Opsomming by die werkplek: program, frekwensie en registrasie van die les in die joernaal. Inleidende, primêre en herhaalde inligtingsessie by die werkplek

INHOUDSOPGAWE:

Opsomming by die werkplek: program, frekwensie en registrasie van die les in die joernaal. Inleidende, primêre en herhaalde inligtingsessie by die werkplek
Opsomming by die werkplek: program, frekwensie en registrasie van die les in die joernaal. Inleidende, primêre en herhaalde inligtingsessie by die werkplek

Video: Opsomming by die werkplek: program, frekwensie en registrasie van die les in die joernaal. Inleidende, primêre en herhaalde inligtingsessie by die werkplek

Video: Opsomming by die werkplek: program, frekwensie en registrasie van die les in die joernaal. Inleidende, primêre en herhaalde inligtingsessie by die werkplek
Video: XL SHOPLOG DUITSLAND - Duitse Action, Supermarkt en DM Drogist 2023, Desember
Anonim

Die doel van enige inligtingsessie is om die veiligheid van die werknemers van die organisasie te verseker, sowel as die eiendom, toerusting en toestelle wat in sy besit is. Hierdie tipe opleiding word die belangrikste rol toegeken, wat baie gevaarlik is om te onderskat. Nalatigheid kan tot tragiese gevolge lei. Die meeste ongelukke gebeur as gevolg van onervarenheid of oormatige selfvertroue. Dit is hierdie kategorieë werkers wat onderhewig is aan strenger beheer.

Tipe inligtingsessies

Om die produksieproses glad te laat verloop en die resultaat van die organisasie se werk op die hoogste vlak te wees, is dit nodig om inligtingsessies by die werkplek te doen. Dit sal help om werknemers te dissiplineer, die vlak van gekwalifiseerde werknemers in die maatskappy te verbeter en veiligheid te verseker.

Primêr

Elke werkgewer weet dat die aanvanklike inligtingsessie by die werkplek uitgevoer moet word met allewerknemers wat aangestel word. Dit geld vir studente, en gesekondeerde werkers en leerlinge. Die hoofbepalings van die aanvanklike inligtingsessie word afsonderlik vir elke tipe werk ontwikkel.

aanvanklike opleiding by die werk
aanvanklike opleiding by die werk

Daardie werknemers wat in die loop van hul werk nie verwant is aan gereedskap, toerusting, grondstowwe en materiaal nie, maak nie kennis met die primêre instruksies nie.

Die lys van werknemers wat onderrig by die werkplek benodig, word deur die hoof van die organisasie goedgekeur. Studente en interns tydens die uitvoering van die arbeidsproses word aan spesialiste gelykgestel.

Inleidend

Inleidende inligtingsessie by die werkplek word uitgevoer vir werknemers wat van een departement na 'n ander oorgeplaas word of na 'n nuwe pos toegewys word. Vir elke werknemer word inligtingsessie persoonlik uitgevoer met 'n demonstrasie van werkmetodes wat as veilig beskou word. Die uitvoer van 'n inleidende instruksie word noodwendig in 'n spesiale joernaal aangeteken. Die opdraggewende werknemer en die opdraggewende persoon plaas persoonlike handtekeninge daarin. Jy moet ook op die titelblad van die diensdokument teken. As die werk-oriëntasie vir 'n student is, sal die visum in die studielogboek ingeskryf word.

werkplek inligtingslogboek
werkplek inligtingslogboek

'n Werkinligtingslogboek is noodsaaklik om rekords te hou en die skedule van sulke inspeksies te beheer. So 'n maatreël laat jou toe om presies te weet wanneer, waar, deur wie en watter soort inligtingsessie uitgevoer is. Joernaalskryf is 'n moetdeur die wet bepaal. Dit moet genommer, gestik en gesertifiseer word deur die seël van die organisasie. Die kop se handtekening word langsaan geplaas.

Die inligtingsessie-aantekenvorm is dieselfde vir alle departemente van die organisasie. Die vorms moet deur die arbeidsbeskermingsingenieur of sy gemagtigde persoon gehou word. Die onmiddellike toesighouer wat die inligtingsessie hou, is verplig om die joernaal onder sy persoonlike handtekening te neem.

Herhaal

Herhaalde inligtingsessie by die werkplek is nodig vir die bestuurder om seker te maak die vlak van kennis van die werknemer, asook hoe goed hy al die reëls en regulasies bemeester het. Sodanige verifikasie kan individueel plaasvind of georganiseer word vir 'n groep werkers van soortgelyke beroepe. Die frekwensie van inligtingsessies by die werkplek is ten minste een keer elke ses maande vir daardie werknemers wat met gereedskap, toestelle en toerusting werk.

heropleiding by die werkplek
heropleiding by die werkplek

Ongeskeduleerd

Wanneer daar veranderinge in die reëls oor arbeidsbeskerming is, is die bestuurder verplig om 'n ongeskeduleerde inligtingsessie by die werkplek te hou. Oorweging moet gegee word aan kwessies wat verband hou met die proses, toerustingveranderings en algemene veiligheid.

Ongeskeduleerde beheer word uitgevoer in die geval van opsporing van optrede van werknemers wat gelei het tot beserings, negatiewe gevolge, oortredings van die werkskedule, of op versoek van die betrokke owerhede. Sodanige inligtingsessie word uitgevoer deur 'n groep werknemers wat gemeenskaplike werksverantwoordelikhede het. Die beheerprogram word ontwikkelindividueel, afhangende van die omstandighede wat die behoefte aan verifikasie uitgelok het. Dit is nodig om al die redes vir die implementering daarvan in die joernaal aan te teken.

frekwensie van by-die-werk opleiding
frekwensie van by-die-werk opleiding

Teiken

As 'n werknemer aangewys word om eenmalige werk te verrig, moet hy na 'n doelgerigte inligtingsessie luister. Dit geld ook vir daardie situasies wanneer dit nodig is om die gevolge van ongelukke, rampe of rampe uit te skakel wat skade aan die maatskappy veroorsaak het of die produksieproses ontwrig het. Die werknemer moet vertroud wees met al die dokumente wat die veiligheid van lewe en gesondheid verseker.

Onderrig by die werkplek word deur die onmiddellike toesighouer uitgevoer: voorman, voorman, ens. Aan die einde van die prosedure moet die werknemer die eksamen slaag deur mondelinge ondervraging of deur demonstrasiewerk met toerusting. Eers na die werklike verifikasie van kennis, kan die werknemer tot die arbeidsproses toegelaat word. Evalueer die kennis van die baas wat die prosedure uitgevoer het. Diegene wat nie heropdrag by die werkplek gekry het nie, kan nie aan die werksproses deelneem nie en moet vir heropname gestuur word.

Wat sluit die inligtingsessie in?

Die werkgewer of die persoon wat die inligtingsessie by die werkplek hou, moet verstaan watter kwessies oorweeg moet word, watter inligting om aan die werknemer oor te dra.

Op-die-werk opleidingsprogram
Op-die-werk opleidingsprogram

Induksie-inligtingsessie sluit die volgende aspekte in:

 • Algemene inligting oor die maatskappy, produksiekenmerke.
 • Belangrikste norme en vereistes rakende arbeidsbeskerming.
 • Interne dokumente van die organisasie, werkskedule, inligting oor voordele en toelaes.
 • Verantwoordelikheid vir die oortreding van die reëls wat deur die maatskappy aanvaar is.
 • Inligting oor die liggame wat beheer uitoefen oor arbeidsveiligheid.
 • Definieer die interne struktuur van die organisasie.
 • Risiko's wat in 'n spesifieke produksie-aktiwiteit aanwesig is.
 • Persoonlike higiënevereistes.
 • Oorsake van algemene ongelukke.
 • Veiligheidsregulasies rakende vlambare materiale.
 • Personeel se reaksie op noodgevalle en bystand aan slagoffers.

Primêre inligtingsessie basiese beginsels

Die aanvanklike inligtingsessie sluit die volgende vrae in:

 • Basiese inligting oor die werkvloei, tegnologiese kenmerke van aktiwiteite in 'n spesifieke organisasie, reëls om aan toerusting te werk, spesifieke onveilige faktore.
 • Inhoud van persoonlike werkplek.
 • Gevaarlike sones op die grondgebied van die organisasie. Algemene inligting oor verdedigingstelsels en konsepte.
 • Stappe van voorbereiding vir die kraamproses.
 • Veilige roetes van beweging rondom die organisasie, algoritme van aksies in onvoorsiene situasies.
afrigting op die werk
afrigting op die werk

'n Werkplekinligtingsprogram oor die voorkoming van elektriese beserings moet in elke organisasie voorsien word. Dit is die verantwoordelikheid van die verantwoordelike persoon om alle werknemers in te ligdie volgende inligting:

 • Elektriese stroom is 'n gevaar vir elke werknemer. Moenie aan kaal drade en lewendige dele van toestelle raak nie.
 • Moenie aan beligtingstoebehore, elektriese drade en kaal dele van toestelle raak nie.
 • In die geval dat daar oortredings in die werking van elektriese bedrading of ander probleme is, is dit noodsaaklik om die administrasie hieroor in te lig.
 • Moenie op die drade trap wat op die vloer is nie, die skilde oopmaak of voorwerpe daar sit nie.
 • Draagbare elektriese toestelle mag nie in die perseel gebruik word sonder die toestemming van die onmiddellike toesighouer nie.
 • Werksopleiding
  Werksopleiding
 • Moenie in geen geval aan die beskadigde eenhede raak nie, en nog meer, moenie dit self probeer regmaak nie.
 • Wanneer jy die werkplek sonder toesig verlaat, skakel alle elektriese toestelle af.

Alle ongelukke wat op die grondgebied van die organisasie plaasgevind het, word mettertyd ondersoek. Wetgewende norme reguleer hoe en in watter vorm dit opgestel moet word, asook watter maatreëls op die skuldige persone toegepas moet word.

Aanbeveel: