Logo af.techconfronts.com

Ketelhuisbrandweerman: posbeskrywing, pligte, regte, verantwoordelikheid

INHOUDSOPGAWE:

Ketelhuisbrandweerman: posbeskrywing, pligte, regte, verantwoordelikheid
Ketelhuisbrandweerman: posbeskrywing, pligte, regte, verantwoordelikheid
Anonim

Die hoofdokument wat 'n werknemer moet lees voordat hy in 'n maatskappy begin werk, is 'n posbeskrywing. Ketelhuisstokers monitor die korrekte en betroubare werking van ketels, stel dit in werking, asook beheer veiligheidsmaatreëls tydens die gebruik daarvan. By aanstelling word spesiale persoonlike eienskappe in ag geneem, insluitend skerp sig, gehoor, en die spesialis moet ook oplettend, versamel en gedissiplineerd wees.

'n Persoon wat aan kardiovaskulêre siektes ly, met verswakte motoriese funksies, senuweestelsel, of geneig is tot allergiese reaksies, sal nie geskik wees vir hierdie posisie nie. Dit alles word in ag geneem wanneer 'n ketelhuisbrandweerman aangestel word. Die posbeskrywing bevat allesander vereistes wat aan die werknemer gestel word.

Algemene bepalings

'n Werknemer wat vir hierdie pos aanvaar word, is 'n werker en kan daaruit aanvaar of ontslaan word in opdrag van die direkteur van die organisasie en in ooreenkoms met die hoof van die strukturele eenheid waar hy werk. 'n Persoon wat vir hierdie pos aansoek doen, moet 'n sekondêre opleiding ontvang. Werksondervindingskriteria word nie in ag geneem tydens die oorweging van kandidate nie.

ketelkamer stoker drywer posbeskrywing
ketelkamer stoker drywer posbeskrywing

'n Werknemer in sy werk moet gelei word deur die handves van die organisasie, regulatoriese dokumente, insluitend metodologiese materiaal rakende die werking van toerusting, en die posbeskrywing van die ketelhuisbrandweerman. In sy afwesigheid aanvaar die plaasvervanger nie net pligte nie, maar ook volle verantwoordelikheid vir die behoorlike uitvoering van die werk. 'n Werknemer kan weens siekte en 'n aantal ander redes van die werkplek afwesig wees.

Kennis

Die werker moet sekere kennis hê, insluitende hy moet 'n idee hê oor die struktuur van al die meganismes en toerusting wat hy tydens die uitvoering van sy werk teëkom. Posbeskrywings vir soliede brandstof ketelhuis stokers impliseer dat hulle moet verstaan hoe om brandstofverbruik te rasionaliseer tydens die werking van ketels. Die werker is verplig om die skemas van verskillende soorte verwarmingstelsels te verstaan.

posbeskrywing vir 'n ketel stoker operateur
posbeskrywing vir 'n ketel stoker operateur

Hy moet weet hoe om die resultate van die werking van toestelle te bereken en rekord te hou van hitte-uitset virvoorwerpe op watter punt dit die moeite werd is om ketelinstandhouding uit te voer, dit wil sê om as en slak te verwyder om die normale en hoë kwaliteit werkverrigting van die eenhede te handhaaf.

Ander kennis

Die posbeskrywing van 'n brandweerman-ingenieur van 'n ketelkamer veronderstel dat hy weet hoe om toerusting in stand te hou en in stand te hou, asook hoe om tekortkominge wat tydens die werking daarvan ontstaan, uit te skakel. Ken alle soorte toerusting wat aan hom toevertrou is, op watter basis brandstof daarin gelaai word, hoe en waarmee om ketels te smeer en af te koel, hoe om dokumentasie rakende die werking daarvan te hou.

posbeskrywing van die bestuurder van die brandweerman van die ketelkamer 3 kategorie
posbeskrywing van die bestuurder van die brandweerman van die ketelkamer 3 kategorie

Die werknemer is ook verplig om die instrument van instrumentasie te bestudeer (voordat hy begin om sy pligte uit te voer). Boonop kan die kompleksiteit van hierdie toerusting wissel na gelang van die kategorie van die werker. Hy moet ook vertroud wees met alle organisatoriese regulasies, insluitend brandbeskerming, gesondheid en veiligheid.

Verantwoordelikhede

Die posbeskrywing van die brandweerman van die ketelhuis stel voor dat hy onderhoud moet doen aan ketels wat op vloeibare, vaste brandstof of gas werk. Daar word ook van hom vereis om toerusting in stand te hou, insluitend ketels wat toegerus is met spoorwegkrane of stoom roltrappe.

posbeskrywing vir 'n brandweerman bestuurder van 'n steenkool-aangedrewe ketelhuis
posbeskrywing vir 'n brandweerman bestuurder van 'n steenkool-aangedrewe ketelhuis

Werknemer moet begin, stop, verstel en monitor hoe vastraptoestelle, stokke, pompe, ens.tegniek aan hom toevertrou. Hy moet keteltipe termiese netwerkinstallasies en verfrommelde stoomstasies, indien enige, by die onderneming waar hy werk in stand hou.

Functions

Die posbeskrywings van 3de kategorie ketelstokers dui daarop dat dit sy verantwoordelikheid is om die gladde werking van die toestelle te verseker. Hy moet, met behulp van hittepypdiagramme, eenhede in die ketelkamer begin, stop of omskakel.

Die pligte van die werknemer sluit ook in om rekening te hou met die hoeveelheid hitte wat aan verbruikers verskaf word. 'n Werker verwyder slak en as uit stoom- en waterverhittingsketels, sowel as uit nuts-tipe ketelhuise en blaas gasopwekkers met spesiale meganiese toestelle.

posbeskrywing vir 'n vastebrandstof ketel stoker
posbeskrywing vir 'n vastebrandstof ketel stoker

Die posbeskrywing van die stokerdrywer van die ketelhuis impliseer dat hy as en slak in spesiale trollies of ander gemeganiseerde toestelle wat ontwerp is vir vervoer wat in die organisasie beskikbaar is, moet laai om dit vanaf die ketelkamer te vervoer.

Hy is verantwoordelik vir toesig en monitering dat alle toerusting behoorlik en doeltreffend werk. As die herstel van die toerusting wat aan hom toevertrou is, vereis word, is die werker verplig om aan die implementering daarvan deel te neem en spesialiste van ander departemente van die onderneming te help.

Regte

Volgens wat die posbeskrywing van 'n steenkoolaangedrewe keteloperateur in ag neem, het 'n werker die reg op sosialewaarborge verskaf deur die wetgewing van die land. As hy die bystand van sy meerderes nodig het vir die behoorlike uitvoering van die pligte wat aan hom opgedra is, dan het hy die reg om dit van die leierskap te eis. Hy het ook die reg om kennis te maak met enige besluite van sy meerderes, indien dit direk met sy aktiwiteite verband hou.

posbeskrywing ketel stoker operateur 2de kategorie
posbeskrywing ketel stoker operateur 2de kategorie

As hy opgemerk het hoe die organisasie se werk doeltreffender gemaak kan word, dan het hy die reg om metodes vir die oplossing van die probleme wat gevind is en maniere om die organisasie se aktiwiteite te verbeter aan hoër owerhede aan te bied. Hy het die reg om die dokumentasie wat hy benodig vir werk aan te vra en kan sy kwalifikasies, kennis en vaardighede verbeter deur die pos van 'n masjinis by die onderneming te beklee.

Verantwoordelikheid

Met inagneming van die data vervat in die posbeskrywing van die bestuurder-brandweerman van die ketelkamer van die 2de kategorie, is die werker verantwoordelik vir die illikiede uitvoering van sy funksies of die algehele verontagsaming van die uitvoering van werk, en die strawwe wat hom opgelê word, moet nie verder gaan as dié wat deur die wetgewing van die land voorsien word nie.

Hy kan ook aanspreeklik gehou word vir die aanrig van wesenlike skade aan die maatskappy in die uitvoering van sy pligte. Hy kan vervolg word vir kriminele, arbeids-, administratiewe en ander misdrywe wat in die loop van die uitvoering van werkspligte gepleeg is.

Gevolgtrekking

Bogenoemde beskryf algemene inligting rakende die posisie van "ketelhuisbrandweerman". Posbeskrywing kan verskil afhangende vandie rigting van die organisasie, sy grootte en individuele voorkeure van senior bestuur met betrekking tot watter soort dienste hulle van werknemers wil hê.

Die werk self vereis nie spesiale kennis of ervaring nie, maar terselfdertyd moet die werknemer sekere persoonlike eienskappe hê, waarsonder hy in werklikheid nie sy funksies sal kan uitvoer nie. Dit is baie belangrik by aanstelling om seker te maak dat die werknemer nie siektes het wat met sy aktiwiteit kan inmeng of vererger as gevolg van werksomstandighede op die regte plek nie.

Die posbeskrywing van die ketelhuisbrandweerman moet met die hoër bestuur ooreengekom word, en die werker moet hom daarvan vergewis voordat hy sy pligte begin uitvoer.

Gewilde onderwerp