Belastingvakke: konsep, tipes
Belastingvakke: konsep, tipes

Video: Belastingvakke: konsep, tipes

Video: Belastingvakke: konsep, tipes
Video: Werking verticale walsmolen _ werkingsprincipe bij cementfabriek 2023, Desember
Anonim

Belastingregsverhoudinge impliseer die verpligte deelname van vakke in verskeie statusse. Wat kan hulle wees? In verband met wat kan 'n burger of organisasie die status van 'n deelnemer aan belastingregsverhoudinge verkry?

Wat word bedoel met die onderwerp van belasting?

Onderwerpe van belasting (of regsverhoudinge in die sfeer van die nakoming van relevante betalingsverpligtinge tot die begroting) is individue en regsentiteite wat die reg het om aan verskeie belastingregsverhoudinge deel te neem, het die regte en verpligtinge wat voorsien word vir deur die regulatoriese regshandelinge van die Russiese Federasie op die federale, streeks- of munisipale vlak.

Onderwerpe van die belasting
Onderwerpe van die belasting

'n Persoon, maatskappy of owerheid word meestal onderworpe aan belasting as gevolg van die aangaan van burgerlike verhoudings. Byvoorbeeld, nadat hy 'n kontrak gesluit het en vergoeding daarvolgens ontvang het, is die party tot die kontrak in die reël verplig om belasting op die inkomste wat ontvang word te bereken en dit aan die begroting van die Russiese Federasie te betaal. Daarbenewens kan 'n persoon of firma 'n bron van belasting in eiendom hê - byvoorbeeld 'n eiendom. As hulle dus nie aan siviele regsverhoudinge deelneem nie, is hulle nietemin onderwerpe van belastingregsverhoudinge. In hierdie geval, as gevolg van die werking van sekere reëls van die reg. Hulle inhoudbepaal deur die belastingbeleid van die staat.

Belastingbetaler regspersoon
Belastingbetaler regspersoon

Afhangende van die prioriteite van die wetgewer, kan nuwe fooie in die regulasies ingestel word, en bestaande fooie kan gekanselleer of aangepas word, sekere tariewe en kenmerke van die berekening van betalings word vasgestel. Met betrekking tot 'n aantal belastings betaalbaar deur burgers en organisasies aan die begroting van die Russiese Federasie, word voordele en aftrekkings vasgestel.

Belangrikste kenmerke van belastingpersoonlikheid

Kenners identifiseer 'n aantal sleutelkenmerke van belastingregspersoonlikheid. Eerstens impliseer hierdie status dat 'n persoon of organisasie wetlike regte en verpligtinge het op die gebied van eiendom en administratiewe regsverhoudinge, wat verband kan hou met die berekening, betaling, rekeningkunde van belasting en fooie, verslagdoening oor betalings aan die begroting van die Russiese Federasie.

Belastingregspersoonlikheid kan die verskyning van 'n persoon of organisasie van die status van 'n objek van belastingbeheer impliseer en die daarstelling van sekere maatstawwe van verantwoordelikheid vir belastingoortredings vir hulle. As 'n reël het regsentiteite meer verpligtinge in hierdie sin.

Belastingbron
Belastingbron

'n Belastingbetaler (LE) kan 'n wye reeks regsverhoudings aangaan - wees 'n huurder of verhuurder, kontrakteur, kliënt, eienaar, werkgewer. 'n Individu het op sy beurt in baie gevalle 'n groter omvang van regte. Maar binne die perke wat vasgestel kan word deur 'n bepaalde verdrag wat dit sluit, of deur 'n status wat daarvoor bepaal word deur individubepalings van die wet.

Die belangrikste Russiese belastings, sowel as die wetlike status van hul onderdane, word op die vlak van federale wetgewing vasgestel. Streeks- en munisipale regshandelinge kan die kenmerke van spesifieke elemente van belasting definieer - byvoorbeeld hul tariewe.

Deelnemers aan regsverhoudinge op die gebied van belasting

Kom ons kyk in meer besonderhede na die statusse waarin belastingsubjekte in verskeie regsverhoudinge verteenwoordig kan word. Deelnemers van relevante kommunikasie in ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie kan wees:

  • individue en regsentiteite in die status van belastingbetalers;
  • individue en regsentiteite wat belastingagente is;
  • staats- en munisipale owerhede;
  • buitebegrotingstrukture;
  • krediet- en finansiële instellings.

Hierdie lys van potensiële deelnemers aan belastingregsverhoudinge kan in beginsel as gesluit beskou word. Byna enige onderwerp van belasting, op een of ander manier, sal aan enige van die kategorieë betalers behoort wat hierbo genoem is.

Die onderwerp van die belasting is die belastingbetaler
Die onderwerp van die belasting is die belastingbetaler

Dit is opmerklik dat alle groepe deelnemers aan belastingregsverhoudinge verteenwoordig kan word deur buitelandse entiteite wat in die gebied van die Russiese Federasie bedrywig is of, byvoorbeeld, enige eiendom in Rusland besit.

Dit sal nuttig wees om die eienaardighede van die status van belastingbetalers met betrekking tot algemene betalingsverpligtinge, soos byvoorbeeld inkomste- en eiendomsbelasting, te oorweeg.

Onderwerpe van belastingbetalingvir wins: die nuanses

Wie dra inkomstebelasting na die begroting oor? Die hoofbelastingbetaler in hierdie geval is 'n regspersoon (regspersoon). Inkomstebelasting ten bedrae van 20% moet oorgedra word deur alle firmas wat onder die DOS werk (algemene stelsel vir die vorming van betalingsverpligtinge na die begroting van die Russiese Federasie).

Onderwerp van inkomstebelasting
Onderwerp van inkomstebelasting

As die maatskappy op sy beurt na die vereenvoudigde belastingstelsel oorgeskakel het, sal dit 'n verminderde belasting betaal - 6% op inkomste of 15% op die verskil tussen inkomste en koste binne die verslagtydperk. Individuele entrepreneurs betaal nie die betrokke fooi nie. Hulle is onderhewig aan persoonlike inkomstebelasting, mits hulle op DOS werk. Individuele entrepreneurs op die vereenvoudigde belastingstelsel betaal op hul beurt belasting in dieselfde bedrag as die regsentiteit.

Wie dra eiendomsbelasting oor na die begroting?

'n Onderwerp van eiendomsbelasting kan die status van beide 'n individu en 'n maatskappy hê. Die bedrag word egter vir elke tipe betalers volgens verskillende beginsels bereken. As die betrokke onderwerp van die belasting 'n belastingpligtige in die status van 'n individu is, word die betalingsverpligting gehef op vaste eiendom wat deur 'n burger besit word, gebaseer op die kadastrale en voorraadwaarde daarvan in ooreenstemming met die norme van Hoofstuk 32 van die Belastingkode.. Op sy beurt word die belasting op eiendom van regsentiteite bepaal deur die bepalings van Hoofstuk 30 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.

voorwerp en onderwerp van belasting
voorwerp en onderwerp van belasting

Organisasie as 'n onderwerp van inkomstebelasting betaal gewoonlik 'n fooi wat bereken word op grond van die gemiddelde jaarlikse waarde van die voorwerp. En dit is natuurlik nie die enigste verskil in die benaderings van die wetgewer tot die regulering van eiendomsreg nie.belasting vir individue en regspersone. Die beginsels vir die berekening van beide betalingsverpligtinge en die prosedure vir die inbetaling van fondse in die begroting verskil.

Die verhouding van verpligtinge van regsentiteite en individue as onderwerpe van belasting

Daar word dus van regsentiteite vereis om die bedrag van eiendomsbelasting op hul eie te bepaal. Vir burgers word die betrokke werk uitgevoer deur die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie. 'n Soortgelyke patroon is in beginsel kenmerkend van baie ander belastings. Byvoorbeeld, die een wat betaal word by ontvangs deur die maatskappy van kommersiële wins, word deur die maatskappy onafhanklik bereken. En as ons praat oor persoonlike inkomstebelasting uit 'n burger se salaris, berus die verpligting om die waarde daarvan te bepaal en aan die begroting te betaal by die werkgewer. Hierdie nuanse bevestig die feit dat die lys verpligtinge wat op regspersone as onderwerpe van belasting opgelê word, in die reël wyer is as dié wat vir burgers gedefinieer word.

Nadat ons die essensie van die onderwerp van belastingregsverhoudinge oorweeg het, kan ons ook die besonderhede van hul doel bestudeer.

Wat is die belastingvoorwerp?

Daaronder word 'n bate, inkomste of wins van 'n individu of organisasie verstaan wat 'n sekere waarde het en onderhewig is aan belasting kragtens die bepalings van die wet. In die geval van eiendomsbelasting kan dit vaste eiendom wees. In die geval van kommersiële aktiwiteite, inkomste uit die verkoop van 'n produk of die verskaffing van 'n diens. Die belasting word meestal as 'n persentasie op hulle gehef - in ooreenstemming met die koers wat deur die wet vir 'n bepaalde voorwerp bepaal word.

eiendomsbelasting onderwerp
eiendomsbelasting onderwerp

Voorwerp en onderwerp van belasting is konsepte wat nou verwant is tussenjouself. Die tweede is eintlik die draer van die eerste, wat op sy beurt die status van die subjek as deelnemer aan regsverhoudinge vooraf bepaal. As die voorwerp van belasting in die eiendom van 'n persoon of organisasie afwesig is of nie deur hom ontvang word as gevolg van kommersiële transaksies nie, sal hulle nie onderhewig wees aan 'n betalingsverpligting nie.

Voorwerp en onderwerp as belastingelemente

Daar kan opgemerk word dat daar saam met die voorwerp en die onderwerp 'n aantal ander elemente in die struktuur van die belasting is. Naamlik: basis, koers, berekeningstydperk, prosedure, asook betalingsvoorwaardes. Ook, as 'n element van die belasting, word as 'n reël die voordele wat daarvoor vasgestel is, oorweeg. Alle komponente van die betalingsverpligtinge van burgers en organisasies tot die begroting van die Russiese Federasie word bepaal deur die wetgewing van die staat.

Aanbeveel: