Betaalstaat - wat is dit? Lys aantal werknemers van die onderneming. Loonstaatberekening
Betaalstaat - wat is dit? Lys aantal werknemers van die onderneming. Loonstaatberekening

Video: Betaalstaat - wat is dit? Lys aantal werknemers van die onderneming. Loonstaatberekening

Video: Betaalstaat - wat is dit? Lys aantal werknemers van die onderneming. Loonstaatberekening
Video: 10 Gevaarlijke Bijwerkingen van Insuline Spuiten bij Diabetes Type 2 2023, September
Anonim

Berekening van die aantal mense van 'n onderneming is een van die belangrike verslae wat aan staatsagentskappe voorgelê is. Dit is die samestelling van statistiese data, rekordhouding en soortgelyke elemente, dikwels nie baie duidelik vir die gewone man nie. Dit is in elk geval nodig om aan die vereistes van die wette te voldoen, anders sal daar probleme daarmee wees. Daar moet onthou word dat nie net die feit om 'n dokument te liasseer belangrik is nie, maar ook die korrektheid van die invul daarvan, tydigheid, weerspieëling van alle veranderinge en streng nakoming van gevestigde standaarde.

Definisie

Betaalstaat is die aantal werkers in 'n spesifieke organisasie. Dit sluit almal in, insluitend diegene wat in verskillende departemente werk, ander strukturele eenhede, hul werk by die huis doen, slegs vir 'n sekere tyd (seisoen) aanvaar word, ensovoorts. Absoluut alles word as heelgetalle aangedui. Byvoorbeeld, selfs die persoon wat net vir een seisoen werk, en nie die hele jaar nie, sal die betaalstaat van die onderneming as 'n eenheid in ag geneem word, en nie in die vorm van 0.25. Die uitsondering is daardie kategorieë werknemers wat kombineer werk, nie 'n dienskontrak het nie, of groepepersone wat op grond van 'n siviele kontrak werk.

hooftelling is
hooftelling is

Basiese bepalings

Die lys van werkers word vereis deur absoluut enige onderneming wat sy eie balansstaat het. Dit moet ook ondubbelsinnig na regspersone verwys. Alle inligting oor verskeie departemente, spanne, laboratoriums en soortgelyke strukture wat deel is van die maatskappy word ook volgens dieselfde beginsels ingedien. Daar moet onthou word dat al is die departement nie eintlik deel van die maatskappy nie, maar formeel daaraan behoort, dit in die algemene verslag moet verskyn. Die uitsondering is dié afdelings wat hul eie balansstaat het. Hier reeds kan hulle op versoek van die hoofstruktuur óf die nodige inligting aan die sentrale kantoor verskaf, óf dit onafhanklik aan die territoriale statistiese liggame oordra.

Die proses om 'n verslag saam te stel word volgens tyd opgedeel. Daar is maandelikse, kwartaallikse en jaarlikse variëteite. In elkeen van hulle moet 'n mens streng by die reël hou dat die tydperk vanaf die heel eerste dag van die tydperk begin (al is dit 'n naweek, vakansie, ensovoorts) en ook met die laaste datum eindig. Byvoorbeeld, in die konteks van die jaar sal dit van 1 Januarie tot 31 Desember wees sonder enige uitsonderings. Dit is nodig om streng by die sperdatums vir die indien van dokumente te hou, anders kan 'n fout verskyn en 'n boete sal opgelê word.

betaalstaat formule
betaalstaat formule

Verantwoordelikheid

Soos met absoluut enige verslag wat aan staatsagentskappe gestuur word,wanneer hierdie dokument opgestel word, moet die verantwoordelikheid van sleutelfigure in die maatskappy altyd in ag geneem word. Dit is 'n algemene praktyk wat daarop gemik is om die akkuraatheid van die inligting wat in die verslag verskaf word, te maksimeer. Dus, die hoof skuldiges in die geval van 'n teenstrydigheid is die hoofrekenmeester en die hoof van die departement (strukture, afdelings, ensovoorts). Die personeeltelling wat deur die werknemer opgestel is, is natuurlik 'n belangrike dokument, en dit moet deur verantwoordelike persone dubbel gekontroleer word.

Verslagvereistes

Sonder versuim moet 'n dokument vir voorlegging aan regeringsinstansies in 'n streng voorgeskrewe vorm opgestel word. Daar is 'n groot aantal variëteite, en vir elke individuele situasie kan jy die perfekte een kies. Dit is die enigste manier om die aantal werknemers op die betaalstaat akkuraat en korrek te bereken. Dit is eenvoudig nodig om die dokumentvloei te handhaaf op die wyse wat deur die wet voorgeskryf word. Daar moet onthou word dat enige aantekeninge in die rapportkaart slegs op grond van die oorspronklike dokumente gemaak mag word. Byvoorbeeld, as 'n werknemer siek word, kan jy nie veranderinge aanbring sonder siekteverlof of die gebruik van 'n afskrif daarvan nie.

Nog 'n belangrike element wat nie aan almal bekend is nie, maar die finale syfers in die verslag grootliks kan beïnvloed, is die oordrag van departemente of werknemers tussen maatskappye. In so 'n situasie moet 'n persoon (of eenheid) eers in die volgende tydperk van die dokument verwyder word. Die inskrywing word op dieselfde manier gedoen. Die volgende punt wat ook aandag verdien, is die fout. As dit betyds toegelaat en opgespoor is, sal dit nodig wees om veranderinge aan te bring in beide die verslag waarin die probleem ontstaan het, en in alle daaropvolgendes, waar die nommers van die verkeerde dokument verskyn het.

betaalstaat berekening
betaalstaat berekening

Topaantal mense

Hierdie kategorie sluit absoluut alle werknemers in, ongeag hoe lank hulle aangestel is, selfs al is hierdie tydperk net een dag. Korrek saamgestelde betaalstaat is die sleutel tot suksesvolle verslagdoening sonder probleme en foute. Dit is ook nodig om daardie werkers in ag te neem wat om watter rede ook al nie gedurende 'n sekere tydperk by die onderneming teenwoordig is nie.

Gegewe die aantal mense wat in die verslag ingesluit moet word, en diegene wat nie daarin aangedui word nie, is dit makliker om laasgenoemde te lys. Dus, almal wat nie in die staat is nie, deeltyds werk of in ooreenstemming met 'n sekere ooreenkoms wat hierdie individu met een of ander staatsorganisasie gesluit het, moet nie in die dokument verskyn nie. Werknemers wat eintlik aan hierdie maatskappy behoort, maar tans vir 'n ander maatskappy werk, mits hulle nie 'n salaris by hul hoofplek ontvang nie, word ook nie in ag geneem nie.

Afsonderlik moet dit oor die studente gesê word. Die betaalstaat is 'n dokument oor diegene wat tans werk, maar nie oor diegene wat opgelei word nie. Dit wil sê, alle potensiële werknemers wat ten tyde van die verslag opgelei word, internskappe of andersins die nodige ondervinding ontvang, word nie by die verslag ingesluit nie. Sodra hulleten volle en amptelik aangestel sal word, eers dan sal 'n punt oor hulle in die ooreenstemmende dokument verskyn. En die laaste groep mense wat nie in die verslag gereflekteer hoef te word nie, is diegene wat ophou. Ongeag hoe dit gebeur het, vanaf die datum van diensbeëindiging, word die voormalige werknemer outomaties van die lys verwyder.

die aantal werknemers op die betaalstaat is
die aantal werknemers op die betaalstaat is

Gemiddelde personeeltelling

Hierdie syfer verskil ietwat van alles wat hierbo genoem is. Die gemiddelde aantal mense word gebruik om arbeidsproduktiwiteit, gemiddelde lone, omset, permanensie, omsetkoers en dies meer te bereken. Dit is nie moontlik om dit alles met die standaardnommer te doen nie, aangesien dit vir 'n spesifieke datum in ag geneem word. In hierdie geval word die berekening vir 'n sekere tydperk gemaak.

Nee, oorweeg hoe die gemiddelde personeeltelling bepaal word. Die formule hier is relatief eenvoudig, maar dit moet verstaan word. Dus, die eerste ding wat u nodig het, is om die aantal dae korrek te bepaal. Daar sal 30 of 31 van hulle wees, afhangend van die maand (in die weergawe van Februarie - 29 of 28). Maak seker dat jy enige vakansiedae en naweke by die berekening insluit. Nou neem ons die aantal werknemers en deel dit deur die getal wat in die vorige paragraaf verkry is. Dit is belangrik om in ag te neem dat die aantal werknemers op die naweek identies sal wees aan dieselfde aantal vir die vorige werksdag. Daar was byvoorbeeld Vrydag 30 werknemers. As 'n berekening vir Saterdag moet jy ook dieselfde 30 mense neem. 'n Soortgelyke situasie sal wees in die geval dat die naweekdae 2 of meer. Dit wil sê, Sondag sal daar ook 30 werkers wees. Dit is baie belangrik om al daardie werknemers wat by hierdie lys ingesluit is korrek te selekteer, aangesien hulle verskil van wat vereis word om die gewone betaalstaat aan te dui. Dit verg spesiale aandag, want in hierdie stadium kom die meeste van die foute voor.

Werknemers in die gemiddelde aantal mense

Werknemers wat met kraamverlof of ouerskapverlof is nie by die lys ingesluit nie. Bykomende ouerskapverlof word ook nie in ag geneem nie. Indien 'n werknemer na konstruksie, installering, ingebruikneming of oes gestuur is, ongeag of hy geld daarvoor by sy hoofwerkplek betaal word, dan moet hy ook nie op hierdie lys verskyn nie. Daar moet onthou word dat dit ingesluit moet word in die lys van die onderneming waarheen dit gestuur is. Nog 'n kategorie werkers wat ook nie op die lys behoort te verskyn nie, is gestremde veterane van die Tweede Wêreldoorlog. Afsonderlik moet dit gesê word oor daardie werknemers wat nie voltyds werk nie. Hulle moet presies bereken word volgens die tyd wat werklik uitgewerk is. Maar diegene wat voltyds werk, maar terselfdertyd hul pligte tuis verrig, pas steeds in as volwaardige eenhede.

Nog meer oorspronklike manier word bereken die aantal werknemers wat onder 'n kontrak met die staat werk. In so 'n situasie is dit belangrik om akkuraat en korrek te bepaal wat hul gemiddelde betaalstaat sal wees. Die formule in hierdie geval sal soos volg wees: FZ / SZP \u003d SCH. Waar WFP die gemiddelde loon van een iswerknemer. FZ - die loonfonds van alle persone in diens van 'n ooreenkoms met staatsliggame. A SCH - die gemiddelde getal. Dit wil sê, as al sulke werknemers in die algemeen 100 000 roebels ontvang het, en die salaris van een werknemer is 20 000 roebels, dan sal die getal 100 000/20 000=5 wees. En dit maak nie saak dat hulle eintlik 10 of 2 gewerk het nie.

die aantal mense is
die aantal mense is

Categories

Alle werknemers van die maatskappy word volgens die tipe diens in twee hoofgroepe verdeel. Dit is nog 'n belangrike parameter wat nodig is om die betaalstaat korrek te bereken. Een kategorie is werkers, en die ander is werknemers. Die eerste is baie keer meer as die tweede. Dit maak dus sin om presies diegene aan te dui wat minder is, en al die res sal outomaties in die kategorie werkers val. Werknemers sluit dus alle bestuurders in (beide die hele onderneming en sy individuele afdelings). Dit sluit ook hoofrekenmeesters, ingenieurs, ekonome, redakteurs, navorsers, elektrisiëns, ensovoorts in. Dit is persone wat onder kategorie 1-kode val (alle werknemers word ook verder volgens kodes in 3 groepe ingedeel). Gewone ingenieurs, rekenmeesters, werktuigkundiges, tegnici, ensovoorts gaan reeds onder kode 2, en sekretaresses, tydhouers, rekenmeesters en dies meer - kategorie 3. Al hierdie data is nodig om die lys van werknemers van die onderneming korrek op te stel. Dit is nie so 'n belangrike element nie, maar as dit verkeerd ingevul word, sal dit ook as 'n fout beskou word.

betaalstaat aantal werknemers van die ondernemingdit is
betaalstaat aantal werknemers van die ondernemingdit is

Afronding en afdanking

Benewens alle ander parameters, impliseer die verslag 'n verdeling deur aanwysers van aankoms en vertrek. Dit wil sê, aanstelling en afdanking. In hierdie geval word hulle op 'n effens ander manier in ag geneem. As die aankoms geteken word volgens die bron waar die nuwe werknemer vandaan kom, dan word die vertrek bepaal deur die tipe ontslag. Slegs deur hierdie oomblik akkuraat te verstaan, kan u 'n verslag korrek opstel en die aantal werknemers op die betaalstaat bepaal. Dit lyk dalk taamlik ingewikkeld, maar vir gemak van persepsie bied ons 'n voorwaardelike tabel hieronder aan.

Skeiding volgens tipe aankoms en vertrek

Aankoms Vertrek
Gegradueerdes

Dra oor na 'n ander organisasie

Oordrag vanaf 'n ander maatskappy Verval van kontrak
Georganiseerde stel Aftrede, militêre diens, studie
Aanvaar deur die onderneming (alle ander) Maagdelike ontslag
Afdanking weens afwesigheid

Jy moet verstaan dat daar sekere uitsonderings hier is, wat ook in ag geneem moet word. Sonder hulle sal die korrekte betaalstaat aantal werknemers nie werk nie. Dit kan weer lei tot foute, strawwe, ensovoorts. Dus, alle persone wat voorheen betrokke was by nie-kernaktiwiteite, en toe wasna die hoof een oorgedra word, word nie as nuwelinge by hierdie lys ingesluit nie. Maar diegene wat vroeër werknemers was, en toe werkers geword het, word in 'n aparte kolom aangedui. Die situasie is soortgelyk met vertrek. Daarby moet in gedagte gehou word dat alle afwesigheid, selfs van 'n werknemer wat nog nie afgedank is nie, ook in 'n spesiale paragraaf aangedui word

die nommer van die betaalstaat is
die nommer van die betaalstaat is

Aan en betaalstaat

Hierdie syfers verskil redelik van mekaar. Dit is belangrik om hulle nie te verwar nie en slegs die korrekte aanwysers te gebruik wanneer jy bereken. Dus, die betaalstaat aantal werknemers is, soos hierbo genoem, die aantal werknemers in diens in sekere areas van die maatskappy se aktiwiteite vir 'n sekere tydperk. Daar is uitsonderings wat nie hier ingesluit is nie, maar daar is nie baie van hulle nie. Maar onder die opkomsnommer bedoel hulle die aantal werkers wat daagliks by hul plek moet wees, vir die ooreenstemmende tydperk. Naweke of vakansiedae uitgesluit. Dit wil sê, as daar 100 werknemers kan wees volgens die betaalstaat, dan sal daar net 20 van hulle wees, aangesien almal anders by die huis kan werk, vir 'n sekere tyd of deeltyds betrokke kan wees, ensovoorts.

Results

Al die bogenoemde sal help om 'n statistiese verslag so korrek en doeltreffend moontlik saam te stel. As 'n reël is alle prosesse in die meeste ondernemings lank reeds uitgewerk en die bewegings van werkers wat probleme kan veroorsaak met die opstel van 'n dokument is ook reeds bekend. In elk geval, as daar 'n kontroversiële kwessie is of opduik'n situasie wat nog nie voorheen teëgekom is nie, is dit die beste om die probleem vooraf te bestudeer en die data op te klaar as om 'n fout te maak.

Aanbeveel: