Bereken die waarde van "man-uur"
Bereken die waarde van "man-uur"

Video: Bereken die waarde van "man-uur"

Video: Bereken die waarde van "man-uur"
Video: Рейтинг худших законов года | Мобилизация зэков, фейки про армию, новые территории России 2023, September
Anonim

Dit is baie belangrik om die definisie van hierdie hoeveelheid te ken. Waarom en vir watter doel dit ingestel is, hoe dit help met die berekening van lone en ure wat werklik gewerk is. Dit alles kan hieronder gevind word.

Bepaal die waarde

Dit is een van die eenhede vir die berekening van werksure. Dit wys die hoeveelheid werk verrig in een uur van 'n sekere werkstyd. Die berekening van hierdie waarde laat jou toe om enige werk (produksie, kantoor, ens.) te optimaliseer. Hierdie maateenheid laat jou ook toe om te evalueer:

 1. Die hoeveelheid arbeid wat benodig word om 'n spesifieke taak te voltooi.
 2. Werknemer se arbeidskoste.
 3. Sperdatums vir die voltooiing van 'n spesifieke taak.

Man-ure is by benadering. Dit is nou verwant aan die maateenheid "geld-uur". Hierdie waarde is meer spesifiek en laat jou toe om 'n gelyke verhouding van werk-salaris-tyd te bepaal.

Mens - uur
Mens - uur

Voorbeeld. Maria Ivanovna werk as 'n operateur in die poskantoor. Dit is 'n arbeidseenheid - een man-uur. Die werksdag van die operateur duur 8 uur. Maar op een dag ontvang Maria Ivanovna 50 kliënte, en op die ander - 5. Terselfdertyd verander man-ure nie. En geld-ure bepaal net hoeveel arbeid werklik aangewend iswerknemer en wat hy vir hierdie geldelike beloning ontvang het.

hoe om mensuur te bereken
hoe om mensuur te bereken

Hoe om man-ure te bereken

Die berekeningsformule is:

H=XT, waar

H - man-ure;

X - aantal werknemers; T - werklike tyd spandeer aan werk.

Uit die formule blyk dit dat 100 man-ure die ure is wat deur 'n span van 20 mense in 5 uur gewerk word, of 50 mense in 2 uur, of die werk van een werker in 100 uur.

Die formule vir die berekening van die koste van 'n man-uur van een werknemer is soos volg:

C=RFP: RF, waar

P - die koste van 'n man-uur;

ZP - die salaris van een werknemer per maand (netto);RH - die aantal werksure per maand.

Hierdie laaste waarde (RF) sluit nie ure in nie:

 • vakansies (jaarliks, bykomend, op eie koste, ens.);
 • pouses (vir middagete, sowel as langer pouses weens aanlegstilstand);
 • kyk skofte;
 • stakings, saamtrekke, ens.;
 • tydelike afwesighede van die werk (telefoonoproepe wat nie met werk verband hou nie, rookpouses, ens.).

'n Voorbeeld van die berekening van die koste van 'n man-uur

Die operateur werk 8 uur per dag vir 'n maand. Sy salaris vir hierdie tydperk is 5000 roebels. In hierdie kalendermaand het hy 19 dae (in werklikheid) gewerk. Die koste van 'n operateur se man-uur sal wees: 5000: 19: 8=33 (roebels/uur).

Berekening van man-ure
Berekening van man-ure

Berekening van 'n man-uur, of liewer die koste daarvan,hang ook af van sommige komponente: finansieel, tydelik, emosioneel, beeld, teiken. Die finansiële komponent bepaal die koste van die onderneming vir die arbeid van 'n werknemer. Die tydskomponent is die tyd wat die werknemer en sy assistent spandeer om die taak te voltooi. Die emosionele komponent impliseer die werk van 'n werknemer in 'n span (die impak van 'n werkseenheid op die werksatmosfeer). Die beeldkomponent bepaal die posisie van die nuwe werknemer in die span. Die teikenkomponent toon die doeltreffendheid van die werkeenheid.

Waar hierdie berekening van toepassing is

Die berekening van die man-uur en die koste daarvan word gebruik in alle ondernemings, organisasies, maatskappye, ens., waar daar werknemers is. Dit bepaal die werksure van alle werknemers. Dit word bepaal met behulp van kalender, tydstaat, maksimum moontlike en werklike ure gewerk.

 • Kalender - die som van die ure van die werknemer (span) vir die verslagdoeningstydperk, insluitend vakansiedae en naweke.
 • Tydstate is dieselfde kalenderdae, maar minus vakansiedae en naweke.
 • Maksimum moontlik - dié wat 'n werknemer (span) vir 'n sekere tydperk kan bemeester.
 • Eintlik gewerk - dié waarvoor 'n sekere taak sonder ekskommunikasie uitgevoer word.

Hierdie maateenheid word ook gebruik in die berekening van die werktydbenuttingsfaktor, waarvan die formule soos volg is:

K=Td: Tdr, waar

K - koëffisiënt van werktydbenutting deur een arbeidseenheid;

Td - man-ure gewerk;Tdr - maksimum moontlike ure gewerk.

Arbeid en man-ure

Daar is ook iets soos standaard arbeidskoste (man-ure), waarvan die formule op dieselfde manier as gewone man-ure bepaal word. Die verskil lê daarin dat 'n sekere werk 'n norm van tyd en arbeidseenhede betrokke het (dit sluit ook die standaardkoste van werk vir 1 uur van 'n sekere aktiwiteit in).

Arbeidskoste (man-ure) Formule
Arbeidskoste (man-ure) Formule

Arbeidskoste is 'n komponent in die definisie van arbeidsintensiteit, waarvan die formule soos volg is:

Tr=Tz: Ob waar

Тр - arbeidsinsette;

Тз - arbeidskoste (man-uur);V - volume van produksie (werk verrig).

dien produksie) en bestuur (arbeidsintensiteit van die owerhede).

Soortgelyke hoeveelhede

Sulke hoeveelhede sluit menslike in:

 • dag (vir een werksdag, wat 8 uur kan duur, en 12 en 4) - hierdie waarde hang nie af van die ure wat werklik gewerk is nie, dit word meestal gebruik wanneer langtermynprojekte beplan word;
 • week (gelyk aan vyf man-dae), hang af van die vorige waarde;
 • maand (vir een werkmaand, wat gelyk is aan 24 man-dae);
 • kwartier (vir drie werksmaande);
 • jaar (vir die hele werkjaar) ensovoorts.
Man-ure
Man-ure

Hierdie waardes is ingesluit vir 'n geriefliker berekening van die arbeid van werkers. Byvoorbeeld, vir 'n maatskappy se betaalstaat. Dit maak dit moontlik om die volle indiensneming van werknemers te bereken, lone te bepaal, bywoning en afwesigheid te bereken.

Evaluering van arbeidspotensiaal

Hierdie maateenheid laat jou toe om die volumetriese waarde van die arbeidspotensiaal te bepaal, wat op sy beurt deur die totale fonds van werktyd bepaal word. Dit wil sê, die assessering van arbeidspotensiaal word bepaal deur die berekening van man-ure vir werkende, nie-werkende en gedeeltelik gewerkte tyd. Man-uur is 'n aanduiding van die volume werk van voltydse werknemers, sowel as diegene wat nie in diens is vir al die vasgestelde werksure nie. Hierdie aanwyser weerspieël die dinamika van die onderneming die duidelikste en is stabiel as 'n berekende waarde.

Aanbeveel: