N Kontraklening is Soorte banklenings. Huidige lening: voor- en nadele
N Kontraklening is Soorte banklenings. Huidige lening: voor- en nadele

Video: N Kontraklening is Soorte banklenings. Huidige lening: voor- en nadele

Video: N Kontraklening is Soorte banklenings. Huidige lening: voor- en nadele
Video: Такие секреты уже все забыли, но их стоит знать! Полезные советы на все случаи жизни! 2023, September
Anonim

Kontrakterende lening is 'n klassieke tipe banklenings. Hierdie term beteken uitleen wat deur 'n bank of 'n kredietinstelling verskaf word, wat deur die kliënt toegepas kan word in die mate wat dit vir hom nodig is, wat nie die bedrag oorskry wat deur die ooreenkoms vasgestel is nie.

Die hoofdoel van die lening is om die lener die geleentheid te bied om betalings te maak in die afwesigheid van fondse in die lopende of lopende rekening. As gevolg van die uitgereikte lening word die bedryfsbates van die kliënt in die kredietinstelling geskep.

korttermynkrediete en lenings
korttermynkrediete en lenings

Kenmerke van 'n kontraklening

'n Tjeklening word deur 'n kredietinstelling verskaf gelyktydig met die opening van 'n tjekrekening. Die rekening vertoon kontantontvangste, alle betalings en lenings. Betalingsdokumente van die kliënt word betaal uit die fondse wat op hierdie rekening beskikbaar is. Die basis vir die opening van 'n tjekrekening is 'n ooreenkoms wat met die kliënt opgestel is. Die dokumente dui die maksimum bedrag aanskulde, terme van die lening, sperdatum om 'n debietsaldo op die rekening te hê, rentekoers, kommissie van die bedrag van die omset op krediet en debiet in persentasie. Die bedrag van rente hang af van die hoeveelheid krediet wat gebruik word. Hul berekening word uitgevoer op grond van die Sentrale Bank-koers, met inagneming van die banktoeslag. Rente op 'n kontraklening is die hoogste en loop op wanneer 'n rekening oopgemaak word.

Betroubare en stabiele kliënte van 'n sekere bank, wat lank daarmee saamwerk, word 'n kontraklening uitgereik in die vorm van banklenings van 'n ongesekureerde soort. Maar die bank het terselfdertyd die reg om van die kliënt die nakoming van sekere voorwaardes te eis wat as leningsekerheid dien.

Kolaterale vir klein besighede wat 'n kontraklening ontvang, is sekuriteite, verbande, kollaterale, derdeparty-waarborge, en kliëntkwytskelding van langtermyn-eise weens finansiële insolvensie. Om die verskaffing van 'n kredietopgawe te beheer, kan die bank verskeie metodes gebruik, maar die hoofmetode is om die werklike en beplande saldo's van bedryfskapitaal te vergelyk. Nog 'n manier is om die beplande bedrag van die lening en die skuld op die rekening op 'n kwartaallikse basis te vergelyk.

Kontrakteerkrediet word gewoonlik verskaf aan betroubare kliënte wat al lank met 'n bankorganisasie saamwerk en 'n geldige rekening het. Bedrywighede moet daarop uitgevoer word - byvoorbeeld betaling van rekeninge betaalbaar of ontvangbaar. 'n Lopende rekening is aan die rekening geheg.krediet.

tipe korttermynlening
tipe korttermynlening

Leenvoorwaardes

Leenmaatskappye moet aan twee basiese vereistes voldoen:

 • Die maatskappy se ekwiteitskapitaal moet ten volle of 80% die behoefte aan finansiering dek.
 • 'n Lening kan sonder sekuriteit uitgereik word, mits die maatskappy voldoen aan I-klas kredietwaardigheid.

Wanneer die bank sekuriteit benodig

'n Kredietinstelling mag in sekere gevalle sekuriteit vereis:

 • Die bank betwyfel die kredietwaardigheid van die lener.
 • Die vlak van kredietwaardigheid is onder I-klas.
 • Gespanne ekonomiese situasie in die ekonomiese sfeer, industrie of land.
 • Lae beskikbaarheid van kredietbronne as gevolg van onstabiliteit in die kredietmark.

Kredietgradering

Wanneer banke om enige tipe banklenings aansoek doen, bestee banke baie tyd daaraan om die kredietwaardigheid van die kliënt te evalueer. Die assesseringsmetodologie kan verskil na gelang van die kredietinstelling, maar die hoofvereistes is:

 • Hoë koerse, wat die lener toelaat om as 'n klas I geklassifiseer te word.
 • Voorsiening van netto inkomste.
 • Behou markposisie vir 'n lang tyd.
 • Goeie reputasie en vennootskappe.

Kontraktuele uitleenooreenkoms sluit die hoofbepalings in wat die verhouding tussen 'n handelsbank en 'n kliënt beheer: solvensiebeheermetodes, vorme om die opbrengs van kredietfondse te verseker,meganisme vir die vasstelling van 'n rentekoers, beperking of beëindiging van uitleen in geval van onvoldoende solvensie en kredietwaardigheid van die lener, die prosedure vir die verskaffing van geleende fondse, byhou van rekeningkundige rekeninge en 'n kredietlimiet.

tipes banklenings
tipes banklenings

Verskille in 'n kontraklening

Kredietkontraktering het kenmerke wat dit van ander soorte korttermynkrediet onderskei.

 • Die lener se kredietwaardigheid word een keer by die eerste leninguitbetaling beoordeel. Verdere finansiering vereis nie dat die kliënt dokumente verskaf nie.
 • Die maksimum bedrag kredietfondse vir 'n kontraktuele lening word nie deur die bank bepaal nie. Die bedrag van die lening hang af van die kredietinstelling se beoordeling van die lener se solvensie. Die bank ondersoek die bedryfskapitaal, saldo's van die kliënt se finansies en bronne van finansiering. Befondsingslimiet kan ooreenstem met die gemiddelde waarde van voorheen uitgereikte lenings.
 • Die gebrek aan beheer oor die kliënt se solvensie en die behoefte om reserwes te hê om 'n lening aan die kliënt te verskaf, verhoog die risiko's van lenings vir die bank.
 • Die lening moet terugbetaal word binne die bepalings van die ooreenkoms, anders het die bank die reg om 'n rentekoersskaal vas te stel om die lener te stimuleer om die lening terug te betaal.
 • Die lening wat uitgereik word, is nie verseker nie. Hierdie praktyk is die algemeenste in die Weste wanneer korttermynlenings en lenings uitgereik word. Russiese kredietinstellings gebruik die lener se eiendom, derdepartywaarborge en sekuriteite as onderpand vir 'n lening weens hoë risiko's.
 • Skuldterugbetaling vind outomaties plaas vanaf die fondse op die kliënt se lopende rekening.
in watter bank kan ek 'n lening kry
in watter bank kan ek 'n lening kry

Verskille tussen 'n kontraklening en 'n oortrokke rekening

Oortrokke rekening het kenmerke wat dit van lopende rekeninge onderskei:

 • Beide handelsbanke en die Sentrale Bank van die Russiese Federasie kan as 'n krediteur optree.
 • Op die lener se rekeninge - vereffening of korrespondent - word alle oortrokke transaksies gereflekteer.
 • Die lening word verskaf deur fondse vanaf die bokant van die rekeningsaldo te debiteer;
 • Die ooreenkoms vir vereffening en kontantdienste bepaal die moontlikheid om oortrokke uitleenbedrywighede uit te voer, wat die behoefte aan 'n bykomende ooreenkoms uitskakel.
 • Leningslimiet word slegs onderhandel as hoërisiko-lenings uitgereik word.
 • Die maksimum oortrokke tydperk is 10-15 dae. As die lener hierdie voorwaarde oortree, word die oortrokke lening 'n gewone lening en vereis 'n standaardleningsooreenkoms.
 • Vergeleke met ander korttermynlenings en -lenings het 'n oortrokke rekening 'n hoë rentekoers. Leningbetalings verteenwoordig 'n sekere gedeelte van die skuld, opgesom met die rentekoers.
 • Op die rekeninge van kommersiële banke word oortrokke transaksies met sekere kenmerke gereflekteer.
kontraklenings verskaf word
kontraklenings verskaf word

Kredietkontraktering in praktyk

'n Treffende voorbeeld van 'n kontraklening isdie werk van 'n individuele entrepreneur wat betaal vir die goedere wat hy uit sy bankrekening invoer. Die inkomste van die entrepreneur uitgedruk in geldelike terme word na dieselfde rekening gekrediteer. Indien dit nodig is om 'n dringende vooruitbetaling te verskaf en daar is geen finansiële middele hiervoor nie, kan die entrepreneur om 'n lopende lening aansoek doen. Dit sal jou toelaat om 'n vooruitbetaling te maak en die skuld te betaal onmiddellik na die verskyning van fondse in die rekening. Hierdie tipe lening is korttermyn en onverseker.

Bankrisiko's

Kontokorrent - 'n tipe korttermynlening wat sekere risiko's vir 'n bankinstelling inhou. Om hierdie rede word dit slegs aan betroubare en betroubare kliënte verskaf wat die lening wat ontvang is, kan terugbetaal.

Wanneer aansoek gedoen word vir 'n kontraklening, voer die bank die volgende stappe uit:

 • Evalueer die besigheidsreputasie van die kliënt.
 • Spoor sy skuld aan vennote na.
 • Doen ontleding en assessering van die lener se kredietgeskiedenis in alle instansies waarmee hy nog ooit gewerk het.
 • Bekyk die hoeveelheid bedryfskapitaal en balans van die onderneming.

Op grond van hierdie inligting, bepaal die bank die vlak van solvensie en kredietwaardigheid van die kliënt.

kontrakkrediet en oortrokke verskille
kontrakkrediet en oortrokke verskille

Vooruitsigte vir die ontwikkeling van kontraktering van lenings

Oortrekking en 'n huidige lening is in baie opsigte soortgelyk: kredietkaarte is voordelig vir die lener, maar net op kort termyn. Laat terugbetaling van 'n lening kanlei daartoe dat die balans van die skuld aan hoë rente onderhewig sal begin wees. Tariewe verskil vir kontraklenings, oortrekkings en verbruikerslenings, met 'n hoër koers vir kontraklenings omdat dit nie kollaterale of kollaterale behels nie.

In die VSA en Europa is 'n kontraklening een van die mees algemene tipes lenings. Baie maatskappye gebruik debietbankrekeninge as leningsrekeninge sonder om bykomende ooreenkomste te maak. Firmas weet in watter bank hulle 'n lening kan neem, want hulle is sy gereelde kliënte. 'n Kontraklening stel jou in staat om kliënte of verskaffers vinnig af te betaal.

Russiese banke, waarin jy 'n lening kan neem, reik slegs teenstroom uit na die assessering en verifikasie van die lener. Die vooruitsigte vir die ontwikkeling van hierdie tipe lening in die Russiese Federasie is egter slegs moontlik danksy die hoofbanke wat daarna streef om die wêreldvlak te bereik.

Voor- en nadele van 'n kontraklening

Kontraklenings is voordelig vir beide partye: die lener kan kredietfondse gebruik in die afwesigheid van sy eie, en die bank spaar kredietbronne. Hierdie tipe lenings word as die mees riskante beskou, wat die nadeel daarvan verklaar - 'n hoë rentekoers vir die gebruik van so 'n lening.

lening in eenvoudige terme
lening in eenvoudige terme

Results

Korporatiewe lenings is een van die mees riskante vorme van lenings. Dit verklaar die hoë fooi vir die gebruik van die lening in vergelyking met ander korttermynlenings.

Onvolledigdie gebruik van 'n kredietlyn is 'n skending van die kredietooreenkoms. 'n Kredietlyn van 'n kontraktuele lening, in eenvoudige terme, is 'n uitleen wat die kenmerke van 'n lening en lopende rekeninge kombineer en word gekenmerk deur die voortdurende uitreiking van lenings aan die kliënt. Die bank het die reg om 'n kommissie van die kliënt in te vorder as vergoeding vir verlore winste.

Die uitreiking van kontraklenings deur Russiese banke word tydelik opgeskort, aangesien al die opbrengs van organisasies in ooreenstemming met huidige regulasies op hul lopende rekening gehou moet word.

Aanbeveel: