Logo af.techconfronts.com
Nie-winsgewende organisasie: registrasie. Stap vir stap instruksies, dokumente
Nie-winsgewende organisasie: registrasie. Stap vir stap instruksies, dokumente
Anonim

Vir baie landsburgers word inligting oor hoe registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie lyk al hoe meer relevant. Die instruksie waarmee u enige NPO kan oopmaak, is redelik eenvoudig, maar dit word terselfdertyd geassosieer met 'n paar belangrike nuanses wat aandag verdien. Sulke inligting is belangrik omdat baie sosiale take en ander projekte geïmplementeer kan word deur hierdie vorm van nie-winsgewende struktuur te gebruik.

Nie-winsgewende organisasieregistrasie

'n Struktuur van hierdie tipe moet verstaan word as 'n organisasie wie se aktiwiteite nie daarop gefokus is om wins te maak nie en nie die verspreiding van finansiële hulpbronne tussen sy deelnemers impliseer nie.

nie-winsgewende organisasie registrasie
nie-winsgewende organisasie registrasie

Wat kan as die hoofdoel van die skepping beskou word? Die antwoord op hierdie vraag het verskeie fasette:

- bereiking van opvoedkundige, kulturele, bestuurs-, liefdadigheids- en wetenskaplike doelwitte;

- ontwikkeling van sport en fisiese kultuur;

- beskerming van die gesondheid van burgers;

- beskerming van die wettige belange en regte van beide organisasies en individue;

-regshulp;

- oplossing van dispute en konflikte;

- enige ander openbare weldaaddoelwitte.

Tipe nie-winsgewende organisasies

Voordat jy enige organisasie oopmaak wat nie daarop gefokus is om wins te maak nie, moet jy die feit bepaal waaraan presies sy toekomstige aktiwiteite gewy sal word.

Die lys van organisatoriese en regsvorme wat deur Russiese wetgewing toegelaat word, sal jou help om die regte besluit te neem. Dit is:

- verbruikerskoöperasies;

- instellings;

- fondse;

- outonome nie-winsgewende organisasies;

- verenigings van regsentiteite (vakbonde en verenigings);

- godsdienstige en openbare verenigings.

Dit is belangrik om al die bogenoemde tipes strukture te bestudeer en die regte keuse te maak, aangesien die prosedure vir die registrasie van nie-winsgewende organisasies impliseer dat alle tipe aktiwiteite wat in die toekoms uitgevoer sal word, in die handves weerspieël word.

Algehele aksieskema

Aanvanklik moet daarop gelet word dat alle aksies wat daarop gemik is om 'n nie-winsgewende struktuur te skep, moet voldoen aan die vereistes beskryf in die administratiewe regulasies van die Russiese Federasie.

staatsregistrasie van nie-winsgewende organisasies
staatsregistrasie van nie-winsgewende organisasies

Die stap-vir-stap registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie self is soos volg:

- voorbereiding van nodige dokumente, die daaropvolgende ondertekening en betaling van staatsbelasting;

- sertifisering van die aansoek om registrasie van 'n regsentiteit deur 'n notaris;

- verskaffing ingesamel engesertifiseerde dokumentasie aan die plaaslike owerheid van die Ministerie van Justisie van die Russiese Federasie;

- na oorweging neem die registrasie-owerheid 'n besluit;

- registrasie by die belastingkantoor van die organisasie wat geregistreer is;

- ontvangs van dokumente wat die amptelike bevestiging van die staatsregistrasie van die OSW sal wees.

Die algoritme waarvolgens staatsregistrasie van nie-winsgewende organisasies plaasvind, maak dit moontlik om as aansoeker op te tree vir beide die hoof van 'n regsentiteit en die stigter van die organisasie self.

Meer tydsberekening-besonderhede

As jy probeer uitvind hoe lank jy moet wag vir 'n besluit van die registrasie-owerheid, dan is dit aanvanklik die moeite werd om daarop te let dat die aantal dae in hierdie geval direk afhang van die tipe organisasie.

As ons praat van 'n struktuur met 'n godsdienstige konteks, dan sal die werklike term eers na die betrokke staatseksamen bepaal word. As gevolg hiervan sal jy óf 'n maand en 3 dae, óf twee keer so lank moet wag. Wanneer dit by die registrasie van openbare verenigings kom, sal die Ministerie van Justisie vir 33 dae dink, maar om politieke organisasies te stig, moet jy drie dae minder wag - 30.

Indien enige ander nie-winsgewende organisasie geskep word, sal registrasie 17 dae duur.

registrasie van nie-winsgewende organisasies dokumente
registrasie van nie-winsgewende organisasies dokumente

Om die nuwe struktuur by die belastingdiens te registreer, sal dit ook tyd neem. Meer spesifiek, 2 tot 4 weke.

Wat die totale registrasietydperk endaaropvolgende registrasie, sal dit ongeveer 2 maande duur. Boonop sluit hierdie wagtydperk nie die tyd in wat aan die voorbereiding van dokumentasie bestee moet word nie.

Diegene wat van voorneme is om tuinbou-, dacha-, tuinbou-nie-winsgewende verenigings en verbruikerskoöperasies te registreer, kan 'n sug van verligting slaak, want hulle sal baie minder moet wag vir die besluit van die registrasie-owerheid.

Watter dokumente moet afgehaal word

Hierdie stadium is een van die belangrikste in die registrasieproses. As nie al die vraestelle wat deur die Ministerie van Justisie vereis word saam met die aansoek ingedien word nie, sal jy immers van voor af moet begin.

In die eerste plek, moet jy aansoek doen vir registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie. Boonop moet dit inligting bevat oor die persone wat die stigters van die OSW is. Dit moet sorgvuldig saamgestel word, met inagneming van die toekomstige struktuur van die vereniging.

'n Goed-gevormde handves is die volgende ding waarsonder registrasie van nie-winsgewende organisasies nie uitgevoer sal word nie. Dokumente moet ook 'n kwitansie insluit wat betaling van die staatsfooi bevestig.

Dit is die moeite werd om te onthou dat dit nodig is om 'n protokol te verskaf vir die skepping van 'n OSW. 'n Alternatief kan 'n besluit oor die goedkeuring van die samestellende dokumente van die organisasie wees, waarin dit nodig is om aan te dui watter liggame verkies is.

Die laaste dokument waarsonder jy nie kan klaarkom nie, is bevestiging van die plek waar die organisasie geleë sal wees. Dit kan skriftelik wees en verskaf word deur beide die huurder en die eienaar met bevestiging van die feit dat beidedie partye is gereed om 'n huurooreenkoms te sluit.

registrasie van veranderinge van 'n nie-winsgewende organisasie
registrasie van veranderinge van 'n nie-winsgewende organisasie

Dit is ook die moeite werd om aandag te skenk aan die feit dat die stel vraestelle wat hierbo beskryf word, algemeen is. Dit beteken dat, afhangend van die territoriale omvang van aktiwiteit en regsvorm, die stel dokumente kan verander.

Watter dokumente bevestig staatsregistrasie

Enigiemand wat beplan om 'n NRO te skep, moet presies verstaan hoe om die feit te bevestig dat hul organisasie wettig funksioneer.

Dus, om selfversekerd te voel voor enige tjeks, moet jy die volgende dokumente hê:

- sertifikaat wat registrasie by die Federale Belastingdiens bevestig;

- korrek opgestelde handves;

- kennisgewing dat die organisasie in buitebegrotingsfondse geregistreer is;

- direk die registrasiesertifikaat self.

Diegene wat bekommerd is oor die kwessie van die begin van 'n besigheid moet bewus wees dat sodra 'n positiewe besluit deur die registrasie-owerheid geneem is en al die nodige dokumente uitgereik is, jy veilig aktief kan wees binne die geselekteerde profiel.

Werk met finansies

Benewens al die bogenoemde stappe, waarsonder enige nie-winsgewende organisasie nie sy bestaan kan begin nie, impliseer registrasie ook indirek die opening van 'n bankrekening. Dit moet gedoen word om maklik al die nodige berekeninge te maak. Terselfdertyd is dit belangrik om inligting oor die rekening aan verteenwoordigers van die belastingdiens en fondse oor te dra.

As jy hierdie stap vertraag en nie sulke inligting betyds verskaf nie, kan jy dalk gekonfronteer word met die behoefte om 'n boete te betaal.

registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie opdrag
registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie opdrag

Moet ook nie van finansiële state vergeet nie. Na registrasie word elke organisasie van 'n nie-winsgewende tipe verplig om dit nie later as die vasgestelde sperdatums by die belastingowerhede in te dien nie. Hier is alles so streng soos in die geval van entrepreneurs. Die indiening van spesiale verslagdoening is nie minder belangrik as rekeningkunde nie.

Hoe veranderinge aangebring word in die stigtingsdokumentasie

Dit kan dus gebeur dat daar soms in die proses van aktiwiteit sekere aanpassings nodig is. Registrasie van veranderinge van 'n nie-winsgewende organisasie het 'n sekere algoritme wat jou toelaat om maklik 'n soortgelyke taak uit te voer:

- stelling;

- handves, aangebied in die nuwe uitgawe, en die vorige weergawe;

- 'n dokument wat die betaling van die staatsfooi bevestig;

- besluit dat spesifieke veranderinge aan die stigtingsdokumente aangebring sal word.

Al die bogenoemde vraestelle moet in twee kopieë verskaf word. In die geval van die handves sal 3 kopieë vereis word. Die betalingsopdrag of kwitansie van betaling moet in die oorspronklike verskaf word. Wat die aansoek betref, moet dit sonder versuim genotariseer word. Maar die besluit oor die veranderinge moet in die vorm van 'n protokol geformaliseer word.

Binne die raamwerk van die onderwerp: "Registrasie van nie-winsgewende organisasies: stap-vir-stap instruksies", is dit nodig om so 'n vraag aan te raak as die redes vir die houveranderinge in die bywette. Aanpassings word relevant as gevolg van die invloed van verskeie faktore. Voorbeelde sluit in die verandering van die adres of die byvoeging van 'n nuwe aktiwiteit.

Wat jy moet weet oor staatsplig

Wat ook al 'n nie-winsgewende organisasie geskep word, die registrasie van so 'n struktuur sal altyd die betaling van 'n staatsfooi insluit, waarvan die bedrag kan wissel na gelang van die profiel van die aktiwiteit.

Wanneer 'n NRO geskep word, sal 4 000 roebels vereis word, in die geval van die stigting van 'n politieke party, moet 2 000 roebels voorberei word, en diegene wat van voorneme is om 'n openbare al-Russiese organisasie van gestremde mense te registreer, moet betaal eenduisend.

As ons praat oor die verandering van die handves, dan is die betaling 20% van die standaard staatsbelasting wat met registrasie gehef word.

Hoe om te likwideer

Dit is nie nodig om sulke omstandighede uit te sluit waarin die aktiwiteit van 'n bepaalde organisasie irrelevant raak en daar 'n behoefte is om dit te neutraliseer nie. Om hierdie prosedure korrek uit te voer, word akkurate inligting ook vereis.

prosedure vir registrasie van nie-winsgewende organisasies
prosedure vir registrasie van nie-winsgewende organisasies

In die eerste plek moet jy die departement van die Ministerie van Justisie, plaaslike departemente van fondse (sosiaal, pensioen) en, natuurlik, die belastingdiens oor so 'n besluit inlig.

Volgende moet die stigter sorg vir die skep van 'n likwidasiekommissie. Jy sal ook die tydsberekening en prosedure vir die likwidasieproses self moet vasstel.

Die volgende stap is om inligting oor te plaassluiting van die organisasie in die media. Dan stel die rekenmeester 'n tussentydse balansstaat op, reflekteer die teenwoordigheid van debiteure, sowel as skuld, waarna alle lopende belasting betaal word.

As 'n laaste stap, kan skuldterugbetaling en werk met krediteure gedefinieer word.

Wanneer al die bogenoemde stappe voltooi is, kry die stigters 2 maande om al die nodige dokumentasie vir likwidasie voor te berei.

Gevolgtrekking

As jy al die bestaande vereistes noukeurig bestudeer en die versameling van 'n pakket dokumente deeglik oorweeg, kan jy maklik 'n nie-winsgewende organisasie registreer en dit likwideer.

stap-vir-stap registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie
stap-vir-stap registrasie van 'n nie-winsgewende organisasie

Met ander woorde, die huidige wetgewing skep gunstige toestande vir sulke aktiwiteite. En dit is 'n baie belangrike punt in die ontwikkeling van die sosiale posisie van sekere burgerlike groepe.

Gewilde onderwerp