Logo af.techconfronts.com
Selfonderhoudend is Beginsels van selfonderhoudend
Selfonderhoudend is Beginsels van selfonderhoudend
Anonim

Die kosterekeningstelsel in ekonomiese teorie word beskou as een van die moeilikste om te bestudeer. Hierdie kategorie het 'n histories oorgangskarakter. Die beginsels van kosteberekening word deur die waardewet bepaal. Kom ons kyk na hierdie kategorie van nader.

kosterekeningkunde is
kosterekeningkunde is

Algemene kenmerke

Kosterekeningkunde is een van die instrumente wat gebruik word om sosiale en ekonomiese probleme op te los. Dit behels die gebruik van kostekategorieë en aanwysers wat daarvoor toereikend is. Kosteberekening is 'n metode om teenstrydighede tussen verbruikerswaarde en die prys van goedere uit te skakel in die toestande van die funksionering van 'n sosiaal-georiënteerde markmodel.

Ontwikkelingskenmerke

Die bekendstelling van kosterekeningkunde het in 1922 begin. Aanvanklik is dit kommersieel genoem. Met die konsolidasie van beplanningsbeginsels op bestuursgebied het dit ekonomies geword. Voordat die ondernemings deur begrotingsfondse gefinansier is. Fondse is gerig in ooreenstemming met die werklike koste van die vrystelling van goedere. Met sulke finansiering het arbeidsproduktiwiteit amper nie toegeneem nie. Die instelling van kosterekeningkunde is daarop gemik om 'n ekonomiese aansporing vir die groei daarvan te skep. Daarbenewens bied dit besparings in finansiële, arbeid en materiaalhulpbronne.

bekendstelling van kosterekeningkunde
bekendstelling van kosterekeningkunde

Besonderhede van die inleiding

In die sosialistiese praktyk is verskeie pogings aangewend om na so 'n stelsel van finansiering oor te skakel. Hulle het egter almal misluk. Daar was baie redes hiervoor. Die belangrikste een was die gebrek aan mededinging, die mededingendheid van ekonomiese entiteite - verkopers, eienaars, verbruikers. In marktoestande is kosteberekening 'n noodsaaklike voorwaarde vir besigheidsontwikkeling. Dit word een van die belangrikste ekonomiese instrumente.

Beginsels van kosterekening

Die organisasie van finansiering is gebaseer op:

 1. Koste-ROI en winsgewendheid. Kosterekeningkunde is 'n instrument wat alle organisasies wat normaalweg bedryf word voorsien van vergoeding van produksiekoste en inkomste generering. Elke maatskappy moet genoeg wins maak om koste te dek en gratis kapitaal te genereer.
 2. Ekonomiese en operasionele onafhanklikheid. Elke maatskappy kry die geleentheid om, na eie goeddunke, van eiendom te beskik, produksie te beplan, produkte te verkoop en werknemers aan te stel. Alle selfonderhoudende ondernemings het hul eie bankrekeninge en ontvang lenings. Organisasies het hul eie balansstaat, verslagdoening.
 3. Aanspreeklikheid. Die organisasie en sy werknemers is verantwoordelik vir nie-nakoming van verpligtinge, irrasionele gebruik van hulpbronne en ander aksies wat in die loop van werk uitgevoer word. As die maatskappy nie beplande teikens bereik nie, neem die kwaliteit van die goedere af, word stilstand toegelaat, trou, ensovoorts, dan is sy inkomsteafneem. Hierdie omstandigheid beïnvloed die verhouding met kliënte, verbruikers, verskaffers, krediteure. Vertragings in betaling, aflewerings, aftrekkings op die begroting begin. Gevolglik is daar negatiewe gevolge vir besigheid in die vorm van sanksies.
 4. kosterekeningkundige beginsels
  kosterekeningkundige beginsels
 5. Materiaalbelang. Alle bedryfsuitgawes word deur die maatskappy uit sy eie fondse gedek. Solvabiliteit en koste hang dus direk van wins af. Hoe beter die maatskappy presteer, hoe meer stabiel is sy finansiële posisie. Doeltreffende werking is belangrik vir die personeel. Dit is te wyte aan die feit dat 'n aansporingsfonds uit inkomste gevorm word, wat as 'n wesenlike aansporing vir werknemers dien.
 6. Beheer van die roebel. Hierdie beginsel beteken dat die uitkoms van die maatskappy se aktiwiteite van sy bydrae moet afhang, en nie van ander redes (inflasie of die teenwoordigheid van 'n nie-monetêre marksegment). Noodsaaklik vir sodanige beheer is die prosedure waarvolgens die finansiering van kapitaalbeleggings uitgevoer word. Deur in produksie te belê, dra bankinstellings by tot 'n meer volledige mobilisering van hulpbronne en verhoog die doeltreffendheid van werk.
 7. selfonderhoudende ondernemings
  selfonderhoudende ondernemings

Gevolgtrekkings

Soos gesien kan word uit die bogenoemde bepalings, weerspieël die essensie van die markmodel die kosteberekening ten volle. Die jaar word as die verslagdoeningstydperk geneem. Aan die einde daarvan word die resultate ontleed. In die loop daarvan word die sterk- en swakpunte van die aanvaarde konsep van ondernemingsontwikkeling aan die lig gebring. Gebaseer op die gemaakgevolgtrekkings, take vir die volgende periode word gevorm.

Ontwikkeling van die model

Met hierdie bestuursmetode ontstaan die vraag om die beginsels wat hierbo gegee word vanaf die onderneming as geheel na 'n spesifieke werknemer oor te dra. Dit gaan veral oor die vorming van 'n interne model wat dien as 'n instrument vir die verbetering van arbeidsproduktiwiteit. Die effektiewe werking van 'n organisasie in marktoestande is moontlik met 'n duidelike en behoorlik georganiseerde interaksie van alle departemente, die belang van spanne en individuele werknemers om hoë prestasie te behaal. Soos die praktyk toon, stimuleer die bevordering van kosterekeningkunde as 'n metode en beginsel van bestuur op die vlak van primêre skakels, gebaseer op 'n vergelyking van resultate met uitgawes, werknemers nie direk en direk nie en verhoog dit nie hul verantwoordelikheid vir die resultate van hul aktiwiteite. In hierdie verband word die benadering van die model tot 'n spesifieke werknemer vereis. Met ander woorde, die doelwitte en riglyne van kosteberekening word oorgedra na intra-ekonomiese verhoudings.

selfonderhoudende jaar
selfonderhoudende jaar

Sleuteltake

Interne kosterekeningkunde behels die finansiering van werkswinkels, produksie-eenhede, dienste, departemente en ander eenhede wat by ekonomiese verhoudings betrokke is. Dit is nodig vir die doeltreffende gebruik van reserwes en die bereiking van beter resultate in die werk van die hele maatskappy as geheel. Die sleuteltake van interne kosterekeningkunde is:

 1. Versterking van die operasionele en ekonomiese onafhanklikheid van individuele eenhede met 'n gelyktydige verskerping van verantwoordelikheid vir die behaalde aanwysers.
 2. Doeltreffende koördinering van kollektiewe aktiwiteite.
 3. Versterking van die belangstelling van departemente en werknemers in die resultate.
 4. Vorming van die meganisme van eiendomsinteraksies tussen die personeel en die eienaars van die onderneming.
 5. Verbetering van die betaalstaatstelsel. In hierdie geval sal die beoordeling van die finale resultaat van arbeid in die mark as basis dien.
 6. Verbetering van die kultuur van produksie, werk en lewensomstandighede van werknemers, versterking van sosiale beskerming.
 7. Verhoog die sosiale en arbeidsaktiwiteit van die span.
 8. kosterekeningstelsel
  kosterekeningstelsel

Interne koste-rekeningkunde dien as 'n organiese deel van die algehele ekonomiese stelsel van die onderneming. Dit word gevorm deur die onafhanklikheid van die eenheid en gesentraliseerde beplande bestuur, winsgewendheid en terugbetaling, aanspreeklikheid en rente, die eenheid van belange van elke werknemer en die hele span as geheel te kombineer.

Gewilde onderwerp