Aftrede van vaste bates

Aftrede van vaste bates
Aftrede van vaste bates

Video: Aftrede van vaste bates

Video: Aftrede van vaste bates
Video: Enkelvoudige- en samengestelde rente 2023, Desember
Anonim

Rekeningkunde behels baie verskillende bedrywighede met hoof-, buitebalans- en ander rekeninge. Een van die hooftransaksies is die afskrywing van vaste bates. Dit word uitgevoer presies met die riglyne, sowel as ander dokumente wat die prosedure reguleer.

afskrywing van vaste bates
afskrywing van vaste bates

Vervoer, fasiliteite wat tot die kategorie vaste bates behoort, kan afgeskryf word. Om dit te doen, moet hulle verouderd of tegnies verslete wees. Vaste bates word ook gelikwideer as dit hopeloos beskadig word as gevolg van 'n ongeluk, natuurramp of verkeerde bedryfstoestande. Strukture wat onderhewig is aan heropbou en vernietiging, sowel as dié wat nie herstel kan word nie, word ook afgeskryf.

Moderne reëls maak voorsiening vir die afskrywing van vaste bates, selfs al is hulle geskik vir werk, maar is nie nodig nie as gevolg van die beëindiging van die ooreenstemmende produksie. Hierdie prosedure word uitgevoer al is dit nie winsgewend en onprakties nie, maar daar is sekere spesifieke redes hiervoor.

Die afskrywing van vaste bates vereis 'n bevel, inwaarin die eienaar (bestuurder, direkteur) van die afgedankte eiendom verklaar dat die besluit geneem is. Dit is nie nodig om die redes vir hierdie optrede te verduidelik nie. In opdrag van die hoof word 'n spesiale kommissie geskep, wat bestaan uit persone wat vaste bates gebruik. Indien die afskrywing van vaste bates gereeld uitgevoer word, moet daar dokumente wees wat die redes vir die likwidasie van 'n bepaalde bate kan regverdig. Die kommissie vereis die teenwoordigheid van die hoofrekenmeester.

afskrywing word opgestel. Dit moet in duplikaat uitgereik word. Een dokument bly in die organisasie, en die ander word na die rekeningkundige afdeling oorgeplaas. Die aksies wat geneem is, moet in die rekeningkundige verslag weerspieël word.

afskrywing van 'n buitebalansrekening
afskrywing van 'n buitebalansrekening

Die volgende operasie is die afskrywing van belastingskuld. Die hoofrede vir so 'n prosedure is die verlies van die vermoë van die belastingowerheid om die skuld te verhaal as gevolg van die verstryking van die vasgestelde tydperk. Hiervoor moet daar 'n hofbevel wees wat die magte van die belastingdiens staak weens die verstryking van die skuldterugbetalingstydperk. Jy moet ook 'n sertifikaat van die belastingkantoor hê wat die bedrag van die skuld aandui. Hierdie tipe afskrywing word nie sonder hierdie basiese dokumente gemaak nie.

Nog 'n tipe rekeningkundebedrywighede is 'n afskrywing van 'n buitebalansstaatrekening. Die aangebied rekening bevat daardie fondse wat nie die direkte eiendom van die organisasie is nie. Afskrywing vind plaas as dit die eiendom van die onderneming word.

Aanbeveel: