Logo af.techconfronts.com
Afleweringstoestand - FCA. Aflewering op FCA terme
Afleweringstoestand - FCA. Aflewering op FCA terme
Anonim

Logistiek is 'n komplekse maar hoogs winsgewende besigheid. Dit is nie maklik vir nuwelinge daarby nie, aangesien die meeste van die hele bedryf reeds beset word deur "veterane" wat lankal 'n naam vir hulself gevestig het, bekend aan kliënte. Die enigste manier om op hierdie gebied te slaag, is om die kontrakte en reëls streng te volg, sodat alle potensiële kliënte oortuig kan word van die betroubaarheid van jou maatskappy.

afleweringsvoorwaardes fca
afleweringsvoorwaardes fca

In hierdie verband is die FCA-leweringsvoorwaarde veral belangrik, waarvan die kwaliteit gebruik kan word om gevolgtrekkings oor die maatskappy se besigheidseienskappe te maak. As jy nie weet wat hierdie een is nie, is dit tyd om hierdie kwessie in detail te ondersoek.

Wat is dit?

FCA (Free Carrier) is 'n afleweringsvoorwaarde waaronder die koper vir byna alle vervoer verantwoordelik is. Hy kan vervoer kies, sy eie afleweringskanale gebruik, kontrakte sluit vir die verskaffing van goedere. Hierdie aflewering op FCA-voorwaardes verskil van alle standaardmetodes van vervoer wat beide in ons land en aanvaar worden regoor die wêreld.

Die Verkoper kom ten volle sy verpligtinge na indien die volgende voorwaardes nagekom is:

 • Sodra doeane-uitvoerklaring afgehandel is.
 • As die item afgelewer is by die volgende vervoerder wat deur die koper gespesifiseer is.
 • Wanneer afgelewer word by die plek gespesifiseer in die kontrak.

Dit is die FCA-leweringstermyn. Teoreties lê die hoofverantwoordelikheid by die koper, maar in die praktyk loop alles 'n bietjie anders uit.

Die aangeduide plek is baie belangrik, aangesien die verpligtinge van die partye grootliks afhang van hierdie klousule in die kontrak. Dus, as daar beplan word om te begin laai op die gebied van die verskaffer, dan dra laasgenoemde alle verantwoordelikheid daarvoor. Inteendeel, as die goedere op enige ander plek verskeep word, dan dra die verkoper self geen verantwoordelikheid nie. Maar! Dit is slegs waar as daar nie voorheen in die kontrak ooreengekom is op ander bepalings van lewering van goedere (FCA) nie.

Spesifieke voorwaardes

FCA aflewering
FCA aflewering

In die reël word al hierdie voorwaardes in die praktyk aansienlik gespesifiseer. Maak seker dat jy die tipe voertuig, sy drakrag, ander eienskappe aandui. In die geval dat die goedere by die aanvanklike laaipunt nie genoeg is om die vervoer volledig te laai nie, het die koper die reg om met die verskaffer ooreen te kom om die roete te verander om 'n ander plek binne te gaan, 'n ander hawe aan te roep om die vrag en verminder verliese van 'n leë vlug.

Dit is veral belangrik in maritiemevervoer, wanneer elke onbeplande hawe-aanroep vooraf met ernstige kostes gepaard gaan. In ons land is die voorwaardes vir spooraflewerings egter nie minder streng nie.

Hier is wat FCA-afleweringsbepalings is, toegepas op praktiese terme.

As die persoon wat verantwoordelik is vir die aanvaarding van die goedere, kan die koper enige van sy verteenwoordigers aanstel. Neem asseblief kennis dat by aflewering van die goedere aan die tussenganger, wat deur die koper aangestel is, alle verpligtinge van die verskaffer geag word ten volle nagekom te wees. Weereens, as ander bepalings nie vooraf in die kontrak ingesluit is nie. Op hierdie stadium moet spesiale aandag gegee word, aangesien hierdie skuiwergat dikwels deur gewetenlose verskaffers en kopers gebruik word.

Ander opsies

Byna elke FCA-afleweringsvoorwaarde kan vervul word, ongeag die vervoermiddel en in die vorm van internasionale vervoer, en in hierdie geval moet jy vooraf antwoorde op die volgende vrae in die internasionale vervoerooreenkoms vind:

 • Hoe en op watter basis sal die goedere na die koper gestuur word?
 • Wat sal die verantwoordelikheid van die vervoerder wees as hy die grense van ander state moet oorsteek?
 • Tot watter spesifieke limiet sal aanspreeklikheid direk op die vervoerder opgelê word?

Belangrike nuanses

leweringsvoorwaardes van goedere fca
leweringsvoorwaardes van goedere fca

Daar is 'n paar punte wat uiters belangrik is om vooraf met die verkoper self of sy expediteur uit te klaar. Dit geld veral vir die direkte eienskappe van die vervoerdevrag. Daarbenewens moet die volume van die vervoerde vrag, sy gewigskenmerke en die akkuraatheid van die vervoertoestande dikwels uitgeklaar word. Hierdie FCA-aflewering verskil feitlik nie van ander logistieke bedrywighede nie.

Natuurlik moet die verkoper betyds en op versoek inligting verskaf oor waar en wanneer laai uitgevoer sal word. Dit is uiters belangrik vir die partye om betyds ooreen te kom oor die tipe voertuig wat gebruik word, asook die gewig van een besending (wat veral belangrik is wanneer aflewerings in bondels gedoen word). Dit is beter om die afleweringsdatum van vervoer nie net op 'n spesifieke dag te koördineer nie, maar ook met 'n aanduiding van die presiese begintyd van laai.

As 'n reël word 'n voorwaarde in die kontrak aangegaan waarvolgens, in geval van versuim om aan die akkuraatheid van die aflewering van vervoer te voldoen, die ooreenkoms deur enige van die deelnemers eensydig beëindig kan word.

Albei partye is verantwoordelik vir die oordrag van alle data wat nodig is vir die korrekte uitvoering van doeane-inspeksies en ander dokumente, in verhouding tot hul deelname aan die vervoer.

Wat moet in 'n regte voorsieningskontrak wees?

Om die artikel so insiggewend moontlik te maak, kom ons gee 'n voorbeeld van daardie items wat in 'n standaard voorsieningsooreenkoms moet wees. Natuurlik moet 'n mens ook die standaardvoorwaardes oorweeg waarop dit alles gebaseer sal word. So 'n FCA-voorsieningsooreenkoms word in die meeste gevalle gesluit as die partye op 'n algemeen aanvaarde wyse optree.

Onmiddellike afleweringsbepalings

Eerste, in hierdie paragraafdaar moet 'n aanduiding wees van wanneer en onder watter omstandighede die verantwoordelikheid vir die goedere op die koper oorgaan (in die reël wanneer dit aan 'n verteenwoordiger oorhandig of op sy vervoer gelaai word). Die datum van sodanige aflewering of aanvaarding word as 'n stempel in die spoor-, skeeps- (of ander) vragbrief geneem, gesertifiseer deur die seël en/of handtekening van die koper se gemagtigde verteenwoordiger.

fca-voorsieningskontrak
fca-voorsieningskontrak

Die datum waarop die goedere aan die koper gestuur word, moet ooreengekom word. As 'n reël is hierdie tydperk ongeveer vyf kalenderdae vanaf die datum van oordrag van fondse na die rekening of oordrag van kontant aan die verkoper.

As die goedere in bondels afgelewer moet word, is dit nodig om 'n afleweringskedule op te stel, wat ook die tipe voertuig vir elkeen spesifiseer (indien die goedere van verskillende tipes is). Die koper moet die gesertifiseerde skedule nie vroeër as 20 dae voor die aanvang van aflewerings aan die verskaffer stuur nie (die tydperk kan verskil). Boonop kan die skedule in enige stadium deur die ooreenkoms van die partye verander word.

As dit die begeerte van die koper is, dan kan die verskaffer self ooreenkom oor die skedule en roete, maar die verantwoordelikheid is geheel en al die verantwoordelikheid van die kliënt. Op hierdie manier verskil die aflewering van goedere op FCA-voorwaardes van standaard tipes kontrakte.

Watter data moet die koper verskaf?

As 'n reël moet die koper die verskaffer van 'n lys van die volgende vereiste data voorsien ten minste 10 dae voor die aanvang van aflewerings:

 • Naam en volume vrag wat gestuur moet word.
 • Volle en verkorte name van ontvangers.
 • Vol van hulleadresse. Aandag! As die huis nie woonstelle het nie, moet dit bykomend gesê word.
 • Geadresseerde-kodes word ook vereis.
 • Indien aflewering aan spoorwegstasies beplan word, moet hul kodes ook afsonderlik gespesifiseer word.
 • Weereens, spoorversendings vereis sylynnommers.
 • Ander inligting wat die vervoerder sal help om die betaalde vrag betyds af te lewer.
afleweringsvoorwaardes fca is
afleweringsvoorwaardes fca is

As die koper nie sulke inligting verskaf nie?

In hierdie geval moet die kontrak 'n klousule hê wat voorsiening maak vir die opskorting van aflewerings totdat al die nodige inligting ontvang is. Indien u die vervoer moet terugbesorg, word alle koste ook deur die koper gedra. As die kliënt tydens die oordrag van die goedere nie 'n kwaliteitsertifikaat verskaf het nie, word tot vyf kalenderdae gegee vir die versending daarvan.

Prosedure vir die oordrag van die gelewerde vrag

Meestal, vir die aanvaarding van inkomende vrag, word 'n faktuur in die vorm No. TORG-12 gebruik. Dit moet onderteken word deur die finansieel verantwoordelike persone van beide partye tot die kontrak, en ook gesertifiseer deur hul seëls. Daarbenewens moet verteenwoordigers van die koper en verskaffer teenwoordig wees ten tyde van aanvaarding. Indien dit nie die geval is nie, sal al die tekortkominge betaal word deur die party wie se verteenwoordigers nie teenwoordig was nie.

Sommige klagte-inligting

Eise vir 'n teenstrydigheid tussen die hoeveelheid betaalde goedere en die werklike volume daarvan by die punt van aflaai word nie aanvaar indien die verliese binne die perke van natuurlike verlies is nie,aan hierdie vrag in GOST toegewys. In hierdie geval dui die aanvaardingsdokumente die hoeveelheid goedere aan wat oorspronklik betaal is.

wat is fca afleweringsvoorwaardes
wat is fca afleweringsvoorwaardes

Die FCA se skepper, Incoterms 2000, sê dieselfde ding. Die afleweringsvoorwaardes is sodanig dat beide partye hul eie rekords moet hou van die gestuurde goedere. As 'n multi-maande aflewering beplan word, word die verslae meestal op die eerste van elke maand gerekonsilieer.

Versoeningshandelinge moet nie later as vyf dae vanaf die datum van verifikasie deur die partye aanvaar word nie. As die afleweringsdata nie ooreenstem nie, is 'n volledige staking van aflewerings moontlik om al die besonderhede te verduidelik. In die geval dat meningsverskille nie opgelos kan word nie, kan die partye ooreenkom om die kontrak voortydig te beëindig.

Inligting oor moontlike beëindiging

Indien betaling nie ontvang word binne die tydperk gespesifiseer in die kontrak nie, het die verskaffer die reg om nie te lewer nie, nadat hy die kliënt vooraf hieroor in kennis gestel het. Wanneer laasgenoemde kennis ontvang, moet die kontrak amptelik as beëindig beskou word.

In die geval waar so 'n klousule in die kontrak is, kan die koper nie die goedere vir ander doeleindes gebruik nie. Indien dit die geval is, moet die verskaffer weer 'n formele kennisgewing stuur. Soos in die vorige geval, vanaf die oomblik dat die dokument deur die koper ontvang is, sal die kontrak as beëindig beskou word. In die geval dat die volle hoeveelheid goedere om redes wat aan die koper toegeskryf kan word nie gelewer word nie, kan die verskaffer weer die kontrak eensydig beëindig. Weereens, spesiaalkennis aan die kliënt. Dit is die verpligte afleweringsvoorwaardes van die FCA (wat dit is, het ons reeds uitgevind).

Alleen van die partye, deur wie se skuld die aflewering misluk het, is verplig om alle koste ten volle te vergoed. Indien dit deur die ooreenkoms vasgestel word, is dit moontlik om rente te hef vir elke dag van die boete na die verstryking van die tydperk totdat die party tot die ooreenkoms verplig was om te betaal. Belangrik! Die betaling van 'n boete en rente daarop onthef nie die kontrakterende party van die verskaffing van goedere of die aanvaarding daarvan met daaropvolgende betaling nie.

Situasies van force majeure

Neem asseblief kennis dat enige FCA-leweringsvoorwaarde nie nagekom mag word as die party tot die kontrak bewys dat die mislukking veroorsaak is deur faktore buite sy bevoegdheid wat nie voorsien kon word nie (force majeure).

Alle natuurrampe en epidemies (asook epizoötie), 'n skielike verandering in die politieke situasie, ongelukke of terreuraanvalle op vervoerinfrastruktuurfasiliteite word aan sulke gevalle gelykgestel; besluite van streekowerhede wat dit onmoontlik maak om kontraktuele verpligtinge na te kom.

Om 'n spesifieke voorbeeld te gee, baie landbouprodusente het een keer massaal FCA-leweringsvoorwaardes oortree: 2010 was uiters onsuksesvol, en daarom was die verliese multimiljoene.

Enige van die partye wat na force majeure verwys, is verplig om dit nie meer as binne twee dae vanaf die datum van die ontstaan van sodanige verpligtinge in kennis te stel nie, nadat die dokumente vooraf gesertifiseer is by enige territoriale tak van die Kamer van Koophandel en Nywerheid van die Russiese Federasie. As die dataomstandighede vir langer as drie maande voortduur, kan enige van die partye by die kontrak weier om sy verpligtinge na te kom deur die vennoot vooraf in kennis te stel en vir die gelewerde goedere te betaal.

aflewering van goedere op FCA terme
aflewering van goedere op FCA terme

Hoe word dispute tussen partye opgelos?

Indien dispute tussen die partye tot die lewering ontstaan, moet dit deur onderhandeling opgelos word. In die geval dat 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, moet hulle die hulp van die Arbitrasiehof soek. Alle dispute moet daar oorweeg word in ooreenstemming met die eisprosedure.

Ons het dus na die FCA-leweringbepalings gekyk. Dit beteken dat jy van nou af die belangrikste idees het oor hierdie versendingsmetode, wat elke jaar meer en meer gewild word.

Gewilde onderwerp