Logo af.techconfronts.com
Verwysing oor die algemene belastingstelsel: voorbeeld, kenmerke van verkryging en aanbevelings
Verwysing oor die algemene belastingstelsel: voorbeeld, kenmerke van verkryging en aanbevelings
Anonim

In ons land, op wetgewende vlak, kry handelaars die geleentheid om 'n belastingstelsel te kies wat geskik is om sake te doen. In sommige gevalle, wanneer transaksies gemaak word, is dit nodig om te weet watter van die bestaande tipes daarvan deur die teenparty gebruik word. Kom ons kyk na hierdie kwessie in meer besonderhede, en probeer ook uitvind wat 'n sertifikaat van die algemene belastingstelsel is. Ons sal 'n voorbeeld daarvan in die artikel gee.

Sertifikaat van algemene belastingstelsel monster
Sertifikaat van algemene belastingstelsel monster

Wat is die algemene belastingstelsel (OSNO)

Belastingregsverhoudinge in ons land word deur die belastingkode gereguleer. Daar is egter geen konsep van OSNO daarin nie. Hierdie stelsel word nie as 'n tipe belastingregime beskou nie, maar beteken slegs die gebruik van sekere belastings. Dit word by verstek toegeken as die belastingregime nie tydens registrasie deur die entrepreneur gekies is nie. Daarom is die stelling ooroorgang na die BASIC is nie gevul nie.

Kenners beveel aan om die kwessie van die keuse van 'n belastingregime ernstig te neem, aangesien dit eers aan die begin van die kalenderjaar verander kan word. En OSNO met sy positiewe aspekte het nogal beduidende nadele. Oorweeg die voor- en nadele van die algemene belastingstelsel. Voordele sluit in:

 • Geen beperkings (aantal werknemers, bedrag van inkomste, waarde van eiendom, ens.) anders as spesiale regimes.
 • As die aktiwiteit nie winsgewend is nie, word inkomstebelasting nie betaal nie.
 • Entrepreneur is nie beperk tot aktiwiteite nie.

Nadele BASIES:

 • Alle belasting (en daar is genoeg) moet ten volle betaal word.
 • Boekhouding is verpligtend.
 • Dit is nodig om 'n redelike groot hoeveelheid dokumentasie en verslagdoening vir die belastingdiens in stand te hou.
 • Verhoogde aandag van wetstoepassers en belastingowerhede.
sertifikaat van toepassing van die algemene belastingstelsel
sertifikaat van toepassing van die algemene belastingstelsel

Hoe om BASIES te bevestig

Hierdie vraag ontstaan as gevolg van BTW. Maatskappye wat die OSNO gebruik verkies om met organisasies op dieselfde stelsel te werk om probleme te vermy wanneer belasting vir aftrekking aangebied word. Firmas wat onder vereenvoudigde regimes werk, is vrygestel van die betaling van BTW. As die maatskappy dus na die transaksie dokumente ontvang het wat “sonder BTW” aandui, het dit die reg om 'n sertifikaat of 'n brief te versoek wat die reg bevestig om nie belasting toe te ken nie.

Voorbeeldsertifikaat van aansoek van die generaalbelastingstelsels, soos die vorm, is nie net moeilik om te vind nie, maar eenvoudig onmoontlik. Onder 'n vereenvoudigde stelsel, byvoorbeeld, kan 'n afskrif van die kennisgewing wat uitgereik is by die oorgang na hierdie regime aangebied word. Niks van die soort word vir OSNO voorsien nie. Die belastingkode bevat nie 'n briefvorm of 'n sertifikaatvorm wat die teenparty in kennis stel van die belastingstelsel wat gebruik word nie.

Daar is gevalle wanneer belastingbetalers aanbied om hul stelsel te bevestig met 'n kennisgewing van die Federale Belastingdiens dat 'n entrepreneur die geleentheid verloor het om een van die spesiale modusse te gebruik en na die algemene een oorgeplaas is. Dit is byvoorbeeld moontlik as die organisasie die maksimum toelaatbare limiet op inkomste oorskry of wanneer die tipe aktiwiteit verander word waarvoor spesiale regimes nie voorsiening maak nie. Dit is in hierdie gevalle dat die belastinginspektoraat 'n papier stuur waarin hulle eis om die huidige belastingregime te laat vaar en na OSNO oor te skakel. Hierdie boodskap is in die vorm 26.2-4.

Verwysing oor die algemene belastingstelsel: voorbeeld

Voor- en nadele van die algemene belastingstelsel
Voor- en nadele van die algemene belastingstelsel

Dit is in vrye vorm saamgestel. Die sertifikaat moet die volgende insluit: die naam en besonderhede van die organisasie, data oor registrasie by die Federale Belastingdiens (uit die registrasiesertifikaat geneem) en inligting dat die organisasie, volgens sy belastingstelsel, belasting op toegevoegde waarde oordra. Om die akkuraatheid van die data te bevestig, kan jy 'n afskrif van die jongste BTW-opgawe en ander dokumente (afskrifte) aanheg wat die toepaslike belastingstelsel bevestig en aanduioordrag van belasting na die begroting. Die sertifikaat word voltooi deur die direkteur se handtekening met 'n transkripsie en 'n aanduiding van die pos.

Verduidelikende nuanses

Soos die praktyk toon, moet vir groter oortuiging, wanneer 'n sertifikaat saamgestel word, aan die volgende vereistes voldoen word:

 • Dien 'n sertifikaat op briefhoof in met volledige besonderhede en seël. Dit sal dit maklik maak om te identifiseer van wie die inligting kom.
 • Dui die begin van werk aan die algemene belastingstelsel aan (veral as die oorgang onlangs plaasgevind het) en heg ondersteunende dokumente aan.
 • Wys in die sertifikaat die kombinasie van basiese belasting met spesiale belastingregimes.

Sertifikaat van die algemene belastingstelsel ('n voorbeeld van vulling word hierbo aangebied) word as 'n geformaliseerde dokument beskou. Dit word met die hand saamgestel of getik. In die geval van 'n groot aantal teenpartye, is dit raadsaam om 'n vorm op 'n standaard manier voor te berei.

Algemene stelsel van belasting OSNO
Algemene stelsel van belasting OSNO

Appèl vir hulp by die belastingowerheid

In spesiale gevalle (byvoorbeeld wanneer groot transaksies gedoen word), word 'n sertifikaat wat deur die Federale Belastingdiens uitgereik is, vereis. So 'n versoek aan die belastingowerheid is onderhewig aan verskeie reëls. Dit is die wette:

 • No. 59-FZ van 2006-02-05 "Oor die prosedure vir die oorweging van aansoeke …";
 • No. 8-FZ van 2009-09-02 "Op die verskaffing van toegang …".

En ook die belastingkode, sub. 4 paragraaf 1 van artikel 32.

Oor die algemeen reguleer die 59ste Federale Wet die oorweging van aansoeke by die belastingowerheid. Dit wil sê, voor die ontvangs van 'n sertifikaat oor die toepassing van die algemene belastingstelsel in die Federale Belastingdiens,dit is nodig om 'n aansoek op te stel waarin dit nodig is om aan te dui:

 • Bestemming organisasie naam.
 • Naam (of volle van, voornaam en patroniem) van die versoeker.
 • Adres vir antwoord.

Die appèl moet onderteken word - dit is belangrik om die aansoeker te identifiseer. Artikel 12 van Federale Wet No. 59 reguleer die tydperk vir oorweging van 'n ingediende appèl binne dertig kalenderdae.

'n Afskrif van die dokument wat die toepaslike belastingstelsel bevestig
'n Afskrif van die dokument wat die toepaslike belastingstelsel bevestig

Bevestiging van oorgang na Basic

Daar is 'n mening dat 'n sertifikaat van die algemene belastingstelsel ('n voorbeeld word in die artikel aangebied) vervang kan word deur 'n belastingkennisgewing oor die oorgang na die OSNO. Is dit reg?

Organisasies wat onder spesiale regimes werk, betaal nie BTW nie. Uitsonderings kan spesiale gevalle wees wat deur die belastingkode bepaal word (invoer van goedere in die land, ens.). Terselfdertyd verklaar dieselfde kode dat dit vir enige tipe aktiwiteit onmoontlik is om die OSNO slegs toe te pas op diegene wat 'n verwysing het deur die vereenvoudigde belastingstelsel te gebruik, en die res van die organisasies wat die ESHN, UTII en PSN gebruik, het die reg om hulle met die hoofregime te kombineer.

As 'n teenparty wat op 'n spesiale modus werk om enige rede na die hoof een oorskakel, dan gebeur die volgende:

 • Hy stuur 'n kennisgewing aan die belastingowerheid (volgens paragrawe 5, 6 van artikel 346.13 van belastingwetgewing). In hierdie geval reik die Federale Belastingdiens geen dokumente uit wat die oordrag bevestig nie.
 • Dit is gederegistreer (indien PSN of UTII gebruik is). Wanneer 'n patent gesluit is (klousule 4, artikels 346.45 van die Belastingkode), word 'n kennisgewing nie uitgereik nie. Maar wanneer daar van UTII oorgeskakel word, reik die belastingowerheid 'n dokument uit wat in kennis stel van deregistrasie (klousule 3, artikel 346.28 van die belastingkode). Die vorm van die dokument (1-5-Rekeningkunde) word gereguleer deur die bevel van die belastingdiens nr. YaK-7-6 / [email protected] gedateer 11.08.2011.

Hier moet kennis geneem word dat die verskaffing van 'n afskrif van die beskryfde kennisgewing nie die oorgang van die teenparty na die OSNO waarborg nie. As UTII byvoorbeeld parallel met die vereenvoudigde belastingstelsel gebruik is, dan as die UTII laat vaar word, keer die organisasie terug na die vereenvoudigde belastingstelsel. En in die vorm self 1-5-Rekeningkunde is daar geen aanduiding van na watter stelsel die aansoeker oorskakel nie.

sertifikaat van die algemene stelsel van belasting voorbeeld
sertifikaat van die algemene stelsel van belasting voorbeeld

Hoe om 'n sertifikaat sonder 'n teenparty te kry

As die behoefte aan 'n sertifikaat oor die algemene belastingstelsel ('n steekproef is hierbo geplaas) redelik akuut is, soos dit gebeur, byvoorbeeld met begrotingsorganisasies met 'n groot aantal hoër owerhede, is dit moontlik om 'n sertifikaat van die IFTS sonder om die teenparty te kontak? Die kwessie is debatteerbaar.

Dit is hoe die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie dit antwoord

Dit blyk dat daar geen reëls is wat so 'n versoek van die belastingdiens verbied nie. Maar die belastingowerhede ondersteun nie hierdie idee nie, uit vrees vir 'n moontlike massa-appèl. Die hoof fiskale liggaam argumenteer sy standpunt met die Administratiewe Regulasies van die Federale Belastingdiens No. 99 gedateer 02.07.2012, paragraaf 17. Dit sê dat die belastingowerhede nie die reg het om enige omstandighede of gebeurtenisse te assesseer vanuit die oogpunt van wet. Dit wil sê, die direkte vraag of die entrepreneur die verpligting om belasting te betaal behoorlik of onbehoorlik nakom,onmoontlik. Alhoewel daar vorme van appèl na die Federale Belastingdiens is, waarop hulle moet reageer.

Hier is wat die belastingkode daaroor "dink"

Miskien sal die antwoord op die vraag 'n belastinggeheim wees. Dit sluit enige inligting in, behalwe vir oortredings van belastingreëls en -regulasies (Artikel 102 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, Art. 1, Subklousule 3) en spesiale regimes wat deur organisasies gebruik word (Artikel 102 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, Art. 1, subparagraaf 7).

Gevolglik, kragtens die wet, is die belastingowerheid verplig om op die teenparty te reageer deur die nodige inligting te verskaf. En reeds volgens die antwoord wat ontvang is, kan ons tot die gevolgtrekking kom dat die teenparty die algemene belastingstelsel (OSNO) gebruik.

hoe om 'n sertifikaat van toepassing van die algemene belastingstelsel voorbeeld te kry
hoe om 'n sertifikaat van toepassing van die algemene belastingstelsel voorbeeld te kry

Posisie van die Ministerie van Finansies

Oor die definisie van die Hoogste Arbitrasiehof van Rusland, het die Ministerie van Finansies daarop gewys dat inligting oor die nakoming deur organisasies en individue van hul verpligtinge om belastingbetalings te betaal, nie 'n belastinggeheim kan wees nie. Daarom moet sulke versoeke nie onbeantwoord gelaat word deur die belastingowerhede nie.

Versoeke kan dus aan die Federale Belastingdiens gestuur word volgens drie parameters:

 • Om die teenparty tot belastingaanspreeklikheid te bring.
 • Oor die gebruik deur die teenparty van OSNO.
 • Oor die toepassing van spesiale regimes.

Gewilde onderwerp