Logo af.techconfronts.com
Art 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Veldbelasting oudit
Art 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Veldbelasting oudit
Anonim

In ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie, het inspekteurs van die Federale Belastingdiens die reg om ter plaatse inspeksies van ondernemings te begin. Hierdie aktiwiteite behels 'n redelik gedetailleerde studie van die maatskappy se aktiwiteite vir die nakoming van die vereistes van die belastingwetgewing van die Russiese Federasie. Watter regsbronne beheer die inspeksie op die terrein? Wat is die prosedure vir hierdie prosedure?

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie

Wat is 'n ter plaatse inspeksie van die Federale Belastingdiens?

Veldbelastingoudits is een van die hoofaktiwiteite van die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie. Hierdie prosedure word beheer deur Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, ander federale wette, sowel as verordeninge, briewe en verduidelikings van departemente wat verband hou met die aktiwiteite van die Federale Belastingdiens.

Verlaat belastingoudit - 'n prosedure wat die kameral aanvul. In die algemene geval is dit 'n besoek van inspekteurs van die Federale Belastingdiens aan die grondgebied van die belastingbetalende organisasie. Dit word georganiseer met die doel om dokumente en ander beduidende omstandighede van die maatskappy se voldoening aan die vereistes wat deur die wetgewing van die Russiese Federasie gestel word, na te gaan.

Kom ons bestudeer die basiese reëls van die relevante gebeurtenisse wat deur Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie en ander regulatoriese bronne, meer.

Basiese reëlsveldinspeksies van die Federale Belastingdiens

Veldinspeksie van die Federale Belastingdiens word uitgevoer op grond van 'n besluit wat deur die hoof van die territoriale struktuur van die belastingdiens onderteken is. Die inspekteurs wat daaraan deelneem, word ook deur 'n aparte plaaslike regshandeling aangestel - dit is die vereistes van paragraaf 1 en paragraaf 2 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Soos ons hierbo opgemerk het, word die betrokke geleentheid gewoonlik op die grondgebied van die belastingbetaler gehou. Maar as dit onmoontlik is om dit te verskaf, word die tjek uitgevoer in die gebou van die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens waaraan die maatskappy toegewys is.

Inspekteurs van die Federale Belastingdiens tydens die geleentheid wat oorweeg word, kan alle dokumente wat verband hou met belasting van die belastingbetaler of sy teenpartye aanvra. Indien nodig, het die belastingowerhede die reg om 'n inventaris van die maatskappy se bates te doen, sy perseel te inspekteer. In ooreenstemming met paragraaf 4 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, kan inspekteurs van die Federale Belastingdiens dokumente slegs vir 3 jaar voor die een waarin die tjek begin is, nagaan.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar

Die aktiwiteite wat oorweeg word, kan nie meer as 2 keer vir dieselfde tipe belasting in dieselfde jaar uitgevoer word nie. Daarbenewens kan die FTS slegs 2 ter plaatse inspeksies gedurende die jaar inisieer. Indien die maatskappy herorganiseer of gelikwideer word, kan 'n ter plaatse inspeksie te eniger tyd daarteen begin word, ongeag vorige gebeurtenisse van hierdie tipe. Die onderwerp van studie van die maatskappy se aktiwiteite maak ook nie saak nie. In hierdie geval het inspekteurs egter die reg om 'n tydperk te ondersoek wat nie 3 jaar oorskry voor die jaar waarin die Federale Belastingdiens besluit het om te doen nie.tjek. Die duur van die betrokke gebeurtenis, as 'n reël, oorskry nie 2 maande nie - dit is die bepalings van paragraaf 6 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Maar indien nodig, kan die verifikasietydperk tot 4 maande verleng word. As 'n uitsondering - tot 6.

Aan die einde van die oudit word 'n dokument opgestel en aan die belastingbetaler oorgedra - dit teken inligting oor die gebeurtenis aan.

Doel van ter plaatse-inspeksie

Kom ons kyk noukeuriger na wat, in werklikheid, die doel van die betrokke gebeurtenis is. In ooreenstemming met paragraaf 4 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, word 'n oudit ter plaatse oor die algemeen georganiseer om die korrektheid van die berekening en betaling van sekere belasting deur die maatskappy vas te stel. Die bepalings van die Belastingkode van die Russiese Federasie kan ander gronde voorskryf vir die hou van die betrokke geleentheid.

Dikwels begin die Federale Belastingdiens 'n oudit ter plaatse indien dit nie tydens die lessenaaroudit moontlik was om onomwonde vas te stel dat die maatskappy korrek aan die vereistes van die belastingwetgewing van die Russiese Federasie voldoen nie, terwyl daar vermoedens dat daar 'n paar misrekenings in sy werk is. 'n Oudit op die terrein kan aangestel word vir die doel van 'n gedetailleerde studie van die bronne van belasting en rekeningkunde, ander dokumente wat oor die algemeen nie tydens 'n lessenaaroudit ondersoek word nie.

Watter besluite kan geneem word op grond van die resultate van die oudit?

Sodra die belastingoudit, gereguleer deur Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, voltooi - inspekteurs van die Federale Belastingdiens stel 'n spesiale wet op wat die resultate van die geleentheid weerspieël. Die dokument kan 'n besluit bevat om die maatskappy aanspreeklik te hou vir oortreding van belastingwetgewing van die Russiese Federasie of die weiering om enige sanksies op die maatskappy op te lê.

P 4 artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie
P 4 artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie

In die eerste geval moet die inspekteurs al die omstandighede van die oortreding in die daad weerspieël met verwysing na werklike dokumente. Die bron wat die resultate van die oudit bevestig, weerspieël ook die maatstawwe van verantwoordelikheid van die belastingbetaler. Dit kan boetes en strawwe insluit.

Op sy beurt, as die wet die besluit van die inspekteurs van die Federale Belastingdiens weerspieël om nie sanksies op die geïnspekteerde onderneming op te lê nie, moet dit ook deur sekere omstandighede gemotiveer word. Die wet wat sanksies bevat, moet die tydperk vasstel waartydens die belastingbetaler kan appelleer teen die besluit wat deur die inspekteurs geneem is deur 'n hoër belastingowerheid te kontak.

Veldinspeksie-inhoud

Kom ons kyk noukeuriger na wat in werklikheid die verifikasieprosedure uitmaak – in ooreenstemming met Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, wat is die inhoud daarvan. Eerstens, soos ons hierbo opgemerk het, neem die hoof van die territoriale struktuur van die Federale Belastingdiens 'n besluit om 'n oudit ter plaatse met betrekking tot 'n spesifieke maatskappy uit te voer. Hierdie dokument moet weerspieël:

- naam van die territoriale struktuur van die Federale Belastingdiens;

- dokumentnommer en datum;

- naam van die maatskappy wat nagegaan word;

- haar TIN;

- PPC;

- verslagdoeningstydperk waarvoor die kontrole uitgevoer word;

- tipes belasting, waarvan die korrektheid van die berekening en betaling deur inspekteurs bestudeer sal word;

- Volle naam belastingdiensspesialiste betrokke by die oudit.

Die besluit moet deur die hoof van die Federale Belastingdiens onderteken word. Die inspekteurs van die Federale Belastingdiens, wat by die grondgebied van die organisasie wat geïnspekteer word, aangekom het, bied die betrokke dokument aan die direkteur van die maatskappy. As die werknemers van die Federale Belastingdiens nie toestemming by hulle het nie, of as hulle nie hul identiteit kan bevestig nie, sal die hoof van die onderneming die reg hê om te verhoed dat hulle die grondgebied van die maatskappy binnegaan. As alles in orde is met die dokument wat die besluit van die Federale Belastingdiens weerspieël om 'n oudit uit te voer, sertifiseer die direkteur van die maatskappy met sy handtekening die feit dat hy daarmee vertroud is.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie belastingoudit
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie belastingoudit

As die hoof van die geouditeerde organisasie weier om die FTS-inspekteurs toe te laat om die fasiliteit te betree, al het die belastingowerhede al die dokumente in orde, dan stel die verteenwoordigers van die FTS 'n aparte wet hieroor op. Op grond van hierdie dokument kan die hoof van die Federale Belastingdiens daarna by wetstoepassingsagentskappe aansoek doen om die kwessie van toegang tot die belastingbetaler se grondgebied op te los. Verder, as die maatskappy nie die inspekteurs toegelaat het om 'n inspeksie ter plaatse te doen nie, het die Federale Belastingdiens die reg om besluite te neem oor belastingoortredings gebaseer op die beskikbare data.

Verifikasiesperdatums: nuanses

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie sluit reëls in waarvolgens die duur van die betrokke gebeurtenis die tydperk van die werklike teenwoordigheid van inspekteurs op die grondgebied van die maatskappy insluit. Dit neem egter nie die tydperke tussen die oordrag aan die belastingbetaler van die vereistes vir die behoefte om dokumente aan die Federale Belastingdiens te verskaf nie in ag. Dit wil sê, die begindatum van die inspeksie op die terrein word bepaal deur die oomblik dat die FTS-werknemers die relevante bronne van die belastingbetaler ontvang.

Take van inspekteurs

Kom ons oorweeg in meer besonderhede watter take die FTS-inspekteurs tydens 'n inspeksie op die terrein oplos. Tydens die geleentheid wat oorweeg word, het die belastingowerhede, met behulp van die beskikbare data oor die belastingbetaler, inligting uit die dokumente en materiaal wat aan hulle verskaf is:

- ontleed die inligting wat ontvang is oor die aktiwiteite van die maatskappy;

- identifiseer moontlike teenstrydighede in die bestudeerde dokumente, oortredings in rekeningkunde en belastingrekeningkunde;

- bepaal die mate van invloed van hierdie tekortkominge op die betalingsdissipline van die organisasie;

- indien nodig, begin teenkontroles - van ander firmas wat verband hou met die aktiwiteite van die maatskappy wat nagegaan word;

- inspekteer die perseel, aangrensende gebiede;

- kommunikeer met mense wat in die maatskappy werk, lok bevoegde kundiges - om objektief te assesseer die aktiwiteite van die maatskappy wat geoudit word;

- bepaal die bewysbasis vir bespeurde oortredings van die belastingwetgewing van die Russiese Federasie;

- hef bykomende belasting, bepaal die gronde vir boetes en strawwe;

- teken die resultate van die tjek korrek aan.

Verantwoordelikhede van die belastingbetaler tydens die oudit

Sommige verpligtinge van die Belastingkode van die Russiese Federasie word ook ingestel vir die belastingbetaler wat nagegaan word. Dit sluit in: die verskaffing van die nodige dokumente aan die inspekteurs van die Federale Belastingdiens, voldoening aan die vereistes van die Federale Belastingdiens om oortredings van belastingwette uit te skakel. Indien die maatskappy nie die betrokke verpligtinge nakom nie, kan dit gepaard gaan met regsgevolge wat vir hom onaangenaam is.

Belastingoudits en -monitering

Artikel 89 van die belastingkodeDie Russiese Federasie stel 'n reël in waarvolgens die Federale Belastingdiens nie die reg het om die betrokke maatreëls te inisieer gedurende daardie tydperke waarin belastingmonitering met betrekking tot die maatskappy uitgevoer word nie. Die uitsondering is scenario's waarin:

- 'n ter plaatse inspeksie word uitgevoer deur 'n hoër struktuur van die Federale Belastingdiens as 'n metode om die werk van die territoriale verteenwoordigende kantoor van die Federale Belastingdiens te monitor, wat monitering doen;

- die belastingmoniteringsprosedure met betrekking tot die belastingbetaler word voor skedule beëindig;

- die maatskappy weier om te voldoen aan die beredeneerde mening van die Federale Belastingdiens;

- die belastingbetaler dien 'n bygewerkte verklaring by die Federale Belastingdiens in met die belastingbedrag, wat verminder word in vergelyking met dié wat in die vorige verslagdoeningsdokument aangeteken is.

Gaan takke en verteenwoordigende kantore na

Die betrokke prosedure kan ook begin word met betrekking tot takke en verteenwoordigende kantore van die maatskappy, indien enige. Met betrekking tot hierdie aktiwiteit, art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie stel 'n beperking vir die Federale Belastingdiens daar - inspekteurs is nie geregtig om die takke en verteenwoordigende kantore van die maatskappy 2 of meer keer te kontroleer vir dieselfde betalings binne dieselfde tydperk nie. Daarbenewens kan die Federale Belastingdiens nie die betrokke strukture meer gereeld as 2 keer per jaar besoek nie. Die termyn vir die nagaan van takke en verteenwoordigende kantore van die maatskappy moet nie 1 maand oorskry nie.

Skort tjek op

In die bepalings van paragraaf 9 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie stel die reëls vas wat die prosedure reguleer vir die opskorting van die betrokke gebeurtenis. Dus, die hoof van die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens het die reg om 'n pouse in die oudit te begin in die geval datas:

- dit word vereis om bykomende dokumente van die belastingbetaler aan te vra;

- dit is nodig om inligting van regeringsagentskappe van buitelandse state te verkry - in ooreenstemming met internasionale ooreenkomste van die Russiese Federasie;

- moet 'n eksamen aflê;

- daar is 'n behoefte om die dokumente wat deur die geouditeerde firma aan die inspekteurs verskaf is, in Russies te vertaal.

Tjek word opgeskort in ooreenstemming met 'n aparte bevel van die hoof van die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens. As die betrokke prosedure begin word, word die oorspronklike bronne van daardie bronne wat oorspronklik deur die inspekteurs aangevra is vir die tydperk van kansellasie van die optrede van die Federale Belastingdiens aan die belastingbetaler teruggestuur.

Herkontroleer

In sommige gevalle kan die Federale Belastingdiens weer nagaan. Die besluit om dit uit te voer, moet geneem word deur die hoër struktuur van die Federale Belastingdiens in die proses om die werk van die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens te monitor, wat die eerste oudit uitgevoer het. Die herinspeksie van die Federale Belastingdiens word verstaan as 'n gebeurtenis wat die inspeksie deur die inspekteurs van die departement van dieselfde belasting behels wat tydens die vorige besoek van die inspekteurs van die Federale Belastingdiens aan die maatskappy ondersoek is. Terselfdertyd, as 'n nuwe besoek van inspekteurs van die Federale Belastingdiens oortredings aan die lig bring wat nie tydens die vorige oudit opgespoor is nie, word daar as 'n reël geen sanksies op die belastingbetaler opgelê nie. Herinspeksie word beheer deur die bepalings van paragraaf 10 van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.

Wat sal die Federale Belastingdiens doen as 'n oortreding bespeur word?

As inspekteurs van die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie oortredings in die aktiwiteite van die maatskappy openbaar, sal hulle alle nodige wetlike maatreëls moet tref inmet die doel om die ontdekte feite te dokumenteer. Dit is nodig sodat daaropvolgende besluite van die belastingowerhede 'n bewysbasis het.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie-veldbelastingoudit
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie-veldbelastingoudit

Indien nodig, kan die Federale Belastingdiens dokumente van die maatskappy onttrek wat die oortreding kan bevestig – sodat die belastingbetaler dit nie daarna verberg nie. Inspekteurs van die Federale Belastingdiens het die reg om verduidelikings van die geouditeerde maatskappy te eis oor die ontdekte feite wat die aktiwiteite van die onderneming kenmerk. Terselfdertyd kan 'n versoek vir die verskaffing van die nodige inligting beide mondelings en skriftelik gevorm word.

As die belastingbetaler weier om konstruktief met die Federale Belastingdiens te kommunikeer, kan dit daartoe lei dat die inspeksie hierdie of daardie komplekse kwessie interpreteer nie ten gunste van die organisasie wat geoudit word nie. Indien nodig, kan inspekteurs van die Federale Belastingdiens die inspeksieproses op video neem, foto's neem van die voorwerpe wat bestudeer word, wat aan die maatskappy behoort.

Feite oor die inspeksie moet in 'n aparte protokol aangeteken word. In die betrokke dokument is die inspekteur verplig om die datum en plek van die implementering van sekere aksies, volle naam, aan te teken. deelnemers aan die inspeksie van die voorwerpe van die geouditeerde maatskappy, die inhoud van die aksies wat deur die inspekteurs uitgevoer is, die feite wat aan die lig gebring is in die proses om die voorwerpe te inspekteer. Foto- en videomateriaal, indien enige, is by die protokol aangeheg.

Toontjek

Ons het hierbo opgemerk dat saam met die veldtjek - of as deel daarvan - 'n teentjek geïnisieer kan word. Die essensie daarvan is dat die Federale Belastingdiens data oor die aktiwiteite van die maatskappy van derde partye aanvraaan die geouditeerde maatskappy. Dit is opmerklik dat dit gereguleer word deur ander norme van die Belastingkode van die Russiese Federasie - anders as dié vervat in artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. 'n Belastingoudit wat in die besonder as 'n teenoudit geklassifiseer word, word gereguleer deur die bepalings van Art. 87 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.

Die betrokke geleentheid kan op 2 maniere geïmplementeer word. Eerstens kan die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens onafhanklik dokumente van derdepartyfirmas aanvra wat verband hou met die aktiwiteite van die geouditeerde firma. Tweedens het inspekteurs die reg om met kollegas te kommunikeer oor die verkryging van die nodige inligting - deur aan hulle versoeke te stuur oor die behoefte om sekere dokumente te eis van firmas wat in die betrokke gebied geregistreer is.

Kenmerke van die interpretasie van wetgewing in terme van belastingoudits

Die belangrikste nuanse van belastingwetgewing is die interpretasie van die bepalings van die Belastingkode van die Russiese Federasie en die normatiewe handelinge wat dit aanvul. Baie rekenmeesters verkies Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar, aangesien die bewoording wat in die Kode in sy suiwer vorm gegee word, soms nie heeltemal ondubbelsinnig toelaat dat een of ander norm geïnterpreteer word nie. Die bepalings van die Belastingkode van die Russiese Federasie in die toepaslike formaat kan gevind word op die bladsye van baie tematiese portale op die net.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar kan verduidelikings van kundiges bevat oor: die prosedure vir die optrede van inspekteurs van die Federale Belastingdiens en belastingbetalers tydens inspeksies, die gevolge van die implementering van sekere aktiwiteite deur werknemers van die Federale Belastingdiens en geouditeerde firmas, geregtelike praktyk in geskille tussen die Federale Belastingdiens en organisasies. In alle gevalle kan die inligting wat in die relevante bronne weerspieël wordnuttig vir besighede.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar

Wat die bepalings vervat in artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie betref: geregtelike praktyk kan, soos in die geval van kundige kommentaar, bydra tot die verduideliking daarvan. Dit gebeur dat die mening van kundiges oor sekere norme van die Belastingkode van die Russiese Federasie hoofsaaklik op geregtelike presedente gebaseer is.

In gevalle waar art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar bevat verwysings na geregtelike praktyk - ons kan praat oor die oorweging van sake in verskillende gevalle. Maar baie kenners verkies steeds om te verwys na die besluite wat geneem is deur die Hooggeregshof van die Russiese Federasie of die Hooggeregshof Arbitrasie van die Russiese Federasie. Dit wil sê, nie onderhewig aan appèl nie. In hierdie geval kan Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie met kommentaar beskou word as 'n bron wat bydra tot 'n meer korrekte interpretasie van die norme van die Belastingkode van die Russiese Federasie in terme van inspeksies deur sakeverteenwoordigers.

Vir bekwame spesialiste van kommersiële ondernemings is dit beslis belangrik om toegang te hê tot die jongste uitgawe van Art. 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. "Konsultant" en ander wetlike verwysingstelsels is waarskynlik die beste manier om op hoogte te bly met opdaterings van die betrokke regsbron.

CV

Dus, die Federale Belastingdiens, wat nie die nodige uitslag ontvang het oor die feit dat hulle 'n lessenaaroudit van die maatskappy se aktiwiteite gedoen het nie, kan 'n oudit ter plaatse begin. Hierdie prosedure word hoofsaaklik gereguleer deur artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. 'n Belastingoudit op die terrein kan egter ook onder die jurisdiksie van ander norme van die Belastingkode van die Russiese Federasie, federale wette en verordeninge wees.

Tydens die geleentheid wat oorweeg word, is die taak van die inspekteurs van die Federale Belastingdiens om te bepaal hoe korrek die maatskappy berekenen betaal belasting. Om dit te doen, het die Federale Belastingdiens die reg om 'n wye reeks metodes te gebruik wat deur die wet toegelaat word - herwinning van dokumente, inspeksie van persele, interaksie met derdeparty-organisasies wat verband hou met die aktiwiteite van die maatskappy wat geoudit word.

Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie
Artikel 89 van die Belastingkode van die Russiese Federasie

In sommige gevalle word 'n opskorting van 'n inspeksie ter plaatse voorsien. Besluite om die betrokke prosedure te begin, asook om 'n pouse in die implementering daarvan te vestig, word geneem deur die hoof van die territoriale afdeling van die Federale Belastingdiens. Hy stel ook die inspekteurs aan wat verantwoordelik is vir die geleentheid.

Volgens die resultate van die oudit neem die belastingowerhede 'n ingeligte besluit - om die maatskappy te beboet of, omgekeerd, sonder enige sanksies daarteen te doen. Saam met die bestudering van die aktiwiteite van 'n spesifieke maatskappy, kan die Federale Belastingdiens 'n kruiskontrole van daardie persone inisieer wat verband hou met die aktiwiteite van die organisasie wat nagegaan word.

Van groot belang vir rekenmeesters en ander bevoegde spesialiste van Russiese firmas is die interpretasie van die norme van die Belastingkode van die Russiese Federasie - in terme van inspeksies en nie net nie. Finansiers kan die nodige kennis op hierdie gebied bekom deur kundige kommentaar en openbare inligting oor hofverhore in geskille tussen die Federale Belastingdiens en geouditeerde ondernemings te bestudeer.

Gewilde onderwerp