Sentraal-Europese Bank (ESB). Funksies van die Europese Sentrale Bank
Sentraal-Europese Bank (ESB). Funksies van die Europese Sentrale Bank

Video: Sentraal-Europese Bank (ESB). Funksies van die Europese Sentrale Bank

Video: Sentraal-Europese Bank (ESB). Funksies van die Europese Sentrale Bank
Video: The Fastest 500cc Motorcycles of the 1950's, 60's and 70's 2023, September
Anonim

Die Europese Sentrale Bank is die sentrale bank van die Europese Unie en die Eurosone. Dit staan bekend as die mees onafhanklike bank ter wêreld. Dit is hierdie finansiële instelling wat die volle reg het om onafhanklik enige kwessies wat verband hou met die euro op te los. Die instelling is in 1998 gestig. Die eerste president van die finansiële instelling was Wim Duisenberg, wat vir 'n termyn van 5 jaar verkies is. In Oktober 2003 het Jean-Claude Trichet as die nuwe president oorgeneem. Vandag is Mario Draghi in beheer.

Geskiedenis

sentrale Europese bank
sentrale Europese bank

Na die einde van die Tweede Wêreldoorlog het die vereniging van Europa begin. Strukturering is geaktiveer en die vorming van 'n enkele markruimte het begin. In die tydperk van 1947 tot 1957 is die tydperk van integrasie van die state van die streek suksesvol geslaag met die parallelle opkoms van die Europese betalingsunie. In 1957 het die grootste Europese state in die Europese Ekonomiese Gemeenskap verenig. In 1979 is voorwaardelike geld - ECU - in die EEG ingebring vir nedersettings wat onmiddellik aan die mandjie gekoppel is. Europese geldeenhede. Die memorandum oor die vorming van die Europese Monetêre Gebied en die ECB is in 1988 onderteken. LLC CB "Sentraal Europese Bank" het verskyn na die ondertekening in 1992 op die grondgebied van Maachstricht van 'n internasionale ooreenkoms oor die skepping van die EU, sowel as na die stigting van die Europese Monetêre Instituut, wie se verantwoordelikhede die voorbereiding vir die oorgang na 'n enkel geldeenheid – die euro.

Eksterne en interne strukture

sentrale Europese bank
sentrale Europese bank

Die Europese Sentrale Bank het 'n unieke leierskapspan. Dit sluit verteenwoordigers van elk van die EU-lidlande in. Kwessies wat verband hou met die werk van 'n finansiële instelling, die verdiskonteringskoers, rekeninge en ander punte word deur die bestuur van die instelling en die raad van goewerneurs bespreek. Die bestuur bestaan uit 6 mense, insluitend die voorsitter van die bank en sy adjunk. Die beheerliggaam word vir 'n termyn van agt jaar verkies. Kandidate vir 'n setel in die Direktoraat word genomineer en oorweeg deur die Europese Parlement en die hoofde van state wat deel is van die Europese sone. Die ECB is 'n lid van die Europese Stelsel van Sentrale Banke, wat die nasionale sentrale banke van die EU-lande insluit. Die internasionale stelsel werk volgens 'n twee-vlak algoritme. Enige kwessie rakende monetêre beleid kan slegs opgelos word as daar ooreenkoms op elk van die vlakke is.

Algemene inligting

Die Sentrale Europese Bank het sedert sy ontstaan in Duitsland, in Frankfurt, 'n hele stelsel van Europese sentrale banke onder sy leierskap verenig. Die samestelling van die struktuuringesluit:

 • Bank van België.
 • Bundensbank.
 • Bank of Greece.
 • Bank van Spanje.
 • Bank van Frankryk.
 • Monetêre Instituut van Luxemburg.

Slegs die ECB het die status van 'n regsentiteit, alle ander finansiële instellings wat by die stelsel ingesluit is, speel die rol van hulpeenhede. Hulle take is sekondêr. Die hoofdoel van die ECB is om 'n skerp styging in pryse te voorkom en die inflasiekoers, wat nie 2% moet oorskry nie, te stabiliseer. Enige besluite en optrede van die bank het 'n direkte impak op die wisselkoers van die Europese geldeenheid teenoor ander wêreldgeldeenhede. Skerp skommelinge word veroorsaak deur 'n verandering in die rentekoers en die verskaffing van krediet aan lidlande van die unie.

Wat doen die ECB?

Die Sentrale Europese Bank verrig verskeie dominante funksies op dieselfde tyd:

 • Ontwikkeling en implementering van monetêre beleid in die eurogebied.
 • Voorsiening, ontwikkeling en vervreemding van die valutareserwes van state uit die eurogebied van 'n amptelike aard.
 • Euro-emissie.
 • Stel rentekoerse.
 • Verseker prysstabiliteit in die Europese gebied.

Die ECB-aanwysers is die prysindeks vir goedere vir verbruikers regdeur die EU en die grootte van die geldvoorraad, waarvan die groei gedurende die jaar nie meer as 4,5% behoort te wees nie.

Hoofbankrentekoerse

OOO CB Sentrale Europese Bank
OOO CB Sentrale Europese Bank

Die funksies van die Europese Sentrale Bank dek die bepaling en vasstelling van rentekoerse. Rentekoerse kan drie weestipes:

 • Herfinansieringskoers. Dit is die rentekoers wat die minimum waarde bepaal vir aansoeke om fondse in te samel in 'n tender wat deur die ECB uitgevoer word.
 • Depositokoers. Dit is die rentekoers wat die basiskoers is wanneer gratis kontant in die instellings van die ECB geplaas word. Die koers dien as 'n ondergrens in die oornag rentekoersmark.
 • Die marginale leenkoers is die koers waarteen die banke van die ESB-struktuur 'n lening kan bekom, wat nodig is om korttermyn-likiditeit te handhaaf. Die marginale koers dien as die boonste limiet van die reeks binne die oornag rentekoersmark.

Deur hierdie tipe koerse vas te stel, skep die Sentrale Europese Bank die vraag of aanbod van die geldeenheid, verseker sy stabiliteit en beheer kontantvloei binne die sone.

Algemene bepalings

voorsitter van die Europese sentrale bank
voorsitter van die Europese sentrale bank

Die Europese Sentrale Bank is 'n unieke regsentiteit wie se werk op internasionale ooreenkomste gebaseer is. Die gemagtigde kapitaal van die instelling ten tyde van sy skepping was gelyk aan 5 miljard euro. Die grootste banke in Europa het as aandeelhouers opgetree. Die Duitse Bundesbank het 18,9% van die kapitaal bygedra, die Bank van Frankryk - 14,2%, die Bank van Italië - 12,5%, die Bank van Spanje - 8,3%. Die oorblywende sentrale banke van die Europese state het van 0,1% tot 3,9% van die aanvanklike gemagtigde kapitaal bygedra. Die uitvoerende raad, wat hierbo genoem is, bestuur die aktiwiteite van die finansiële instelling - dit word gelei deur die president van die EuropeseSentrale Bank. Die belangrikste kenmerk van 'n finansiële organisasie is volledige onafhanklikheid. Terselfdertyd is die instituut verplig om 'n jaarlikse verslag oor sy werksaamhede aan die Europese Parlement, die Europese Kommissie, die Raad van die Europese Unie en die Raad van Europa voor te lê.

Aktiwiteitsbeleid

Europese sentrale bank herfinansieringskoers
Europese sentrale bank herfinansieringskoers

Om sy doelwitte te bereik, gebruik die ECB instrumente soos stabiliseringslenings en lenings-vir-aandele-veilings, buitelandsevalutatransaksies en opemarktransaksies. Die kragtigste instrument om die finansiële mark te reguleer is die koers van die Europese Sentrale Bank. Die werk van die monetêre instelling is gebaseer op die beginsels van onafhanklikheid van ander state, sowel as van die liggame van die besluit van die supranasionale tipe. Die werk van laasgenoemde maak hoofsaaklik voorsiening vir die afwesigheid van dwang wanneer die eksterne skuld en die interne een gedek word. Vir 'n besluit om oor elke spesifieke besluit geneem te word, moet 'n meerderheid van die lede van die bestuursraad daarvoor stem. Elkeen van hulle het net een geleentheid om te stem. Die hoof van die Europese Sentrale Bank moet die raad van die raad volg. Eers nadat 'n sekere besluit geneem is, kan die sentrale banke van Europese state aktief by die implementering daarvan betrokke wees.

Bevoegdhede van die ECB en Nasionale Sentrale Banke

funksies van die Europese sentrale bank
funksies van die Europese sentrale bank

Die ECB het, in gesamentlike pogings met die Sentrale Bank van die lidlande van die vereniging, die reg om betrekkinge te vorm met die Sentrale Bank van ander state, en, indien nodig, met organisasiesinternasionale tipe. Geleenthede is oop vir die verkryging, verkoop en aanstuur van enige tipe bates, insluitend bankmetale. Die konsep van "geldeenheid bates" sluit sekuriteite in enige geldeenheid en in enige eenheid van berekening. Eienaarskap en bestuur van bates word toegelaat. Die ECB bedryf 'n wye reeks bankorganisasies van enige tipe, waarvoor internasionale organisasies, verteenwoordigers van 'n derde party as vennote kan optree. Vennootskappe kan leen- en uitleenbedrywighede insluit. Benewens die hooffunksies hierbo genoem, kan die Europese Bank, in samewerking met die Sentrale Bank van Europese lande, bedrywighede met 'n administratiewe doel uitvoer, asook in die belang van raadslede optree. 'n Belangrike stap in die regulering van die bank se aktiwiteite kan genoem word die vorming van die Europese Monetêre Stelsel, wat sy bestaan in 1979 begin het.

Europese Monetêre Stelsel binne die ECB

Europese sentrale bankkoers
Europese sentrale bankkoers

Die herfinansieringskoers van die Europese Sentrale Bank is nie die enigste ding wat die Europese Monetêre Stelsel raak nie. Die EBU het self 'n aantal spesifieke take. Ons kan oor die volgende rigtings praat:

 • Verseker monetêre stabiliteit binne die EU.
 • Maksimum vereenvoudiging van konvergensieprosesse met aktiewe ekonomiese ontwikkeling.
 • In toestande van stabiliteit bied die monetêre stelsel 'n groeistrategie.
 • Stabiele sistematisering van internasionale geldeenheid en ekonomiese betrekkinge.

Dit is te danke aanMet die bekendstelling in sirkulasie van so 'n monetêre eenheid soos die ECU, het die state van die Europese Unie die krisis van die 80's suksesvol hanteer. Ná die oorwinning oor die proses van inflasie is beperkings op die uitvoer van huidige finansiële transaksies opgehef. Sedert 1990 is die regime van vrye vloei van kapitaal geaktiveer. Aanvanklik was die doel van die EU om optimale toestande vir die beweging van goedere en dienste, kapitaal en arbeid te verskaf. Die ECB is geskep om die bekendstelling van 'n gemeenskaplike geldeenheid, 'n enkele burgerskap, aan te moedig. Sy werk in die beplanningstadium was veronderstel om organisatoriese en wetlike meganismes te help vorm vir die koördinering van nie net buitelandse beleid nie, maar ook die veiligheidsbeleid van elke deelnemende staat.

Aanbeveel: