Die basiese konsep van 'n kredietinstelling: tekens, tipes, doelwitte en regte
Die basiese konsep van 'n kredietinstelling: tekens, tipes, doelwitte en regte

Video: Die basiese konsep van 'n kredietinstelling: tekens, tipes, doelwitte en regte

Video: Die basiese konsep van 'n kredietinstelling: tekens, tipes, doelwitte en regte
Video: Кулибин в гостях у Старка 2023, September
Anonim

'n Integrale deel van die moderne ekonomie is die bankstelsel. Sy rol in die ontwikkeling van markverhoudinge is enorm, aangesien daar met behulp van finansiële strukture 'n ophoping en herverdeling van kontantvloei van staatsonderdane is, wat uiteindelik lei tot die ontwikkeling en groei van die nasionale ekonomie. Die bankstelsel is 'n verenigde gemeenskap van kredietorganisasies.

Wat is 'n kredietinstelling?

'n Finansiële struktuur wat die status van 'n ekonomiese entiteit het en daarop gemik is om 'n wins uit sy hoofaktiwiteit te maak, definieer die konsep van 'n kredietinstelling. In die meeste gevalle is sulke instellings regsentiteite wie se beroep streng deur die huidige wetgewing van die staat gereguleer word. Finansiële instellings moet geakkrediteer wees en 'n lisensie kry om hul aktiwiteite uit te voer. Met ander woorde, die konsep van 'n kredietorganisasie is soos volg - 'n regsentiteit geskep met die doel om wins te maak, wat ophoop uit die implementering van bedrywighede en transaksies met sake-entiteite, gewettig engereguleer deur die hoogste gesag - die Sentrale Bank van die Russiese Federasie.

sentrale bank
sentrale bank

Tipe kredietinstellings

In ons land het die bankstelsel 'n struktuur wat uit twee vlakke bestaan. Die eerste stap is die Sentrale Bank van Rusland. Hierdie instelling beklee 'n dominante posisie, aangesien dit die belangrikste regulerende liggaam van die hele finansiële besit van die land is. Die Sentrale Bank voer nie bedrywighede uit wat verband hou met die verskaffing van dienste aan die bevolking nie, maar is besig met monetêre regulering van die land se begroting, uitreiking van fondse en koördinering van die optrede van strukturele afdelings.

Die tweede vlak van die stelsel word deur kredietinstellings beset, waarvan die konsep meer omvattend is, in teenstelling met die eerste magsvlak. Kredietinstellings word in twee tipes verdeel:

 • banke - hul funksies sluit in 'n volledige reeks finansiële dienste aan ekonomiese entiteite en die bevolking van die land in ooreenstemming met die gelisensieerde lys;
 • nie-bankkredietmaatskappye - voer 'n eng tipe bedrywighede uit, ook gereguleer deur 'n lisensie.

Op hulle beurt word banke verdeel in universele, gespesialiseerde en staatsondersteunde instellings.

Nie-bankstrukture sluit vereffenings-, deposito- en kredietmaatskappye en organisasies in wat verband hou met die insameling van waardevolle items.

Soorte organisasies
Soorte organisasies

Bankinstellings

Die konsepte van 'n kredietinstelling en 'n bank is identies, aangesien 'n bank een van die variëteite van 'n finansiële struktuur is. Wat is die kenmerke van hierdie instelling? Watter tipestransaksies die reg het om 'n bank te maak?

Die konsep en kenmerke van 'n kredietinstelling wat die uitvoering van bankaktiwiteite bepaal:

 • 'n bank kan slegs 'n regsentiteit wees wat in ooreenstemming met wetlike vereistes en reëls gestig is;
 • hierdie instelling moet geakkrediteer wees en 'n lisensie verkry om bankbedrywighede uit te voer, waarvan die tipe in die ooreenstemmende lys aangedui word;
 • 'n bankorganisasie het nie die gesag om handel, vervaardiging, versekering en ander soortgelyke aktiwiteite uit te voer nie.

Soos hierbo genoem, spesialiseer banke in die verskaffing van finansiële dienste aan alle ekonomiese entiteite van die land, insluitend die bevolking. Die hooftipes sulke transaksies sluit in:

 • opening, instandhouding van lopende rekeninge vir beide regsentiteite en individue;
 • lok van kontantvloeie van bogenoemde entiteite in deposito's en deposito's;
 • plasing van aangetrokke bates namens die instelling en op sy koste;
 • vereffening en kontantbedrywighede, versameling van waardevolle items;
 • valuta, faktorisering, verhuringsbedrywighede, transaksies met sekuriteite en edelmetale;
 • uitreiking van bankwaarborge.
Maak 'n ooreenkoms
Maak 'n ooreenkoms

Nie-bank kredietstrukture, tipes en verskille

Die konsep van 'n nie-bankkredietorganisasie word gedefinieer as 'n finansiële instelling wat die reg het om slegs 'n nou reeks banktransaksies en -bedrywighede in ooreenstemming met die vasgestelde regulasies en 'n geldige lisensie uit te voer. Die belangrikste verskil isdie feit dat sulke maatskappye die gesag het om slegs met regsentiteite te werk en die volgende tipe dienste te verskaf:

 • aantrekking en plasing van finansiële vloei van regsentiteite;
 • implementering van interne en eksterne skikkings namens;
 • Buitelandse valutatransaksies word slegs in kontantlose vorm toegelaat;
 • uitreiking van bankwaarborge;
 • insameling van kontant en ander waardevolle items;
 • verskaffing van adviesdienste.

Die konsep en tipes nie-bank kredietinstellings is soos volg:

 • skikkingstrukture is besig met die opening en instandhouding van lopende rekeninge van regsentiteite, maak skikkings namens hulle, plaas finansiering in staatseffekte;
 • deposito- en kredietmaatskappye voer bedrywighede uit wat verband hou met die lok en plaas van finansiële bates van regsentiteite, die uitreiking van bankwaarborge, nie-kontant buitelandse valutatransaksies;
 • invorderingsorganisasies is slegs betrokke by die invordering van kontantvloeie, sekuriteite, skikkings- en betalingsdokumente.
Banke en NRO's
Banke en NRO's

Doelwitte, funksies van kredietinstellings

Die hoofdoel van die skep van 'n finansiële struktuur, soos die meeste van die land se ekonomiese entiteite, is om wins te maak uit aktiwiteite. Om die finale resultaat te bereik, voer kredietinstellings die volgende funksies uit:

 • implementering van die beweging van kontantvloei van regsentiteite en die bevolking van die land deur die voorsiening van skikking en betalingdienste;
 • skepping van gunstige toestande vir spaar, opgaar en verhoging van die bevolking se geld deur finansiering na deposito's te lok;
 • voorsiening van die behoeftes van regsentiteite, sowel as individue in finansiële hulpbronne deur die verskaffing van lenings en lenings.
banktransaksie
banktransaksie

Gevolgtrekking

Ten slotte, kom ons som al die bogenoemde op. Oor die algemeen is die konsep van kredietorganisasies dat hul aktiwiteite gemik is op die implementering van funksies wat uiteindelik lei tot die ontwikkeling en groei van ekonomiese betrekkinge in die land en in die buiteland, wat die welsyn van die bevolking verbeter.

Aanbeveel: