Berekening van vergoeding vir salarisvertraging. Betaling van vergoeding
Berekening van vergoeding vir salarisvertraging. Betaling van vergoeding

Video: Berekening van vergoeding vir salarisvertraging. Betaling van vergoeding

Video: Berekening van vergoeding vir salarisvertraging. Betaling van vergoeding
Video: Light as technology? Photonics gives companies and society a boost! 2023, September
Anonim

Elke werker het die reg om 'n salaris te ontvang, en die werkgewer is verplig om dit te betaal. Dit kan onder verskeie stelsels gehef word. Indien die hoof van die onderneming nie lone betyds aan werknemers kan betaal nie, kan hulle vergoeding eis. Hierdie moontlikheid word in arbeidswetgewing voorsien. Wat om te doen as die maatskappy 'n salarisvertraging het? Waar om by werknemers te kla? Kom ons vind verder uit.

berekening van vergoeding vir vertraagde salaris
berekening van vergoeding vir vertraagde salaris

Relevansie van die probleem

Versuim deur die werkgewer om die sperdatums vir die betaling van salarisse aan werknemers na te kom, is vandag 'n redelik algemene oortreding van arbeidswette. Vir sulke wangedrag kan die werkgewer administratief, finansieel of krimineel aanspreeklik gehou word. Die Arbeidskode van die Russiese Federasie bepaal 'n aantal vereistes vir die prosedure vir die berekening van salarisse. In die besonder moet dit ten minste een keer elke 2 weke bereken word. Die tydperk waarin werknemers geldelike vergoeding vir hul werk ontvang, word in die kollektiewe ooreenkoms voorgeskryf. Indien dit geskend word, is werknemers geregtig op vergoeding vir die vertraging in die betaling van salarisse. In hierdie geval sal die omstandighede waaronder dit gebeur het nie saak maak nie. Vergoeding vir die vertraging word ook gedoen in gevalle waar dit sonder skuld van die werkgewer plaasgevind het. Op 'n tyd het die vertraging in die salarisse van staatsamptenare ongebreidelde afmetings in die land aangeneem. Die situasie het nou ietwat verbeter, maar daar is steeds vertragings.

Verantwoordelikheid

Vertraging met betaling van lone word gestraf:

 1. 'n Boete waarvan die bedrag 50 duisend roebels kan bereik.
 2. Opskorting van die onderneming tot 3 maande
 3. Diskwalifikasie van die werkgewer vir 1-3 jaar.

Die laaste maatreël word toegepas in geval van herhaalde oortreding van die betalingsvoorwaardes van lone.

Spesifieke heffing

Vertraging in lone vir 'n maand word bereken teen 'n persentasie van 1/300 van die Sentrale Bank-koers. Net so word aanwas geskied by ontslag, sowel as wanneer jy met vakansie gaan. Berekening van vergoeding vir vertraagde lone word uitgevoer vir die hele bedrag, insluitend vooruitbetaling en bonus. Die terugbetaling is nie-belasbaar nie. In die geval dat die dag van ontvangs op 'n vakansiedag of naweek val, moet jy vooraf 'n aanwas maak om bykomende koste te voorkom.

arbeidskode van die Russiese Federasie
arbeidskode van die Russiese Federasie

Werknemerregte

Indien die vertraging in betaling van lone 2 of meer weke is, kan die werknemer die bestuurder skriftelik in kennis stel dat hy sy aktiwiteite sal staak totdat die skuld ten volle terugbetaal is. Die werknemer kan ook 'n regsgeding indien. Soos wyspraktyk, die vereistes van werknemers is meestal bevredig, selfs al is die fout van die bestuurder in die vertraging van lone nie. Die bedrag van vergoeding word deur 'n hofbeslissing op grond van 'n diensooreenkoms bepaal. Nadat 'n werknemer 'n aansoek ingedien het, het hy die reg om nie werk toe te gaan nie. Nadat 'n hofbeslissing in sy guns geneem is, is hy egter verplig om sy professionele aktiwiteite by die onderneming voort te sit. Andersins sal sy afwesigheid by die werk as 'n dissiplinêre oortreding beskou word. As 'n reël betaal die werkgewer die hoofskuld terug, maar bereken nie vergoeding vir vertraagde lone nie. Dit is juis die rede om hof toe te gaan. Indien betaling met meer as 2 maande vertraag word, kan die werkgewer strafregtelike aanspreeklikheid in die gesig staar. Dit behels 'n boete van tot 120 duisend roebels, asook gevangenisstraf van tot 7 jaar.

salaris vertraging waar om te kla
salaris vertraging waar om te kla

Berekening van vergoeding vir vertraagde salaris

Aanwas word volgens die volgende formule uitgevoer:

Terugbetaling=bedrag van skuld x (% van die Sentrale Bankkoers / 300) x aantal dae van vertraging.

Jy kan ook hierdie skema gebruik:

Vergoeding=salaris x aantal dae x 1/300 x st., waar:

 • s/n - bedrag van skuld;
 • aantal dae – vertragingsperiode;
 • st - herfinansieringskoers.

Voorbeelde

Gestel, op die 20ste van die maand het 'n werknemer 'n vooruitbetaling van 5 duisend roebels ontvang. Sy salaris is 15 duisend roebels. Die werknemer het die salaris op die 23ste van die volgende maand ontvang. In ooreenstemming met die skedule is die skuldterugbetalingstydperk die 5de. In hierdie geval is daar 'n vertraging van 18 dae. Berekening van vergoeding virsalarisvertraging word uitgevoer met die koers 0, 082:

K=10 000 x 18 x 1/300 x 0, 082=49,19 p.

vertraagde salaris vir 'n maand
vertraagde salaris vir 'n maand

Die bedrag vergoeding is nie so groot nie, maar die werknemer moet dit ontvang. Kom ons kyk na nog een voorbeeld. Volgens die kollektiewe ooreenkoms is vergoeding vir vertraagde salaris 0,06% vir elke dag. Gestel die aanwas vir Julie 2014 en die ontvangs van salaris vir Augustus is op 17 September van dieselfde jaar gemaak. Die bedrag van die skuld vir Julie is 30 duisend roebels, vir Augustus - 50 duisend roebels. Berekening word uitgevoer in ooreenstemming met die bepalings:

 • 30 duisend roebels (vir Julie) - 43 dae (bereken vanaf 6 Augustus);
 • 20 duisend roebels (vooruitbetaling vir Augustus) - 28 dae (vanaf 21.08 tot 17.09);
 • 30 duisend roebels (salaris vir Augustus) - 12 dae (vanaf 09/06 tot 09/17).

Die berekening sal soos volg wees:

(43 x 30 x 0,06% + 28 x 20 x 0,06% + 12 x 30 x 0,06%) x 1000=1326 R.

Nuanses van aanwas

Soos hierbo genoem, in die geval van vertraagde lone, word vergoeding bereken teen die koers van die Sentrale Bank. Hierdie minimum kan ingevolge die bepalings van die dienskontrak verhoog word. Die eerste dag van vertraging is die datum wat volg op die datum van betaling van salaris volgens die skedule. Die laaste - die aantal werklike skuldterugbetaling. Wanneer die Sentrale Bank-koers verander, word die berekening afsonderlik vir elke aanwyser uitgevoer. Die terugbetalingsbedrag word by die salaris gevoeg. 'n Werknemer kan, met skriftelike kennisgewing, aktiwiteite by die onderneming beëindig. Die wet bepaal egter gevalle waar 'n werknemer nie hierdie reg kan uitoefen nie:

 1. Met die bekendstelling van 'n noodgevalbepalings.
 2. 'n Werknemer werk by 'n onderneming wat die verdediging van die staat verseker, of in 'n staatsorganisasie.
salaris vertraging
salaris vertraging

Vertraagde salaris: waar om te kla?

