Logo af.techconfronts.com
Voertuigtipe: kode in die vervoerbelastingverklaring
Voertuigtipe: kode in die vervoerbelastingverklaring
Anonim

Om 'n vervoerverklaring op te stel, moet jy die tipe voertuigkode bepaal, en rekenmeesters ondervind dikwels probleme hiermee. Hierdie artikel word aan hierdie probleem gewy: hier sal verduidelikings wees oor die instruksies en alles wat sal moet lei wanneer die kode gedefinieer word.

voertuig tipe kode
voertuig tipe kode

Toeval van kenmerke

Om die kode vir die tipe voertuig te bepaal, moet jy eerstens gelei word deur die TCP, sowel as die Prosedure, wat in 2012 goedgekeur is in opdrag van die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie (MMV) -7-11-99). Uit laasgenoemde word die ooreenstemmende kode gekies, wat ooreenstem met die kenmerke van die voertuig wat in die verklaring aangedui moet word. As dit nie moontlik is om al die kenmerke met behulp van die paspoort uit te vind nie, is dit nodig om hulp van tegnici of werktuigkundiges te soek en te raadpleeg oor alle onduidelike punte wat verband hou met die kenmerke van hierdie motor. Wanneer alle vrae uitgeklaar is en ontwerpkenmerke uitgeklaar is, moet jy die kode vir die tipe vervoer in Bylaag No. 5 kiesbeteken dat dit ooreenstem.

Dit moet gedoen word omdat die bedrag vervoerbelasting wat aan die staatsbegroting betaalbaar is, direk van die korrekte keuse afhang. Indien die voertuigtipe kode verkeerd gedefinieer is, sal die verkeerde belastingkoers in ag geneem word. In hierdie geval sal die berekende belasting oor- of onderskat word. Albei hierdie is onaanvaarbaar. Daarom moet jy verstaan dat die invul van die verklaring 'n verantwoordelike saak is, en jy moet dit met alle aandag en noukeurigheid benader. In ooreenstemming met die instruksies (klousule 5.3 oor die invul van hierdie dokument), wat in 2012 op bevel van die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie goedgekeur is, moet die kode in afdeling 2, in reël 030 (berekening van die bedrag) ingevoer word.. Dit is hoe die vervoerbelastingverklaring ingevul word.

die invul van 'n verklaring
die invul van 'n verklaring

Vervoermiddel en nie

Vragmotors, byvoorbeeld, gaan deur kode 52001, en motors (behalwe vir sneeu-, ambulanse en sneeumobiele) deur kode 51004. Passasiersmotors van die mediese diens kry 'n spesiale kode - 51003. Vir 'n lang tyd was daar dispute oor die eienskappe van 'n vurkhyser, is dit voertuig of verwys na masjinerie en toerusting. In 2016 word 'n nuwe kodetabel in ag geneem, waar die vurkhyser as ander voertuie geklassifiseer word en die kode 59000 toegeken word.

Gevolglik is 'n vurkhyser nie 'n voertuig nie, en val dus nie in die groep van 'n aparte onderafdeling waar hulle gelys is nie. Gids OK 013-94B sluit vurkhysers in die onderafdeling "Masjinerie en Toerusting" in. Juis omdat daar teenstrydighede is wat nog nie amptelik uitgeklaar is nie, in die voertuigtipe kodeklassifiseerder, moet jy die kode 59000 ("Ander voertuie") kies om die belastingkoers korrek te bereken.

Pneumatiese en ruspe-aandrywing

Laaiers is ook ruspes, en daarom het hulle 'n ander kode. Hulle behoort tot die afdeling wat ander voertuie lys - selfaangedrewe, asook meganismes en masjiene op spore en pneumatiek.

In die kodetabel is hierdie kode 57001, en dit sluit baie in. Eerstens, mobiele hys-en-vervoertoerusting (hyskrane op ruspe, pneumowwheel en motor wat loop); selfaangedrewe masjinerie en toerusting (graafmachines, stootskrapers, skrapers en skrapers, rioolskoonmakers en rioolgrawe, verbeterde masjiene, spesiale voertuie vir padbou, padrollers en sneeuploeë).

Dit sluit ook voertuie vir boortoerusting in (vir die vervoer van boorpype, sowel as groot vervoerkomplekse vir die vervoer van toerusting). Selfaangedrewe meganismes, ruspe en pneumatiese voertuie wat by ander groepe ingesluit is, is ook gemerk met die kode 57001.

kode tabel
kode tabel

Belastingbetalers

Vervoerbelasting moet betaal word deur persone op wie sekere voertuie geregistreer is ooreenkomstig die wetgewing van die Russiese Federasie (Belastingkode, Artikel 357), sowel as diegene wat hierdie voertuie volgens 'n volmag ontvang het (tot 2002), waarvan die tydperk drie jaar oorskrymoet nie (na drie jaar gaan die reg om oor die voertuig te beskik oor na die persoon aan wie dit geregistreer is). Belastingdienste ontvang inligting oor die eienaars van die owerhede wat die registrasie uitgevoer het (Belastingkode, Artikel 362).

Nie net motors word erken as voorwerpe van belasting nie, maar ook motorvoertuie (motorfietse, bromponies), busse en ander selfaangedrewe meganismes en masjiene. Helikopters, vliegtuie, seiljagte, skepe, bote, seilskepe is by die kodeklassifiseerder ingesluit. Sneeumotors, sneeumotors, jetski's, motorbote, sowel as nie-selfaangedrewe (gesleep) en ander water- en lugvoertuie, sowel as landvoertuie is onderhewig aan belasting.

klassifiseerder voertuig tipe kode
klassifiseerder voertuig tipe kode

Belastingvry

Eienaars van roeibote, sowel as motorbote, as hul enjins nie die krag van vyf perdekrag oorskry nie, spesiale motors vir gestremdes, asook motors - tot honderd perdekrag, wat aangekoop word met die hulp van sosiale sekerheid owerhede, betaal nie vervoer belasting sal. Ook vrygestel van belasting is vissersrivier- en seevaartuie, vrag- en passasiersvaartuie (lug, rivier en see), wat besit word deur individuele entrepreneurs, organisasies op die reg van operasionele bestuur of ekonomiese bestuur, indien hul hoofaktiwiteit vrag- of passasiersvervoer is.

Belastingvrye stropers en trekkers van alle handelsmerke, spesiale voertuie (vee, melk, pluimvee,toediening en vervoer van minerale bemestingstowwe, onderhoud, veeartsenykundige sorg), wat aan landbouprodusente geregistreer is en vir die produksie daarvan gebruik word. Alle voertuie wat aan die uitvoerende tak van federale betekenis behoort, waar militêre of militêre diens gelykstaande aan militêre diens deur die wet voorsiening gemaak word, is vrygestel van vervoerbelasting. Eienaars van gesteelde voertuie is vrygestel van belasting indien die diefstal gedokumenteer is. Vliegtuie en helikopters van die mediese diens en mediese lugvaart, skepe wat in die internasionale register geregistreer is, buitelandse drywende en stilstaande platforms, mobiele buitelandse boorvaartuie en installasies is nie aan belasting onderhewig nie.

voorbeeld van die invul van die verklaring oor vervoerbelasting
voorbeeld van die invul van die verklaring oor vervoerbelasting

Veranderinge in die belastingkode

Sedert 2017 is 'n nuwe verklaring ingestel, en daarom is dit baie belangrik om uit te vind oor watter vorm om nou verslag te doen. 'n Voorbeeld van die invul van 'n vervoerbelastingverklaring is in die illustrasies vir die artikel. Daar moet egter in detail by baie van die nuanses van die invul van hierdie dokument stilgestaan word. Vir maatskappye: in 2017 maak dit nie saak hoe lank 'n gegewe motor of ander voertuig in gebruik is nie, die vervoerbelasting hang nie nou van hierdie faktor af nie. Daarom bedaar die gesprekke oor die afskaffing van die vervoerbelasting nie in die land nie, en word wetsontwerpe oor hierdie onderwerp voortdurend by die Staatsduma ingedien.

Verskillende vervangingsopsies word aangebied, byvoorbeeld met 'n verhoging in aksynsbelasting. Tot dusver is daar egter geen aanduidings daarvan nievervoerbelasting sal afgeskaf word. Sommige veranderinge rakende belasting word steeds gemaak. Basies is hulle gemik op voordele. Eienaars van motors wat na 1 Januarie 2013 vervaardig is (dit wil sê amper nuut) is byvoorbeeld van die eiendomsbelasting vrygestel, ongeag hoe die motors gekoop is.

Verklaringsvorm

Die vorm van die verklaring self is ook verander, maar so laat dat dit net nodig sou wees om op 'n nuwe manier vir 2017 te rapporteer, en die verklaring vir 2016 is op die ou vorm opgestel. Jy moet die titelbladsy en die velde van die twee afdelings invul. Die nuwe verklaring bevat nou reëls wat die datums van registrasie en deregistrasie van hierdie voertuig aandui, en dit neem ook veranderinge rakende swaar vragmotors en die Platon-stelsel in ag.

Maatskappye rapporteer een keer per jaar oor die betaling van vervoerbelasting, voor 1 Februarie van elke komende jaar. In die nuwe weergawe van die verklaring sal voertuigeienaars 'n titelblad en twee afdelings vind. In die eerste - alles is relatief tot die bedrag van vervoer belasting wat betaalbaar is aan die begroting, in die tweede - die werklike berekening van hierdie bedrag. Vyf onbekende reëls het daar verskyn, en daarom moet jy versigtig invul, want die gewone nommering is verbreek. Vir organisasies wat meer as honderd mense in diens het, kan die verklaring elektronies ingedien word.

Titelbladsy

Op die titelblad in die verklaring moet jy die TIN en KPP van hierdie organisasie aandui, die nommer van die aanpassing, en dan, volgens die Prosedure (Bylae 1), die kode wat verband hou metbelastingtydperk, dui die verslagjaar aan, dan die kode van die belastinginspektoraat waarheen die verklaring gestuur word, en die kode van die plek van indiening, dan die naam van die organisasie, die OKVED-klassifiseerderkode vir die tipe ekonomiese aktiwiteit, die telefoonnommer van die organisasie, die aantal bladsye van die belastingverklaring, die aantal velle van afskrifte van bevestigingsdokumente wat daarby aangeheg is.

Hieronder - die datum van invul, die handtekening van die persoon wat die volledigheid en akkuraatheid van die inligting in die verklaring sertifiseer; naam, patroniem en van van die hoof van die organisasie, sy persoonlike handtekening, seël van die organisasie en datum van ondertekening.

motors spesiaal
motors spesiaal

Eerste afdeling

Die eerste afdeling dui aan: BCC van vervoerbelasting, OKATO-kode (indien dit minder as elf syfers het, word nulle laaste geplaas), die belastingbedrag vir die verslagjaar, die bedrag van belastingvoorskotte kwartaalliks, die bedrag van belasting aan die begroting, die bedrag van vervoerbelasting. As die organisasie voertuie besit wat op verskillende plekke geregistreer is, maar onder die departement van dieselfde belastingkantoor, dan word in die eerste afdeling die lynaanwysers afsonderlik vir elke kode gegee.

Indien hierdie voertuig by die plek van verdeling van die hoofbelastingbetaler geregistreer is, word die OKATO-kode in die verklaring by die plek van verdeling aangedui. Ander verduidelikings word gegee in die brief van die Federale Belastingdiens van die Russiese Federasie van 2012 (BS-4-11/16504).

motorvoertuie
motorvoertuie

Tweede afdeling

Die tweede afdeling moet vir elk van die beskikbare voertuie voltooi word. Daar moet kennis geneem word dat inin hierdie volgorde is daar 'n nuwe inskrywing. Indien 'n organisasie sy ligging verander het (dit geld ook vir verteenwoordigende kantore van buitelandse organisasies), en die voertuig is gedurende hierdie belastingtydperk gederegistreer, word die belastingopgawe na die belastinginspeksieliggaam gestuur by die nuwe plek waar hierdie organisasie sy voertuig geregistreer het.

Die voertuigtipe-kode moet in reël 030 ingevoer word. Daar moet in gedagte gehou word dat die tipe voertuig van fundamentele belang is. Byvoorbeeld, vragmotors en motors met dieselfde kapasiteit sal verskillende belastingkoerse hê.

Gewilde onderwerp