Logo af.techconfronts.com
Afleweringsvoorwaardes CPT. Aflewering op CPT terme
Afleweringsvoorwaardes CPT. Aflewering op CPT terme
Anonim

Logistiek is die afgelope paar jaar grootliks ontwikkel. Dit word vergemaklik deur 'n mate van groei in die ontwikkeling van streke, in verband waarmee die belangrikheid van vragvervoer in die land toegeneem het. Natuurlik het die aantal entrepreneurs wat dit graag wil doen ook aansienlik toegeneem.

Die begin van sulke aktiwiteit word baie gekompliseer deur die feit dat nuutgemuntde draers dikwels nie die nuanses besef nie, waarvan baie baie belangrik is. Byvoorbeeld, die afleweringsvoorwaardes CPT. Hulle word uiters wyd in die wêreldvolume gebruik, daarom is dit baie belangrik om van al hul kenmerke te weet.

terme van dienslewering
terme van dienslewering

Definisie van konsep

In wêreldpraktyk beteken CPT afleweringsbepalings dat die verkoper onderneem om die goedere te lewer aan die koper wat vir die aankoop betaal het, maar nie vir die vervoer nie. Dit is 'n sleutelkenmerk van hierdie tipe vervoer: die verkoper aanvaar alle verpligtinge rakende die koste van die diens. Die koper stem op sy beurt ten volle saam met alle risiko's.

Die "draer" in hierdie spesifieke geval beteken enige natuurlike of regspersoon watmag (ingevolge die bepalings van die kontrak) die aflewering van vrag per pad, lug, see of ander vervoermiddels waarvoor in die dokumente voorsiening gemaak word, uitvoer. As die CPT-leweringsvoorwaardes voorsiening maak vir die verskeping van goedere met die deelname van verskeie verskaffers, gaan alle risiko's van een daarvan na 'n ander oor op die oomblik wanneer die goedere van een vervoerwyse na 'n ander oorgedra word.

Alle doeane-bedrywighede is ook die verantwoordelikheid van die verkoper. Let daarop dat die term CPT vir enige bestaande vervoermiddel gebruik kan word.

Ander besonderhede

cpt moskou afleweringsvoorwaardes
cpt moskou afleweringsvoorwaardes

In buitelandse literatuur word die term Carriage paid to gebruik, wat presies dieselfde beteken as waaroor ons sopas geskryf het. Daarbenewens aanvaar die afleweringsvoorwaardes van CPT dat in die geval dat die partye ooreengekom het om die dienste van 'n derdeparty-vervoerder te gebruik, berus alle verantwoordelikheid ook by die verskaffer ten tyde van aflewering van die goedere aan hom. Die verantwoordelikheid van die verkoper in hierdie geval strek nie tot die lewering van die goedere tot die punt gespesifiseer in die dokumente nie.

Daarom is die afleweringsvoorwaardes van CPT 'n voorbeeld van sulke logistieke vervoer, waarin die verantwoordelikheid feitlik geheel en al by die verkoper lê. Daarom moet die verskaffer uiters versigtig wees wanneer hy die verkoopskontrak opstel of lees.

Kritiese punte

Gegewe dat daar ten minste 'n dubbele oordrag van goedere is, het enige standaard aflewering twee kritieke punte. Belangrik! Verkopers en kopers (sowel aslogistieke firmas, indien enige) word sterk aangemoedig om so duidelik moontlik alle afleweringsvoorwaardes te onderskei, insluitend stap-vir-stap oordrag van verantwoordelikheid wanneer goedere laai of aflaai.

Indien verskeie draers gelyktydig gebruik word, en die partye is steeds nie in staat om die presiese bestemming te bepaal nie, moet die eerste vervoerder op die lys die feit in ag neem dat, deur voordeel te trek uit die onvolmaaktheid van ons wette, alle daaropvolgende karweiers kan die skuld vir teenstrydighede in die dokumente of skade aan die vrag daarop lê. Daarom moet al hierdie punte vooraf in die verkoopsdokumente of die vervoerkontrak gespesifiseer word, anders gaan dit lank neem om 'n mens se saak in die hof te bewys.

Is daar al sulke gevalle, as ons praat oor die verskaffing van CPT? Moskou, waar afleweringstoestande nog altyd verwarrend was, onthou beslis die talle skandale wat verband hou met die ontwikkeling van belowende terreine. Dikwels het boumateriaalverskaffers hulself nie net sonder geld bevind nie, maar was hulle ook gedwing om vir 'n lang tyd te litigeer, wat die skuld van ander draers in die verlies van materiaal bewys.

cpt dap afleweringsvoorwaardes
cpt dap afleweringsvoorwaardes

Definieer 'n bestemming

Dus, in die finale kontrak word aanbeveel om so akkuraat as moontlik die bestemming te bepaal waarheen die verantwoordelikheid vir die vervoerde goedere by die logistieke maatskappy (of die verkoper self, onderhewig aan selfvervoer) sal lê. Dit is die verkoper wat moet verseker dat die betrokke leweringskontrakte in plek is. Let wel! Volgens CPT DAP-reëls is afleweringsbepalings niemaak voorsiening vir terugbetaling aan die verkoper van die koste om die goedere af te laai, tensy anders bepaal deur ooreenkoms van die partye, wat weerspieël word in die dokumente wat opgestel word.

Weereens neem ons kennis dat die verkoper ook verplig sal word om alle doeaneformaliteite na te kom as die vervoervoorwaardes deur die staat of binnegrens vereis. Maar! Hy is in geen geval verplig om die koste en formaliteite vir die invoer van goedere te dra, doeaneregte of ander dienste te betaal nie.

Nadat ons klaar is met die algemene punte, moet ons meer spesifieke nuanses van aflewerings bespreek wat direk met die verkoper verband hou.

Teenwoordigheid en ander voorwaardes

Dus, in elk geval, die verskaffer is verplig om die goedere vir hersiening aan die koper te verskaf, die faktuur oor te dra, asook ander dokumente wat nodig mag wees om die kwaliteit of ander kenmerke van die goedere te bepaal. As dit normale prosedure is of vooraf in die kontrak goedgekeur is, kan 'n elektroniese handtekening gebruik word.

Lisensies, ander beheer

afleweringsvoorwaardes cpt is
afleweringsvoorwaardes cpt is

Indien vereis, moet die verkoper, op eie risiko, alle uitvoerpermitte bekom (en betaal daarvoor), sowel as ander amptelike dokumente, voldoen aan alle doeaneregulasies en ander formaliteite wat in die geval van vervoer van 'n spesifieke tipe vrag.

Meer oor die vervoerkontrak en versekering

Die verkoper is verplig om 'n kontrak te sluit vir die aflewering van goedere aan 'n spesifieke bestemming, indien dit omskryf is, of na 'n spesifieke plek daarin. Hierdiedie dokument moet ook voorsiening maak vir vervoer onder normale toestande en op 'n standaard manier, sodat die verkoper nie willens en wetens te veel vir sy dienste kan betaal nie. Indien daar nie ooreengekom is op die bestemming of nie in die kontrak genoem is nie, kan die verkoper dit onafhanklik kies, in volle ooreenstemming met waar dit vir hom geriefliker is om die goedere te lewer.

Wat die vragversekeringskontrak betref, in hierdie opsig het die verkoper geen verpligtinge hoegenaamd nie. Maar! Hy is verplig om op versoek al die inligting wat nodig is om versekering te verkry aan die koper te verskaf.

Meer oor kostedeling

cpt afleweringsvoorwaardes 2010
cpt afleweringsvoorwaardes 2010

Die verkoper is verplig om alle koste te betaal totdat die goedere by hul bestemming aankom, behalwe in die gevalle waaroor ons reeds hierbo geskryf het. Boonop is hy verantwoordelik vir die betaling van die vrag, asook die koste verbonde aan die op- en aflaai van goedere (sien hierbo). Natuurlik, indien ander omstandighede nie vooraf ooreengekom is nie en nie in die dokumente gespesifiseer word nie, en die aflewering op CPT-voorwaardes soos gewoonlik plaasvind, sonder force majeure-situasies.

Ons herinner u weer dat al die koste verbonde aan die opruiming van vrag by die grens, sowel as ander soortgelyke formaliteite, die verkoper slegs betaal as dit in die kontrak geskryf is. In alle ander gevalle dra hy nie sulke verpligtinge nie.

Nagaan en verpak van die besending

Die koste verbonde aan die merk, weeg en kontrolering van die goedere is geheel en al die verantwoordelikheid van die verkoper. Daarbenewens is alle koste verbonde aanverpakking en verpakking van goedere, behalwe in gevalle waar die industrie toegelaat word om 'n spesifieke soort vrag in grootmaat te vervoer. Selfs in hierdie geval moet die etikettering van goedere in die meegaande dokumente egter uitgevoer word in streng nakoming van alle reëls.

Kopersverantwoordelikhede

Kom ons praat nou oor wat die verpligtinge vir die koper onder CPT is. Bepalings van aflewering (2010 en later) in hierdie geval voorsien slegs tydige betaling vir die goedere. As daar geen bykomende voorwaardes in die kontrak is nie, word ander verpligtinge selde daarop opgelê. Belangrik! Net so is hy verplig om op eie risiko alle permitte vir die invoer van een of ander vrag in die land te ontvang, asook om alle doeaneformaliteite te betaal, tensy anders vooraf ooreengekom en in die papiere geskryf is.

Nóg kragtens die vervoerkontrak, nóg onder die versekeringskontrak, het die koper geen spesiale verpligtinge nie. As hy egter versekering wil uitneem, sal hy dit op eie koste moet doen. Ons het egter reeds geskryf dat die verkoper enige data moet verskaf wat nodig is vir die voorbereiding van die betrokke dokumente.

afleweringsvoorwaardes cpt incoterms 2010
afleweringsvoorwaardes cpt incoterms 2010

Meer oor kostedeling

Die leweringsbepalings van CPT (Incoterms 2010) maak egter voorsiening vir sekere voorwaardes waaronder die koper ook sal betaal. Kom ons bekyk hulle van nader.

Tensy anders gespesifiseer in die kontrak, sal hy alle koste betaal wat aangegaan is tot die tyd van aflewering. As die dokumente egter nieiets anders aangedui word, betaal die verskaffer vir dit alles. Weereens, onderhewig aan die teenwoordigheid van so 'n klousule in die kontrak, kan dit bereken word vir die dienste van af- en oplaai van goedere, maar gewoonlik is die verskaffer self daarvoor verantwoordelik.

Indien die koper nie die goedere binne die gespesifiseerde tydperk aanvaar het nie, alhoewel sy aflewering uitgevoer is, dan betaal hy al die bykomende koste wat ontstaan het. Daarbenewens is betaling van onvoorsiene uitgawes (wat verband hou met die vrag) wanneer goedere deur die grondgebied van 'n ander land vervoer word (tensy anders gespesifiseer in die kontrak) byna altyd die verantwoordelikheid van die ontvanger.

Ons het dus die afleweringsbepalings CPT (Incoterms) oorweeg. 2012 het nuwe reëls gebring, maar al die bepalings wat ons daarin beskryf het, het onveranderd gebly.

Gevalle van force majeure

afleweringsvoorwaardes cpt incoterms 2012
afleweringsvoorwaardes cpt incoterms 2012

Dit verwys na situasies waar een van die partye om redes buite die beheer van die verskaffer of koper nie sy verpligtinge kan nakom nie. As 'n reël is dit natuurrampe, destabilisering van die politieke situasie in die land, of iets soortgelyks. Meestal bevat die kontrak 'n klousule waarvolgens die partye vriendskaplik uiteen kan gaan. Indien dit nie gebeur nie, word die situasie in die arbitrasiehof oorweeg.

Gewilde onderwerp