Bestelling om personeel te verminder: voorbeeldopstel, konsep en vorm. Hoe om 'n bevel op te stel om die personeel te verminder?

INHOUDSOPGAWE:

Bestelling om personeel te verminder: voorbeeldopstel, konsep en vorm. Hoe om 'n bevel op te stel om die personeel te verminder?
Bestelling om personeel te verminder: voorbeeldopstel, konsep en vorm. Hoe om 'n bevel op te stel om die personeel te verminder?

Video: Bestelling om personeel te verminder: voorbeeldopstel, konsep en vorm. Hoe om 'n bevel op te stel om die personeel te verminder?

Video: Bestelling om personeel te verminder: voorbeeldopstel, konsep en vorm. Hoe om 'n bevel op te stel om die personeel te verminder?
Video: SpaceX Starship FAA News, Russia Anti-Sat Weapon Test, Electron Booster Recovery 2023, Desember
Anonim

Selfs by die oënskynlik stabielste onderneming kan 'n situasie ontstaan wanneer 'n ernstige personeelskommeling vereis word. Dit kan wees as gevolg van 'n afname in produksievolume, 'n verandering in die reeks produkte of 'n herprofilering van die onderneming as geheel. In hierdie geval sal 'n bevel vereis word om die staat te verminder, waarvan 'n steekproef opgestel moet word met inagneming van al die norme van arbeidswetgewing.

Opeenvolging van die prosedure

monster van oortolligheidsbestelling
monster van oortolligheidsbestelling

Verandering in personeel kan nie oornag gedoen word nie. So 'n stap moet voorafgegaan word deur 'n hele prosedure van opeenvolgende aksies. So, jy benodig:

 1. Maak veranderinge aan die bestaande personeeltabel.
 2. Reik 'n bevel uit wat die gewysigde personeeltabel goedkeur.
 3. Skep 'n aktiewe kommissie wat die prosedure vir die afdanking van werkers noukeurig sal hanteer.
 4. Skep 'n toepaslike oortolligheidsbevel,'n steekproef moet die werklike motivering vir die aksies wat geneem word weerspieël en inligting bevat oor die skepping van 'n werkende kommissie.
 5. Die kommissie bepaal die lys van werknemers wat afgelê moet word.
 6. Alle werknemers van die saamgestelde lys word in kennis gestel van die komende afdanking. As die onderneming 'n vakbondkomitee het, dan is dit nodig om dit te waarsku oor die komende aksies binne die tydsbeperkings wat deur die wet bepaal word en toestemming te verkry.
 7. Stel die indiensnemingsentrum in kennis van opkomende geleenthede.
 8. Reik afsonderlike ontslagbevele vir elke werknemer uit die lys uit. Dit kan een dokument wees waarin elke werknemer 'n aparte item het.
 9. Voer die afgedankte werkers in die werkboeke in en betaal hulle skeidingsvergoeding.

Elkeen van die gelyste items moet gedokumenteer word in ooreenstemming met alle wetlike norme.

Stel 'n lys saam van werkers wat afgelê moet word

Op hierdie stadium moet jy baie versigtig wees. Nadat 'n afdankingsbevel uitgereik is, moet die voorbeeldlys van werknemers met groot sorg saamgestel word. Eerstens moet ons nie van die Arbeidskode vergeet nie. Artikels 256 en 261 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie sal diegene aanspoor wat van so 'n lys uitgesluit moet word. Betekenis:

 • swanger vroue,
 • vroue wat kinders onder die ouderdom van 3 grootmaak,
 • enkelmoeders met kinders onder 14 (of gestremde kinders onder 18),
 • ander persone ookkinders onder 14 (of gestremde kinders onder die ouderdom van 18) grootmaak.

Hou ook in gedagte dat jy nie diegene wat tans met vakansie of amptelik siek is by so 'n lys moet insluit nie. Nadat al die gelyste persone uitgesluit is, stel hulle uiteindelik 'n bevel op om die personeel te verminder. Die monster moet deur die bestuur goedgekeur word, met die verantwoordelike persone ooreengekom word en moet voldoen aan die norme van personeelrekordbestuur.

Optrede van die werkende kommissie

afdankingsbevel
afdankingsbevel

Moenie vergeet dat elke stadium sy eie sperdatums het wat deur die staat vasgestel is nie. Hulle moet streng nagekom word sodat die aktiwiteite wettiglik uitgevoer kan word. Nadat die bevel om die personeel te verminder uitgereik is, word 'n afskrif daarvan aan die span gegee vir bekendmaking. Die kommissie moet op hierdie tydstip kennisgewings van hul komende ontslag wat verband hou met die vermindering van hul poste opstel en aan 'n groep werknemers oorhandig. Die dokument moet nie net oorgedra word nie, maar moet deur elke werknemer onderteken word dat hy vertroud is met die besluit van die bestuur. Daar is tye wanneer mense wat nie saamstem met die besluit wat geneem is nie, weier om enige papiere te teken. Hulle reken op hul weiering om die aanstootlike optrede te kanselleer. Maar die bevel is nie terugwerkend nie. En in sulke gevalle moet die werknemers van die kommissie die volgende doen:

 • stel in die teenwoordigheid van getuies 'n daad van weiering op om te onderteken,
 • stuur die dokument na die werknemer se huisadres per geregistreerde pos, aflewering met erkenning van ontvangs, ensluit saam met die vorm 'n inventaris in van die papiere wat in die koevert gestuur moet word.

geteikende verlagings

afdankingsbevel
afdankingsbevel

Die reduksieproses word altyd met 'n doel uitgevoer. Daar is slegs twee bekende redes wat die maatskappy se bestuur kan aanspoor om so 'n prosedure uit te voer:

1) Vermindering om een of ander rede van die totale aantal werknemers van die onderneming.

2) Likwidasie van spesifieke plasings.

In die eerste geval word 'n "Bevel om die personeel te verminder" uitgereik. Dit beteken dat die span 'n herorganisasie ondergaan, waardeur spesifieke personeeleenhede onnodig sal wees. Hierdie feit word duidelik weerspieël in die vorige bevel, wat spesifiek die name uitspel van daardie poste wat uit die staat verwyder moet word. Op sigself lei die vermindering in personeel eintlik tot 'n vermindering in die getal. Die enigste uitsonderings is daardie gevalle wanneer heeltemal nuwe personeeleenhede en poste ingestel word in plaas van die verminderde. Daar moet onthou word dat slegs "lewendige" eenhede uitgeskakel kan word. Die onttrekking van vakatures of die vermindering in die aantal bestaande eenhede is nie 'n vermindering nie.

Kenmerke van die sametrekkingsprosedure

voorbeeld verkleining bestelling
voorbeeld verkleining bestelling

Ek moet sê dat ongeag of 'n bevel geskep word om die aantal personeel te verminder, die voorbeeld vir die korrekte voorbereiding van so 'n dokument is dieselfde in beide weergawes. Daar moet ook onthou word dat die werkgewer in elk geval bloot verplig is om werknemers aan te bied om verminder te wordander werk wat hy tans het. Dit moet natuurlik ooreenstem met hul professionele kwalifikasies en gesondheidstoestand. Dit is nodig om nie net werklike, maar ook vakante eenhede aan te bied. Daar is 'n situasie wanneer die werknemer nie van enige van die beskikbare poste gehou het nie, en 'n spesifieke werkgewer het 'n geskikte pos in 'n ander area. Dan is hy verplig om dit aan te bied indien die dienskontrak (ooreenkoms) daarvoor voorsiening maak of in die kollektiewe ooreenkoms van die onderneming geskryf word. Dit sal die toestemming van die werknemer self vereis, skriftelik uitgedruk. Jy kan immers nie 'n persoon dwing om van werk en woonplek met geweld te verander nie.

Hoe om 'n besluit ongedaan te maak

verminderingsbevel
verminderingsbevel

Daar is tye wanneer die werkgewer die finale besluit neem om die getal te verminder uitsluitlik as gevolg van die moeilike finansiële situasie of die gebrek aan bestellings wat werknemers die geleentheid gee om by hul werkplekke te werk. So 'n stap is 'n noodsaaklike maatreël. Die standaardprosedure is byvoorbeeld reeds uitgevoer, die verminderingsbevel is opgestel en alle werknemers is in kennis gestel van die komende ontslag. Maar skielik verander die stand van sake radikaal, en die leierskap besluit om noodmaatreëls te kanselleer. Wat om te doen in hierdie geval: ontslaan almal en neem dan weer in diens of vind 'n ander, meer konstruktiewe oplossing? In hierdie situasie sal dit meer korrek wees om 'n spesiale bevel uit te reik, wat sal praat oor die kansellasie van die bevel en die hele verminderingsprosedure, insluitend die ontslag van werknemers. BYso 'n bevel moet die redes wat die bestuur aangespoor het om hierdie stap te neem duidelik aandui. Daarbenewens gee dit die personeeldiens opdrag om toepaslike aanpassings aan die personeellys te maak, en die hoofrekenmeester om die nodige dokumente in orde te bring. Die werknemer wat afgelê moet word, moet ook vertroud wees met hierdie dokument teen handtekening.

Aanbeveel: