Logo af.techconfronts.com
Tipe versekeringspremie: wese, aanwas, betalings
Tipe versekeringspremie: wese, aanwas, betalings
Anonim

Versekeringsbydraes word verpligte betalings genoem wat betaal word deur 'n individuele entrepreneur of 'n organisasie wat selfs een persoon ingevolge 'n diens- of sivieleregtelike kontrak aangestel het. Entrepreneurs betaal terselfdertyd, benewens bydraes ten opsigte van werknemers, dit vir hulself. Vervolgens sal ons oorweeg watter tipe versekeringspremies bestaan, in watter volgorde dit bereken word, wie die betaler is, waarvoor dit gehef word. Kom ons ontleed die wetgewende regulering van die kwessie.

Doel van betalings

Alle soorte versekeringspremies word geskep om sekere doelwitte te bereik. Maar hul essensie is dieselfde: die betaler trek sonder versuim die verskuldigde betalings aan 'n sekere fonds af. In die geval van 'n versekerde gebeurtenis, maak laasgenoemde betalings aan hierdie persoon, soos deur die wet vereis word.

Kom ons gee aanskoulike voorbeelde. By die bereiking van aftreejare ('n versekerde gebeurtenis in hierdie trant), begin die PFR om 'n pensioen aan 'n burger te betaal. In die geval van 'n siekte (ook 'n versekerde gebeurtenis), loop die FSS sekere betalings aan die siek persoon op op grond van 'n siekteverlof.

variëteite

Daar is vier hooftipes versekeringspremies in die Russiese Federasie:

 • Pension. Hulle word op hul beurt in twee kategorieë verdeel - die versekeringsdeel van die pensioen en die befondsde een.
 • Medies.
 • Vir verpligte maatskaplike versekering. Daar is twee hoof versekerde gebeurtenisse - tydelike ongeskiktheid en swangerskap, kindersorg. Dit wil sê, siekteverlofbetalings, kraam.
 • "Beserings". Hierdie tipe versekeringspremie is meer tipies vir ondernemings, maatskappye met skadelike, gevaarlike werksomstandighede. Dit is versekering teen beroepsiekte, ongeluk by die werk.
tipes versekeringspremiebetalers
tipes versekeringspremiebetalers

Wetgewende regulasie

Versekeringspremies volgens tipe aktiwiteit verskil dus slegs in die vierde opsie. Oorweeg wetgewende regulasie:

 • Pension, sosiaal, medies. Vanaf 2017 het Ch. 34 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.
 • Sekere versekeringspremies volgens tipe aktiwiteit ("vir beserings") word tans gereguleer deur Federale Wet No. 125 (1998) en Federale Wet No. 179 (2005).

Wie is die betaler?

Nou die volgende belangrike aspek. Die tipes versekeringspremies word aangebied. Betalers op hulle is die volgende persone:

 • Organisasies wat salarisse aan hul werknemers betaal of vergoeding aan kontrakteurs verskaf (slegs individue).
 • Individue wat salarisse aan hul werknemers vra of vergoeding aan private kontrakteurs verskaf.
 • Individue wat nie IP-status het nie, maar salarisse aan hul werknemers of vergoeding aan natuurlike persone-kontrakteurs betaal.
 • Persone betrokke by private praktyk (prokureurs, prokureurs, notarisse), selfstandige burgers. Gevolglik sal hulle slegs tot hul eie persoon bydra.
tipes inkomste uit versekeringspremies
tipes inkomste uit versekeringspremies

Waarvoor word gekrediteer?

Jy is nou vertroud met die tipes verpligte versekeringspremies. Stel jou voor waarvoor hulle gekrediteer kan word in die Russiese Federasie:

 • Vergoeding vir werk. Werkgewers (individuele entrepreneurs en organisasies) moet versekeringspremies van vergoeding aan hul werknemers aftrek. Eerstens, met lone. Maar bydraes word ook noodwendig van bonusse, vakansiebetalings, vergoeding vir ongebruikte vakansies afgetrek.
 • Betalings aan kontrakteurs. Mediese en pensioenbydraes moet ook van vergoeding vir werk afgetrek word vir daardie persone wat nie in die personeel van die individuele entrepreneur of organisasie is nie. Dit verwys na betalings ingevolge kontrakte - siviele reg, kopiereg. Daar is een uitsondering: die vergoeding vir die werk van die kontrakteur word slegs van die aftrekking van versekeringspremies vrygestel as hy self 'n individuele entrepreneur is en dit reeds vir homself stuur, namens hom.

Dit is belangrik om kennis te neem van die volgende voorwaardes en uitsonderings:

 • Bydraes word nie afgetrek van die bedrae wat aan burgers uitgereik is vir eiendom/regte wat by hulle gekoop of gehuur is nie. Byvoorbeeld, vir die huur van 'n persoonlike motor deur 'n werkgewer.
 • Sosiale bydraes (in die geval van tydelike ongeskiktheid, dekreet)word nie kragtens sivielregtelike kontrakte (outeurs, kontrakte) gehef nie.
 • Bydraes "vir beserings" met betrekking tot sivielregtelike kontrakte word slegs afgetrek indien die bepalings van so 'n dokument daarvoor voorsiening maak vir hul teenwoordigheid.
versekeringspremies volgens tipe versekering
versekeringspremies volgens tipe versekering

Vir buitelanders en staatlose persone

Wanneer versekeringspremies volgens tipe versekering ontleed word, is dit belangrik om afsonderlik te let op so 'n kategorie van versekerdes as buitelandse werknemers en staatlose werkers.

As hierdie werkers burgers is van state wat lede van die EEG is, is spesiale voorwaardes op hulle van toepassing. Dit gaan oor burgers van Wit-Rusland, Armenië, Kazakhstan.

Indien 'n buitelandse werker tydelik/permanent op die grondgebied van die Russiese Federasie woon:

 • Ingevolge 'n dienskontrak. Alle verpligte versekeringspremies word van hom gehef.
 • Ingevolge 'n sivielregtelike kontrak. Pensioen- en mediese bydraes word opgeloop. "Vir beserings" - indien die kontrak daarvoor voorsiening maak. Bydraes vir tydelike ongeskiktheid word nie opgehoop nie.

As 'n buitelandse werknemer net tydelik in Rusland bly:

 • Ingevolge 'n dienskontrak. Pensioenbydraes word opgeloop, "vir beserings", in geval van tydelike ongeskiktheid. Slegs mediese dienste word nie gekrediteer nie.
 • Ingevolge 'n sivielregtelike kontrak. Aftreebydraes word vereis. Volgens die bepalings van die kontrak - "vir beserings." Medies, in die geval van tydelike ongeskiktheid word nie opgedoen nie.

As die werker 'n buitelander iswerk in 'n buitelandse tak van 'n binnelandse maatskappy, verrig werk / verskaf dienste in die buiteland, dan is die werkgewer nie verplig om enige soort Russiese versekeringspremies van sy salaris af te trek nie.

versekeringspremies tipe uitgawe
versekeringspremies tipe uitgawe

Waarvoor word nie gekrediteer nie?

Wanneer daar van so 'n uitgawe soos versekeringspremies gepraat word, is dit belangrik om die lys geslote betalings wat nie daaraan onderhewig is nie, in gedagte te hou. Die volledige lys word in Art. 422 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Die belangrikste posisies daarin is soos volg:

 • Siektevoordele.
 • Alle vergoeding ingestel deur Russiese wetgewing.
 • Daaglikse betalings ontvang tydens besigheidsreise, ens.

In art. 20.2 van Federale Wet No. 125 lys betalings aan werknemers wat kragtens nasionale wetgewing vrygestel is van bydraes "vir beserings". Hierdie lys stem in byna alle posisies saam met wat in Art. 422 van die belastingkode.

Maar terselfdertyd, in die praktyk, is daar baie regsdispute oor betalings waarvoor die aanwas van versekeringspremies nie verpligtend is nie, maar terselfdertyd, wat nie by bogenoemde eksklusiewe lyste ingesluit is nie. Iets soos:

 • Werknemer-herdenkingbonusse.
 • Vergoeding vir die aankoop van 'n kaartjie na 'n gesondheidsfasiliteit, ens.

Versekeraars glo dat sulke betalings vrygestel is van versekeringspremies. Maar die belastingowerhede en versekeringsfondse het 'n ander mening. Hoekom beland baie sulke geskille in die hof.

tipes verpligte versekeringspremies
tipes verpligte versekeringspremies

Berekening van basis

Voordat versekeringspremies van die inkomste van 'n werknemer of 'n individuele kontrakteur afgetrek word, moet die werkgewer die basis hiervoor bereken. Die faktuurtydperk in hierdie geval is een kalenderjaar, van 1 Januarie tot 31 Desember.

Die belasbare basis vir versekeringspremies in die geval van tydelike ongeskiktheid, kraamverlof moet nie die bedrag wat deur die wet bepaal word, oorskry nie. Dit verander jaarliks - geïndekseer deur die regering van die Russiese Federasie. Dus, in 2019 is sy limiet 865 000 roebels.

Wat beteken dit? Bydraes sal met betrekking tot die werknemer oploop totdat sy inkomste hierdie bedrag bereik. Nadat dit oorskry is, sal betalings aan 'n werknemer of kontrakteur vrygestel wees van verpligte versekeringspremies.

Hierdie bepaling is nie van toepassing op bydraes tot die Pensioenfonds nie. Maar hier is 'n voorwaarde: as die belasbare basis 1 150 000 roebels oorskry, sal 'n verlaagde tarief daarvoor geld.

Wat mediese versekeringspremies betref, aftrekkings "vir beserings", hier stel die wetgewing geen perke met betrekking tot die basis nie.

Wat die totale bedrag van alle versekeringspremies betref, sal dit gelyk wees aan die gegewe belasbare versekeringsbasis vermenigvuldig met die tariefkoers (%).

versekeringspremies volgens tipe aktiwiteit
versekeringspremies volgens tipe aktiwiteit

Basiese tariewe

Soorte inkomste uit versekeringspremies verskil. Dieselfde kan gesê word oor die huidige basiskoerse.

As die belasbare versekeringsbasis nie die vasgestelde limiete oorskry nie (onshierbo aangebied), is die tariefkoers vir werknemers en kontrakteurs wat nie begunstigdes is nie, soos volg:

 • Bydraes tot die Pensioenfonds - 22%.
 • FSS-bydraes - 2,9%.
 • Bydraes tot die FFOMS - 5, 1%.
 • Totaal: 30%.

Nou vir burgers, as die inkomste die limietbasis oorskry wat deur die wet vasgestel is:

 • Bydraes tot die Pensioenfonds - 10%.
 • FSS-bydraes - 0%.
 • Bydraes tot die FFOMS - 5, 1%.
 • Totaal: 15,1%.

Kom ons maak nou kennis met die uitsonderlike bepalings rakende voorkeurkategorieë.

Uitsonderlike tariefvoorwaardes

Ons het die tipe versekeringspremies ondersoek. In 2019 is baie voordele vir hulle gekanselleer. Dus, die volgende spesiale voorkeurkategorieë het gebly:

 • Sosiaal-georiënteerde organisasies sonder winsoogmerk op die STS-belastingregime. Hierdie maatskappye behoort slegs by sekere soorte aktiwiteite betrokke te wees: massasport, wetenskaplike ontwikkelings, ensovoorts. Tot en met 2024 word daar van hulle verwag om slegs pensioenbydraes in die bedrag van 24% te betaal.
 • Vir sekere kategorieë werkers is verhoogde tarieftariewe van toepassing op bydraes tot die Pensioenfonds. Dit is diegene wat werksaam is in ondergrondse werk, warm winkels, aktiwiteite wat verband hou met gevaarlike, skadelike werksomstandighede. Die tarief hier styg met nog 9%. Boonop geld die uitsonderlike voorwaarde ook vir die basis wat die perke oorskry.
 • Wat die tariewe vir versekeringspremies "vir beserings" betref, hang die waarde daarvan slegs af van die spesifisiteit van die beroepsrisiko. Dit word afsonderlik toegeken.elke onderneming, instelling, organisasie.
tipes versekeringspremies
tipes versekeringspremies

Wanneer en hoe word bydraes betaal?

Let daarop dat versekeringspremies 'n taamlik breë konsep is, wat dalk nie met versekering in sy algemene sin verband hou nie. Byvoorbeeld, versekeringspremies vir 'n verblyfpermit is glad nie relevant vir die onderwerp van gesprek nie.

Ten slotte, kom ons kyk na die bepalings waartydens die werkgewer of kliënt hierdie bydraes aan die geadresseerde moet stuur. Vir alle tipes is hulle dieselfde: dit is die 15de dag van die maand wat volg op die een waarin die werknemer, kontrakteur inkomste ontvang het. Versekeringspremies vir Augustus word byvoorbeeld nie later nie as 15 September van dieselfde jaar gestuur.

Vir elke tipe bydrae vul die betaler 'n aparte dokument in. Wat pensioene betref, verdeel in versekering en befondsde kategorieë, word dit in 'n enkele dokument opgestel. Verdere verspreiding van die betaling in hierdie twee dele word direk deur die PFR-werknemers uitgevoer.

Wat burgers betref wat pensioenversekeringsbydraes vir hulself betaal, word van hulle verwag om bydraes waarvan die bedrag nie 29 354 roebels oorskry nie voor 31 Desember van die verslagjaar oor te dra. As die bedrag van bydraes meer as 300 000 roebels is, word dit oorgedra voor 1 Julie van die jaar wat volg op die verslagdoening.

Mediese bydraes word tot 31 Desember van die huidige jaar deur "individue" oorgedra. Indien hierdie burgers vrywillig teen tydelike ongeskiktheid verseker is, moet bydraes ook nie later nie as 31 Desember van die huidige jaar aan die FSS gestuur word.

Die mees algemene tipesversekeringspremies in die Russiese Federasie - medies, pensioen, maatskaplik en "vir beserings". Hulle is verpligtend gelys deur werkgewers, kliënte in verhouding tot hul werknemers, kontrakteurs.

Gewilde onderwerp