Klassifikasie van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe ingesluit is
Klassifikasie van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe ingesluit is

Video: Klassifikasie van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe ingesluit is

Video: Klassifikasie van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe ingesluit is
Video: Ja, korporaal! 2023, September
Anonim

Vaste bates word deur elke onderneming verantwoord in ooreenstemming met toepaslike wetgewing. Hierdie eiendom is onderhewig aan waardevermindering. Om die nuttige lewensduur van elke voorwerp te bepaal, is waardeverminderingsgroepe van vaste bates ontwikkel. Hierdie benadering laat jou toe om korrek te bepaal hoe lank 'n spesifieke voorwerp in werking moet wees. Kenmerke van hierdie klassifikasie sal verder bespreek word.

Algemene definisie

Eiendom van die onderneming, wat aan waardevermindering onderhewig is en tot die kategorie vaste bates behoort, word in groepe verdeel. Elkeen van hulle bepaal die duur van die gebruik van 'n bepaalde tipe bate. Volgens hierdie klassifiseerder word waardeverminderingsgroepe van vaste bates volgens hul nuttige lewensduur verdeel. Die voorwerp word op die balansstaat geplaas op grond van die toepaslike regulasies. Die maatskappy besluit op sy eietot watter kategorie hierdie of daardie voorwerp sal behoort.

So 'n konsep soos waardeverminderingsgroepe is in rekeningkundige gebruik ingestel om inkomstebelasting korrek te bereken. Dit laat jou toe om rekening te hou in ooreenstemming met die wet.

watter waardeverminderingsgroep
watter waardeverminderingsgroep

Die klassifiseerder van waardeverminderingsgroepe laat jou toe om te bepaal aan watter groep elke spesifieke voorwerp van vaste bates wat deur die organisasie besit word, behoort. Dit laat jou toe om die duur van die nuttige lewensduur te skat om waardevermindering te bereken, die koers daarvan te bepaal. In hierdie geval blyk dit die korrekte berekening van aftrekkings aan die waardeverminderingsfonds uit te voer.

Belastingrekeningkunde behels die verspreiding van vaste bates in tien groepe. Hulle word opeenvolgend in stygende volgorde van die nuttige lewensduur van die voorwerpe versprei.

Om te bepaal aan watter depresiasiegroep 'n spesifieke voorwerp behoort, word die rekenmeester gelei deur Regeringsbesluit No. 1 gedateer 01 Januarie 2002, soos gewysig op 28 April 2018. Hier is 'n volledige lys van vaste bates en hulle behoort aan elke kategorie. Volgens hierdie dokument ken die organisasie 'n sekere kode aan elke eenheid vaste bates toe, en bepaal ook onafhanklik of dit aan een of ander kategorie behoort.

Klassifikasie van die eerste tot die vyfde groep

Depresiasiegroepe met dekodering moet in detail oorweeg word om die basiese beginsel van die verspreiding van sulke voorwerpe te verstaan. Inligting vir die gerief van persepsie word in die vorm aangebiedtafels.

Groep Beskrywing

Eerste

Hierdie kategorie sluit vaste bates in, waarvan die lewensduur van een tot twee jaar ingesluit is. Dit kan enige toerusting met 'n kort dienslewe wees. Die eerste groep sluit toestelle in wat by produksieprosesse betrokke is, gekenmerk deur vinnige slytasie
Tweede Dit behoort aan voorwerpe met 'n nuttige lewensduur van twee tot drie jaar. Dit kan ook die relevante masjiene, eenhede en toestelle, motors en vragmotors, gereedskap wees wat deur werkers in die loop van hul hoofaktiwiteite gebruik word. Hierdie kategorie sluit ook aanplantings met 'n lang groeiperiode in, pomptoerusting vir die pomp van verskeie vloeistowwe
Derde

Depresiasie op sulke vaste bates word vir 'n tydperk van drie tot vyf jaar gehef. Hierdie kategorie sluit toestelle in vir die uitvoering van produksietake, strukture en ander voorwerpe met 'n ooreenstemmende slytasieperiode. Dit kan ook elektroniese kommunikasiemiddelwees

vierde Hierdie kategorie sluit voorwerpe in wat binne vyf tot sewe jaar verslyt. Dit kan geboue, buitegeboue en toerusting van die toepaslike klas wees. Dit het werkende beeste, plantasies met 'n lang groeitydperk ingesluit. Dit kan ook gewapende beton heinings wees,heinings of ander versperrings
Vyfde 'n Groep depresiasiefondse wat 'n nuttige lewensduur van sewe tot tien jaar het. Dit is residensiële en nie-residensiële geboue, motors, vragmotors, eenhede, komponente en meganismes. Die vyfde groep sluit gereedskap in, sowel as vaste bates wat nie in ander kategorieë geklassifiseer is nie. Dit kan ook geboue wees wat aan die houtbedryf behoort

Klassifikasie van VI na X-groepe

Gevolg deur waardeverminderingsgroepe van vaste bates, wat gekenmerk word deur die langste lewensduur. Hulle slyt oor 'n lang tydperk.

Groep

Beskrywing
Sesde Dit sluit voorwerpe in waarvan die depresiasietydperk binne 10-15 jaar is. Hierdie kategorie sluit in residensiële komplekse en verskeie geboue, motors, skepe en ander soorte vervoer met 'n lang dienslewe. Ook hier is dit nodig om gereedskap en aanplantings met 'n lang tydperk van bedryf in te sluit, asook waterputte.
Sewende 'n Groep depresiasiefondse wat vir 15-20 jaar in bedryf kan wees. Dit is geboue, toerusting, voertuie en vervoer wat aan sekere standaarde voldoen. Dit kan toerusting met 'n lang dienslewe wees. Hierdie groep sluit ook riolering in
Agtste

Dit is vaste bates wat al 20-25 jaar in werking is. Dit sluit sekere kategorieë geboue in, sowel as toestelle en masjiene vir die vervoer van goedere en passasiers, samestellings en meganismes. Dit kan gereedskap wees met 'n lang dienslewe, 'n produkpyplyn, 'n hooftipe kondensaatpypleiding

Negende Hierdie kategorie is gereserveer vir vaste bates wat binne 25-30 jaar onbruikbaar word. Dit sluit onder meer pontons en ankerplekke, drywende en riviervoertuie in
Tiende Dit is vaste bates wat gekenmerk word deur die langste lewensduur. Hierdie tydperk is meer as dertig jaar en het geen beperking nie. Dit is 'n spesiale kategorie, wat residensiële en nie-residensiële geboue insluit, verskeie toerusting wat nie vir 'n lang tyd sy eienskappe verloor nie.

Hieruit volg dat dit moontlik is om slegs op grond van die betrokke vervaardiger se dokumentasie te bepaal of dit byvoorbeeld tot die waardeverminderingsgroep van 'n motor behoort. Dit stipuleer duidelik wat die sperdatum vir die gebruik van die masjien is. So 'n voorwerp van voertuie kan aan verskillende waardeverminderingsgroepe behoort. Daarom is dit amper onmoontlik om dit op jou eie te bepaal.

Kenmerke van die bepaling van die nuttige lewensduur

Om te bepaal aan watter depresiasiegroep 'n voorwerp behoort, sal jy die gevestigde prosedure moet oorweeghierdie proses uit te voer. Dit moet verstaan word dat die onderste limiet wat vir elke groep aangedui word, die aantal maande bo die gespesifiseerde syfer bepaal. Byvoorbeeld, as daar gesê word dat vir die derde groep die grense binne 3-5 jaar is, dan sluit dit vaste bates in wat nie vroeër as drie jaar verslyt nie. Die boonste grens impliseer altyd dat hierdie datum inklusief is.

waardeverminderingsgroepe van vaste bates
waardeverminderingsgroepe van vaste bates

Vir die derde groep wat oorweeg word, word die onderste perk bepaal op die vlak van drie jaar en een maand (sewe-en-dertig maande in totaal), en die boonste perk is vyf jaar, of sestig maande. Elke kategorie weerspieël die hoeveelheid tyd wat 'n voorwerp kan verslyt.

Byvoorbeeld, die agtste groep sluit vaste bates in wat binne 20-25 jaar verslyt. Dit is binne hierdie tydperk dat die belastingpligtige die tydperk kan bepaal wanneer dit nodig is om die bate uit diens te neem en herbereken vir die korrekte berekening van belasting.

Die belastingpligtige bepaal onafhanklik die tydperk van bruikbare gebruik van die voorwerp op die datum waarop dit op die balansstaat van die onderneming geplaas word. Terselfdertyd word die aanbevelings wat in die Dekreet gegee word, in ag geneem. Die klassifikasie van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe ingesluit is, vergemaklik die taak, wat die eienaar van die voorwerp in staat stel om die nuttige lewensduur korrek te bepaal.

Klassifikasie

Dit is moontlik om te bepaal watter waardeverminderingsgroep aan 'n spesifieke voorwerp toegeken moet word deur 'n spesiale bepaling van belastingwetgewing en in ooreenstemming met die huidige Klassifikasie. Dit vergemaklik die taak wat die onderneming oplos tydens die ingebruikneming van die fasiliteit, wat die waarskynlikheid verminder om 'n fout te maak.

depresiasie groep klassifiseerder
depresiasie groep klassifiseerder

Die klassifikasie van vaste bates is 'n tabel wat die name van sekere produksiebates insluit wat met elke kategorie ooreenstem. Die klassifiseerderkode (OKOF) word ook hier aangedui

Die huidige wetgewing het 'n tabel goedgekeur waarin daar drie kolomme is. In die eerste een word die OKOF-kode aangedui, in die tweede een kan u inligting sien oor die naam van die voorwerpe van vaste bates. Die derde kolom verskaf verhelderende inligting. Hierdie is 'n nota wat jou toelaat om beter te verstaan na watter spesifieke item eiendom, aanleg en toerusting in die tweede kolom verwys word.

Binne hierdie tabel word alle voorwerpe van vaste bates in sekere subgroepe geklassifiseer. Dit is nodig vir 'n meer gerieflike soektog na die gewenste voorwerp. Waardeverminderingsgroepe van vaste bates word in subgroepe verdeel.

Dit is opmerklik dat in ooreenstemming met die belastingwetgewing vir die berekening van waardevermindering, die maksimum toelaatbare tydperk vir die gebruik van vaste bates nie verpligtend is nie. Sommige voorwerpe sal dalk nie langer as dertig jaar verslyt nie. Hierdie tydperk kan nie beperk word nie. Daarom is daar geen boonste limiet van die aanvaarbare dienslewe in die Klassifikasie nie.

Volgens die reëls van belastingwetgewing is die belastingbetaler egter verplig om die betrokke bate aan een van tien groepe toe te skryf. Buite hierdie klassifikasie kan die voorwerp nie bedryf word nie.kan wees. Die maatskappy sal die voorwerp moet afskryf binne die tydsbeperking wat deur die gekose groep gestel is. Maar daar is geen boonste limiet wanneer 'n sperdatum vasgestel word nie.

As die voorwerp nie in die klassifikasie is nie

Alhoewel die tabel hierbo redelik volledig inligting openbaar oor of 'n voorwerp tot die waardeverminderingsgroep van vaste bates behoort, kan die klassifikasie nie die hele reeks van sodanige eiendom dek nie. Daarom kan nie alle soorte bates van die tipe wat aangebied word in die tabel gevind word nie.

aan watter depresiasiegroep dit behoort
aan watter depresiasiegroep dit behoort

Moeilikhede kan in hierdie geval ontstaan. Watter waardeverminderingsgroep stem ooreen met 'n spesifieke voorwerp? Om die probleem op te los, sal jy die OKOF-kode moet vind wat die eiendom merk. Dit sal die toepaslike waardeverminderingsgroep bepaal. Sulke kode is egter nie altyd teenwoordig nie. In hierdie geval word die taak moeiliker.

In hierdie geval moet jy anders optree. Om die nuttige lewensduur te bepaal, moet jy na die tegniese dokumentasie daarvan kyk. Hier moet die vervaardiger se aanbevelings met betrekking tot die tydperk waarin die voorwerp onbruikbaar sal word, aangedui word. Hierdie inligting word in die belastingkode gespesifiseer. In ooreenstemming met die vervaardiger se aanbevelings word terme en waardeverminderingsgroepe bepaal.

In sommige gevalle ontbreek die inligting van die vervaardiger wat nodig is om die voorwerp van vaste bates op die balansstaat te plaas. In hierdie geval sal die maatskappy nie so 'n kwessie op sy eie kan oplos nie. In die afwesigheid van 'n klassifiseerder van die belangrikste waardeverminderingsgroepe, inligtingvervaardiger, kan die nuttige lewensduur bepaal word deur die Ministerie van Ekonomiese Ontwikkeling van die Russiese Federasie. Die ooreenstemmende versoek word hierheen gestuur, na die antwoord waarop die voorwerp gekrediteer kan word.

As die voorwerp in werking was

'n Onderneming kan 'n voorwerp van vaste bates koop wat reeds in werking is. In hierdie geval laat depresiasiegroepe jou ook toe om die nuttige lewensduur van die voorwerp te bepaal. Vir sulke vaste bates word waardevermindering op 'n reguitlyngrondslag gehef. In hierdie geval is dit nodig om die nuttige lewensduur in ag te neem. Dit installeer op die gewone manier. In hierdie geval sal dit nodig wees om die aantal jare of maande af te trek waartydens die voorwerp deur 'n ander organisasie of gebruiker bedryf is.

As die rekeningkundige departement waardevermindering met 'n nie-lineêre metode bereken, sal die koers nie afhang van die nuttige lewensduur nie. In hierdie geval sal dit nodig wees om te bepaal tot watter kategorie 'n bepaalde eiendom behoort. Hier is 'n eenvoudige reël. Die voorwerp sal aan dieselfde groep toegeken word waaraan dit aan die vorige eienaar behoort het.

klassifikasie van waardeverminderingsgroepe van vaste bates
klassifikasie van waardeverminderingsgroepe van vaste bates

In sommige gevalle kan dit blyk dat die tydperk van werklike gebruik van die voorwerp deur die vorige maatskappy gelyk is aan die tydperk wat in die Klassifikasie gedefinieer is. Soms is hierdie tydperk selfs oorskry. In hierdie geval stel die nuwe gebruiker onafhanklik die nuttige lewensduur van die voorwerp. Terselfdertyd moet veiligheidsvereistes en ander belangrike faktore in ag geneem word.

Volgens belastingDie Kode van die Russiese Federasie gee die maatskappy die reg om onafhanklik die tydperk te bepaal waartydens hierdie of daardie eiendom bedryf sal word. Maar terselfdertyd is die organisasie verplig om te dokumenteer dat die voorwerp onderhewig aan waardevermindering aan een of ander groep behoort. Dit moet gedoen word op grond van die prosedure wat deur die vorige gebruiker uitgevoer is nadat 'n nuwe produksiebate gekoop is.

Daarom, in die proses om 'n gebruikte voorwerp te verkry, moet die maatskappy van die vorige gebruiker 'n aanvaardingsertifikaat (die vorm kan deur die verkoper opgestel word) of verenigde vorms No. OS-1 of 1a versoek. Dit kan ook belastingrekeningkundige dokumente wees wat deur die oordragende party in stand gehou word rakende 'n spesifieke voorwerp, asook ander dokumentasie wat die nuttige lewensduur van die bate kan bevestig. Op grond hiervan behoort die voorwerp aan 'n spesifieke groep of subgroep.

Verandering in nuttige lewensduur

Die bruikbare lewensduur van 'n voorwerp kan verander word, wat sal beïnvloed dat dit tot die waardeverminderingsgroep behoort. Daarom, in die proses om die aanvanklike eienskappe van die voorwerp te verbeter, moet die organisasie sulke veranderinge korrek weerspieël. Die nuttige lewensduur van vaste bates kan verhoog of verminder word. In die eerste geval is dit moontlik in die geval van voltooiing, heropbou, hertoerusting of modernisering van die fasiliteit.

waardeverminderingsgroepe
waardeverminderingsgroepe

In sommige gevalle kan die nuttige lewensduur verminder word. Dit is as gevolg van sommige kenmerke van die gebruik van vaste bates of inas die feit van veroudering van die eenheid vasgestel word.

Dit is opmerklik dat in sulke gevalle veranderinge in die nuttige lewensduur slegs gemaak kan word binne die groep waaraan die voorwerp oorspronklik toegewys is. Jy kan dit nie na 'n ander groep oordra nie. Dit is die basiese reël waaraan die maatskappy moet voldoen. Hierdie kenmerk moet in ag geneem word wanneer eiendom in die gemeente geplaas word. Dit is nodig om vooraf te bepaal in watter tydsintervalle dit moontlik sal wees om die voorwerp te bedryf.

Rekeningkunde

Dit is opmerklik dat die waardeverminderingsgroepe gespesifiseer in die Klassifikasie nie vir rekeningkundige doeleindes gebruik kan word nie. Hierdie reël het sedert 1 Januarie 2017 sy krag verloor.

Om hierdie rede maak hulle staat op regulasies in die proses om rekeningkunde te organiseer en die nuttige lewensduur van voorwerpe vas te stel. Hulle is vir rekeningkundige doeleindes gestig.

Wanneer die nuttige lewensduur van 'n bate bepaal word, word hierdie inligting in die voorraadkaart vertoon. Dit word vir elke voorwerp van vaste bates begin. Kaarte word onderhou in ooreenstemming met die gevestigde vorm OS-6.

Nuttige lewe in rekeningkunde

As 'n organisasie die nuttige lewensduur van 'n voorwerp op sy eie bepaal, word dit gelei deur die bepalings van PBU 6/01 bl 20 om die relevante inligting in rekeningkunde te weerspieël.

waardevermindering groep sluit in
waardevermindering groep sluit in

In hierdie geval word die duur van die verwagte werking van die voorwerp soos volg gestel:

  • Die verwagte gebruikstydperk word in ag geneem,wat afhang van die verwagte kapasiteit, prestasie van die bate.
  • Die verwagte fisiese slytasie word ook in ag geneem. Hierdie eienskap hang af van die aantal skofte by die onderneming, omgewingstoestande, die invloed van aggressiewe stowwe, sowel as die fundamentele beginsels van herstel. Ander faktore kan ook oorweeg word.
  • Met inagneming van, onder andere, regulatoriese en wetlike, ander beperkings wat die lewensduur van vaste bates reguleer. Dit kan byvoorbeeld die huurtermyn wees.

Op grond van hierdie inligting word die voorwerp in rekeningkunde vertoon tydens die plasing daarvan.

Aanbeveel: