Kredietteorieë: klassifikasie van teorieë, kenmerke, beskrywing, ontwikkelingsgeskiedenis en funksies
Kredietteorieë: klassifikasie van teorieë, kenmerke, beskrywing, ontwikkelingsgeskiedenis en funksies

Video: Kredietteorieë: klassifikasie van teorieë, kenmerke, beskrywing, ontwikkelingsgeskiedenis en funksies

Video: Kredietteorieë: klassifikasie van teorieë, kenmerke, beskrywing, ontwikkelingsgeskiedenis en funksies
Video: Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake 2023, September
Anonim

In die lang geskiedenis van lenings het banke verskeie stelsels geskep om lenings te groepeer op grond van sekere kriteria om die doeltreffendheid van kredietbestuur te verbeter. Gevolglik kan die kliënt 'n lening in verskeie vorme ontvang, afhangende van die situasie en toestande.

kapitaal-kreatiewe teorie van krediet
kapitaal-kreatiewe teorie van krediet

Evolusie van kredietteorieë

Die teoretiese regverdiging vir lenings verdeel in twee hoofareas. Hierdie klassifikasie word verteenwoordig deur naturalistiese en kapitaalskeppende teorieë.

Naturalistiese teorie

Die begin van die naturalistiese teorie van krediet is gelê deur A. Smith en D. Ricardo, wat lenings as een van die vorme van omset van produktiewe kapitaal beskou het. Die hoofaspekte van hierdie teorie sluit die volgende punte in:

 • Natuurlike materiële goedere tree op as die voorwerp van die lening.
 • Leningskapitaal word geïdentifiseer met produktiewe kapitaal.
 • Banke tree op as 'n tussenganger in die beweging van kapitaal, en 'n passiewe rol word aan krediet toegeken,verskaffing van 'n omset van produktiewe kapitaal.
 • Krediet as 'n onafhanklike finansiële eenheid genereer nie werklike waarde nie.
 • Die behoeftes wat voortspruit uit die proses van kapitaalomset beperk die omvang van kredietontwikkeling.
 • Wins gegenereer as gevolg van die omset van produktiewe kapitaal is die bron van leningsrente – inkomste uit belê kapitaal.
algemene teorie van geld en krediet
algemene teorie van geld en krediet

Capital Creation Theory

In die middel van die 19de eeu is die leidende posisie in die ekonomie ingeneem deur die kapitaal-kreatiewe teorie van krediet, gekenmerk deur die volgende idees:

 • Die reproduksieproses raak nie krediet nie.
 • Die hooffaktor in die ontwikkeling van die ekonomie is krediet.
 • Banke is strukture betrokke by die "produksie" van lenings.
 • Krediet is produktiewe kapitaal aangesien dit as 'n bron van wins optree.

Die idees van hierdie teorie van krediet is geformuleer deur die Skotse finansier en ekonoom J. Lo en die Engelse ekonoom G. McLeod. Die Duitse bankier A. Gan, die Engelse ekonome J. M. Keynes en R. Hawtrey, en die Amerikaanse ekonoom E. Hansen het aan die begin van die 20ste eeu voortgegaan om die kapitaal-kreatiewe kredietteorie in hul werke te ontwikkel. Wetenskaplikes het die volgende bepalings in die metodologie van hierdie teorie ingestel:

 • Die leidende rol in die ekonomie behoort aan banke.
 • Aktiewe bedrywighede is die basis van bankwese.
 • Krediet is die bron van bankkapitaal aangesien dit deposito's skep.
 • Krediet is 'n faktor van ekonomiese groeien uitgebreide produksie, aangesien dit 'n bron van kapitaal is.

Geldkapitaal, wat vrygestel word in die proses van omset van kommersiële en industriële kapitaal, en finansiële besparings, gevorm in die proses van beweging van fondse van die bevolking, vorm saam leningskapitaal. Uitleen is slegs moontlik op grond van die gelyste hulpbronne. Krediet kan 'n inflasionêre faktor word wat ekonomiese groei beperk.

kredietteorieë is
kredietteorieë is

Kredietlimiete

In die ekonomie is die omvang van krediettransaksies beperk. Volgens die algemene teorie van geld en krediet word die grense van bank- en kommersiële krediet onderskei.

Kommersiële kredietlimiete

Wat bepaal die grense van 'n kommersiële lening? Hierdie aanwyser is te danke aan die manifestasie van die volgende kriteria:

 • Die doel van die gebruik van die lening is om die sirkulasie en produksie van goedere en produkte te bedien, dit wil sê om in die behoefte aan bedryfskapitaal te voorsien.
 • Gebruiksrigting - die partye tot so 'n lening word gekenmerk deur ekonomiese bande.
 • Termperk vir 'n kommersiële lening wat binne 'n normale produksiesiklus pas.
 • Die moontlikheid om 'n lening op grond van rekeningsirkulasie uit te brei, kanselleer nie die beperkings op die bedrag nie.
finansies en krediet teorie
finansies en krediet teorie

Bankkredietlimiete

Volgens die teorie van finansies en krediet word die grense van 'n banklening deur die volgende kriteria bepaal:

 • Die hulpbronbasis van elke lening is gebaseer op laste, waaruithang af van die maksimum leningsbedrag.
 • Die leningsportefeulje van 'n bankorganisasie moet aan die beginsels van likiditeit voldoen, wat dit onmoontlik maak om lenings aan sekere kategorieë leners uit te reik. Die stelsel van ekonomiese regulasies is verantwoordelik vir sulke regulering.
 • Besigheidsbehoeftes beperk die maksimum behoefte aan lenings.
naturalistiese teorie van krediet
naturalistiese teorie van krediet

Klassifikasie van wetenskaplike skole wat krediete navors

Die fundamentele faktor in die sistematiese studie van kredietteorieë is die klassifikasie van wetenskaplike skole wat nie aan 'n spesifieke opvoedkundige en pedagogiese aktiwiteit gekoppel is nie. Daar is vier hoof wetenskaplike skole, met inagneming van die kredietparadigma - 'n spesifieke model vir die stel van probleme en hul oplossings wat die sosio-ekonomiese betekenis van krediet beïnvloed:

 1. Nihilisties. Krediet korrupteer die sosio-ekonomiese stelsel en het 'n negatiewe impak daarop.
 2. Kapitaalskeppende. Krediet het 'n positiewe impak op die sosio-ekonomiese stelsel, wat onbeperkte en deurlopende ekonomiese groei verseker.
 3. Naturalisties of neutraal. Krediet is neutraal met betrekking tot die stelsel, aangesien dit bestaande hulpbronne herverdeel.
 4. Belegging en finansieel. Volgens hierdie teorie is krediet 'n integrale deel van die vorming van die vloei van beleggingsfinansiering in die ekonomiese stelsel.
ekonomiese teorie krediet
ekonomiese teorie krediet

Moderne teorieë

In die teorie van krediet voor die ekonomiese krisis van 1929-1933jaar, is die volgende voorstellings as die belangrikste beskou:

 • Kredietuitbreiding van die bankstelsel. Dit word uitgevoer deur die koste van krediet te verlaag, die voorwaardes daarvan te vereenvoudig, uitlok en laat jou toe om die opkoms van die bedryf te ondersteun.
 • Die hoeveelheid geldvoorraad in die staat beperk die kredietuitbreiding van banke in terme van die omruil van banknote vir goud.

Die praktyk van sikliese ontwikkeling van 'n markekonomie het teen die bogenoemde bepalings gegaan, aangesien die inflasionêre aard van onbeperkte lenings in spesifieke fases van die siklus 'n negatiewe impak op die krisis het, wat dit vererger.

Die bepalings van die kapitaal-kreatiewe teorie van krediet in moderne toestande speel die rol van die metodologiese basis van die konsepte van monetêre regulering van die ekonomie - monetarisme en neo-Keynesianisme, wat kredietuitbreiding en kredietbeperking as anti impliseer -krisismaatreëls. Op grond van die kapitaal-kreatiewe teorie is die konsep van 'n krediet- of depositovermenigvuldiger ontwikkel, wat wyd gebruik word in die finansiële en kredietbeleid van sentrale banke. 'n Weerspieëling van werklike bankpraktyke en die moontlikheid om 'n reeks deposito's te vorm wat gebaseer is op 'n soortgelyke bedrag in die loop van 'n kredietoperasie is die model van vermenigvuldigerdeposito's.

ekonomiese teorie
ekonomiese teorie

Westerse ekonome fokus tans in hul navorsingswerk nie op die kenmerke van kredietverhoudings nie, maar onderskeidelik op die kenmerke van hul funksionering in die praktyk, hul aktiwiteite is van 'n toegepaste aard.

Tot die 90's van die XX eeu indie binnelandse ekonomie het die enigste kredietteorie van Karl Marx aangeneem, gebaseer op die volgende bepalings:

 • Reële kapitaal word slegs in die proses van produksie gevorm, maar nie deur krediet geskep nie.
 • Kontantbesparing van burgers en die staat, sowel as tydelik gratis en vooraf gemobiliseerde geldkapitaal dien as bronne van leningskapitaal.
 • Die groeikoers van reële kapitaal is laer as die groeikoers van leningskapitaal. Dit is as gevolg van die toename in staat- en privaatsektor-inkomste, die voortdurende ontwikkeling van die kredietstelsel en ander faktore.
 • In die proses van uitleen vorm banke geldkapitaal deur aan kliënte te leen deur deposito's te open sonder om eers fondse in te samel. Dit is nodig om die omset van kommersiële en industriële kapitaal te verseker. Die eise van die reële kapitaalherwinningsproses beperk die vermoë van bankinstellings om deposito's te vorm en kontantkapitaal te versamel.

Die studies hierbo genoem in die werke van Westerse en huishoudelike ekonome, wat die teorie van krediet beïnvloed, word vandag hoofsaaklik in die natuur toegepas.

Aanbeveel: