Dokumentasie van bestuursaktiwiteite en die basiese konsepte daarvan

Dokumentasie van bestuursaktiwiteite en die basiese konsepte daarvan
Dokumentasie van bestuursaktiwiteite en die basiese konsepte daarvan

Video: Dokumentasie van bestuursaktiwiteite en die basiese konsepte daarvan

Video: Dokumentasie van bestuursaktiwiteite en die basiese konsepte daarvan
Video: Advanced Care Planning in Case Management | Comprehensive Case Management Certification 2023, Desember
Anonim

Dokumentasie verwys na die optekening van inligting in ooreenstemming met die gereguleerde reëls, dit wil sê die prosedure om dokumente op 'n spesiale manier te verwerk. Aangesien die proses om data op te teken op verskeie maniere uitgevoer kan word, is die dokumente in die praktyk van bestuursaktiwiteite baie verskillend - handgeskrewe, grafiese, tipografiese, foto- en videomateriaal.

Dokumentasie van bestuursaktiwiteite is 'n gereguleerde prosedure, wat dit 'n waarborg van regskrag gee - 'n kwaliteit wat in die huidige wetgewing is.

dokumentasie van bestuursaktiwiteite
dokumentasie van bestuursaktiwiteite

Vandag word verskeie maniere van dokumentasie gebruik: van eenvoudiges (soos potlode en gewone balpuntpenne) tot meer komplekse elektromeganiese (dit sluit 'n bandopnemer, videokamera, fonotoestel, ens. in) en outomatiese, rekenaar. Dokumentasiemetodes hang ook af van die middele wat gebruik word. Dit kan teks, elektronies, film en fotografies wees.

Bestuursaktiwiteit gebruik gewoonlik teksdokumente wat met die hand geskryf is of op 'n rekenaar geskep is. Dis hoekomhulle word bestuursrekords genoem.

dit te dokumenteer
dit te dokumenteer

Dokumentasie is altyd die vaslegging van inligting op 'n spesifieke draer, met spesiale besonderhede, waardeur dit dan geïdentifiseer word. Dokumentasie van bestuursaktiwiteite skep die middele en gronde vir die regulering van die aktiwiteite van beide 'n individuele amptenaar en die finansiële of organisatoriese optrede van die hele onderneming.

Dokumentasie kan verskil in sy funksies, doel, inhoud, mate van geheimhouding en beskikbaarheid van inligting. Aanspreekfaktore maak dit moontlik om dit in interorganisatories en ekstern te klassifiseer. Die eerste, wat nie verder gaan as een instelling of organisasie nie, en tussen sy deelnemers uitgevoer word, word diens genoem. Die tweede - eksterne dokumentasie - word uitgevoer tussen organisasies van verskillende soorte, individuele amptenare wat nie direk aan mekaar ondergeskik is nie.

Tegniese dokumentasie word uitgevoer in ooreenstemming met gevestigde standaarde, wat verskil vir enige tipe dokument. Vir enige bestuursaktiwiteit is dit veral belangrik, want so kry dokumentasie regskrag, wat dien as die sekerste bewys van die egtheid van die inligting daarin vervat.

tegniese dokumentasie
tegniese dokumentasie

Dokumentasie van bestuursaktiwiteite lê spesifieke verantwoordelikhede op amptenare of bestuursliggame wat dit uitvoer. Dus, tydens die skepping van enige amptelike dokumente moet waargeneem wordhuidige wetgewende norme, registrasiereëls, wat landwyd is. Daarbenewens moet elke dokument vergesel word van besonderhede van die organisasie, wettiglik betekenisvol: sy naam en dekodering, handtekeninge en seëls van die bestuur of 'n sekere departement van die onderneming, datum van samestelling en nommer in die registrasieboek, goedkeuringstempels, ens. Ten slotte, dokumentasie van bestuursaktiwiteite moet dokumente streng binne sy eie bevoegdheid uitreik.

Dokumente verskil in mate van egtheid. Konsepte of kopieë van die hoofdokumentasie bevat slegs sekere teks, en bevat nie dieselfde regskrag as die oorspronklikes nie. Die outentieke dokument word beskou as die een wat die inligting en bogenoemde besonderhede bevat wat die geldigheid en egtheid daarvan bevestig.

Aanbeveel: