Logo af.techconfronts.com
Posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder: voorbeeldopstel, hoofpligte en regte
Posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder: voorbeeldopstel, hoofpligte en regte
Anonim

Ons wêreld ontwikkel voortdurend, en dit geld vir alle areas van menslike aktiwiteit. Markverhoudings is hoogs mededingend, en daarom is daar 'n behoefte om bemarkingstrategieë te ontwikkel. Elke jaar verskyn nuwe beroepe op die gebied van besigheid, en die advertensiebestuurder behoort aan so 'n relatief jong een.

Die ontstaan van hierdie beroep is hoofsaaklik te danke aan die ontwikkeling van inligtingstegnologie en metodes om dienste te bevorder. Die posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder sluit alle vrae van belang in oor wat hierdie spesialis doen, watter regte en verpligtinge hy het, waardeur hy gelei word, en nog baie meer.

Waarvoor is hierdie beroep?

Die take van hierdie werknemer hang direk af van die aktiwiteite van die maatskappy waarin hy in diens is. Vandag het handelsmaatskappye, media en reklame-agentskappe sulke werknemers nodig. In 'n korporasie wat in 'n handelsveld betrokke is, is hierdie werknemer besig metorganisering van promosieveldtogte en instandhouding van die verkoopsafdeling.

posbeskrywing van advertensie- en bemarkingsbestuurder
posbeskrywing van advertensie- en bemarkingsbestuurder

Vir die media verrig dit die funksie om kliënte te vind wat hul eie advertensies in die publikasie wil plaas of lugtyd wil koop. In 'n advertensie-agentskap verrig hy die volle reeks moontlike take. In elk geval moet al die nodige inligting in die posbeskrywing van die advertensiebestuurder vervat wees en al die vereistes van die bestuur aan die aansoeker weerspieël.

Vereistes

Nie almal kan hierdie werk kry nie. Gewoonlik vereis werkgewers 'n diploma van sekondêre beroepsopleiding van die aansoeker. Gegradueerdes van universiteite wat 'n diploma in ekonomie of bemarking ontvang het, kan ook op die pos staatmaak. Dit hang alles af van die maatskappy en sy aktiwiteitsveld. Werkservaring word ook in ag geneem, dit moet ten minste 'n jaar wees. Boonop is aansoekers met ondervinding in bemarking en advertensiebesigheid meer geneig om werk te kry.

advertensie en pr bestuurder posbeskrywing
advertensie en pr bestuurder posbeskrywing

'n Verpligte vereiste, wat die posbeskrywing van 'n kontekstuele advertensiebestuurder insluit, is kennis van 'n persoonlike rekenaar, sowel as teks- en grafiese redigeerders. Afhangende van die behoeftes van die owerhede, kan addisionele vereistes gestel word. Kennis van 'n vreemde taal, die beginsel om produkte op die internet te bevorder en die vermoë om te onderhandel sal 'n voordeel wees.

Regulasies

Die werknemer wat vir hierdie pos aangestel is, is die leier en rapporteer direk aanhoofdirekteur. In sy aktiwiteite moet hy gelei word deur regulatoriese en regshandelinge, die handves van die maatskappy en die instruksies direk. In die afwesigheid van 'n werknemer word hy vervang deur 'n amptenaar wat deur hoër bestuur of 'n assistent-advertensiebestuurder aangestel is. Die posbeskrywing wat direk by die onderneming opgestel word, moet inligting oor hierdie aangeleentheid bevat.

Kennis

Daar word aanvaar dat wanneer hy aansoek doen vir 'n werk, die spesialis homself vertroud gemaak het met alle wetgewende en regshandelinge wat verband hou met die entrepreneuriese, kommersiële en advertensie-aktiwiteite van die maatskappy. Dit vereis kennis van die markekonomie, besigheid en entrepreneurskap. Hy moet die marktoestande bestudeer wat verband hou met die aktiwiteitsveld van die maatskappy waar hy werksaam is. Die werknemer moet belasting, prysbepaling, besigheidsadministrasie, kantoorwerk, bemarking, bestuur, sosiologie, sielkunde en besigheidsetiek ken.

Ander kennis

'n Voorbeeld posbeskrywing vir 'n advertensiebestuurder kan 'n lys van kennis bevat wat verband hou met die organisasie van advertensies, middele en media van advertensieprodukte, moderne metodes om data in te samel en te verwerk, sowel as vorme van advertensieveldtogte. Die werknemer moet verstaan hoe ooreenkomste en kontrakte opgestel word wat daarop gemik is om advertensieveldtogte te skep en uit te voer.

PPC bestuurder posbeskrywing
PPC bestuurder posbeskrywing

Hy moet die struktuur van die organisasie waar hy werksaam is bestudeer, die tegnologie van produksie ken, bewus wees van die strategiebelegging en innoverende ontwikkeling van die onderneming en sy vooruitsigte. Aangesien dit 'n leiersposisie is, kan van die werknemer verwag word om kennis te hê in die veld van werk met ondergeskiktes, metodes van motivering en die verbetering van die doeltreffendheid van arbeidsaktiwiteit. En natuurlik moet hy bewus wees van plaaslike en wêreldwye ontwikkelings en innovasies wat direk verband hou met sy area van werk.

Hoofverantwoordelikhede

Die posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder stel voor dat hy werk organiseer om die maatskappy se produkte of dienste wat dit verskaf, te bevorder en te adverteer. Dit word gedoen om verkope in die verkoopsmark te verhoog deur inligting oor die voordele van die maatskappy se produkte, die verskil daarvan van mededingers en die unieke eienskappe van goedere en dienste direk na potensiële kliënte van die maatskappy oor te dra. Die bestuurder bestuur, beplan en koördineer die werk wat verband hou met die uitvoer van bevorderings. Die funksies daarvan sluit in die ontwikkeling van planne vir advertensiewerk, en dit kan beide een en 'n groep goedere aangaan. En dieselfde werknemer evalueer die koste en koste van advertensies.

Functions

Die posbeskrywing van 'n advertensie- en bemarkingsbestuurder stel voor dat hy moet deelneem aan die vorming van 'n produk-reklamestrategie, promosiemetodes moet kies, kleur- en klankontwerp uitvoer van monsters wat vir plasing ingedien word, en dit na verskillende tipes media. Dit verwys na die keuse van publikasies en hul tipe, waar die maatskappy se advertensies geplaas sal word, dit kan koerante, tydskrifte, televisie, internet weesuitgawes en meer.

advertensie bestuurder assistent posbeskrywing
advertensie bestuurder assistent posbeskrywing

'n Werknemer moet verbruikersvraag en die verkoopsmark bestudeer in die aktiwiteitsveld van die organisasie waar hy in diens is. Op grond van die data wat verkry is, moet hy ontleed wanneer dit die beste is om 'n advertensie te plaas, waar dit die hoogste prestasie-aanwysers sal hê en watter skaal die promosie moet hê. Op grond van die inligting wat ontvang word, moet hy ook ontleed wie die teikengehoor sal wees. Dit verwys na die geslag, ouderdom, finansiële vermoëns en omvang van indiensneming van potensiële kopers.

Ander pligte

Die posbeskrywing vir 'n advertensie- en PR-bestuurder stel voor dat hierdie werknemer advertensietekste, plakkate, brosjures en ander promosiehulpmiddels ontwikkel. Hy beheer hul skepping, voldoening aan die kwaliteit en standaarde van die maatskappy, kontroleer vir voldoening aan etiese standaarde en voldoening aan wette op billike mededinging.

advertensiebestuurder posbeskrywing voorbeeld
advertensiebestuurder posbeskrywing voorbeeld

Gaan die korrektheid en wettigheid van die opstel van kontrakte en ooreenkomste vir die verskaffing van advertensiedienste na, vind en behou kontak met die maatskappy se sakevennote, organiseer die insameling van inligting, statistieke en dataverwerking, en brei ook eksterne betrekkinge uit. Dit alles is nodig om die doeltreffendheid van die maatskappy se advertensie-aktiwiteite te verbeter en te verhoog.

Ander funksies

Die posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder kan die pligte van 'n werknemer insluit,wat analitiese aktiwiteite ten opsigte van vraag en die motivering daarvan impliseer. Met ander woorde, die werknemer bestudeer die behoeftes van 'n groep potensiële kopers, en op grond van die data wat verkry is, ontwikkel hy advertensieveldtogte en promosies.

advertensiebestuurder posbeskrywing opstel kenmerke
advertensiebestuurder posbeskrywing opstel kenmerke

Indien nodig, kan die betrokkenheid van kundiges of bekende persoonlikhede by die promosie-aktiwiteite aan hom toevertrou word. Hy kontak hulle, stel kommersiële kontrakte op en behou kontakte vir verdere samewerking. Sy pligte kan ook die toesig oor ondergeskikte werkers insluit.

Regte

Die werknemer wat hierdie pos beklee het die reg om van sy bestuur te eis dat optimale toestande geskep word wat nodig is vir die uitvoering van die take wat aan hom opgedra is. Hy het die reg om aan die owerhede te rapporteer oor enige oortredings en tekortkominge wat deur hom geïdentifiseer is ten tyde van die werkproses, indien dit binne sy bevoegdheid is.

advertensiebestuurder posbeskrywing hoofverantwoordelikhede
advertensiebestuurder posbeskrywing hoofverantwoordelikhede

Hy kan alle dokumente en bestuursbesluite sien as dit die omvang van sy aktiwiteite raak. Die werknemer het die reg om inligting en dokumente van ander departemente van die maatskappy te ontvang indien hy dit nodig het om werktake te verrig. Daarbenewens het hy die reg om ander werknemers en sy ondergeskiktes te betrek by die uitvoering van die werk wat aan hom toevertrou is.

Verantwoordelikheid

'n Werknemer kan aanspreeklik gehou word vir pligsversuim of nalatigverband met die werksproses. Hy kan aanspreeklik gehou word vir die oortreding van toepaslike wetgewing en die aanrig van wesenlike skade aan die maatskappy. Hy is ook verantwoordelik vir die veiligheid van handelsgeheime en het geen reg om vertroulike inligting bekend te maak nie. Hy kan aanspreeklik gehou word vir die oorskryding van sy bevoegdhede of die gebruik daarvan vir persoonlike doeleindes.

Kenmerke van samestelling

Die posbeskrywing van 'n advertensiebestuurder moet alle kwessies wat verband hou met die direkte aktiwiteite van 'n werknemer wat in 'n spesifieke organisasie werk, volledig weerspieël. Dit moet al die punte wat verband hou met sy werk, regte en verantwoordelikhede in ag neem. Die leiers van die maatskappy kan sy punte verander na gelang van die behoeftes van die maatskappy, maar sonder om verder te gaan as die huidige arbeidswetgewing van die land. 'n Werknemer het nie die reg om te begin werk sonder die toestemming van die bestuur van hierdie regulatoriese dokument nie.

Gewilde onderwerp