Logo af.techconfronts.com
Logistiek en bemarking: konsep, fondamente en areas van interaksie
Logistiek en bemarking: konsep, fondamente en areas van interaksie
Anonim

'n Effektiewe ondernemingbestuurstelsel word gekenmerk deur 'n buigsame organisasiestruktuur. Hierdie eiendom is as gevolg van 'n aantal redes, insluitend omgewingsfaktore wat vinnige veranderinge in terme van integrasieprosesse in 'n sekere marksegment vereis. Om hierdie rede is daar 'n behoefte om die konsepte van logistiek en bemarking te kombineer, wat baie onderling verwante elemente het wat aspekte van die funksionering van die onderneming openbaar.

essensie van konsepte

Deur 'n breë ondersoek van die vakke waaroor die studierigtings van logistiek en bemarking handel, word dit duidelik dat hulle prakties verenig word deur die teikenobjekte van bestuur en koördinasie. As in een geval kanale, metodes en konfigurasies van toevoer verskaf word, dan in die tweede - bronne en eindgebruikers van die aanbodvoorwerp. In dieselfde tyddaar is verskillende konseptuele voorstellings van die verhouding tussen logistiek en bemarking in die konteks van sake doen.

Byvoorbeeld, as 'n afgeleide van hierdie verhouding, kan 'n metodologie verstaan word, in ooreenstemming met watter maniere gevind sal word om die aktiwiteite van 'n onderneming binne die direkte bemarkingsbestuur te optimaliseer. 'n Ander benadering veronderstel dat bemarkingsinstrumente as sodanig sal help om logistieke prosesse te optimaliseer deur die struktuur daarvan uit te brei deur 'n omvattende ontleding van produkbewegingskanale vanaf die produksielyn na die verbruiker.

Kommunikasie tussen logistiek en bemarking
Kommunikasie tussen logistiek en bemarking

In beide gevalle word 'n komplekse stelsel van baie komponente oorweeg, waarmee beide logistieke modelle en bemarkingsnavorsingshulpmiddels op een of ander manier in wisselwerking kan tree. Die basiese stel elemente van so 'n stelsel kan die volgende strukturele en funksionele blokke insluit:

 • Marknavorsing.
 • Assortiment formasie.
 • Stel prysreëls op.
 • Advertering.
 • Verkoopsorganisasie.
 • Diens.

Ook, in die basiese beginsels van bemarking en logistiek, word bestuursfunksies natuurlik oorweeg, wat die bekendstelling van strukturele komponente soos beplanning, organisasie, beheer en ontwikkelingstrategie behels. Afhangende van die vlak van die onderneming, kan die lys van hierdie komponente verander in die rigting van vermindering of uitbreiding. Byvoorbeeld, internasionale bemarkingstelsels sal noodwendig valuta- en finansiële verskille in ag neem,faktore van doeanekwessies, nuanses van internasionale reg, ens.

Basis vir verhouding

Tydens die aktiwiteit van die onderneming funksioneer verskillende strukturele afdelings, wat hul spesifieke take verrig. Logistiek kan die tegnologiese prosesse van die bemarkingsafdeling, finansiële dienste, beheer en produksiestelsels beïnvloed. Hoekom is dit die onderlinge verband tussen logistiek en bemarking wat uitstaan?

Om hierdie vraag te beantwoord, moet 'n mens na die basiese take wend wat 'n onderneming deur middel van bemarkingsinstrumente oplos:

 • Doen marknavorsing.
 • Analise van verbruikersversoeke.
 • Bepaling van die reeks goedere.
 • Beplanning en strategiese markgedrag.

Take wat verband hou met analitiese aktiwiteite en direkte navorsing, die bemarkingsdiens los in isolasie van logistiek op. In die eerste twee paragrawe word die belange van logistiek slegs indirek geraak en dit kan dit nie sistematies raak nie.

Die vorming van die assortiment stel egter reeds organisatoriese vereistes vir die toekomstige ontwerp van die logistieke model. Byvoorbeeld, vir 'n spesifieke produk is dit nodig om kanale te organiseer vir die verskaffing van grondstowwe, voorraadbestuurskemas en die probleme van vervoer na die mark op te los. Wat die vierde punt betref, kan logistiek en bemarking in wisselwerking tree op die platform van die diensleweringsdiens wat ontwikkel word.

Met ander woorde, strategiese bemarkingstake sal deur logistiek opgelos word. Maar daar is ook terugvoer, waarin 'n lys faktore bepaal wordom geleenthede vir bevordering en bemarking van produkte te identifiseer. Dieselfde ontwikkeling van 'n markstrategie kan nie oorweeg word sonder potensiële geleenthede nie, met inagneming van logistieke hulpbronne.

Logistiek en bemarking
Logistiek en bemarking

Verskille in die funksies van logistieke en bemarkingsafdelings

Ondanks die uitgesproke punte van interaksie, moet die bestuur en koördinering van verskeie aspekte van die onderneming se aktiwiteite in bemarkings- en logistieke funksies verdeel word. Direkte bemarkingsfunksies sluit die volgende in:

 • Navorsing. Weereens, suiwer analitiese aktiwiteite is veronderstel om die maatskappy se posisionering, teikenmarksegmente, produkkenmerke, prysbeleid, ens.te bepaal.
 • Produkvrystellingbesluit. Die haalbaarheid van die vervaardiging en vrystelling van 'n nuwe produk word ook binne die bemarkingsone geëvalueer.
 • Definisie van hulpbronbronne. Nog 'n voorbeeld van 'n bemarkingsfunksie, alhoewel in hierdie geval, logistieke koste wat geassosieer kan word met vervoerkoste, berging van materiaal en tegniese hulpbronne, ens.
 • Bestuur van die produksieproses. Hierdie voorbeeld toon die moontlikhede om bemarking, logistiek en ondernemingsbestuur te kombineer. Die bestuursproses word geïmplementeer deur verantwoordelike besluite te neem, maar die basis daarvoor sal logistieke vermoëns en bemarkingsontleding wees.

Natuurlik is daar funksies wat direk verband hou met die veld van logistiek. Dit sluit alle aktiwiteite ingeassosieer met die ontwerp, tegniese organisasie en bedryf van kanale vir die lewering, bemarking en verspreiding van grondstowwe en goedere. En dit is slegs 'n deel van die take wat voorwaardelik in isolasie deur die logistieke departement opgelos word.

Verkoopbenadering van bemarkingslogistiek

Vervulling van aflewerings word beskou as gevolg van die gebruik van 'n logistieke model wat gebou is met inagneming van bemarkingshulpmiddels. Dit is 'n tegnologiese taak, wat vanuit die oogpunt van bemarking as kliëntediens verstaan word. Die logistieke infrastruktuur self, sonder om markaanvraag in ag te neem en kriteria te ontwikkel vir die beoordeling van die aantreklikheid van 'n produk in 'n bepaalde segment, is van geen nut nie.

Die konsep van interaksie tussen logistiek en bemarking word uitgedruk as 'n meganisme vir gebalanseerde kliëntediens, met inagneming van sielkundige faktore wat verband hou met die veld van marknavorsing.

Vervaardiging logistiek
Vervaardiging logistiek

Op grond van die voorafgaande kan ons die konsep van bemarkingslogistiek as 'n bemarkingsbenadering formuleer. Die verskil daarvan met konvensionele verkoopsbemarkingsondersteuning lê in die omvattende fokus op die produk in die algehele konteks van produksiebestuur.

Verkope en verkoopsprosesse word aangebied as 'n manier om met 'n potensiële kliënt te kommunikeer op grond van die bestudering van sy versoek, maar ook met die vermoë om die parameters van die voorstel buigsaam te verander. Dus, logistiek en bemarking laat jou toe om die kriteria vir die gevraagde produk met sy inhoud duidelik te definieer en terselfdertyd die kwaliteit van die verkoop van goedere in alle stadiums te beheer. Diensen die verskaffingsdiens is in 'n beheerde posisie met betrekking tot bemarkingsdata en kan vinnig aangepas word danksy die moontlikhede van verandering en logistieke modelle reeds op tegniese vlak.

Bemarkingsbasis vir logistieke ontwerp

Bemarkingsinstrumente lê die grondslag vir die kommersiële aktiwiteite van die maatskappy, wat riglyne vir die tegniese stadiums van die organisasie van handel daarstel. Vanuit die oogpunt van die vorming van logistieke skakels, kan hierdie gereedskapstel in verskeie rigtings optree:

 • Met betrekking tot verbruikers. Die vraag na produkte en dienste word bestudeer.
 • Aangaande die ontwikkeling van maatreëls om aan klantevraag te voldoen.
 • Betreffende verskaffers. Moontlikhede van verskaffers word bestudeer, uitgevoer
 • beheer en monitering van maatreëls vir hul ontwikkeling.

In die stadium van die ontwikkeling van 'n kommersiële projek binne 'n onderneming, vervul bemarking en logistiek 'n sleutelfunksie in die opstel van 'n plan vir die organisering en bestuur van inligtingvloei in die operasionele en strategiese tydperk. As voorvereistes vir die effektiewe organisasie van die bestuurskema word die volgende faktore onderskei:

 • Bekostigbare vraag na geteikende goedere onder verbruikers.
 • Die behoefte aan die produkte en dienste wat aangebied word.
 • Die maatskappy het voldoende ekonomiese, organisatoriese en tegnologiese hulpbronne.

Bemarking kan die verwagte resultaat verskaf in terme van die vervulling van sy funksie slegs onder die voorwaarde van 'n omvattende analise van die mark, met inagneming van ook die moontlikhedeverskaffers. Slegs in hierdie geval is dit moontlik om te praat van 'n onderneming as gefokus op 'n logistieke ontwikkelingsmodel, waarin dit moontlik is om end-tot-end bestuur van die vloei van goedere en hulpbronne in 'n hoogs mededingende omgewing te bereik.

Bemarking in die logistieke model
Bemarking in die logistieke model

Logistiek in die implementering van bemarkingstrategieë

Entrepreneuriese aktiwiteit op die huidige stadium bestaan in toestande van onsekerheid. Bemarking dien op sy beurt as 'n manier van tydige aanpassing by veranderende toestande, en een van die oogmerke van verandering is die logistieke model van die onderneming. In hierdie konteks word die rol van logistiek in bemarking nie altyd korrek beoordeel deur bestuurders nie, wat dalk verkeerde doelwitte stel wanneer strategiese probleme opgelos word.

Daarom moet die bemarkingsafdeling, as 'n voorwaardelike outeur van die ontwikkelingstrategie, prioriteite so buigsaam moontlik stel, en objektief die vermoëns van die ondernemingstruktuur beoordeel, met inagneming van die behoefte aan verdere aanpassing. Een van die aanwysers van potensiële hulpbronne wat nodig mag wees vir moontlike veranderings is juis die logistieke stelsel.

As 'n voorbeeld van die implementering van die aanpassingsmodel, kan ons Russiese maatskappye noem wat gereeld voor die uitdaging staan om nuwe markgebiede te betree. Doeltreffende assistente in die implementering van sulke planne is logistiek en bemarking, wat terselfdertyd hul eie kwessies hanteer. Die bemarkingsafdeling ontwikkel veral 'n program vir die vorming van 'n assortiment vir 'n nuwe mark, voorspel die optimale eienskappe van produkte en ontwikkeldiensbeleid.

Wat logistiek betref, handel dit oor die ontwikkeling van voorsienings-, bemarkings- en verspreidingsnetwerke, met inagneming van die handhawing van die maksimum vlak van diens. Soos jy kan sien, hoewel beide funksionele strukture parallel werk, vul hul take mekaar aan, wat jou in staat stel om die gemeenskaplike doel van integrasie in 'n nuwe handelsomgewing effektief te bereik.

Interaksie van bemarkingslogistiek met finansies en produksie

Logistiek en bemarking in produksie
Logistiek en bemarking in produksie

Die logistieke stelsel wat 'n onderneming gebruik om strategie te ontwikkel en dit te implementeer, is in wisselwerking met verskeie funksionele areas, insluitend produksie-administrasie en finansiering. In die loop van beplanning is dit logistiek wat die produksievoorwaardes bepaal, en soms tegnologiese ondersteuning. Wat finansiering betref, sal funksies soos 'n beheerstelsel, ontwikkeling van 'n inligtingstelsel, begrotingsbeplanning belangrik wees.

Met die onderling gekoppelde oorweging van logistiek, bemarking en finansies, sal kriteria vir koste-ontleding, verwerkingsvoorwaardes en bestellinginvoer ook gestel word. Administrasie en finansiering hou nou verband met die ontwikkeling van begrotingsbeheerstelsels, waarvan die hulpbronne aan logistieke take bestee kan word. Dit kan die reëling van 'n pakhuis wees vir die berging van goedere, die organisasie van 'n vervoernetwerk, die keuse van toerusting, ens.

Faktore van produksie-aktiwiteite hou verband met logistiek in terme van die skedulering van produksievrystellings, verkoopsvoorspellings, bestellingverwerkingskemas, algemeenversending, geh altebeheer, ens. En dit is om nie te praat van die basiese take van die organisering van eksterne en interne kommunikasie-infrastruktuur, wat deur produksielogistiek hanteer word nie. Bemarking hou nie direk verband met hierdie skemas nie, maar dit bepaal 'n ewe belangrike vak-assortiment-oriëntasie van produksie wat die implementeringsparameters van dieselfde logistieke model beïnvloed.

Byvoorbeeld, hoe groter die reeks produkte, hoe meer akuut sal die take van die logistieke departement wees in die ontwikkeling van stelsels vir materiële ondersteuning en organisasie van vloei in alle stadiums van produksie. Afhangende van die vereistes van strategiese take, kan die assortiment gevorm word beide met inagneming van moontlike probleme in die produksie, aflewering en verspreiding van goedere, en daarsonder.

Interaksie-areas van logistiek en bemarking

Konflikte van logistiek en bemarking
Konflikte van logistiek en bemarking

In die konteks van die korrekte organisasiemodel moet die probleme wat ontstaan wanneer die belange van logistieke en bemarkingstake saamgevoeg word, opgelos word deur die departement wat vir kruisfunksionele koördinasie verantwoordelik is. Die oorgang van die beheer van individuele funksies na 'n geïntegreerde bestuurstelsel veroorsaak natuurlik 'n oortreding van funksionele grense in die werkvloeie van verskillende dienste. Daar is 'n effek van indringing in voorwaardelik uitheemse gebiede, wat die voorwaardes vir konflikte skep.

Sleutel in terme van konflikoplossing sal wees om 'n balans te handhaaf tussen die konsep van skeiding van magte en die taktiek van effektiewe kommunikasie tussen logistieke en bemarkingsafdelings in verkope, waargereedskap om verkoopsareas uit te brei en beleggings te lok is uiters belangrik. 'n Duidelike definisie van die areas en posisies van hierdie faktore van organisatoriese en bestuursaktiwiteit sal help om hierdie balans te handhaaf.

Bemarking neem dus direkte beheer oor vraag en aanbod, terwyl dit ook met metodes van diensdifferensiasie handel. Logistiek voer op sy beurt die funksies uit om die meganismes vir die implementering van die maatskappy se voorstelle te ontwikkel en te bestuur.

Distribusielogistiek en bemarking

Koördinering van bedrywighede wat deur verskillende departemente van die korporatiewe omgewing uitgevoer word, is ook 'n instrument om verskillende dienste te balanseer om gemeenskaplike strategiese doelwitte te bereik. Om hierdie toestand te verseker, is die funksie van verspreiding en koördinering van produksieprosesse binne die onderneming belangrik. Die werknemers van die verspreidingslogistieke afdeling neem die grootste deel in die ontwikkeling van hierdie skema. Bemarking is in hierdie geval 'n bestuurde voorwerp in die prosesse van interorganisatoriese logistieke koördinasie.

'n nuwe bestuurde verspreidingsfunksie bekendgestel wat die take van die logistieke departement en verwante dienste oplos. Dieselfde bemarking met die verkoopsafdeling kan byvoorbeeld bronne van sekere "waardes" word wanneer 'n model vir die koördinering van aksies geskep word.

Gevolgtrekking

Logistieke prosesse
Logistieke prosesse

Met al die verskille tussen die korporatiewe departemente van groot maatskappye, moet hulle almal gelei word deur gemeenskaplike doelwitte en doelwitte. Die faktore van interaksie tussen dienste in die bestuur van logistiek en bemarking word verklaar deur die ooreenkoms van belange, maar nabysamesmelting wanneer die optrede van verskillende departemente gekoördineer word, word dikwels 'n oorsaak van konflik.

Behoorlik ontwikkelde strategie en model van die implementering daarvan help om moontlike organisatoriese probleme te voorkom. En dikwels, vanuit die oogpunt van die doeltreffendheid van die koördinering van dienste, is dit nie die gereedskap vir die skep van 'n organisasiemodel wat na vore kom nie, maar die missie van die maatskappy, in die definisie en implementering waarvan nie net materiële en tegniese, maar ook sosio-sielkundige faktore van besigheidsprosesse word in ag geneem.

Gewilde onderwerp