Reputasieregstelling, neutralisering van negatiewe resensies
Reputasieregstelling, neutralisering van negatiewe resensies

Video: Reputasieregstelling, neutralisering van negatiewe resensies

Video: Reputasieregstelling, neutralisering van negatiewe resensies
Video: Египет: сокровища, торговля и приключения в стране фараонов 2023, September
Anonim

Die onberispelike reputasie van 'n regsentiteit is 'n oortuigende waarborg wat jou toelaat om nuwe kommersiële vennote te lok, jou eie handelsmerk te bevorder en verkoopsmarkte uit te brei. Enige negatiewe impak op die reputasie hou die risiko in om die groeikoers van die onderneming te verlaag en die wins wat ontvang word aansienlik te verminder.

verdien 'n reputasie
verdien 'n reputasie

Reg om klandisiewaarde te beskerm

Die reputasie van 'n onderneming en organisasie word deur verskeie wetgewende handelinge beskerm. Onder hulle:

  • Die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, deel een, beskerm die maatskappy se reputasie wetlik en laat toe dat dit deur alle toelaatbare metodes verdedig word.
  • Die uitspraak van die Hooggeregshof van die Russiese Federasie gedateer 23 Mei 2006 beklemtoon die belangrikheid van hofbeslissings in die herstel van die eer van 'n regsentiteit en in wesenlike vergoeding vir reputasieverliese.

Die regstelling van die reputasie van regsentiteite van alle vorme van eienaarskap is binne die bestek van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie. En die siviele howe hanteer kwessies van vergoeding vir risiko's of die herstel van die goeie naam van die maatskappy. Nie vasgestel op die wetgewende vlak nieinterpretasie van die frase "besigheidsreputasie". Maar praktiserende prokureurs en sakemanne bedoel met hierdie konsep 'n stel betroubare data oor 'n bepaalde ekonomiese onderneming of kommersiële organisasie. Hierdie inligting laat jou toe om 'n idee te kry oor die besigheid, professionele eienskappe van die maatskappy se werknemers, oor ordentlikheid, voldoening aan kontraktuele verhoudings, ensovoorts.

reputasie regmaak
reputasie regmaak

Reglike waarde van klandisiewaarde

In die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie kom die frase "besigheidsreputasie van 'n regsentiteit" slegs drie keer voor. Gebaseer op Art. Artikel. 152, 1027 en 1042 kan ons die volgende gevolgtrekkings maak:

  • Die klandisiewaarde van enige regsentiteit is 'n ontasbare goed.
  • Die reputasie van 'n maatskappy, firma, organisasie kan oorgedra word, dit is sy verskil van die reputasie van 'n individu.
  • Die regstelling van die reputasie van regsentiteite en individue word deur identiese metodes uitgevoer.

Oordrag van die reputasie van 'n regsentiteit

As die eerste en derde punt hierbo nie verduideliking nodig het nie, dan kan die tweede in meer besonderhede bespreek word. Die reputasie van die firma kan vervreem word saam met tasbare en ontasbare eiendom. Die eerste kan voorraad goedere, halffabrikate, geboue, werkswinkels, ens. Ontasbare eiendom sluit handelsmerke, ontwikkelings van verskeie projekte, navorsingsresultate, patente vir uitvindings in. Wanneer eienaarskap oorgedra word, gaan die welverdiende reputasie van die maatskappy outomaties oor na die nuwe eienaar. Sedert die oordrag van eienaarskap het alle bekommernisse met die bewaring verband gehoureputasie, val op die skouers van die nuwe eienaars.

reputasie van die organisasie
reputasie van die organisasie

Soos jy kan sien, is die reputasie van 'n organisasie 'n standaardbate wat 'n direkte impak op die besigheidsaktiwiteite van 'n gegewe regsentiteit het.’n Onberispelike reputasie verhoog die maatskappy se wins aansienlik, lok nuwe vennote en beleggers. Die negatiewe een word 'n versperring tussen verteenwoordigers van die maatskappy en sy potensiële kliënte.

Wie hanteer beeldherstelsake?

Volgens artikel 33 van die Arbitrasieprosedurekode van die Russiese Federasie is sake oor die beskerming van reputasie op die gebied van ekonomiese aktiwiteit onder die jurisdiksie van arbitrasiehowe.’n Appèl na die hof vind plaas indien dit nodig is om die reputasie reg te stel weens die skade wat daaraan aangerig is. Soortgelyke omstandighede kan in drie gevalle ontstaan:

  • Feit van wye verspreiding van inligting oor 'n regsentiteit.
  • Die ooglopend lasterlike aard van hierdie inligting.
  • Inkonsekwentheid van die geopenbaarde inligting met die werklike feite.

Die resolusie van die Plenum van die RF Gewapende Magte onthul hierdie punte in meer besonderhede. Die verspreiding van inligting kan dus die plasing in die media, op die net, in openbare toesprake, tydens onderhoude van verskeie stellings met betrekking tot hierdie onderneming insluit. Diskreditering van inligting is doelbewus onware feite wat deur die lasteraar gestel word. Vals data kan verband hou met verskeie sektore van die onderneming - nie-betaling van belasting, produkte van lae geh alte, oortredings van klousules van besigheidskontrakte, nie-betaling van fakture vir verpligtinge, ensovoorts. Sulke optrede lei tot 'n verlies aan reputasie van 'n regsentiteit, en verteenwoordigers van 'n onderneming of organisasie het die reg om vergoeding van die lasteraar te eis.

maatskappy reputasie
maatskappy reputasie

Feite en menings

Soos hierdie vraestel beklemtoon, moet 'n onderskeid getref word tussen waarde-oordele en subjektiewe mening en valse feitestellings wat direk geverifieer kan word. Uitsprake en vermoedens kan nie geverifieer word nie, wat beteken dat hulle nie die onderwerp van regstappe sal wees nie.

Indien die saak van regstelling van die reputasie na die hof gaan, het die eiser die reg om van die verweerder te vereis om direkte stappe te neem om die vals inligting te weerlê. Erken byvoorbeeld jou foute in die openbaar, korrigeer of kanselleer die publikasie wat die verhoor veroorsaak het.

reputasie van 'n regspersoon
reputasie van 'n regspersoon

Beeldherstel

As 'n organisasie verliese ly as gevolg van die verspreiding van lasterlike inligting, dan kan die regstelling van reputasie deur 'n hofbeslissing uitgevoer word met vergoeding vir materiële skade. In hierdie geval kan die eiser se prokureurs 'n paar probleme ondervind. Die feit is dat ons in die hof oor verlore winste sal praat. En selfs as jy al die getuies en hope ongetekende kontrakte inbring, sal die werklike skade steeds onmoontlik wees om te bepaal.

Dit is maklik om 'n reputasie as 'n gewetenlose vennoot te verdien, maar dit is baie moeiliker om geregtigheid te herstel. Selfs met 'n regverdige uitspraak en vergoeding van enige bedrag as materiële skade, die nuus van oneerlikheidverteenwoordigers van hierdie maatskappy sal wyd en syd versprei, en geen verweerder sal vir alle verliese kan vergoed nie.

onberispelike reputasie
onberispelike reputasie

Strafregtelike aanspreeklikheid

Omstrede Russiese regspraktyk maak voorsiening vir die beskerming van die reputasie van 'n onderneming met behulp van sekere bepalings van die Strafkode van die Russiese Federasie. In die besonder, ons praat oor Art. 42 van die Strafproseskode van die Russiese Federasie, wat die gevalle beskryf waarin 'n regsentiteit as 'n slagoffer erken kan word. Byvoorbeeld, hierdie artikel verwys na sulke oortredings:

  • onwettige gebruik van 'n handelsmerk of handelsmerk;
  • onwettige ontvangs of openbaarmaking van kommersiële, bank- of belastinggeheime.

Wetstoepassingsbeamptes beskerm besigheidsreputasie en kan 'n kriminele saak inisieer met die daaropvolgende oorplasing na die hof. En die regspersoon het op sy beurt die reg om 'n eis in te dien vir vergoeding vir die skade wat veroorsaak is. Binne die raamwerk van siviele verrigtinge kan sodanige vergoeding beide wesenlik en nie-wesenlik wees. Onder laasgenoemde is 'n amptelike weerlegging van vals inligting, openbare verskonings, ensovoorts. Maar binne die raamwerk van strafregtelike verrigtinge word die kwessie van wesenlike vergoeding nie oorweeg nie.

welverdiende reputasie
welverdiende reputasie

wetlike regulasie

Dit is onmoontlik om nie te erken dat die meeste van die wetlike hefbome wat verantwoordelik is vir die regstelling van besigheidsreputasie op die oomblik hopeloos verouderd is nie. Kwessies van vergoeding vir materiële skade vereis spesiale studie en konsolidasie in die vorm van 'n aparte artikel van die Burgerlike Wetboek van onslande. As deel van moontlike veranderinge sal dit nie oorbodig wees om die terminologie uit te werk nie, wat moet ooreenstem met huidige sekuriteitsversoeke. Daar is byvoorbeeld steeds geen ondubbelsinnige verduideliking van die term "morele skade" en die ooreenstemmende wetlike beoordeling van hierdie konsep nie.

Op die oomblik werk regsgeleerdes op die inligtingsbrief van die Presidium van die Hoogste Arbitrasiehof van die Russiese Federasie gedateer 1999. Meer as 15 jaar het verloop sedert die publikasie daarvan. Baie bepalings is nie meer relevant in die werklikhede van vandag se ekonomiese omgewing nie. Wysigings aan hierdie normatiewe wet of die aanvaarding van 'n nuwe regsdokument sal 'n voordelige uitwerking op die wetgewing van ons land hê en sal spanning verlig in sake van vergoeding vir morele skade.

Aanbeveel: