Logo af.techconfronts.com
Toesighouer: pligte en posbeskrywing. Toesighouer Vaardighede
Toesighouer: pligte en posbeskrywing. Toesighouer Vaardighede
Anonim

Die vlak van moderne handel verskil aansienlik van die vorige verhouding tussen verkopers en kopers. Op die oomblik het baie beroepe met ongewone name vir die huishoudelike verbruiker op die arbeidsmark en in die globale ekonomie verskyn. In hierdie verband kan 'n mens dikwels die vraag hoor: wie is die toesighouer en wat doen hy?

Dit is die naam van die Westerse beroep, wat deel geword het van die moderne ekonomiese sektor. Oor die algemeen verteenwoordig dit die leierskap van 'n groep werknemers. Basies koördineer spesialiste in hierdie beroep die werk van promotors, bestuurders en verkoopsverteenwoordigers. Om in meer besonderhede te verstaan wat 'n toesighouer beteken (wie is wie en wat doen dit), is dit die moeite werd om die posbeskrywing van hierdie werknemer te oorweeg.

Algemene bepalings

Die persoon wat vir hierdie pos aangestel word, is 'n lae- of middelbestuurder. Sy indiensneming hang direk af van die hoof van die verkoopsafdeling en die topbestuur van die maatskappy. Sodra 'n toesighouer in hierdie posisie is, rapporteer hy of sy direk aan hierdie toesighouers en word die vermoë gegee om bevele uit te reik.eie ondergeskiktes. In die afwesigheid van een van die ondergeskiktes moet hierdie werknemer hul plek inneem, maar slegs 'n persoon wat deur die direkteur aangestel is, kan sy posisie inneem.

wie is die toesighouer en wat doen hy?
wie is die toesighouer en wat doen hy?

Om hierdie pos in die maatskappy te bekom, moet die aansoeker 'n hoër professionele opleiding verwerf. Werkgewers gee selde aandag aan senioriteit. Maar as 'n werknemer slegs 'n sekondêre gespesialiseerde opleiding en 'n sertifikaat van voltooiing van kursusse het om met ondergeskiktes te werk, moet sy werkservaring in 'n bestuursposisie minstens een jaar wees. In sy werk moet hy staatmaak op wetlike en regulatoriese handelinge, bevele van bestuur, interne regulasies, maatskappyhandves en instruksies.

Kennis

Die hoofdoel van onderhoude met 'n toesighouer is om sy kennis en professionaliteit te toets. 'n Werknemer wat vir hierdie pos aanvaar word, word vereis om arbeidsreg, die basiese beginsels van entrepreneurskap, sake doen en 'n markekonomie te ken. Voordat hy begin om sy funksies uit te voer, moet hy homself vergewis van die struktuur en personeel van die maatskappy, die profiel van sy aktiwiteite, spesialisering uitvind en oor die pad van langtermyn-ontwikkeling dink. Daarbenewens moet die werknemer leer hoe die organisasie se personeelbeleid gevoer word, volgens watter strategie dit ontwikkel en watter tegnologiese prosesse by die onderneming plaasvind.

wat doen 'n toesighouer
wat doen 'n toesighouer

Om sy pligte met hoë geh alte na te kom, moet die studieleier algemene, arbeids- en spesiale sielkunde, sosiologie, norme en tyd wat daaraan bestee word, ken.arbeidsaktiwiteit van hul ondergeskiktes, metodes om die kwaliteit van hul werk te assesseer. Sy kennis moet ook die etiek van besigheidskommunikasie insluit, die metodes waardeur personeel-, organisatoriese en bestuurstake opgelos word, asook die doel en reëls vir die gebruik van moderne rekenaartegnologie vir inligtingverwerking.

Functions

Die heel eerste ding wat 'n toesighouer doen, is om sy ondergeskiktes in te lig oor die take wat hulle moet verrig. Dit is hierdie werknemer wat kyk of hulle gereed is om te begin werk, en die totale hoeveelheid werk onder hulle verdeel. Hy is in beheer van die koördinering van die werk en in die geval van onvoorsiene omstandighede of 'n mislukking in die algehele werkvloei, stel hy 'n nuwe uitvoerder aan om die gladde uitvoering van die opgedra take te verseker. Indien nodig, organiseer die werknemer die uitruilbaarheid van werknemers van die maatskappy, hy moet bepaal watter take met prioriteit verrig moet word, verseker dat alle werknemers by die werkskedule hou, personeel versprei, skofte toewys om te verseker dat die verwagte volume take voltooi word op tyd en op 'n hoë vlak.

Verantwoordelikhede

Die pligte van 'n toesighouer sluit in om seker te maak dat sy ondergeskiktes oor al die nodige materiaal, tegnologie en inligting beskik, waarsonder hulle nie die take sal kan uitvoer wat aan hulle opgedra is nie. Dit moet stilstand in werk voorkom, beheer dat daar geen noodgevalle en onderbrekings van die werkvloei is nie.

handel toesighouer
handel toesighouer

Die werknemer is verplig om te likwideer enkonflik tussen ondergeskiktes te voorkom, die kwaliteit van werk van elke ondergeskikte individueel te evalueer om die rasionaliteit te bepaal om hierdie take aan hom toe te vertrou en of dit moontlik is om die aantal van sy pligte te vermeerder. Danksy sy kennis van sielkunde toets hy werkers vir lojaliteit, selfbeheersing en’n mate van vertroue. Dit is ook die verantwoordelikheid van die toesighouer om die gedrag van werknemers te ontleed wanneer hulle met kliënte werk, professionele gedrag na te gaan en aan ondergeskiktes te rapporteer oor die foute wat hulle gemaak het en die behoefte om dit reg te stel.

Ander funksies

Onder die funksies van hierdie bestuurder is dit die moeite werd om die verskaffing van instruksies aan ondergeskiktes oor verpligte take uit te lig, na te gaan of hulle gereed is om verskeie soorte werk te verrig, sowel as om die toestand van werknemers te monitor, hul vermoë om te presteer te ontleed werk sonder om skade aan die maatskappy te berokken, en in geval van uitskakeling of vervanging van 'n werknemer, is hy verplig om die hoër bestuur in kennis te stel.

toesighouer posbeskrywing
toesighouer posbeskrywing

Maak seker dat die stelsel van belonings en strawwe vir werknemers op 'n tydige en doeltreffende wyse toegepas word, en voer ook gesprekke met hulle, vind die redes vir ontevredenheid met werk uit en help met die oplossing van persoonlike en korporatiewe probleme. Indien een van die werknemers nie in staat is om die take te hanteer wat aan hulle opgedra is nie, reël spesiale geleenthede om hul professionele vaardighede te verhoog en, indien dit nie help nie, stuur 'n versoek aan die bestuur om die agterblywende werknemer te ontslaan.

Ander pligte

Toesighouer se pligte sluit indefinisie van kriteria en vereistes vir aansoekers om werk in die maatskappy te kry en seleksie van kandidate vir die pos. Hy moet nuwe werknemers aan die span voorstel, hulle van alles voorsien wat hulle nodig het om die nuwe werkplek te navigeer, die beginsels van die personeel- en arbeidsbeleid van die maatskappy verduidelik.

toesighouer vaardighede
toesighouer vaardighede

Daarbenewens moet hy die onderling gekoppelde werk van sy departement met ander departemente van die organisasie verseker, rekord hou van die indiensneming van sy ondergeskiktes en die werk wat hulle gedoen het. Die werknemer moet die kwaliteit van werk dokumenteer, die tydigheid van die implementering daarvan, die redes vir die oortreding van die werkskedule vir verslagdoening aan meerderes. Indien nodig los hy sommige take van sy werknemers onafhanklik op.

Regte

Die toesighouer se posbeskrywing dui daarop dat hierdie werknemer die reg het om toegang te verkry tot al die persoonlike lêers van sy ondergeskiktes, deel te neem aan die ontwikkeling en goedkeuring van die maatskappy se planne, insluitend die verandering van die maatskappy se afdelings. Indien daar veranderings in die produksiebeleid is, het hy die reg om 'n vryskutvergadering te belê om die nuwe data aan ondergeskiktes te verduidelik. Daarbenewens sluit sy regte die vermoë in om van bestuur te vereis om sy departement van al die nodige materiaal, hulpbronne en inligting te voorsien wat nodig is om die opgedra take te voltooi.

toesighouer onderhoud
toesighouer onderhoud

'n Handelstoesighouer kan enige finansiële inligting met betrekking tot sy werknemers by die rekeningkundige afdeling bekom, asook aanbiedings maak van finansiële aansporings ofspesifieke werkers teregwys oor hoe goed en betyds hulle hul pligte uitvoer en by maatskappyreëls hou.

'n Werknemer het die reg om as 'n tussenganger tussen sy ondergeskiktes en senior bestuur op te tree in die proses om produksiekwessies en konflikte op te los. Hy kan sy kennis verbeter, kennis maak met die nodige dokumentasie, en ook eis dat hy en sy ondergeskiktes van optimale werksomstandighede voorsien word in ooreenstemming met die huidige wetgewing van die land.

Verantwoordelikheid

Die beroep van 'n toesighouer aanvaar dat 'n werknemer, nadat hy 'n werk ontvang het, verantwoordelik is vir die kwaliteit en tydigheid van die uitvoering van sy pligte, en ook verantwoordelik is vir die werk van ondergeskikte personeel, hul onbehoorlike uitvoering van hul funksies en alle oortredings. Daarbenewens is hy verantwoordelik vir enige oortredings van die huidige arbeids-, administratiewe en strafwette in die loop van sy werk. Hy kan ook aanspreeklik gehou word indien sy optrede of die foute van sy ondergeskiktes tot wesenlike skade aan die maatskappy gelei het.

Toesighouervaardighede

'n Kandidaat vir hierdie pos moet oor sekere vaardighede en eienskappe beskik. Werknemers met stelseldenke word hoog op prys gestel, wat nie net na die situasie van buite kan kyk nie, maar ook’n voorspelling kan maak in watter rigting dit gaan ontwikkel. Dit is baie belangrik om die struktuur van 'n handelsonderneming te verstaan, om die besonderhede van die area waarin die maatskappy bedrywig is te ken, asook om 'n besigheidstoespraak te hou en te kan onderhandel.

beroeptoesighouer
beroeptoesighouer

Wat persoonlike eienskappe betref, heg werkgewers groot waarde aan weerstand teen stresvolle situasies, veeleisendheid, die vermoë om waar te neem en te ontleed wat gebeur, sowel as die vermoë om nie doeltreffendheid te verloor nie, selfs in stresvolle toestande. Maar, die belangrikste, waarna hoofde van firmas kyk, is die leierseienskappe van aansoekers en hul vermoë om kollektiewe werk te organiseer. Wel, aangesien die verteenwoordigers van hierdie professie laervlakbestuurders is, word die vermoë om te luister en die opdragte van die leierskap uit te voer nie minder gewaardeer as die res nie.

Gevolgtrekking

Toesighouers is laer-vlak bestuurders, meestal het hulle 'n klein personeel van verkoopspersoneel ondergeskik aan hulle. Daar word geglo dat hierdie pos die begin van 'n loopbaan in die maatskappy is en groot vooruitsigte vir 'n persoon bied. Dit is deur hierdie posisie in die maatskappy te beklee dat werknemers hul reis na senior bestuursposisies begin en hul bestuurs-, beplannings- en bevorderingsvaardighede slyp.

Gewilde onderwerp