Logo af.techconfronts.com
KVR: transkripsie. Wat beteken CVR?
KVR: transkripsie. Wat beteken CVR?
Anonim

Die begrotingshervorming wat deur die Ministerie van Finansies van stapel gestuur is, duur al meer as 'n dekade.

KVR-dekodering
KVR-dekodering

Byna alle segmente wat by die begrotingsproses betrokke is, beide op die federale, streeks- en plaaslike vlak, word "hergetrek"

kvr 244 dekodering
kvr 244 dekodering

Een van die belangrikste innovasies van al hierdie tyd was die bekendstelling van 'n nuwe klassifikasie van beide inkomste en uitgawes, wat dit moontlik maak om begrotings op alle vlakke te verenig.

Klassifikasie van begrotingsuitgawes

Beginsels vir die klassifikasie van begrotingsuitgawes word direk deur die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie goedgekeur en is geneig om byna elke jaar te verander. Dit bestaan uit:

 • Kodes van die hoofbestuurders van begrotingsfondse. Goedgekeur in opdrag van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie. Daar is geen verkorte naam nie. Groepeer besteding volgens departement.
 • Kodes vir afdelings en onderafdelings. Goedgekeur in opdrag van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie. afkorting- CFSR. Groepeer besteding volgens bedryf: onderwys, kultuur, gesondheidsorg, ensovoorts.
 • Kodes vir tipes uitgawes. Goedgekeur in opdrag van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie. Die verkorte naam is KVR. By die ontsyfering van die konsep word daarop gelet dat die tipe uitgawes die aanwysings van besteding van fondse aandui waaraan die owerhede en staatsinstellings verplig is om te voldoen.
 • Kodes van teiken-uitgawe-items. Goedgekeur in opdrag van die finansiële owerheid. Die verkorte naam is KTSSR. Hulle groepeer uitgawes vir die implementering van verskeie geteikende programme.
 • Algemene regering transaksiekodes. Goedgekeur in opdrag van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie. Die verkorte naam is KoSGU. Dui die direkte uitgawe-items aan, wat voorsiening maak vir ramings van staatsinstellings en owerhede. Onderhewig aan streng koördinering met die CWR. Die ontsyfering en kontrolering van die koppeling word gewoonlik tydens oudits uitgevoer en stel jou in staat om gevolgtrekkings te maak oor die beoogde of onvanpaste besteding van begrotingsfondse.

Dus, alle begrotingsuitgawes word geënkodeer met 'n 20-syfer stel nommers.

Kodes vir tipes uitgawes - CWR. Ontsyfer die konsep

. Dit is dit wat die struktuur van begrotingsuitgawes die akkuraatste weerspieël. In die instruksies oor die prosedure vir die toepassing van die begrotingsklassifikasie, goedgekeur deur die Bevel van die Ministerie van Finansies No.87-N, die basiese vereistes vir die struktuur van uitgawes is vas:

 • Verpligting om uitgawe-items toe te ken wat voorsien word vir die implementering van betalings by ontslag wat verband hou met vermindering en likwidasies van instellings.
 • Skeiding van uitgawe-items vir die betaling van bydraes deur werkgewers tot die Pensioenfonds, sosiale versekering en verpligte mediese versekeringsfonds.
 • Skeiding van betalings aan burgers in kontant of in natura.
 • Differensiasie van betalings na gelang van die kategorieë van ontvangers.
 • Besinning van bewilligings vir betalings aan burgers in situasies waar die afwesigheid van gesluite arbeid of soortgelyke kontrakte toegelaat word.
 • Voorsiening vir reisverwante toekennings.
 • Besonderhede van begrotingskapitaaluitgawes.
 • Afsonderlike weerspieëling van bewilligings wat verband hou met die administrasie van die uitvoering van openbare verpligtinge deur die owerhede (betaling vir aflewering of aanstuur van betalings van 'n sosiale aard).
 • Weerspieël bewilligings vir belastingbetalings.

Eenvormige tipes uitgawes word in groepe, subgroepe en elemente van tipes uitgawes verdeel. Die besit van die vaardighede om die CWR te ontsyfer stel burgers gewoonlik in staat om die rigting van die besteding van die begrotingsfondse van die gebied waar hulle woon vollediger en objektiefer te bepaal.

Aankoop van goedere, werke en dienste om aan die behoeftes van die openbare sektor te voldoen

Dit sluit die meeste van die koste van regeringsfunksies in wat byna alle burgers in die gesig staar: die koop van handboeke vir skole, kos vir kinders, medisyne vir hospitale, ens.

qr242 transkripsie
qr242 transkripsie

Om jou rofweg voor te stel hoeveel geld vir sulke doeleindes en aktiwiteite voorsien word, moet jy CWR 244 in die begroting vind, waarvan die transkripsie vir ons sê dat dit byvoorbeeld fondse ingesluit het vir:

 • verkryging van goedere, betaling vir werke, dienste wat verband hou met verskeie inligtingstegnologieë (byvoorbeeld betaling vir die internet);
 • aflewering van geheime pos deur spesiale kanale;
 • posdienste (insluitend koeverte en seëls);
 • installasie en instandhouding van brand, diefwering;
 • aankoop van komplekse mediese diagnostiese toerusting (tomografieë, ultraklankmasjiene);
 • verkryging van verbruiksgoedere vir kantoortoerusting;
 • aansporingsbetalings vir diensuitvindsels;
 • betalings van bydraes vir die opknapping van munisipale behuisingsvoorraad.

Die ontsyfering van KVR 244 in samewerking met die bedryfskodes van die algemene owerheidsektor maak gewoonlik 'n redelik ernstige gedeelte in die verduidelikende notas by die ramings van staatsinstellings uit.

Betaling van belasting, fooie en ander verpligte betalings in die openbare sektor

kvr 611 dekodering
kvr 611 dekodering

Alle openbare sektor-instellings betaal verpligte belasting en fooie op die algemene wyse. In die wette oor die begroting kan jy hierdie uitgawe-item vind wat vir staatsinstellings voorsien word. Benewens die tradisionele grondbelasting en eiendomsbelasting van organisasies, byvoorbeeld, die betaling van vervoerbelasting, wat in die transkripsie van CWR 852 voorkom.

Bediening van interne lenings

Begrotings van verskillende vlakke om die tekort te dekDikwels oefen hulle om bank- of begrotingslenings binne die land te lok. Enige lening word op 'n betaalde basis verskaf, dit wil sê teen 'n sekere rentekoers. Die betaling van rente word toegeskryf aan CWR 853. Die uiteensetting van inligting oor hierdie tipe uitgawe stel jou in staat om, benewens inligting oor die betaling van rente op lenings, inligting oor ander verpligte betalings te bekom, met die uitsondering van belasting en fooie wat word nie in ander kodes van tipes uitgawes weerspieël nie. Byvoorbeeld, in 'n vergelykende tabel van die Ministerie van Finansies, wat die tipes uitgawes en tipes bedrywighede van die algemene regeringsektor koppel, wanneer die CWR 853 bestudeer word, dui die dekodering van die KoSGU aan dat dit ook uitgawes kan bevat om die waarde te verhoog van aandele verkry in staatsbesit.

Inligting- en kommunikasietegnologie

kvr 852 dekodering
kvr 852 dekodering

In die konteks van die prosesse van modernisering van die ekonomie, maak die begrotings van alle vlakke voorsiening vir uitgawes op CWR 242. Hierdie uitgawes word ontsyfer en toegewys in ooreenstemming met die normatiewe dokumente wat deur elke regeringsvlak aanvaar is.

Verseker die aktiwiteite van begrotingsinstellings

kvr 853 dekodering
kvr 853 dekodering

Finansiële ondersteuning vir die bestaan van alle begrotingsinstellings van onderwys, kultuur, maatskaplike beskerming, gesondheidsorg word uitgevoer deur die stigting van 'n staats- of munisipale taak deur hul stigter en die verskaffing van subsidies vir die implementering daarvan. Hierdie uitgawes is beide in die begroting en in die lys van die hoofbestuurderbegrotingsfondse word verwys na CWR 611. Die uiteensetting deur instellings word direk in die bogenoemde lys gedoen

Gevolgtrekking

Die bevolking ondervind steeds op een of ander manier inkomstekodes van begrotingsklassifikasie in die alledaagse lewe, die betaling van ouergelde vir die bywoning van kleuterskole vir kinders, belasting op eiendom, grond, vervoer, boetes, indien iewers ongelukkig. Die uitgawekomponente van die klassifikasiekodes hou hoofsaaklik verband met eng spesialiste, op een of ander manier wat verband hou met begrotingsuitvoering of begrotingsrekeningkunde. Deur die basiese beginsels van finansiële geletterdheid te leer, waarvan voorbeelde hierbo gegee is, sal jy meer bewustelik kennis maak met materiaal oor die begroting, wat gereeld in die media gepubliseer word.

Gewilde onderwerp