Logo af.techconfronts.com

Versekeringspremie is relevant

Versekeringspremie is relevant
Versekeringspremie is relevant
Anonim

Onlangs kan jy meer en meer dikwels van die TV-skerm of van ander bronne van inligting oor versekering hoor. Wat die verpligte deel daarvan betref, is dit makliker (daar is geen keuse nie: om 'n polis te hê of nie om dit te hê nie). Maar die vrywillige deel van moontlike beskerming vereis groter bewustheid van burgers in hierdie gebied. Kom ons praat oor uitkeerlewensversekering. Oor die belangrikheid en noodsaaklikheid daarvan vir almal.

versekeringspremie is
versekeringspremie is

Geskiedenis

Lewensversekering het in die 18de eeu in Engeland begin. Reeds in die volgende eeu is hierdie idee beliggaam in Duitsland, Frankryk, die VSA en Tsaristiese Rusland. Die hoofbeginsels van werk word in die moderne wêreld gebruik. 90% van die inwoners van Europa en Amerika word vandag deur lewensversekering gedek. In Rusland is hierdie syfer uiters laag.

Werkbeginsel

Die beginsel van versekering as sodanig is eenvoudig en duidelik. 'n Persoon betaal 'n versekeringspremie (dit is 'n sekere bedrag geld wat aan 'n versekeringsmaatskappy betaal word om 'n versekeringsdiens te ontvang). 'n Versekerde gebeurtenis het plaasgevinddeur die kontrak bepaal - die kliënt of sy erfgename (in die geval van die dood van die versekerde persoon) ontvang 'n sekere bedrag. Wat uitkeerlewensversekering betref, is daar beide versekering en geldbesparing. Aangesien die versekeringspremie (versekeringspremie) 'n persoon se geldelike belegging is met die doel om wins te maak. Die maatskappy belê kliënte se geld in verskeie finansiële instrumente (eiendom, sekuriteite, bankdeposito's, ens.). Aan die einde van die kontrak word die bedrag van versekeringspremies betaal plus beleggingsinkomste aan die persoon terugbesorg. In die geval van die dood van die versekerde voor die verstryking van die polis, word geld in die bedrag van die ooreengekome versekerde bedrag aan die begunstigdes betaal (in die reël is dit familielede).

Popularity

In Rusland, op vrywillige versekering, spandeer 'n persoon in die algemeen tot 2% van verdienste. Terwyl burgers in die meeste Europese lande 1/3 van hul maandelikse inkomste hieraan bestee. Die hoofrede vir die ongewildheid, volgens versekeraars, is die onkunde van die bevolking oor hierdie produk en sy verwikkeldheid. Gevolglik is die vrees dat mense vir 10 jaar of meer geld moet teruggee, baie hoër as die begeerte om hulself en hul geliefdes te beskerm, terwyl hulle kapitaal vir hulself skep. Nietemin ontwikkel die lewensversekeringsmark vinnig. Volgens die Vereniging van Lewensversekeraars het versekeringspremies in 2013 met 40,6% gestyg vergeleke met 2012. Hiervan het die aanwyser van die bedrag wat ingesamel is vir lewensversekering van burgers met 59,9% toegeneem. Oor die afgelope vier jaar het die mark ses keer groter geword.

versekeringspremies in 2013
versekeringspremies in 2013

Kinderprogramme is in aanvraag in Rusland. In hierdie geval is die versekeringspremie die toekoms van die kind, wat vir Russe altyd die nommer 1-kwessie bly.

Belangrikheid

Wat gee die program van uitkeerlewensversekering aan 'n persoon?

• Finansiële beskerming in geval van dood, ongeskiktheid, verskeie siektes.

• Moontlikheid van geldelike besparings met inagneming van inflasie.

• Verkry beleggingsinkomste.

• Skep welvaart vir die toekoms vir jouself met die reg om begunstigdes te erf.• Skep welvaart vir jou kinders.

waarborge

Oor die afgelope 200 jaar het nie 'n enkele lewensversekeringsmaatskappy in die wêreld bankrot gegaan nie. Dit word vergemaklik deur 'n duidelike beheer oor hul aktiwiteite deur die staat en die herversekeringstelsel.

Geleenthede

bedrag van versekeringspremies
bedrag van versekeringspremies

Om altyd geld te hê, moet jy dit behoorlik kan bestuur. Selfs van 'n klein inkomste kan jy 10% opsy sit. Om 'n versekeringspremie te maak beteken om eerstens aan jouself te betaal, en dan aan almal anders vir sekere voordele. Die kontantreserwe sal help in die belangrikste lewensituasies.

Gewilde onderwerp