Logo af.techconfronts.com

Wat is 'n gedrukte vel?

Wat is 'n gedrukte vel?
Wat is 'n gedrukte vel?
Anonim

Dis moeilik om te dink hoe die mensdom kan wees as papier en die tegnologiese proses van boekdruk nie uitgevind is nie. Kunswerke word op papier gepubliseer, wetenskaplike werke word gedruk, interessante nuus word gepubliseer. Ten spyte van die wonderlike verskeidenheid boeke, koerante en tydskrifte is dit egter maklik om te sien dat daar nie soveel verskillende bladsygroottes van verskillende publikasies is nie. Hoe kan jy die grootte van 'n vel van 'n spesifieke formaat meet? Die basis vir die oorweging van hierdie kwessie is 'n gedrukte vel.

gedrukte vel
gedrukte vel

Hier sal ons probeer om onbevooroordeeld na hierdie situasie te kyk deur die oë van 'n gewone mens. Watter papierformate sien hy om hom in die werklike lewe? Kom ons lys hulle kortliks. Dit is standaardvelle skryfpapier, velle koerante in verskeie weergawes, verskeie verskillende boekformate. Hoe om hierdie diversiteit tot een basis te bring? As ons 'n standaard vel papier as basis geneem het, hoe om ander papiergroottes op grond daarvan uit te druk? Maar hier kom die tradisionele oplossing vir hierdie kwessie tot die redding. Dit het histories so gebeur dat 'n gedrukte vel van sestig sentimeter by negentig sentimeter, wat 'n "voorwaardelik gedrukte vel" genoem is, as die basisgrootte gekies is. Gewoonlik boeke, koeranteen tydskrifte meet hul formaat daaraan. Die standaard is 'n gedrukte vel gevul met teks aan die een kant. Hierdie konsep moet onderskei word van die konsep van "fisiese gedrukte vel", wat die werklike gedrukte vel van die publikasie beteken.

fisiese gedrukte vel
fisiese gedrukte vel

Daarom kan die volume van enige gedrukte publikasie, byvoorbeeld boeke, koerante of tydskrifte, geskat word in verhouding tot 'n voorwaardelike gedrukte vel. Kom ons probeer dit met 'n voorbeeld aantoon. Gestel ons praat van 'n boek waarvan die formaat 70cm x 100cm /16 is, wat 192 bladsye het. Om die volume van die boek te bereken, moet jy die volgende berekeninge uitvoer. Die voorwaardelik gedrukte vel het 'n oppervlakte gelyk aan 60x90=5400 vierkante sentimeter, die fisiese gedrukte vel - 70 cm x 100 cm=7000 vierkante sentimeter. Die omskakelingsfaktor is 7000/5400=1.29. Die finale berekening lyk soos volg: (192/16)x1, 29=15.48. So, in ons geval, kan ons sê dat die volume van die betrokke boek 15.48 voorwaardelike gedrukte velle is. Dit is dus gebruiklik om die volume van die gedrukte publikasie aan te dui.

konvensioneel gedrukte vel
konvensioneel gedrukte vel

Om die prentjie in hierdie saak te voltooi, moet daarop gelet word dat nog twee standaardtipes gedrukte velle algemeen is. Dit is 'n skrywer se gedrukte blad en 'n rekeningkundige en uitgewery. Die eerste daarvan het verskeie meetmetodes (40 000 gedrukte karakters met spasies of 700 reëls poëtiese teks of 22-23 gewone getikte bladsye) en is ontwerp om die volume van die skrywer se werk wat vir druk voorsien word, te meet. Die tweede neem dieselfdedieselfde grootte as die skrywer se gedrukte blad, maar dit sluit nie die promosiemateriaal in wat in hierdie uitgawe teenwoordig is nie. Die gedrukte vel, soos dit geblyk het, kom in verskillende tipes voor, wat nuttig is om te verstaan. Hierdie konsep speel 'n groot rol in boekuitgewery. Dit stel jou in staat om die hoeveelheid tipografiese werk wat verrig word wanneer 'n boek gepubliseer word, realisties te evalueer.

Gewilde onderwerp