Posbeskrywing van 'n prokureur: kenmerke, pligte en vereistes

INHOUDSOPGAWE:

Posbeskrywing van 'n prokureur: kenmerke, pligte en vereistes
Posbeskrywing van 'n prokureur: kenmerke, pligte en vereistes

Video: Posbeskrywing van 'n prokureur: kenmerke, pligte en vereistes

Video: Posbeskrywing van 'n prokureur: kenmerke, pligte en vereistes
Video: Benzinepriis op rekôrhichte 2023, Desember
Anonim

Een van die gewildste beroepe in vandag se arbeidsmark is 'n prokureur. Dit sluit 'n groot verskeidenheid van verskeie aktiwiteite in, hy studeer, onderrig en doen navorsing op die gebied van die reg, en pas ook die kennis wat opgedoen is in die praktyk toe. Prokureurs kan as prokureurs, aanklaers, regters, ondersoekers en konsultante dien.

Elkeen van hierdie beroepe behels wette en regulasies. As gevolg van die feit dat die aktiwiteitsveld van hierdie spesialiste te groot is, is dit moontlik om werknemers te klassifiseer slegs met inagneming van die rigting van hul aktiwiteite. Meer verstaanbare en gedetailleerde inligting oor wat hierdie werknemer doen, is vervat in die posbeskrywing van 'n prokureur.

Regulasies

'n Spesialis wat 'n hoër regsopleiding ontvang het en vir ten minste drie jaar in hierdie veld gewerk het as 'n regsadviseur, word vir hierdie pos aanvaar. Slegs die HUB kan hom van die werk aanvaar of ontslaan. Hierdie werknemer rapporteer direk aan die Hoofmaatskappybestuur. Ten tyde van afwesigheid van die werknemer word sy plek ingeneem deur 'n persoon wat deur die topbestuur of sy direkte assistent aangestel is. Dat hy alle regte, verantwoordelikhede en funksies aanvaar, moet in die prokureur posbeskrywing aangeteken word.

Kennis

'n Werknemer wat aansoek doen vir die pos van 'n korporatiewe prokureur moet sekere kennis hê, wat al die standaarde en metodologiese materiaal insluit wat direk verband hou met die produksie en ekonomiese aktiwiteite van die maatskappy. Hy moet die profiel van die organisasie, die spesialisering van sy aktiwiteite en die struktuur van die hele onderneming perfek verstaan. Daar word van hom verwag om kennis te hê van sake-, siviele, kommersiële, finansiële reg en sy ander takke, afhangende van watter wette benodig word deur die maatskappy waar hy in diens is.

prokureur posbeskrywing
prokureur posbeskrywing

Die posbeskrywing van 'n ondernemingsprokureur impliseer dat hy die straf-, arbitrasie- en siviele prosesreg ken, hoe regsdokumentasie hanteer word en standaarde vir die voorbereiding daarvan, die struktuur van owerhede, die basiese beginsels van administrasie en die etiek van besigheidskommunikasie. Daarbenewens het hy die vermoë nodig om regsdokumentasie te sistematiseer en rekords daarvan te hou, deur moderne inligtingstegnologie hiervoor te gebruik. Daar word ook aanvaar dat sy kennis ekonomie, arbeid, bestuur en organisasie van produksie, arbeidsbeskerming, ensovoorts insluit.

Functions

Die posbeskrywing van 'n maatskappyprokureur impliseer dat hy besig is om samestellende dokumentasie te ontwikkel,registreer regspersone, reik aandele uit wat vir die organisasie waardevol is, maak veranderings aan dokumente, en tree ook op as 'n koördineerder vir die instandhouding van registers.

regsassistent posbeskrywing
regsassistent posbeskrywing

Die werknemer ontwikkel bepalings met betrekking tot kontrakte vir die aankoop of vervreemding van eiendom deur die maatskappy, beheer transaksies met die aandele van die organisasie. Die werknemer moet die maatskappy voorsien van wette, wetlike en regulatoriese dokumentasie, asook beheer oor die instandhouding en boekhouding van databasisse vir die bewaring van die nodige dokumente, waarsonder die maatskappy nie sy aktiwiteite sal kan uitvoer nie.

Verantwoordelikhede

Die posbeskrywing van 'n prokureur van 'n instelling impliseer dat hy verplig is om alle werknemers van die maatskappy, soms individueel, van regshandelinge te voorsien, waarsonder hulle nie hul funksies kan verrig nie. Daarbenewens moet hy die wettigheid van alle dokumentasie wat deur die bestuur onderteken word, nagaan, die vorme van verhoudings in kontrakte bepaal, die voorgestelde projekte van teenpartye nagaan vir wettigheid, die kwessies wat op projekaktiwiteite ontstaan het, oplos, registrasie en notarisering, indien nodig. Hy moet kontraktuele werk in individuele departemente en in die maatskappy as geheel ontleed en verbeter.

Ander funksies

Die posbeskrywing van 'n LLC-prokureur impliseer dat hy alle eise wat van teenpartye kom, oorweeg, rekord hou en probleme oplos, probeer om alle eise buite die hof te skik,berei en dien aansoeke en materiaal by die hof in, hou rekord van alle data hieroor en verteenwoordig die belange van die maatskappy in staatsinstellings.

maatskappy prokureur posbeskrywing
maatskappy prokureur posbeskrywing

Die pligte van die werknemer sluit in die voorbereiding van alle dokumentasie, insluitend aansoeke vir die organisasie om 'n lisensie te bekom om die voortsetting van sy aktiwiteite toe te laat, sowel as die ontwikkeling van handelinge wat die maatskappy toelaat om die eiendom te bewaar. Hy is verplig om alle oorplasings, afdankings en boetes van werknemers na te gaan vir hul wettigheid en legitimiteit.

Ander pligte

Die posbeskrywing van 'n prokureur stel voor dat hy tydens staatsregsoudits die belange van die maatskappy moet verteenwoordig, die nakoming van die vasstelling en gevolgtrekkings van staatsamptenare moet nagaan, asook die geldigheid van die beheerwerk.

prokureur posbeskrywing
prokureur posbeskrywing

Tree op as 'n verteenwoordiger van die maatskappy in die toesighoudende owerhede, die oplossing van kwessies wat verband hou met oortredings van die huidige wetgewing, en in die geval van oortreding deur persone wat die owerhede van hul gesag verteenwoordig, beskerm die regte van die maatskappy se werknemers. Daarbenewens is hy verplig om die maatskappy se werknemers skriftelik en mondelings by te staan met die voorbereiding van regsdokumentasie.

Regte

Die posbeskrywing van 'n prokureur aanvaar dat hy die reg het om enige inligting en materiaal aan te vra oor alle strukturele afdelings van die maatskappy wat hy nodig het om sy werk te doen. Hy het ook die reg om namens hom met alle munisipale en staatsdienste, sowel as howe te korrespondeer wanneer hy besluitregsake, verteenwoordig die belange van die maatskappy en gee instruksies aan werknemers oor die implementering van nuwe wette en regulasies.

posbeskrywing van 'n prokureur van 'n instelling
posbeskrywing van 'n prokureur van 'n instelling

As 'n werknemer 'n oortreding van die wet in die maatskappy ontdek, moet hy dit aan sy meerderes rapporteer en verseker dat diegene wat verantwoordelik is, voor die gereg gebring word. Die werknemer het die reg om derde partye te betrek om regsadvies in te win, asook om voorstelle en regulasies op te stel vir die verbetering van die werk van die organisasie. Die werknemer het die reg om voorstelle te maak vir die verbetering van sy werk, asook om toegang te hê tot alle dokumente wat verband hou met die evaluering van sy prestasie. Hy het ook die reg om te eis dat hy voorsien word van die tegniese en organisatoriese voorwaardes wat nodig is vir die implementering van sy aktiwiteite.

Verantwoordelikheid

Die posbeskrywing van 'n prokureur impliseer dat hy verantwoordelik is vir oneerlike uitvoering van sy pligte of om die punte van hierdie dokument te ignoreer. Daarbenewens kan hy aanspreeklik gehou word vir administratiewe, wetlike en kriminele oortredings tydens werk, vir die oorskryding van sy magte of die gebruik daarvan vir persoonlike doeleindes, asook vir die bekendmaking van vertroulike inligting aan derde partye. Hy is ook verantwoordelik vir enige optrede wat gelei het tot materiële skade aan die organisasie.

Gevolgtrekking

Instruksies vir 'n prokureur kan verskil na gelang van die grootte en behoeftes van die maatskappy waar hy werk kry. Maar al sy punte moet duidelik voldoen aan die norme en standaarde van die huidige wetgewing van die land. As gevolg van die omvang van die moontlikhedeprokureurs, voordat jy begin werk, moet jy duidelik uitklaar wat presies die bestuur van 'n werknemer verwag en watter soort regsbystand hulle wil toevertrou.

prokureur posbeskrywing
prokureur posbeskrywing

Natuurlik, afhangend van die aantal pligte, sal die werknemer se salaris ook afhang. Boonop is dit baie belangrik om 'n professionele persoon in jou veld te wees, want werk van swak geh alte kan groot verliese vir die maatskappy meebring.

Aanbeveel: