Logo af.techconfronts.com
Deterministiese model: definisie. Die hooftipes faktoriale deterministiese modelle
Deterministiese model: definisie. Die hooftipes faktoriale deterministiese modelle
Anonim

Modellering is een van die belangrikste instrumente in die moderne lewe wanneer 'n mens die toekoms wil voorsien. En dit is nie verbasend nie, want die akkuraatheid van hierdie metode is baie hoog. Kom ons kyk in hierdie artikel na wat 'n deterministiese model is.

Algemene inligting

deterministiese model
deterministiese model

Deterministiese stelselmodelle het die kenmerk dat hulle analities ontleed kan word as hulle eenvoudig genoeg is. Andersins, wanneer 'n beduidende aantal vergelykings en veranderlikes vir hierdie doel gebruik word, kan elektroniese rekenaars gebruik word. Boonop kom rekenaarbystand in die reël slegs daarop neer om dit op te los en antwoorde te vind. As gevolg hiervan moet ons die stelsels van vergelykings verander en 'n ander diskretisering gebruik. En dit hou 'n verhoogde risiko van foute in die berekeninge in. Alle tipes deterministiese modelle word gekenmerk deur die feit dat die kennis van die parameters op 'n sekere interval wat bestudeer word, ons toelaat om die dinamika ten volle te bepaalontwikkeling oorsese bekende aanwysers.

Kenmerke

Deterministiese wiskundige modelle laat nie toe om die invloed van baie faktore gelyktydig te bepaal nie, en neem ook nie hul uitruilbaarheid in die terugvoerstelsel in ag nie. Waarop is hul funksionaliteit gebaseer? Dit is gebaseer op wiskundige wette wat die fisiese en chemiese prosesse van 'n voorwerp beskryf. Danksy dit word die gedrag van die stelsel redelik akkuraat voorspel.

Algemene vergelykings van termiese en materiaalbalanse, bepaal deur die makrokinetika van die proses, word ook vir konstruksie gebruik. Vir groter voorspelling akkuraatheid, moet 'n deterministiese model die maksimum moontlike hoeveelheid aanvanklike inligting oor die verlede van die voorwerp wat oorweeg word, hê. Dit kan toegepas word op daardie tegniese probleme waar dit om een of ander rede toegelaat word om die werklike fluktuasies in die waardes van die parameters en die resultate van hul meting te verwaarloos. Een van die aanduidings vir gebruik is ook dat ewekansige foute 'n onbeduidende effek op die finale berekening van die stelsel vergelykings kan hê.

Tipes deterministiese modelle

deterministiese faktormodelle
deterministiese faktormodelle

Hulle mag nie/periodiek wees nie. Beide tipes kan deurlopend in tyd wees. Hulle word ook voorgestel as 'n reeks diskrete pulse. Hulle kan beskryf word deur die Laplace-beeld of die Fourier-integraal te gebruik.

Deterministiese faktoriële modelle het sekere verbande tussen die inset- en uitsetparameters van die proses. Modelle is opgesteldeur logiese, differensiaal- en algebraïese vergelykings (alhoewel hul oplossings wat as 'n funksie van tyd aangebied word, ook gebruik kan word). Eksperimentele data wat in natuurlike toestande of tydens versnelde korrosietoetse verkry is, kan ook as basis vir berekeninge dien. Enige deterministiese model maak voorsiening vir 'n sekere gemiddelde van die kenmerke van die stelsel.

Gebruik in die ekonomie

deterministiese ekonomiese modelle
deterministiese ekonomiese modelle

Kom ons kyk na 'n praktiese toepassing. Deterministiese voorraadbestuursmodelle is hiervoor geskik. Daar moet kennis geneem word dat hulle geformaliseer is in die klas van lineêre programmeringsprobleme.

Dus, vir die berekeninge is dit nodig om die volgende aanwysers te bepaal: die koste van hulpbronne en die uitset van produkte met behulp van verskeie produksiemetodes, wat elkeen sy eie intensiteit het; veranderlikes wat al die kenmerke in deurlopende prosesse beskryf (insluitend grondstowwe met materiale). Alles moet uitgewerk word. Elke individuele hulpbron, produk, diens - dit alles word in die materiële balans ingevoer.

Ook, vir die volledigheid van besluite, is dit nodig om 'n objektiewe beoordeling te gee van die kwaliteit van die besluite wat geneem is. Deterministiese ekonomiese modelle is dus ideaal om die prosesse te beskryf waarvan die aanvanklike toestand van die sisteem afhang. Wanneer daar met elektroniese rekenaars gewerk word, moet in ag geneem word dat rekenaars net met vaste faktore kan werk.

Boumodelle

Volgens die metode van die aanbieding van die belangrikste parameters van die deurlopendetegnologiese prosesse kan in twee tipes verdeel word:

  1. Benaderingsmodelle. Daarin word individuele produksie-eenhede as 'n stel vaste vektore van grensopsies vir hul funksionering aangebied.
  2. Modelle met veranderlike parameters. In hierdie geval word sekere variasiereekse gestel, en bykomende vergelykings word ingestel om by die vektore van grensopsies te pas.

Hierdie deterministiese faktormodelle sal die persoon wat dit toepas in staat stel om die impak van spesifieke bepalings op individuele eienskappe te bepaal. Maar dit sal nie moontlik wees om berekende uitdrukkings vir die skeidingskrommes te verkry nie. As dinamiese optimering van deurlopende produksie egter bereken word, moet die waarskynlikheid van inligting oor hoe tegnologiese prosesse verloop nie in ag geneem word nie.

Faktormodellering

tipes deterministiese modelle
tipes deterministiese modelle

Verwysings hierna kan deur die hele artikel gesien word, maar ons het nog nie bespreek wat dit is nie. Faktormodellering impliseer dat die hoofbepalings uitgelig word, waarvoor 'n kwantitatiewe vergelyking nodig is. Om die gestelde doelwitte te bereik, lewer die studie 'n vormtransformasie op.

As 'n rigied deterministiese model meer as twee faktore het, word dit multifaktoriaal genoem. Die ontleding daarvan kan deur verskeie metodes uitgevoer word. Kom ons gebruik wiskundige statistiek as 'n voorbeeld. In hierdie geval beskou dit die opgedrade take vanuit die oogpunt van voorafbepaalde en ontwikkelde a priori-modelle. Keuseonder hulle word volgens 'n sinvolle aanbieding uitgevoer.

Vir die kwalitatiewe konstruksie van die model is dit nodig om teoretiese en eksperimentele studies van die essensie van die tegnologiese proses en die oorsaak-en-gevolg-verwantskappe daarvan te gebruik. Dit is juis die grootste voordeel van die vakke wat ons oorweeg. Deterministiese faktorontledingsmodelle laat akkurate voorspellings in baie areas van ons lewens toe. Danksy hul kwaliteitparameters en veelsydigheid het hulle so wydverspreid geraak.

Kibernetiese deterministiese modelle

deterministiese stelselmodelle
deterministiese stelselmodelle

Hulle is vir ons van belang as gevolg van die analise-gebaseerde verbygaande prosesse wat plaasvind met enige, selfs die mees onbeduidende veranderinge in die aggressiewe eienskappe van die eksterne omgewing. Vir eenvoud en spoed van berekeninge word die huidige stand van sake deur 'n vereenvoudigde model vervang. Die belangrikste ding is dat dit aan al die basiese behoeftes voldoen.

Die doeltreffendheid van die outomatiese beheerstelsel en die doeltreffendheid van sy besluite hang af van die eenheid van al die nodige parameters. Terselfdertyd is dit nodig om die volgende probleem op te los: hoe meer inligting ingesamel word, hoe groter is die waarskynlikheid van foute en hoe langer die verwerkingstyd. Maar as u die insameling van u data beperk, kan u op 'n minder betroubare resultaat reken. Daarom is dit nodig om 'n middeweg te vind wat dit moontlik maak om inligting van voldoende akkuraatheid te bekom, en terselfdertyd sal dit nie onnodig deur onnodige elemente gekompliseer word nie.

Vermenigvuldigende deterministiesmodel

deterministiese wiskundige modelle
deterministiese wiskundige modelle

Dit word gebou deur die faktore in hul stel te verdeel. As 'n voorbeeld kan ons die proses oorweeg om die volume van vervaardigde produkte (PP) te vorm. Dus, hiervoor is dit nodig om arbeid (PC), materiaal (M) en energie (E) te hê. In hierdie geval kan die PP-faktor in 'n stel (RS; M; E) verdeel word. Hierdie opsie weerspieël die vermenigvuldigingsvorm van die faktorstelsel en die moontlikheid van sy skeiding. In hierdie geval kan jy die volgende transformasiemetodes gebruik: uitbreiding, formele ontbinding en verlenging. Die eerste opsie het wye toepassing gevind in die ontleding. Dit kan gebruik word om die prestasie van 'n werknemer te bereken, ensovoorts.

Wanneer dit verleng word, word een waarde deur ander faktore vervang. Maar die eindresultaat moet dieselfde getal wees. 'n Voorbeeld van verlenging is deur ons hierbo oorweeg. Slegs die formele uitbreiding bly oor. Dit behels die gebruik van die verlenging van die noemer van die oorspronklike faktoriale model as gevolg van die vervanging van een of meer parameters. Beskou hierdie voorbeeld: ons bereken die winsgewendheid van produksie. Om dit te doen, word die bedrag van die wins gedeel deur die bedrag van die koste. Wanneer ons vermenigvuldig, in plaas van 'n enkele waarde, deel ons deur die opgesomde uitgawes vir materiaal, personeel, belasting, ensovoorts.

Waarskynlikhede

O, as alles presies verloop het soos beplan! Maar dit gebeur selde. Daarom word deterministiese en waarskynlikheidsmodelle in die praktyk dikwels saam gebruik. Wat kan oor laasgenoemde gesê word? Hul eienaardigheid is dat hulle ook verskeie in ag neemwaarskynlikhede. Neem byvoorbeeld die volgende. Daar is twee state. Verhoudings tussen hulle is baie sleg. Die derde party besluit of om in die ondernemings van een van die lande te belê. As 'n oorlog uitbreek, sal winste immers groot skade ly. Of jy kan die voorbeeld noem van die bou van 'n aanleg in 'n gebied met hoë seismiese aktiwiteit. Hier is immers natuurlike faktore aan die werk, wat nie presies in ag geneem kan word nie, dit kan net ongeveer gedoen word.

Gevolgtrekking

deterministiese voorraadbestuursmodelle
deterministiese voorraadbestuursmodelle

Ons het oorweeg wat modelle van deterministiese analise is. Helaas, om hulle ten volle te verstaan en in die praktyk te kan toepas, moet jy baie goed leer. Die teoretiese grondslae is reeds in plek. Ook binne die raamwerk van die artikel is afsonderlike eenvoudige voorbeelde aangebied. Verder is dit beter om die pad van geleidelike komplikasie van die werkmateriaal te volg. Jy kan jou taak 'n bietjie vereenvoudig en begin leer oor sagteware wat die toepaslike simulasie kan uitvoer. Maar wat die keuse ook al mag wees, verstaan die basiese beginsels en kan vrae beantwoord oor wat, hoe en hoekom, is steeds nodig. Jy moet leer om te begin met die keuse van die regte invoerdata en die keuse van die regte aksies. Dan sal die programme hul take suksesvol kan uitvoer.

Gewilde onderwerp