In die eerste plek moet jy probeer om die situasie vreedsaam op te los. Om dit te doen, doen die werknemer direk by die bestuurder aansoek met 'n aansoek om betaling van vergoeding vir die vertraging. As die werkgewer die appèl geïgnoreer het, skryf die werknemer 'n kennisgewing dat hy werk opskort. Die bestuurder moet 'n afskrif van die kennisgewing onderteken. Indien hy weier om dit te doen, kan die kennisgewing per geregistreerde pos gestuur word. Nadat die kennisgewing aankom dat die werkgewer die brief ontvang het, kan werk opgeskort word.

Arbeidswetgewing verplig terselfdertyd die hoof van die onderneming om gedwonge stilstand te betaal bykomend tot vergoeding vir vertraagde verdienste. Aanwas geskied volgens die gemiddelde maandelikse salaris. Indien die bestuurder 'n kennisgewing gestuur het van sy gereedheid om die skuld te delg, moet die werknemer terugkeer werk toe. Indien dit nie moontlik was om die kwessie vreedsaam op te los nie, het die werknemer die reg om by die vakbond aansoek te doen met 'n eis om 'n kommissie te skep om die arbeidsgeskil op te los. Dit moet verteenwoordigers van die span en die werkgewer in gelyke getalle insluit. Jy kan nie later nie as 3 maande vanaf die eerste dag van vertraging by die vakbond aansoek doen. KTS moet die aansoek binne tien dae oorweeg en registreer en die werknemer daarvan in kennis stel. Volgens die besluit van die kommissie is die hoof verplig om die skuld binne 3 dae terug te betaal. Byas die werkgewer nie saamstem nie, kan hy hof toe gaan.

salarisvertragings vir staatsamptenare
salarisvertragings vir staatsamptenare

arbeidsinspeksie

'n Werknemer kan 'n aansoek aan die SVK skryf. Dit is nodig om inligting oor jouself, die naam, adres van die onderneming, die volle naam van die direkteur aan te dui. Die teks van die aansoek moet duidelik die essensie van die probleem, die feite, die bedrag en termyn van die skuld aandui. Indien daar bewyse is van vertraging in betaling, is dit raadsaam om dit by die aansoek aan te heg. Dit is ook raadsaam om 'n afskrif van die dienskontrak te maak. Die aansoek, tesame met die aanhangsels, kan persoonlik gebring word of per geregistreerde pos gestuur word. Die hersiening word binne 'n maand uitgevoer. Indien die feit van die verbreking van verpligtinge vasgestel word, sal 'n kennisgewing aan die werkgewer gestuur word wat eis om die skuld te delg. In hierdie geval het die werknemer die reg om die kontrak met die werkgewer eensydig te beëindig.

vergoeding vir laat betaling van lone
vergoeding vir laat betaling van lone

Gaan hof toe

Die eisstaat word met bewyse van indiensneming aan die owerheid gestuur. Hulle is: 'n kontrak en 'n werkboek. Die Siviele Proseskode stel vereistes vir die voorbereiding van 'n appèl daar. Indien hulle nie waargeneem word nie, kan die hof die eis aan die applikant terugbesorg. By bevrediging van die vereistes sal die werknemer 'n lasbrief van eksekusie ontvang. Vir die hoofskuld kan dit uitgereik word op die dag waarop die besluit geneem word. Wat die oorblywende bedrag betref, sal die lasbrief van eksekusie beskikbaar wees na die inwerkingtreding van die hofbevel. As deel van die proses kan jy ook vergoeding eis vir morele skade. In die geval dat die salaris opgeloop is, maar nie betaal is nie, die werknemergeregtig om na 'n landdros te appelleer. In hierdie geval word die verrigtinge in 'n spesiale volgorde uitgevoer. Na afhandeling van die oorweging van die appèl word 'n hofbevel uitgereik. Dit is 'n lasbrief waarmee die werknemer na die FSSP gaan.

Aanbeveel: