Logo af.techconfronts.com
Innoverende projek: voorbeeld, ontwikkeling, risiko's en prestasie-evaluering. Innoverende projekte by die skool of in besigheid
Innoverende projek: voorbeeld, ontwikkeling, risiko's en prestasie-evaluering. Innoverende projekte by die skool of in besigheid
Anonim

'n Innoverende projek is 'n komplekse stelsel van aksies wat daarop gemik is om sekere doelwitte in die ontwikkeling van wetenskap en tegnologie te bereik. Hulle is onderling verbind deur die eksekuteurs van die aktiwiteite, spertye en hulpbronne. 'n Innovasieprogram is 'n kompleks van onderling gekoppelde innoverende projekte, sowel as projekte wat daarop gemik is om aktiwiteite op hierdie gebied te ondersteun. Op die oomblik wen innoverende projekte in voorskoolse opvoedkundige instellings gewildheid, waarvan voorbeelde die skepping van nuwe opvoedkundige programme inspireer.

voorbeeld van innoverende projek
voorbeeld van innoverende projek

Vlak van wetenskaplike en tegniese betekenis

Innoverende projekte, sowel as tegniese oplossings en idees wat hulle implementeer, kan die volgende vlakke van wetenskaplike en tegniese betekenis hê:

 • modernisering (basiese tegnologie ondergaan nie drastiese veranderinge nie);
 • innoverend (die ontwerp van die nuwe produk is aansienlikanders as voorheen);
 • leading (die ontwerp is geskep danksy gevorderde tegniese oplossings);
 • pioniersvlak (nuwe tegnologieë en materiale verskyn wat nie voorheen bestaan het nie).

Die vlak van betekenis van 'n innoverende projek bepaal die kompleksiteit, skaal, kenmerke van die bevordering van die resultate van die proses en die samestelling van die kunstenaars. Dit sal die inhoud van projekbestuur beïnvloed.

Klassifikasie van innoverende projekte

Innoverende projekte kan soos volg geklassifiseer word:

1. Uit die aard van die doelwitte:

 • finaal;
 • intermediêr.

2. Volgens implementeringstydperk:

 • korttermyn;
 • middeltermyn;
 • langtermyn.

3. Volgens die behoeftes wat die projek bevredig. Hulle fokus dalk daarop om nuwe behoeftes te skep of om bestaande behoeftes te bevredig.

4. Volgens tipe innovasie (skepping van 'n nuwe of verbeterde produk, herorganisasie van die bestuurstruktuur, ens.).

5. Volgens die mate van besluite wat geneem word, kan hulle die volgende karakter hê:

 • handtekening;
 • streeks;
 • industrie;
 • internasionale federaal.

6. Volgens die skaal van die take wat uitgevoer is:

 • monoprojekte is projekte wat deur een maatskappy uitgevoer word binne streng finansiële en tydraamwerke, en het 'n duidelike innoverende doelwit;
 • multi-projekte is komplekse programme wat daarop gemik is om komplekse doelwitte te bereik;
 • megaprojekte is veeldoelige programme wat 'n aantalmulti-projekte wat deur een moeilike doelwit verbind word.

Elke projek gaan deur sekere stadiums van sy ontwikkeling van begin tot voltooiing. Hul kombinasie vorm sy lewensiklus. Dit is gebruiklik om dit in fases te verdeel, hulle in fases, en dan in fases. Hulle verskil na gelang van die werkorganisasiestelsel en die aktiwiteitsveld.

evaluering van die doeltreffendheid van 'n innoverende projek
evaluering van die doeltreffendheid van 'n innoverende projek

Ontwikkeling van 'n innoverende projek

Wanneer hulle innoverende projekte skep, gaan hulle deur die stadium van ontwikkeling, implementering en voltooiing. Dit is die moeite werd om aandag te skenk aan die hoofverhoë:

 • vorm 'n idee;
 • geleentheidsnavorsing;
 • voorbereiding van dokumentasie vir die sluiting van die kontrak;
 • voorbereiding van dokumentasie vir die ontwerp van die projek;
 • programimplementeringswerk;
 • monitering van ekonomiese aanwysers.

In die ontwikkelingstadium word aandag gegee aan die sukses en doeltreffendheid van die projek. Terselfdertyd is die besonderhede van sy bestaan op hierdie oomblik nie te belangrik nie. Vir hulle is nuutheid, mededingendheid, lisensiebeskerming en die teenwoordigheid van 'n patent veral belangrik. Boonop vereis innoverende projekte investering in besigheidsverbetering.

Implementering van innoverende projekte

Die meeste organisasies gebruik terselfdertyd interne en eksterne bronne van befondsing. Interne bronne is hul eie fondse, wat hoofsaaklik gevorm word uit die verkoop van bates of is versekerde bedrae en waardevermindering. Eksterne befondsingsbronne sluit geleende en geleende fondse in, sowel as befondsing uit die streek- of federale begroting.

ontwikkeling van 'n innoverende projek
ontwikkeling van 'n innoverende projek

Risks

Innovasieprojekte is die mees riskante beleggingsprogramme. Om hierdie rede moet hul skeppers hul vermoëns realisties beoordeel. Die aantreklikste vir beleggings sal programme wees wat daarop gemik is om klaargemaakte innoverende produkte te bevorder. Projekte wat verband hou met die bevordering van nuwe tegnologieë word gekenmerk deur verhoogde risiko, aangesien dit vir hulle baie moeiliker is om 'n bemarkingskonsep te skep.

Probleme met befondsing ontstaan as die projek 'n onvoltooide stadium van verkennende navorsing het. Wanneer hulle uitgevoer word, is daar 'n hoë waarskynlikheid om 'n negatiewe resultaat te kry.

Risikoklassifikasie

Die risiko's van 'n innoverende projek is onsekerhede wat afhang van die besluite wat geneem word, en die implementering daarvan word na 'n geruime tyd uitgevoer. Risikobepaling is deel van entrepreneursbesluite. Om hulle te klassifiseer, is dit raadsaam om die blokbeginsel toe te pas, wat voorsiening maak vir die verspreiding van risiko's volgens kategorieë, groepe, tipes, ens. Die risiko's van innoverende projekte kan soos volg geklassifiseer word:

 • So voorspelbaar as moontlik: voorsien en onvoorsien.
 • Volgens die teenwoordigheid van opsetlike skepping.
 • Deur opsporingstyd.
 • Volgens die plek van ontdekking.
 • Deur opsporingmetode.
 • Vir redes van voorkoms.
 • Volgens die skuldigesverskynings.
 • Volgens duur.
 • Indien moontlik versekering.
 • Volgens die metodes om die gevolge uit te skakel.
 • Deur stadiums van die tegnologiese proses.
 • Volgens produksievoorwaardes.
 • Teen vasgestelde pryse.

Om die risiko van 'n innoverende projek te evalueer, is dit nodig om die graad van navorsing en ontwikkeling, die program se voldoening aan die maatskappy se markstrategie, asook bemarking te bepaal. Klassifikasie, assessering en studie van risiko's sal vereis word om dit te bestuur.

Evaluering van die doeltreffendheid van 'n innoverende projek

Die doeltreffendheid van 'n projek van hierdie tipe uit die oogpunt van sy deelnemers kan bepaal word deur die ooreenstemmende aanwysers van hul deelname. Dit is die moeite werd om die beoordeling daarvan deur 'n innoverende universiteit te oorweeg, wat verantwoordelik is vir die implementering van die projek, en ook buite-deelnemers en bykomende befondsing lok. Evaluering van die doeltreffendheid van 'n innoverende projek is gebaseer op die volgende beginsels:

 • pas pryse toe vir dienste, hulpbronne, goedere wat deur die projek verskaf word of op die mark geïnstalleer word;
 • kontantvloei moet in dieselfde geldeenhede wat deur die program verskaf word vir betaling vir produkte en aankoop van hulpbronne bereken word, waarna dit teen die huidige koers in roebels omgeskakel sal word;
 • berekeninge moet die wins uit finansiële en beleggingsaktiwiteite in ag neem, asook die projekfinansieringskema toepas;
 • nodig om bydraes tot bykomende fondse en inkomste wat daaruit ontvang word in ag te neem.

In die proses om die prestasie-aanwysers van die deelname van die maatskappy te bereken, is dit die moeite werd om in ag te neemaandag aan kontant, ongeag of hulle eie of geleen is. Leningsbetalings sal uitvloei genoem word, en geleende fondse sal invloei genoem word.

innoverende projekte by die skool
innoverende projekte by die skool

Voorbeeld van 'n innoverende projek wat doeltreffendheidrisiko's in ag neem

Dit is die moeite werd om die ontwikkeling van 'n innoverende projek te oorweeg, met inagneming van die evaluering van die doeltreffendheid daarvan. As voorbeeld kan u die voorbeeld neem van die projek van EcoZdrav LLC. Die maatskappy werk in Krasnoyarsk. Die projek is gemik op die vervaardiging en verkoop van reagenslose en patroonlose eenhede, wat ontwerp is vir die behandeling van drink- en afvalwater. Op die oomblik het hulle geen analoë nie.

Voorlopige marknavorsing het getoon dat die behoefte aan hierdie eenhede redelik groot is. Volgens skattings is dit 25 000 stukke, wat slegs 'n tiende van die moontlike kopers is. Op grond van hierdie inligting beplan die maatskappy om eenhede in die hoeveelheid van 10 duisend eenhede per jaar te produseer, wat redelik redelik sal wees.

Om die doeltreffendheid te evalueer, moet jy die netto huidige waarde (NPV) vind deur die prysgroeikoers en die som van die geweegde gemiddelde koste van kapitaal (WACC) te gebruik. Die volgende formule is van toepassing:

WACC=(E/K)y+(D/K)b(1-t), waar E ekwiteit is, D skuldkapitaal is, K die hoeveelheid kapitaal wat belê is, y die verwagte opbrengs op ekwiteit is, b die beraamde opbrengs op skuld is, t die inkomstebelastingkoers is.

Vir hierdie maatskappy sal die aanwyser wees:

WACC=(188/2000)0.72+(1812/2000)0.28(1-0.2)=0.270624

As ons die inflasiekoers van 7% neem, wat gestel is ten tyde van die projekontwikkeling, kan ons 'n afslagfaktor van 0, 340624 kry.

Volgens die plan sal die volume wins 448 060 roebels beloop. in die eerste jaar, 3229925 roebels. - in die tweede, en 3919425 roebels. - in die derde. Met inagneming daarvan is dit nodig om die aanwysers te bereken op grond waarvan die doeltreffendheid van die innoverende projek beoordeel sal word.

Netto huidige waarde bereken oor die volgende drie jaar (NPV):

NPV1=448060/1.340624- 2000000=- 1665782.5

NPV2=448060/1,340624+ 3229925/(1,340624)^2 - 2000000=131343.21

Opbrengs op beleggingsindeks (PI):

PI=(448060/1,340624+ 3229925/〖(1,340624)〗^2)/2000000=2131343, 21/2000000=1,0656

Interne opbrengskoers (IRR):

IRR=r_1+NPV(r_1)/(NPV(r_1)- NPV(r_2)) (r_2-r_1)

Die koste van kapitaal r1 word geneem as 20%.

Dan IRR=0,3+255859, 8/(255859, 8- 131343, 21) (0,340624-0,3)=0,383475

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die berekende opbrengskoers die waarde van die koste van kapitaal oorskry. Die implementering van hierdie innoverende projek sal dus gepas wees.

innoverende besigheidsprojekte

Vandag verower innoverende besigheidsprojekte die wêreldmark suksesvol. Dit is te wyte aan die feit dat die moderne verbruiker nie so maklik is om te behaag nie. As 'n maatskappy sy mededingers herhaal, sal dit uiteindelik sy gewildheid verloor. Om hierdie rede het enige besigheid innovasie nodig. Beteralles, as dit werklik innoverende projekte is, en nie ou tegnologieë, goedere of dienste bywerk nie.

Die wêreldgemeenskap is aktief besig om te verander as gevolg van die ontwikkeling van die wetenskaplike en tegniese sfeer. Vanuit hierdie oogpunt vereis besigheid aandag. Boonop moet innovasie deur die samelewing erken word. As hulle nie die ontwikkelde innoverende projek, waarvan 'n voorbeeld aan verbruikers gedemonstreer is, aanvaar nie, sal dit geen voordeel inhou nie.

innovasie projek doeltreffendheid
innovasie projek doeltreffendheid

Die voordele van innovasie in besigheid

Dit is opmerklik dat innovasie in besigheid aansienlike intellektuele, finansiële en arbeidskoste vereis. Daarbenewens sal jy nie net in die projek moet belê nie, maar ook in die maatskappy se werknemers. Innovasies in entrepreneuriese aktiwiteit kan tegnies, bestuurs-, administratief, ekonomies en organisatories wees.

Rekenaarisering kan onder die vernaamste innoverende projekte van hierdie soort genoem word. Hulle help om baddatabasisse te skep, berekeninge met behulp van die internet uit te voer, rekenaarprogramme vir werk te gebruik en e-posse te stuur. Daarbenewens sal die entrepreneur 'n kommersiële webwerf of aanlynwinkel kan skep.

Projekte van hierdie soort in besigheid kan dus die prosedure vir ontwikkeling, verskaffing van dienste, verkope, ens. verbeter. Daarbenewens sal die proses aansienlik vereenvoudig word en sal dit minder tyd neem. Dit beteken dat die besigheid 'n groter winsgewendheid sal hê.

innoverende pedagogiese projek
innoverende pedagogiese projek

Innoverende projekteby die skool

Ouers staan dikwels voor die vraag waar om hul kind na 'n gewone skool, gimnasium en lyceum te stuur. Die meeste van hulle word vinnig geïdentifiseer, maar die konsep van "innoverende skool" is selde aan hulle bekend. Ten spyte hiervan kan alle moderne opvoedkundige instellings so genoem word. Dit is omdat die meeste kurrikulums ontwerp is met innovasie in gedagte.

Dit is glad nie nodig om 'n kind na 'n innoverende skool te stuur nie, want 'n innoverende pedagogiese projek word ook in 'n tradisionele instelling geïmplementeer. Maar steeds sal hulle fokus op die vorming van kinders se vermoë om selfstandig kennis op te doen.

Die gebruik van innoverende tegnologieë in die skool laat jou toe om individueel 'n opleidingsprogram vir elke kind te kies, wat 'n positiewe uitwerking op sy vermoëns het. Daarbenewens sal kinders meer ywer hê om te leer, aangesien hulle kan belangstel. Wat is 'n innoverende projek by die skool? 'n Voorbeeld is die gebruik van verskeie programme in die proses van onderwys. Met hulle hulp kan jy die verkryging en assimilasie van kennis positief beïnvloed.

voorbeeld van innoverende projek by die skool
voorbeeld van innoverende projek by die skool

Innovasieprojek: voorbeeld

Om uiteindelik te verstaan wat 'n innoverende projek is, is dit die moeite werd om 'n spesifieke voorbeeld te oorweeg. Electrolux Design Lab het in 2013 'n studentekompetisie in China gehou. Daarop het 'n gegradueerde van die Animation Institute Qing Ji sy projek aangebied, wat daarop gemik was om menslike slaap te verbeter. Hy het 'n selkussing in die vorm van 'n groen massa ontwikkel. Sy is bekwaambied nie net optimale rus nie, maar ook beskerming teen skadelike bakterieë. In hierdie geval behels die innovasieprojek, waarvan die voorbeeld aangebied word, die uitvinding van 'n heeltemal nuwe en komplekse tegnologie.

Die kussing bevat aalwynselle wat koolstofmonoksied absorbeer en suurstof vrystel. Om hierdie rede het mense wat daarop slaap nie asemhalingsprobleme nie. Aloe selle is in staat om enige skadelike bakterieë rondom hulle uit te skakel. Hierdie innoverende projek, waarvan 'n voorbeeld beskryf is, het suksesvol geword, maar as jy iets nuuts wil skep, kan jy 'n program voorberei wat nie so ingewikkeld is nie. Dit bevat dalk 'n opdatering van bestaande tegnologie.

Gewilde onderwerp