Logo af.techconfronts.com
Posbeskrywing loodgieter 4, 5 of 6 kategorie. Wat is die werksverantwoordelikhede van 'n loodgieter?
Posbeskrywing loodgieter 4, 5 of 6 kategorie. Wat is die werksverantwoordelikhede van 'n loodgieter?
Anonim

Loodgieter is vandag 'n baie algemene beroep. Die kenmerke van hierdie werk sal in hierdie artikel beskryf word.

Wie is 'n loodgieter?

Die betrokke spesialis is besig met die aanpassing van die pypleiding, tegniese en sanitêre stelsels en hul elemente - die posbeskrywing van 'n loodgieter skryf voor. 'n Bekwame spesialis moet die toestel en herstelopsies vir die pypleidingstelsel ken. Boonop moet 'n loodgieter 'n goeie kennis hê van die installasiemetodes van verhitting en sanitêre toestelle, die verskillende installasie-opsies vir verskeie toebehore en toebehore.

Om werk te kry sal nie werk as daar geen sekondêre beroepsopleiding is nie. Slegs die voorsitter van die vennootskap kan 'n loodgieter goedkeur of afdank. Die werknemer self is verplig om al die funksies wat aan hom opgedra is, bekwaam te verrig en die reëls te volg wat deur die posbeskrywing van 'n loodgieter voorgeskryf word.

Kenmerke van werk

Dikwels in die werk van 'n loodgieter is dit nodig om sweismasjiene te gebruik. In hierdie gevaldie betrokke spesialis moet 'n spesiale lisensie hê om dit te gebruik.

loodgieter posbeskrywing
loodgieter posbeskrywing

Dit is ook opmerklik dat die werknemer 'n brandblusser en 'n spesiale mediese kit moet dra. Dit alles word voorgeskryf deur die posbeskrywing van 'n loodgieter. Die HEV moet ook sy toestemming tot die werk gee. Die betrokke spesialis kan onderhewig wees aan dissiplinêre aanspreeklikheid indien hy met sy aktiwiteit begin sonder die toestemming van sy meerderes.

Die skedule van werksure vir 'n loodgieter is nie gestandaardiseer nie. Alles sal afhang van die skedule, wat die administrasie van die vennootskap is. Terselfdertyd kan die spesialis ook self deelneem aan die opstel van sy werkskedule. 'n Slotmaker word 6 maande na die aanvang van werk verlof gegee; dit sal presies 28 dae wees. Die volgende vakansie kan egter eers na 11 maande geneem word.

Dit is die moeite werd om sommige van die algemene werksverantwoordelikhede van 'n loodgieter uit te lig. Dit sluit in periodieke inspeksies van verhitting, watervoorsiening en rioolstelsels. In die geval van opsporing van enige oortredings, word herstelwerk uitgevoer.

Verantwoordelikhede van 'n 4de graad loodgieter

Die posbeskrywing van 'n 4de graad loodgieter skryf die volgende professionele pligte voor:

 • Demontage, monteer en ander soorte herstelwerk aan sanitêre fasiliteite, verwarmingstelsels, asook dreine, watertoevoer en rioolstelsels.
 • posbeskrywing loodgieter loodgieter
  posbeskrywing loodgieter loodgieter
 • Groeping en hergroepering van gietysterbatterye en verkoelers.
 • Verbind verskeie soorte blokke, sanitêre hutte, verwarmingspanele, ens.
 • Merk plekke waar dit nodig is om toebehore, toestelle en ander elemente te installeer.
 • Regmaak van verskeie onderdele en toestelle met spesiale werktoerusting.

Oor die verantwoordelikheid en regte van 'n 4de kategorie loodgieter

Die posbeskrywing van 'n loodgieter, wat die vierde kategorie het, bevat ook 'n paar punte rakende die regte en verantwoordelikhede van die betrokke spesialis. Wat kan gesê word oor die regte van 'n verteenwoordiger van die betrokke beroep?

werksverantwoordelikhede van 'n loodgieter
werksverantwoordelikhede van 'n loodgieter

Spesialis het die reg:

 • verspreiding van verskeie take, opdragte en missies aan ondergeskiktes;
 • beheer die uitvoering van take deur ondergeskiktes;
 • vra die owerhede vir al die nodige dokumente en regulasies vir werk;
 • om kennis te maak met die planne van die owerhede, op een of ander manier wat verband hou met die werkaktiwiteit van die betrokke spesialis;
 • voorsien die owerhede van vereistes en voorstelle vir die verbetering van die doeltreffendheid van die werk van 'n loodgieter;
 • rapporteer onmiddellik aan die owerhede oor alle bestaande probleme en oortredings in die deurlopende werkaktiwiteite.

Die loodgieter-werktuigkundige is verantwoordelik vir die onbehoorlike uitvoering van sy professionele funksies, sowel as vir hul volledige mislukking. Daarbenewens is die betrokke spesialis verantwoordelik vir:

 • materiële skade aan produksie;
 • vir oortredings wat in die loop van werkaktiwiteite gepleeg is;
 • vir nie-nakoming van die reëls wat deur die posbeskrywing van 'n loodgieter voorgeskryf word.

Oor 'n 5de graad loodgieter

'n Vyfdeklas-loodgieter het 'n effens groter reeks funksies as spesialiste met laer kwalifikasies.

posbeskrywing vir 'n loodgieter
posbeskrywing vir 'n loodgieter

Die hooffunksies van hierdie werker is soos volg:

 • Demontage en herstel van komplekse tegniese en sanitêre stelsels. Werk met dreine, met verwarming, met 'n watertoevoer en rioolstelsel.
 • Vervanging van dele van gietysterpypleidings.
 • Opsporing van defekte in pypleidings.

Alle ander funksies van hierdie werker hang slegs van die owerhede af. Die vyfde kategorie is immers 'n taamlik hoë en komplekse stap in die werk van 'n slotmaker. Dit is die moeite werd om die feit in ag te neem dat die betrokke spesialis ook baie ondergeskiktes het. As gevolg hiervan neem die aantal pligte wat aan die werknemer opgedra word verskeie kere toe. Boonop skryf die posbeskrywing voor dat die betrokke spesialis heel moontlik by die uitvoering van sy funksies oortyd betrokke mag wees.

Loodgieter van die 5de kategorie: regte en verantwoordelikhede

Die posbeskrywing van 'n 5de graad loodgieter skryf die volgende voor oor professionele regte:

 • 'n Loodgieter kan aan meerderes rapporteer oor alle probleme en tekortkominge wat in die proses van werk geïdentifiseer is.
 • posbeskrywing loodgieter 5 kategorie
  posbeskrywing loodgieter 5 kategorie

  Dit voeg ook die reg by om voortreflike oplossings te bied om hierdie einste tekortkominge uit te skakel.

 • 'n Werknemer is in staat om vertroud te raak met die projekte en planne van die owerhede (slegs as dit op een of ander manier verband hou met die werksfunksies van 'n loodgieter).
 • 'n Spesialis kan sy base sy projekte en planne bied om die doeltreffendheid van die onderneming te verbeter (buitendien kan 'n werknemer met 'n vyfde, en dus met 'n redelik hoë vlak, 'n sekere gesag hê).
 • 'n Werknemer het die reg om verskeie spesialiste (maar werk by dieselfde onderneming) te betrek by die oplossing van hul probleme.

'n Loodgieter het dieselfde verantwoordelikheid as ander lede van hierdie beroep. As 'n spesialis met 'n redelik hoë kwalifikasie is 'n loodgieter egter ook verantwoordelik vir vals verslae oor sy werk aan meerderes, asook vir die onbehoorlike aktiwiteite van sy ondergeskiktes.

Oor 'n 6de graad loodgieter

'n Werknemer met die laaste, sesde, kategorie het 'n aantal baie komplekse en breë magte.

posbeskrywing loodgieter 4 kategorie
posbeskrywing loodgieter 4 kategorie

Wat presies is die funksies wat aan hierdie spesialis toegeken is? Dit is die moeite werd om dadelik daarop te wys dat dit basies 'n toets van bestaande toerusting is. Byvoorbeeld, as daar nuwe toerusting of toerusting is wat pas van herstel gekom het, is 'n loodgieter met die sesde kategorie verplig om dit kwalitatief na te gaan en al die nodige studies en toetse uit te voer. Asook werkers met laerkwalifikasie, is 'n werktuigkundige van die sesde kategorie verplig om verskillende soorte watervoorsiening, rioolstelsels, ens. In hierdie geval kan werkers met 'n laer rang hom egter reeds help. Die betrokke spesialis word vereis om baie ander funksies te verrig. Alles hier sal egter afhang van die werkplek en op die instruksies van die owerhede.

'n Werknemer met die sesde kategorie moet deeglik bewus wees van die reëls rakende toerustingtoetsing en die metodes van hierdie toetse - die posbeskrywing van 'n loodgieter skryf voor. Behuising en gemeenskaplike dienste en HOA's moet ook toestemming gee vir die implementering van sekere funksies.

Oor die verantwoordelikheid en regte van 'n 6de graad loodgieter

Die betrokke spesialis het almal dieselfde reeks regte as die res van die werkers met die kwalifikasies hieronder. Dit is egter veral die moeite werd om te let op die regte wat verband hou met die gee van instruksies aan verskeie werkers. Die verteenwoordiger van die sesde kategorie het baie wyer bevoegdhede op die gebied van die gee van take, instruksies en missies aan werknemers. Moenie die feit vergeet dat 'n spesialis met die belangrikste en hoogste rang 'n mate van gesag het nie, en daarom sal verhoudings met meerderes op 'n heeltemal ander vlak wees.

En wat van die verantwoordelikheid van die betrokke spesialis? Al die punte wat oor hierdie onderwerp in die posbeskrywing voorgeskryf word, stem baie ooreen met die voriges, vir werkers met 'n laer rang. Maar aangesien die werknemer die hoogste rang het, neem die verantwoordelikheid wat aan hom opgedra is ook aansienlik toe. 'n Loodgieter staan immers nie net vir homself in nie, maar ook vir sy ondergeskiktes.

Gewilde onderwerp