Logo af.techconfronts.com
Depresiasiepremie - wat is dit?
Depresiasiepremie - wat is dit?
Anonim

Byna elke onderneming het vaste bates (OS). Hulle het 'n neiging om verslyt te word. Volgens PBU-reëls word vaste bates aangeteken, en waardevermindering word daarop gehef.

waardeverminderingspremie is
waardeverminderingspremie is

Depresiasiekoste

Dit is die bedrae wat gebruik word om te vergoed vir die depresiasie van die bedryfstelsel. Hulle is by verspreiding- of produksiekoste ingesluit.

Depresiasiekoste is bedrae wat bereken word op grond van die boekwaarde van die betrokke voorwerpe en tariewe. Die norm is die jaarlikse persentasie vergoeding vir die koste van die verslete deel van die vaste bates.

Eiendomsgroepe

Hulle word gevorm na gelang van die nuttige lewensduur van die voorwerpe:

 • I-groep - 1-2 jaar oud;
 • II - 2-3;
 • III - 3-5 jaar oud;
 • IV – 5-7;
 • V – 7-10;
 • VI – 10-15;
 • VII – 15-20;
 • VIII – 20-25;
 • IX – 25-30;
 • X - meer as 30 jaar.

Wat is die waardeverminderingspremie op vaste bates?

Hierdie term word nie in die wetgewing gedefinieer nie. Rekenmeesters en ekonome gebruik egter die konsep redelik aktief in hul aktiwiteite.

Die belastingbetaler kan by die koste insluit wat by die verslagdoening in ag geneem wordtydperk (afhangende van die belastingregime), die koste van kapitaalbeleggings in vaste bates, dit wil sê die koste wat die maatskappy op 'n slag kan erken. Hierdie "voordeel" is die waardeverminderingspremie. Aanwas kan gemaak word, insluitend vir die voltooiing, heropbou, modernisering van die fasiliteit.

Beperkings

Daar is verskeie.

Eerstens kan die waardeverminderingsbonus nie toegepas word op voorwerpe wat gratis ontvang word nie. Die ooreenstemmende reël stel die 9de paragraaf 258 van die artikel van die Belastingkode vas.

Tweedens, die maksimum waardeverminderingsbonus is gestel. Vir OS wat by groepe I-II en VIII-X ingesluit is, is dit 10%, en vir ander voorwerpe (groep III-VII) - 30% (voorheen was dit 10%).

Die aangeduide aanwysers word gebruik in die skepping, gedeeltelike likwidasie, verkryging, heraanpassing, tegniese hertoerusting, ens.

toepassing van 'n waardeverminderingsbonus
toepassing van 'n waardeverminderingsbonus

Recovery

Dit word tydens die implementering vervaardig voor die verstryking van 5 jaar vanaf die datum van ingebruikneming van die OS. Die herstel van die waardeverminderingsbonus is, in eenvoudige terme, die insluiting van die bedrag daarvan by inkomste. Die ooreenstemmende vereiste word in par. 4 9 paragraaf 258 van Artikel NK.

Beide 10 en 30 persent van enige uitgawes is onderhewig aan verhaal. Hierdie prosedure word nie vir ander metodes van wegdoening verskaf nie.

Oorgangsbepalings

Nuwe weergawe van Artikel 258 van die Belastingkode het in 2009 in werking getree

Volgens par. 2 3 van paragraaf 272 van Artikel van die Kode, is die waardeverminderingsbonus die bedrag wat in die koste van daardie tydperk erken word, inwat die aanwas van waardevermindering van die voorwerpe waarin kapitaalbeleggings gemaak is begin het.

Hieruit volg dat wanneer 'n voorwerp verkry/skep word, 'n premie van 30% toegepas word op fondse wat sedert Desember 2008 in werking gestel is. " kan gebruik word indien die oorspronklike prys van opgegradeerde voorwerpe na 1 Januarie verander. 2009

Gegrond op die bepalings van paragraaf 10 van paragraaf 9 van Artikel FZ No. 224, is die bepalings van die nuwe uitgawe van Art. 258 moet toegepas word op vaste bates wat sedert Januarie 2008 in werking gestel is. Gevolglik het rekenmeesters 'n vraag gehad: moet 'n waardeverminderingsbonus by inkomste ingesluit word indien 'n voorwerp wat in 2008 verkry en in werking gestel is in dieselfde jaar verkoop is?

Eerstens het die Ministerie van Finansies verduidelik dat dit nodig is om die premie te herstel. 'n Ander mening is egter daarna uitgespreek. Gevolglik is die volgende standpunt ingeneem.

By realiseer voor die inwerkingtreding van die nuwe bepaling oor die verpligte herstel van die premie (dit is voor 1 Januarie 2009) van die vaste bates wat in 2008 verkry is, moet die betaler nie die bedrag daarvan by inkomste insluit nie. Hierdie gevolgtrekking is geformuleer op grond van paragraaf 2 5 van Artikel TK, waarvolgens wetgewende handelinge oor belastings en fooie, wat nuwe verpligtinge vasstel of die situasie van 'n sake-entiteit op enige ander manier vererger, nie terugwerkende krag het nie.

Dit is die moeite werd om te sê dat in die geval van verkoop na 01.01.2009 van die eiendom wat op 1 Januarie 2008 in werking gestel is, die waardeverminderingspremie moet weesherstel.

oorboeking van waardeverminderingspremie
oorboeking van waardeverminderingspremie

Praktiese toepassing

Betalers kan die premie toepas ongeag hoe waardevermindering bereken word.

As die reguitlynmetode gebruik word, word die oorspronklike koste van die item met die waardeverminderingsbonus verminder. Hierdie koste word geneem as die basis vir die berekening van maandelikse waardevermindering in belastingrekeningkunde.

As 'n onderneming 'n nie-lineêre metode gebruik, word vaste bates na ingebruikneming ingesluit (teen hul oorspronklike koste, verminder met 'n premie) by die toepaslike groep (subgroep).

Voorbeeld

Vir duidelikheid, kom ons neem 'n voorwaardelike maatskappy - CJSC "Ivan". Die aanvanklike data is soos volg:

 • Depresiasie word met 'n nie-lineêre metode bereken.
 • Met betrekking tot OS III-VII gr. 30 persent premie is van toepassing.
 • In Augustus 2016 het die maatskappy toerusting gekoop en in werking gestel wat by die sewende groep ingesluit is. Die aanvanklike koste van die bedryfstelsel is 1 miljoen roebels.

Kom ons bereken nou die waardeverminderingsbonus. Aan die einde van 9 maande 2016, sal die rekenmeester van die onderneming die volgende bedrag as deel van die koste in ag neem:

1 miljoen roebels x 30%=300 duisend roebels

Die res van die koste van toerusting (1 miljoen roebels - 300 duisend roebels=700 duisend roebels) moet vanaf 1 September 2016 by die totale balansstaat van Groep VII ingesluit word

Moet die gebruik van 'n premie in finansiële polis weerspieël word?

Belastingspesialiste en finansiers glo dat as 'n onderneming 'n "voordele" gebruik, dit dan in die rekeningkundige beleid vasgestel moet word. Ooreenstemmendedie gevolgtrekking is teenwoordig in die briewe van die Ministerie van Finansies en die Federale Migrasiediens.

Arbitrasiehowe neem 'n ander standpunt in. Hulle glo veral dat die maatskappy die waardeverminderingsbonus kan gebruik en hierdie feit moet nie in die rekeningkundige beleid vasgestel word nie.

Prokureurs beveel op hul beurt aan om die besluit oor die gebruik van "voordele" te weerspieël om konflikte met die Federale Belastingdiens te vermy.

waardeverminderingspremie in belastingrekeningkunde
waardeverminderingspremie in belastingrekeningkunde

Gevolge van toepassing

Depresiasiebonus kan nie in rekeningkunde gebruik word nie. In belastingrekeningkunde word dienooreenkomstig in die maand van die begin van die berekening van die bedrae vir die waardevermindering van die voorwerp 'n groter uitgawe gevorm. Daar is 'n tydelike belasbare verskil tussen die rekeninge. Dit lei tot 'n DTL (uitgestelde belastingaanspreeklikheid).

Vanaf die tweede maand van die berekening van waardeverminderingsbedrae, sal belastingrekeningkundige uitgawes minder wees as rekeningkundige uitgawes. Dit is as gevolg van die feit dat die bedrag van maandelikse waardevermindering hoër sal wees, aangesien die berekening teen die aanvanklike koste uitgevoer word sonder om die premie in ag te neem.

Gevolglik, vanaf die tweede maand, sal die tydelike verskil verminder, en IT sal terugbetaal word.

Kenmerke van refleksie

Oorweeg plasings met 'n waardeverminderingsbonus. Kom ons neem 'n voorwaardelike onderneming LLC "Antey". Die aanvanklike data is soos volg:

 • In Maart 2016 het die onderneming 'n bedryfstelsel wat by Groep III ingesluit is, gekoop en in werking gestel.
 • Die koste van die voorwerp is 1 miljoen 200 duisend roebels. (BTW uitgesluit).
 • Nuttige lewe – 60 maande. (5 jaar).
 • Uitgawes en inkomste in die ondernemingop 'n toevallingsgrondslag bepaal.
 • In belastingrekeningkunde word 'n premie van 30% toegepas op vaste bates van groepe III-VII.
 • Depresiasie word bereken deur die reguitlynmetode in beide belasting- en rekeningkundige rekords te gebruik.

In Maart 2016 maak die rekenmeester inskrywings:

 • db hfst. 08 subak. "Verkryging van OS" Kd sch. 60 - 1,200,000 - aankoop van 'n vaste bate word in ag geneem;
 • db hfst. 01 subrekening "Eie OS" Cd sch. 08 subak. "Verkryging van vaste bates" - 1 200 000 - weerspieël die ingebruikneming van vaste bates.

Verrekening van die waardeverminderingsbonus sal in April gedoen word. Die belastingrekeningkunde sal die bedrag van 360 duisend roebels weerspieël. (1 miljoen 200 duisend roebels x 30%). Maandelikse waardevermindering sal wees:

(1 miljoen 200 duisend roebels - 360 duisend roebels) / 60 maande=14 duisend roebels/maand

Die totale uitgawe in April in belastingrekeningkunde sal wees:

360 duisend roebels + 14 duisend roebels=374 duisend roebels

'n Tydsverskil verskyn tussen rekeninge. Dit is:

374 duisend roebels - 20 duisend roebels.=354 duisend roebels.

Sy gee op haar beurt aanleiding tot IT:

354 duisend roebels x 20%=70 800.

Plasings in April moet soos volg wees:

 • db hfst. 20 cd sc. 02 - 20 duisend roebels - weerspieël die waardevermindering van vaste bates;
 • db hfst. 68 subrekeninge "Berekeninge vir inkomstebelasting" Kd c. 77 - 70 800 roebels - DIT word in ag geneem.

In Mei en daaropvolgende maande, gedurende die hele tydperk van nuttige bedryf van die fasiliteit, sal die rekeningkundige koste hoër wees (20 duisend roebels > 14 duisend roebels). Met ander woorde, daar sal weesterugbetaling van die tydelike verskil vir 6 duisend roebels. Gevolglik verminder IT met 1200 roebels. (6 duisend roebels x 20%).

waardevermindering premie berekening
waardevermindering premie berekening

Die bedrading moet so wees:

 • db hfst. 20 cd sc. 02 - 20 duisend roebels - opgelope waardevermindering op vaste bates;
 • db hfst. 77 Cd-telling. 68 subst. "Berekeninge vir inkomstebelasting" - 1200 roebels. - gedeeltelike terugbetaling van IT word in ag geneem.

Probleme met bonusherwinning

Vrae van rekenmeesters ontstaan as gevolg van die feit dat nie een in par. 4 9 van paragraaf 258 van Artikel TK, en ook nie in ander norme van Hoofstuk 25 van die Kode sê nie wanneer dit nodig is om die bonus te herstel: in die tydperk van die gebruik of implementering van die vaste bates.

Volgens die bepalings van sub. 5 paragraaf 4 271 van die artikel, moet kwitansies in die vorm van bedrae van die herstelde reserwe en ander soortgelyke inkomste weerspieël word op die laaste dag van die belasting (verslagdoening) tydperk waarin dit werklik herstel word. Die Ministerie van Finansies het verduidelik dat die waardeverminderingsbonus ingesluit by die koste op grond van par. 2 9 punte van Art. 258-belastingkode is by die basis ingesluit in die tydperk waarin die bedryfstelsel geïmplementeer is.

Rekenmeesters stel ook belang in die volgende vrae: dui die insluiting van 'n premie by inkomste daarop dat die maatskappy werklik hierdie bedrag verloor en nie 10% of 30% van die oorspronklike prys van die voorwerp in koste in ag kan neem nie? Kan die betaler, nadat die premie herstel is, die opbrengs uit die verkoop van fondse met dieselfde bedrag verminder?

Die Ministerie van Finansies het verduidelik dat 'n ekonomiese entiteit nie die reg het om die bedrag van waardevermindering vir die voorwerp wat verkoop word vir vorige tydperke en die reswaarde daarvan te herbereken nie. BYhierdie verband, op grond van sub. 1 1 van paragraaf 268 van Artikel TK, inkomste uit die verkoop van hierdie eiendom kan slegs met die reswaarde verminder word.

Gevolglik word die waardeverminderingsbonus, waarvan die bedrag herstel word, nie in die samestelling van uitgawes weerspieël nie, hetsy in die tydperk van die herstel of later nie.

Intussen, volgens 'n aantal kenners, kan hierdie posisie van die Ministerie as omstrede beskou word. Dit is as gevolg van die volgende.

waardevermindering premie rekeningkunde
waardevermindering premie rekeningkunde

Daar is geen direkte verbod op die herinsluiting van die premiebedrag by uitgawes in die wetgewing nie. Soos vermeld in sub. 1 van die eerste paragraaf van artikel 268 van die belastingkode, wanneer 'n afskryfbare voorwerp verkoop word, word inkomste verminder met die reswaarde. Dit is die verskil tussen die oorspronklike prys en die bedrag van waardevermindering wat tydens operasie oploop.

Aanvanklike koste sluit die koste van verkryging, konstruksie, aflewering, vervaardiging, tot 'n bruikbare toestand in.

Volgende moet jy verwys na par. 3 9 van paragraaf 258 van die artikel van die Belastingkode. Dit wys daarop dat vaste bates, ten opsigte waarvan die premie toegepas is, by groepe ingesluit word teen hul oorspronklike koste, minus nie meer as 10% of 30% (vir die ooreenstemmende groep). Die bedrag van hierdie rente is ingesluit by die koste van die belastingtydperk.

Nuances

Daar moet gesê word dat bogenoemde bewoording nie direk voorsiening maak vir 'n afname in die waarde van die aanvanklike prys van die vaste bate nie. Dit stipuleer slegs 'n beperking op die insluiting van uitgawes vir die daaropvolgende waardevermindering van eiendom.

Daarbenewens praat ons vanpersentasie van die oorspronklike prys wat teen koste gehef word. Ten tyde van die verkoop van die voorwerp is hierdie bedrae onderhewig aan verhaal. Gevolglik kan 'n onderneming, deur vaste bates te verkoop en die bedrag van die premie in inkomste in te sluit, die wins uit die verkoop verminder met die resprys van die voorwerp, bereken op so 'n wyse asof die premie nie toegepas is nie.

Tydsberekeningskwessies

Soos vermeld in par. 4 9 van paragraaf 258 van Artikel TK, is dit nodig om die premie vir die verkoop van vaste bates te herstel voor die verstryking van 5 jaar vanaf die datum van ingebruikneming. Rekenmeesters wonder of dit nodig is om aan hierdie vereiste te voldoen vir eiendom ingesluit in groepe I-III, of die waardevermindering ten volle terugbetaal is teen die datum van verkoop?

Formeel sal die maatskappy aan die vereistes van die Kode moet voldoen, aangesien daar geen beperkings in hierdie verband is nie.

Die Ministerie van Finansies het verduidelik dat die premie vanaf 2009-01-01 herstel moet word, ongeag of waardevermindering vergoed word of nie ten tyde van die implementering van die voorwerp.

Intussen, deur die bedrag in inkomste in te sluit, kan jy die reswaarde van sodanige eiendom met die bedrag van hierdie premie verhoog. Volgens die reëls van sub. 1 van die eerste paragraaf van artikel 268 van die belastingkode, is dit moontlik om die wins uit die verkoop te verminder. Die belastingowerhede kan egter eise teen die organisasie indien in verband met sulke transaksies.

Bepaling van die resprys voor die verstryking van 5 jaar: 'n voorbeeld

Neem die volgende aanvanklike data:

 • Die aanvanklike koste van die voorwerp is 30 duisend roebels;
 • kapitaalkoste word weerspieël in die tydperk van ingebruikneming van die vaste bates (10%) - 3 duisend roebels;
 • depresiasiebedrag tot op die datum van implementering - 7 duisend roebels.

Die berekening sal soos volg wees:

 • Aanvanklike koste=30 duisend roebels. - 3 duisend roebels.=27 duisend roebels.
 • Residuele prys=27 duisend roebels - 7 duisend roebels=20 duisend roebels

Gegewe die bogenoemde, gebaseer op die bepalings van die belastingkode, sal die reswaarde egter meer wees:

30 duisend roebels - 7 duisend roebels=23 duisend roebels.

Veronderstel volgende dat die bedryfstelsel teen 'n prys van 25 duisend roebels verkoop is. In hierdie geval sal die betaler se inkomste wees:

 • 25 duisend roebels - 20 duisend roebels=5 duisend roebels (gelei deur die posisie van die Ministerie van Finansies).
 • 25 duisend roebels - 23 duisend roebels=2 duisend roebels (met inagneming van die bepalings van die wet).

Gevolgtrekkings

Die reswaarde van 'n realiseerbare voorwerp kan dus bereken word as die verskil tussen sy oorspronklike prys (uitgawes sonder om 'n premie af te trek) en die reswaarde (amortisasiebedrae uitgesluit 'n premie).

wat is waardeverminderingspremie
wat is waardeverminderingspremie

Dit is hierdie benadering wat aanbeveel word vir gebruik in die bepaling van die betaler se inkomste uit die verkoop van vaste bates. Maar in hierdie geval is eise van die IFTS moontlik.

Gewilde onderwerp