Veranderlike koste – die manier om koste te verminder

Veranderlike koste – die manier om koste te verminder
Veranderlike koste – die manier om koste te verminder

Video: Veranderlike koste – die manier om koste te verminder

Video: Veranderlike koste – die manier om koste te verminder
Video: Gr 12 - Module 2.4 2023, Desember
Anonim

In die proses om 'n prys vir 'n geskepte produk of diens vas te stel, neem 'n onderneming 'n groot aantal elemente in ag wat op een of ander manier die finale koste van die produk beïnvloed. Hiervan is die primêre en mees basiese die koste. In ekonomie is hierdie aanwyser die som van alle koste (vaste sowel as veranderlike koste) wat 'n onderneming aangegaan het in die proses om die finale produk te skep. Dit is hierdie ekonomiese waarde wat 'n deurslaggewende invloed op die prys van die goedere het, want dit is die kosprys wat die aanvanklike parameter is waarop ander waardes op mekaar geplaas word (belasting, persentasies van verkope, ens.). Gebaseer op die kriteria vir die doeltreffendheid van die onderneming, is die hoofdoel van enige organisasie wat produkte produseer of dienste lewer om koste te verminder.

veranderlike koste
veranderlike koste

Jy kan die koste verminder deur veranderlike koste te minimaliseer - dit is die deel van die koste wat direk geraak word deur die volume goedere wat geproduseer word. Hierdie tipe koste sluit in:

- die koste van materiële hulpbronne betrokke by die produksie van goedere;

- koste van brandstof en energie wat gebruik word;

- salarislone van stukwerkers en ander personeel wat direk verband hou met die produksieproses;

- alle koste wat afgeskryf word vir die instandhouding van masjinerie en toerusting (nie waardevermindering ingesluit nie).

onderneming veranderlike koste
onderneming veranderlike koste

As 'n ekonomiese kategorie kan die veranderlike koste van 'n onderneming as een van drie opsies beskou word:

a) proporsioneel - koste wat absoluut verander in dieselfde verhouding as die volume van produksie;

b) progressief - 'n stel koste waarvan die groeikoers groter is as die groeikoers van produksie;

c) regressief - koste groei teen 'n stadiger pas as produksievolume.

Veranderlike koste is presies daardie deel van die koste van produksie wat deur die effektiewe gebruik daarvan verminder kan word. 'n Volledige ontleding van verbruiksgoedere en hulpbronne wat gebruik word, sal maniere toon om koste te verminder: die bekendstelling van energiebesparende tegnologieë, nuwe masjinerie en toerusting - dit alles sal die hoeveelheid brandstof en energie wat verbruik word verminder, verliese van afval verminder en die spoed van produksie verhoog 'n eenheid goedere.

gemiddelde veranderlike koste
gemiddelde veranderlike koste

Bepaal die winsgewendheid van die produk van 'n gegewe hoeveelheid goedere laat so 'n konsep toe soos die gemiddelde produksiekoste, insluitend gemiddelde vaste en gemiddelde veranderlike koste. Hierdie ekonomiese aanwyser gee 'n idee van hoeveel die koste is vir die vervaardiging van een kopie van die produk. Gemiddelde vaste koste kan bereken wordsoos volg: die hele bedrag van vaste koste, wat nie afhang van die hoeveelheid produkte wat deur die organisasie geproduseer word nie, word gedeel deur die hoeveelheid goedere self.

Dus word die koste per eenheid van uitset verkry. Terselfdertyd word dit duidelik dat met 'n toename in die hoeveelheid goedere wat geproduseer word, die grootte van gemiddelde vaste koste afneem. Wat nie gesê kan word oor die tweede aanwyser nie, wat deel is van die gemiddelde koste.

Gemiddelde veranderlike koste hang direk af van die groei van produksie: as die volume van produksie groei, groei die koste ook, en omgekeerd. Die uitweg om die vlak van hierdie aanwyser te verminder, is innovasie en doeltreffende gebruik van die organisasie se tasbare en ontasbare bates.

Aanbeveel: