"The Snow Queen": werknemerterugvoer oor werk

INHOUDSOPGAWE:

"The Snow Queen": werknemerterugvoer oor werk
"The Snow Queen": werknemerterugvoer oor werk

Video: "The Snow Queen": werknemerterugvoer oor werk

Video: "The Snow Queen": werknemerterugvoer oor werk
Video: What is Depression? 2023, Desember
Anonim

"Snow Queen" bied 'n verskeidenheid vroue- en mansklere, sowel as bykomstighede. Die maatskappy se aktiwiteite word nie net gekenmerk deur die ontwikkeling van kleinhandel nie, maar ook deur die terugvoer van werknemers.

Die winkelketting "Snow Queen" is een van die grootste spelers in die mark. Baie werknemerresensies oor die Sneeukoningin dui daarop dat hierdie organisasie 'n pligsgetroue werkgewer is wat nakoming van arbeidswetgewing verantwoordelik benader.

Waarom "The Snow Queen"?

Professionele persone wat beroepsgerig is, is geneig om werk in groot en bekende maatskappye te kry. Die Sneeukoningin is een so 'n organisasie wat groot vooruitsigte kan bied. Hierdie maatskappy het egter sy eie besonderhede, so nie alle werknemers is gemaklik om in hierdie struktuur te werk nie as gevolg van sekere kenmerke. Hulle word geassosieer met baie mededinging, aangesien die bestuur daarop gemik is om goeie spesialiste te vind. In hierdie verband is daar 'n personeelomset in die Sneeukoningin, alhoewel professionele persone in hul veld en bekwame spesialiste al jare werk.

Maatskappykenmerke

Werknemerresensies van The Snow Queen dui daarop dat die werk self nogal stresvol is. Wat loopbaanvordering betref, bied The Snow Queen baie geleenthede, maar om na leierskap te klim is baie makliker in 'n kleiner organisasie as wat dit hier is. Gegewe die eng spesialisasie van die maatskappy, kan werknemers nie vaardighede in 'n ander rigting ontwikkel nie.

Ketting van klerewinkels
Ketting van klerewinkels

Daar kan nie gesê word dat die werknemers se resensies van die "Sneeukoningin" prysenswaardig is nie, maar baie is tevrede met die werk in hierdie organisasie. Nie almal kan die langdurige stres hanteer om heeldag op hul voete te wees nie.

Vergaderings word daagliks in die organisasie gehou, waar aktuele kwessies uitgewerk en belangrike take opgelos word. Die maatskappy se bestuur het groot waardering vir die dissipline en hoë professionaliteit van werknemers, en daarom stel hulle hoë eise aan die seleksie van personeel. Terugvoer van werknemers oor die "Sneeukoningin" dui daarop dat hulle nie net so lone hier sal betaal nie.

Opinie van werknemers

Werknemers praat oor streng korporatiewe reëls wat streng nagekom moet word. Spesialiste het nie die geleentheid om hul werksdag selfstandig te beplan, hul plekke te verlaat, ens. bestuur is moeilikom die werk van 'n sekere werknemer uit te sonder, vind depersonalisering plaas, en die benadering tot werknemers kan nie individueel genoem word nie.

Baie spesialiste skep die voorkoms van werk, so die grootste deel van die personeel bring nie wins na die maatskappy nie, weens die gebrek aan persoonlike verantwoordelikheid.

Werknemer resensies
Werknemer resensies

Daar is negatiewe resensies van werknemers oor die "Sneeukoningin" in Moskou, wat die teenwoordigheid van skinderpraatjies en intriges binne die maatskappy aandui. Die inligting dat die "Sneeukoningin" 'n vriendelike en hegte span het, is niks meer as 'n mite nie. Tydens die finansiële krisis ondervind baie groot organisasies probleme. Hul oplossing word as 'n reël geassosieer met koste-optimalisering. Daarom, in opdrag van hoër bestuur, ontslaan plaaslike bestuurders werknemers eensydig. Baie werknemers praat oor die groot aantal boetes wat toegepas word op werknemers wat nalatigheid in hul werkspligte getoon het.

Positiewe

Onder die voordele beklemtoon werknemers die tydige betaling van lone en voldoening aan arbeidswette oor die verskaffing van afdae en vakansiedae. Onder die positiewe aspekte word gereelde werknemeropleiding en opleiding uitgelig.

Winkelketting Snow Queen
Winkelketting Snow Queen

Die maatskappy is ideaal vir mense wat uitstekende ondervinding in verkoopstegnieke wil opdoen. Terugvoer van werknemers oor die werk by die Snow Queen dui daarop dat hoe meer 'n spesialis werk, diemeer arbeidsfunksies word aan hom vertrou. Onder die positiewe aspekte let baie op die volle betaling van siekteverlof en vakansies.

Negatiewe punte

Resensies van werknemers oor die "Sneeukoningin" in Moskou dui op die teenwoordigheid van irriterende klein dingetjies in verskillende takke. In baie opsigte is hulle afhanklik van die mense wat in 'n spesifieke winkel werk. Mense se verwagtinge is nie altyd geregverdig nie: baie neem kennis van die oneerbiedige houding van die bestuur teenoor die personeel en onregverdige betaalstaat. In sommige winkels van die Snow Queen-ketting word werknemers gedwing om 12 uur op hul voete deur te bring. Dit is 'n direkte oortreding van arbeidswette. Werknemerresensies oor die Snow Queen-winkel stem saam dat hulle lae lone ontvang, wat uit 'n persentasie van die verkoop gevorm word, sodat jy slegs in die seisoen op hoë lone kan reken. Die res van die tyd ontvang werknemers die minimum loon.

Winkel Snow Queen
Winkel Snow Queen

Resensies van werknemers oor werk by die Sneeukoningin in Moskou dui daarop dat die hoofprobleem bestuur is, wat hom nie van die beste kant af wys nie. In sommige kettingwinkels kan die bestuurder die toon tot 'n spesialis reg op die handelsvloer verhef. Aangesien die salaris in hierdie maatskappy nie mededingend is nie, bly werknemers nie lank nie, daarom het die maatskappy 'n personeelomset.

Onder die tekortkominge beklemtoon baie die onmoontlikheid om op die loopbaanleer te beweeg. Verkopers, kassiere en konsultante wathet vir 'n lang tydperk gewerk, sien nie verdere vooruitsigte nie en word gedwing om 'n ander werk te soek.

CV

Toe die "Sneeukoningin" die mark betree het, was werksomstandighede ordentliker. Die maatskappy het 'n uitstekende interne orde, ordentlike en stabiele lone gehad. Vandag neem werknemers kennis van die onbevoegdheid van bestuur, grys lone en ongunstige werksomstandighede. Voormalige werknemers praat oor die baie oortredings wat heeltyd in die winkel gebeur.

Handelsmerkklerewinkel
Handelsmerkklerewinkel

Voor die begin van die werksdag hou bestuur beplanningsvergaderings, daarom vereis dit teenwoordigheid by die werk 'n uur voor dit werklik begin. Die bestuur van die winkel pas aftrekkings en boetes toe van lone wat buite verhouding tot die wangedrag van die personeel is. Sommige werknemers kla dat die afdanking weens 'n vervalste rede was.

Aanbeveel: