Logo af.techconfronts.com
Besigheidsverbindings: definieer die konsep, reputasie, verbindings, vestiging van verhoudings
Besigheidsverbindings: definieer die konsep, reputasie, verbindings, vestiging van verhoudings
Anonim

Sukses in besigheid is onmoontlik sonder om verhoudings met ander mense te vestig. Daarom probeer elke sakepersoon om sy kontakkring uit te brei, want enige besigheid of vriendskaplike verhouding kan 'n noodsaaklike hulpbron in besigheidsontwikkeling word. Kom ons praat oor wat verbindings en verhoudings in die sakewêreld is, hoe om verbindings te ontwikkel, en hoekom dit nodig is.

Konsep

Enige besigheid is verbind met kommunikasie, met besigheidsverbindings. Interaksie met mense laat jou toe om hulpbronne te verhoog, die werk van die organisasie meer doeltreffend te maak. Daarom is die belangrikste faktor in die mededingendheid en sukses van enige entrepreneur die vermoë om kommunikasie op die gebied van funksionering te bou, besigheidskommunikasievaardighede en die vermoë om besigheidsverhoudings te vestig en in stand te hou. In enige land verhoog die teenwoordigheid van 'n ontwikkelde stelsel van sakekontakte vir 'n sakeman sy geleenthede aansienlik. Per slot van rekening laat verbindings jou toe om nie net jou eie hulpbronne te gebruik nie, maar ook die "bagasie" van vennote en vriende. Die konsep van sakeverhoudings sluit verhoudings met mense inprofessionele of besigheidsaktiwiteite. Gevestigde kontakte verhoog die vermoëns van die onderneming aansienlik, want vennote bring hul eie stel verbindings, reputasie, ervaring, kennis en verskeie hulpbronne saam. Daarom is die vestiging van verbindings die belangrikste taak van leiers en sakemanne.

besigheidsverbindings
besigheidsverbindings

Spesifieke besigheidskommunikasie

Kommunikasie is 'n komplekse, veelvlakkige proses waarbinne verhoudings tussen sakevennote gebou word, besigheidsbande versterk en gevorm word, en besigheidsdoelwitte bereik word. Besigheidskommunikasie het die volgende kenmerke:

 • Regimentasie. Dit is nie verniet dat daar reëls van sake-etiket en die norme van die kommunikasiekode is nie - dit laat jou toe om effektief met verskillende mense op die sakegebied te kommunikeer. Die norme van sulke kommunikasie is oor die jare gevorm en is 'n bewese hulpmiddel vir produktiewe interaksie met vennote.
 • Hoë mate van verantwoordelikheid van kommunikasiedeelnemers vir die resultaat. Enige verbindings in besigheidskommunikasie word gevestig om die besigheid te bevorder en te ontwikkel, sodat die deelnemers aan kommunikasie nie die reputasie en toekoms van die onderneming kan waag nie.
 • Formele-rol-organisasie van die kommunikasieproses. Interaksie in die sakesfeer word gebou op grond van die amptelike en statusverspreiding van rolle, kommunikasiedeelnemers moet voldoen aan die ondergeskiktheid en reëls van sake-etiket.
 • Neutraliteit en formaliteit van verhoudings. Binne die raamwerk van sulke verhoudings is die manifestasie van uitdrukking, die oorgang na persoonlikhede onaanvaarbaar. Interaksie en spraak moet 'n duidelik formele noot behou. Byvoorbeeld, selfs gades wat in dieselfde maatskappy werk, moet afstand hou en formele adresse gebruik.
organisasie sakeverhoudings
organisasie sakeverhoudings

Stadiums van besigheidskommunikasie

Verhoudings in besigheid is onderhewig aan redelik streng reëls en regulasies, dit is ook van toepassing op die volgorde van aksies in die loop van interaksie. In algemene terme word die volgende stadiums in besigheidskommunikasie onderskei:

 • Voorbereidend. Op hierdie stadium is dit nodig om die doelwitte van die kontak te begryp, die nodige dokumente voor te berei en oor 'n interaksiestrategie te dink.
 • Die oplossing van organisatoriese kwessies. Vir produktiewe werk moet jy 'n plek en tyd vir 'n vergadering kies, die formaat en skedule daarvan bepaal.
 • Ontmoet en maak kontak. Op hierdie stadium is dit uiters belangrik om die norme van sake-etiket na te kom en 'n vennoot op 'n positiewe manier te stig.
 • Bespreking van probleme. Op hierdie stadium spreek elke kant sy standpunt oor die hoofkwessies uit.
 • Bespreking. Deelnemers aan kommunikasie voer argumente en teenargumente aan ter verdediging van hul standpunt.
 • Bereiking van ooreenkomste. Op hierdie stadium is die soektog na die optimale oplossing vir die probleem aan die gang, 'n kompromie word bereik.
 • Besluitneming. Die partye bevestig hul ooreenkoms met die oplossing wat gevind is.
 • Vaststelling van ooreenkomste. Die kompromie wat bereik is, moet ingesluit word in die dokumente wat deur alle partye by die vergadering onderteken is.
 • Einde van die vergadering. Op hierdie stadium is dit ook baie belangrik om die reëls van sake-etiket te volg.
 • Ontleding van resultate en terugvoer. In besigheidskommunikasie eindig die vergadering nie met 'n afskeid nie, jy moet steeds 'n "debriefing" doen en die nodige gevolgtrekkings maak. Om gevestigde skakels in stand te hou, is dit nodig om 'n kommunikasiemeganisme te vestig.
terugvoer in besigheidskommunikasie
terugvoer in besigheidskommunikasie

Tipe organisasieverhoudings

Enige onderneming het interaksie met eksterne en interne gehore. Op hierdie basis word eksterne en interne besigheidsverhoudings van die organisasie onderskei. Maar vir die ontwikkeling van die maatskappy is die interessantste steeds eksterne betrekkinge met vennote, potensiële beleggers, met verteenwoordigers van die owerhede, met verbruikers. Daar is ook vertikale en horisontale verbindings. Eersgenoemde sluit in interaksie met hooggeplaaste amptenare: verteenwoordigers van owerhede op verskillende vlakke, met leiers van groter organisasies. Die tweede beteken kommunikasie tussen gelykes: tussen bestuurders van dieselfde vlak, kollegas van strukturele eenhede van dieselfde vlak. Daar is ook formele en informele verbindings, beide direk en indirek.

besigheid of vriendskap
besigheid of vriendskap

Soorte besigheidskommunikasie

Daar is verskeie klassifikasies van besigheidskommunikasie. Tradisioneel word hulle in direk en indirek verdeel. Die eerste tipe kommunikasie vind direk van aangesig tot aangesig plaas, en die tweede - deur tussengangers, insluitend die gebruik van tegniese middele en dokumente. Kommunikasie en sakeverhoudinge word ook in formeel en informeel verdeel. In die eerste geval is kommunikasie onderworpe aan streng reëls van sake-etiket, en in die tweede geval verskil dit meervrye en vriendelike karakter. Daar is ook 'n praktyk om kommunikasie in verbaal en nie-verbaal te verdeel.

Formele en informele verbindings

In die sakesfeer word kommunikasie geklassifiseer volgens die mate van formalisering. Formele verbindings word tot stand gebring tussen mense binne groepe wat op grond van enige dokumente geskep is. En informele verbintenisse is dié wat ontstaan, ongeag of daar enige dokumente vir hul stigting is. Daar kan dus 'n besigheids- of vriendskaplike verhouding tussen die hoofde van vennootorganisasies ontstaan. En formele verhoudings word tussen die hoofde van takke gevestig, of byvoorbeeld tussen rektore van universiteite. Maar formele bande sluit nie die ontstaan van informele bande uit nie, hulle kan perfek saambestaan.

vestiging van sakeverhoudings
vestiging van sakeverhoudings

Besigheidskommunikasienutsmiddels

Die belangrikste kommunikasie-instrument is menslike taal. Binne die raamwerk van sakeverhoudinge word die amptelike-besigheidstyl van spraak vir interaksie gebruik. Dit word gekenmerk deur normalisering, regulering, neutrale toon van aanbieding, logika, bondigheid en ondubbelsinnigheid. Daar is ook 'n stel nie-verbale middele wat meestal besigheid of vriendskappe vergesel. Onderlinge verhoudings word gehandhaaf met behulp van gesigsuitdrukkings, gebare, liggaamsposisie in die ruimte, visuele kontak, ens. Dokumente is nog 'n instrument van besigheidskommunikasie. Daarin word inligting op 'n tasbare medium aangeteken en laat jou toe om verhoudings en ooreenkomste wettig te konsolideer.

Kenmerke van die vestiging van besigheidverhoudings

Kommunikasie in besigheid vind plaas op wedersyds voordelige voorwaardes. Anders as vriendskappe, behels die vestiging van besigheidsverhoudings altyd die voordeel uit hierdie kommunikasie. Maar hierdie toedrag van sake word nie negatief, as eiebelang, beskou nie. Entrepreneurs verstaan dat hul kommunikasie 'n bykomende hulpbron vir hul maatskappye kan wees en tree dus bewustelik sulke verhoudings aan. Geleenthede soos bedryfsuitstallings, konferensies, forums, prysuitdelings, ens. word spesiaal georganiseer om sakeverhoudings te vestig. Mense wat vir mekaar nuttig kan wees, word na hierdie geleenthede genooi. Sakemanne en bestuurders woon spesiaal sulke geleenthede by met die hoop om nuwe vennote te vind, sulke kommunikasie word netwerk genoem, dit wil sê netwerkaktiwiteite. 'n Kenmerk van die proses om besigheidsbande van die maatskappy te vestig, is die duur en kontinuïteit daarvan, entrepreneurs ontwikkel al jare verbindings, beskerm en ondersteun hulle noukeurig.

onderlinge verhouding besigheid of vriendskap
onderlinge verhouding besigheid of vriendskap

Netwerkvelde in besigheid

Maar buiten spesiale geleenthede, gebruik entrepreneurs elke geleentheid om die maatskappy se besigheidsbande uit te brei. Die hoofareas waarin jy jou kring van nuttige kennisse kan aanvul is:

 • Kring van kollegas. Elke persoon het hul eie sosiale kringe en jy kan dit gebruik om nuwe vriende te maak.
 • Vennote. Elke organisasie het sy eie kring van verbindings en jy kan dit ook jou eie maak.
 • Die plek van studie. Nie doelbewus niebestuurskenners sê dat die bou van 'n loopbaan moet begin terwyl jy studeer. Dit is bekend dat baie klasmaats mekaar later gewillig ondersteun om sake te doen.
 • Rus, ontspanning. Dit is geen geheim dat baie verbindings in 'n informele omgewing tot stand gebring word nie: in sanatoriums, fiksheidsklubs, belangstellingsklubs, oorde kan jy oral nuttige mense kry wat later jou besigheid sal help ontwikkel.

Hulpbronne vir die bou van langtermyn-sakeverhoudings

Om effektiewe besigheidskommunikasie te bou, is dit nodig om sekere hulpbronne te gebruik. Dit sluit die persoonlike eienskappe van 'n entrepreneur in: geselligheid, hoflikheid, vriendelikheid. Dit alles vergemaklik die proses om sakeverhoudings te vestig en in stand te hou. Hierdie hulpbronne sluit ook inisiatief, die vermoë om kontakte te vestig, nuuskierigheid, openheid in. Die hulpbronne om verbindings te vestig is ook die vermoë om 'n gesprek te voer, 'n breë uitkyk en 'n gewilligheid om te help.

besigheidsverbindings en reputasie
besigheidsverbindings en reputasie

Reputasie en besigheidsverbindings

Gevestigde besigheidsverhoudings is 'n aanduiding van die sukses van 'n sakeman. Maar daar is ook 'n direkte korrelasie tussen besigheidsverbindings en die reputasie van die entrepreneur, die organisasie wat hy verteenwoordig. 'n Persoon met 'n positiewe beeld, bekend as 'n professionele persoon in sy vakgebied, sal makliker vennote en kennisse vind. Daarom moet 'n sakeman nie net daarna streef om sy kontakkring te maksimeer nie, maar ook sy reputasie noukeurig te beskerm, nie betrokke te raak by twyfelagtige persoonlikhede watkan die beeld van die entrepreneur skaad. 'n Goeie reputasie laat jou toe om kennis te maak met gerespekteerde, invloedryke mense. Reputasie help ook om die aandag van staatsamptenare, beleggers en belowende vennote te trek. Daarom, in die nastrewing van nuwe verbindings, moet 'n entrepreneur nie vergeet van sy beeld en die reputasie van die maatskappy nie.

Waarde in besigheid

Hoekom bestee sakemanne so baie hulpbronne om sakeverhoudings te vestig? Dan, dat kwaliteit verbindings in werklikheid geld vir besigheid is. Nuttige kontakte sal jou help om meer bestellings te kry, verskeie organisatoriese kwessies op te los teen 'n laer koste. Besigheidsverbindings is 'n waardevolle hulpbron vir besigheidsontwikkeling. Dating laat jou toe om bykomende kennis, inligting, vaardighede na besigheid te lok en daardeur by te dra tot sy groei en groter winsgewendheid.

Gewilde onderwerp