeling van streke en nog baie meer.

Terminologie

Die projekbestuurstelsel maak voorsiening vir die formulering van doelwitte wat geskep wordof gemoderniseer vir die implementering van tegnologiese metodes, die implementering van organisatoriese dokumentasie, die gebruik van arbeid, materiaal en ander hulpbronne. Hierdie struktuur sluit die volgende elemente in:

 • Probleem (voorneme).
 • Projekimplementeringsmetodes (metodes om die probleem op te los).
 • Effekte verkry tydens die inkarnasieproses.

Binne die raamwerk van die probleem word die sperdatums vir die implementering van die projek vasgestel.

projekbestuurstelsel
projekbestuurstelsel

Spesifieke kenmerke

Die projekbestuurstelsel is 'n doelgerigte en tydgeoriënteerde opeenvolgende struktuur. Dit sluit gewoonlik komplekse, eenmalige en onreëlmatig herhaalde handelinge (werke of gebeure) in. Die projekimplementeringsplan het die volgende kenmerke:

 • Singulariteit en kompleksiteit van die struktuur.
 • Kompleksiteit.
 • Spesifieke finansiële en substantiewe resultate.
 • Onreëlmatige inkarnasie.
 • Die spesifisiteit van die aanvanklike en finale datums - die gegewe tyd.

Dien as 'n stel take en aksies, hierdie struktuur het ook die volgende kenmerke:

 • Duidelikheid van die gestelde doelwitte wat bereik moet word. Dit maak voorsiening vir die gelyktydige nakoming van sekere ekonomiese, tegniese en ander vereistes.
 • Eksterne en interne onderlinge verbindings van bedrywighede, werke, take en hulpbronne wat gebruik word. Al hierdie elemente vereis redelik duidelike koördinering tydens die implementering van die plan.
 • Beperkinghulpbronne.
 • 'n Sekere vlak van uniekheid van die implementeringsvoorwaardes, projekdoelwitte.
 • Die onvermydelikheid van verskeie konflikte.

Besorgde persoon

sosiale projek implementering metodes
sosiale projek implementering metodes

Die projek kan beskou word as 'n sekere produk, wat geïmplementeer word in ooreenstemming met die voorwaardes en behoeftes van die kliënt - die potensiële eienaar. In 'n markekonomie tree hy as 'n belanghebbende op. Die eienaar (kliënt) belê sy eie of geleende fondse in die projek. Omdat hy belangstel in die implementering van die idee, neem hy besluite wat verband hou met die tydsberekening van implementering, koste, kwaliteit, beheer en meer.

Projekimplementeringsmetodes: waarde

Tegnieke wat in die implementering van die plan gebruik word, laat toe:

 • Definieer die doelwitte van 'n stel maatreëls, voer 'n regverdiging vir die lewensvatbaarheid daarvan uit.
 • Onthul die struktuur van die projek. In hierdie geval praat ons van die definisie van elemente soos subdoelwitte, take, sekere werk wat voltooi moet word.
 • Bepaal die nodige bronne en bedrae van befondsing.
 • Kies kunstenaars. Die mees algemene manier om hierdie probleem op te los, is die aankondiging van tenders of kompetisies.
 • Berei kontrakte voor en sluit kontrakte.
 • Bepaal die tydsberekening van implementering, stel die skedule vir aktiwiteite, bereken die nodige hulpbronne.
 • Verwag risiko's.
 • Verskaf beheer oor die implementeringsproses.
termeprojek implementering
termeprojek implementering

Die resultate van die projekimplementering sal afhang van die kuns van leierskap en koördinering van materiële en menslike hulpbronne gedurende die lewensiklus van 'n idee. Verskillende metodes word gebruik om doelwitte te bereik in terme van omvang en samestelling van werk, kwaliteit, tyd, koste en tevredenheid van die deelnemers.

Projekimplementeringsmetodes: Skemavoorbeelde

Daar is verskeie opsies waardeur 'n sistematiese en effektiewe implementering van die plan uitgevoer word. Dit sluit veral in:

 • Uitgebreide beheerskema. Binne die raamwerk van hierdie stelsel aanvaar die projekbestuurder (leier) verantwoordelikheid vir die implementering binne die beraamde (vaste) koste. Hy verseker die organisasie en koördinering van prosesse in ooreenstemming met die ooreenkomste tussen hom en die deelnemers. Die bestuurder kan 'n konsultasie- of kontrakterende maatskappy wees (in sommige gevalle 'n ingenieursfirma).
 • Skema van versnelde konstruksie. In hierdie geval tree die ontwerp- en konstruksieorganisasie as die leier op. Die kliënt gaan 'n sleutel-ooreenkoms met haar aan.
 • Die hoofstelsel. Binne die raamwerk van hierdie skema is die bestuurder (hoof), agent (verteenwoordiger) van die kliënt, nie finansieel verantwoordelik vir die besluite wat geneem word nie. Enige maatskappy wat aan die projek deelneem, kan as dit optree. In hierdie geval is die bestuurder verantwoordelik vir die organisering en koördinering van die aktiwiteite. Hy is nie in 'n kontraktuele verhouding met ander deelnemers nie (behalwe vir die kliënt). Die voordeel van hierdie skema isleier objektiwiteit. Die nadeel is die feit dat die risiko by die kliënt lê.
projek implementeringsprogram
projek implementeringsprogram

Beleggingsprojekte

Hierdie definisie word in twee sintuie beskou. In die besonder word 'n beleggingsprojek verstaan as 'n gebeurtenis, 'n besigheid wat die implementering van 'n spesifieke stel aksies behels, as gevolg waarvan die doelwitte wat gestel is, bereik sal word. Aan die ander kant is dit 'n stel rekeningkundige, finansiële, organisatoriese en regsdokumente wat nodig is vir die implementering van sommige gedragshandelinge of vir die beskrywing daarvan. Soos beleggings kan wees:

 • Eiendomsregte, wat gewoonlik in geldwaarde gewaardeer word, handelsgeheime, lisensies om industriële eiendomsregte oor te dra.
 • Aarde.
 • Geldbates of hul ekwivalente (pandjies, lenings, lenings, sekuriteite, aandele en aandele in gemagtigde kapitaal, bedryfskapitaal, deposito's, ens.).
 • Konstruksies, geboue, toerusting en ander eiendom met likiditeit en wat in produksie gebruik word.

Ander klassifikasie

Daar is verskillende soorte projekte. Hulle word volgens verskillende kriteria geklassifiseer. Een of ander tipe stem ooreen met sekere metodes van projekimplementering. Implementeringsmetodes kan afhang van die hulpbronne wat gebruik word, personeel, doelwitte, omvang, ensovoorts. Dus, die volgende tipes projekte word onderskei:

 • Klein. Sulke skemas gebruik vereenvoudigde metodes van projekimplementering, metodes van spanvorming, ens.volgende.
 • Geh altevry. In sulke skemas is die kwaliteitsfaktor (kernkragsentrales) dominant.
 • Megaprojekte. Dit is geteikende gebiede wat baie onderling gekoppelde komplekse insluit. Verenig deur gemeenskaplike doelwitte, toegewese hulpbronne en die tyd wat vir die implementering daarvan toegeken is.
 • Multiprojekte. Hulle is 'n kompleks van verskeie onderling gekoppelde skemas.
 • Monoprojekte. Sulke strukture word deur duidelik gedefinieerde hulpbron-, tyd- en ander raamwerke onderskei. Hulle word deur 'n enkele span uitgevoer.
ontwikkeling en implementering van projekte
ontwikkeling en implementering van projekte

Werkblokke

In enige projek is daar twee afsonderlike kategorieë:

1. Primêre aktiwiteit. Dit kom neer op:

 • Voorbeleggingsaktiwiteite.
 • Beplanning.
 • Dokumentasie.
 • Tending, ondertekening van kontrakte.
 • Implementering van konstruksie- en installasie-aktiwiteite.
 • Ingebruikneming.
 • Aflewering van die projek.
 • Bedryf, produksievrystelling.
 • Herstel van toerusting en produksie-ontwikkeling.
 • Demontage van toerusting (maak die projek toe).

2. Voorsiening van die projek met betrekking tot die volgende punte:

 • Organisatories.
 • Legal.
 • Personeel.
 • Logistiek.
 • Finansieel.
 • Bemarking (kommersieel).
 • Informatief.

Struktuur

Verteenwoordig die organisasie van verhoudings en skakels tussen ontwerpelemente. Bouskemas het gewoonlik 'n veranderlike hiërargiese struktuur. Dit word gevorm in ooreenstemming met die bedryfstoestande. Met betrekking tot werklike stroombane, moet hul interne struktuur verdeel word in:

 • Produkitems.
 • Lewensiklusstadiums.
 • Komponente van die organisasiestruktuur (insluitend metodes van implementering).

Struktureertake

As gevolg van die duidelike definisie van die elemente word uitgevoer:

 • Bek die projek in hanteerbare blokke op.
 • Verspreiding van verantwoordelikheid rakende die gebruik, implementering, implementering van sekere aktiwiteite, die vestiging van 'n verband tussen werk en hulpbronne.
 • Akkurate koste-analise. Dit sluit fondse, tyd, materiële hulpbronne in.
 • Vorming van 'n enkele basis vir begroting, beplanning en beheer oor die rigting van uitgawes.
 • Skakelwerk met die maatskappy se finansiële state.
 • Die oorgang van algemene doelwitte na spesifieke take wat deur organisatoriese eenhede uitgevoer word.
implementering van nasionale projekte
implementering van nasionale projekte

Opeenvolging van aksies tydens strukturering

Dit is noodsaaklik om die effektiewe implementering van take te verseker. Die struktureringsproses kan soos volg voorgestel word:

 • Vorming van die doelboom. In hierdie geval praat ons van die opstel van diagramme, grafieke, wat weerspieël hoe die doelwit in subdoelwitte van die volgende vlak verdeel word. Dit is hoe die interkonneksie en ondergeskiktheid van elemente uitgedruk word.
 • Bou 'n besluitboom. Hierdie skemaweerspieël die struktuur van die taak om 'n multi-stadium proses te optimaliseer. Die takke verteenwoordig verskillende gebeurtenisse wat plaasvind, die nodusse (hoekpunte) weerspieël die areas waarin die behoefte aan seleksie voorkom.
 • Vorming van die werkboom. Vir elke stadium moet die implementeringsaktiwiteit in dele verdeel word.
 • Skep 'n organisatoriese uitvoerende struktuur. Die doel van hierdie aksie is nie net om die kunstenaars aan te dui nie. Werkpakkette word geskep, wat die persone aandui wat by die implementering daarvan betrokke is. Dit laat die voorbereiding van netwerkgrafieke van sleutelgebeurtenisse toe.
 • Vorming van die struktuur van verbruikte hulpbronne. Dit is nodig om die middele wat nodig is vir die uitvoering van 'n stel werke te ontleed. Daarbenewens word die departemente wat verantwoordelik is vir die uitvoering van sekere geleenthede bepaal.
 • Vorming van netwerkmodelle. In die loop van die projekimplementering word bome van doelwitte en subdoelwitte gevorm, verskillende soorte hulpbronne word gestruktureer. Hulpbronne wat vir elke vlak benodig word, word in 'n hiërargies gekonstrueerde grafiek vasgestel.
 • Samestelling van die verantwoordelikheidsmatriks.

Wetenskaplike benaderings

Ontwerp is 'n verantwoordelike onderneming. Dit vereis kennis van die wette van sosiale ontwikkeling. Dit beteken dat dit nie net op die subjektiewe behoeftes van mense kan staatmaak nie. Om van subjektiwiteit ontslae te raak, laat wetenskaplike metodes van projekimplementering toe. Dit sluit veral die gebruik van 'n matriks van idees in. Hierdie skema behels die samestelling van verskillende oplossings gebaseer op 'n aantal onafhanklike veranderlikes. Hierdie benadering is baie belangrik virimplementering van sosiale projekte. As 'n reël, wanneer hulle geïmplementeer word, is daar beperkte hulpbronne.

Ons moet ook sulke belangrike metodes noem om 'n sosiale projek te implementeer as analoë en gewoond te raak aan die rol. Hierdie benaderings kan as 'n model, 'n standaard dien, al is nie alles in hul struktuur tot die einde uitgewerk nie. Om aan die rol gewoond te raak, laat jou toe om die take wat tydens die ontwerp opgestel moet word, meer akkuraat voor te stel. Die analogie kan gebruik word om openbare doelwitte in 'n globale sin te konstrueer.

Assosiasie word beskou as 'n baie aanvaarbare metode in sosiale ontwerp. In hierdie geval, deur probleme in 'n ander publieke sfeer op te los, kan jy die regte en makliker manier vind. Hierdie metode kombineer tegnieke soos volledige herorganisasie, modifikasie en aanpassing.

Aanbeveel: