Logo af.techconfronts.com
Intensiewe en uitgebreide boerderymetode
Intensiewe en uitgebreide boerderymetode
Anonim

In die praktyk is ekstensiewe en intensiewe boerderymetodes bekend. In hierdie artikel sal meer aandag aan die eerste daarvan gegee word.

Intensiewe metode in kort

Hierdie tipe bestuur maak voorsiening vir 'n versnelling in die omset van produksiebates, wat bydra tot 'n toename in die winsgewendheid van sake-entiteite. Dit word ook verseker deur die groei van die doeltreffendheid van die resultate van sosiale produksie.

uitgebreide boerderymetode
uitgebreide boerderymetode

Die intensiewe metode word geassosieer met die tegniese hertoerusting van die nasionale ekonomie. Daarom word dit erken as redelik effektief in meganiese ingenieurswese, waar hoë arbeidsproduktiwiteitskoerse, sowel as die doeltreffendheid van produksie self, binne 'n redelike kort tyd bereik sal word.

Die intensiewe metode word ook dikwels met landbou geassosieer, wat in hierdie geval voorsiening maak vir bykomende belegging van finansiële hulpbronne in grondherwinning en grondverbetering, sowel as die gebruik van nuwe stropers en ander masjiene.

Landbouproduksie met die ontwikkeling van kapitalisme volg hoofsaaklik 'n intensiewe pad, wat die kragtige invoering van tegniesevordering. Verskeie vooruitgang in wetenskappe soos biologie, biochemie en genetika maak dit moontlik om die vrugbaarheid van lande kunsmatig te verhoog. Die differensiasie van erwe in terme van eienskappe, byvoorbeeld ekonomiese vrugbaarheid, het beduidende verskille van natuurlike vrugbaarheid.

Verskillende nywerhede met intensiewe ontwikkeling het baie in gemeen. Elkeen van hulle het egter steeds sy eie kenmerke. Tegnologie-innovasie speel 'n leidende rol in die meeste industrieë. Byvoorbeeld, vir die landbou is dit 'n toename in oesopbrengste en produktiwiteit in veeteelt.

Definieer 'n uitgebreide ontwikkelingspad

Uitgebreide boerderymetode dra aan die een kant by tot die ontwikkeling van die ekonomie deur produksiehulpbronne te verhoog. Aan die ander kant skep dit die voorvereistes om die moontlikhede vir kwalitatiewe verbetering van ekonomiese prosesse te beperk. Uit 'n praktiese oogpunt is die ekstensiewe boerderymetode redelik skaars in sy suiwer vorm. Dit word hoofsaaklik gekombineer met 'n intensiewe ekonomiese ontwikkelingspad.

Kenmerk

Uitgebreide boerderymetodes is ondoeltreffend in beide die produksieproses self en in die bestuur daarvan. Hierdie tipe behels die bereiking van 'n toename in die skaal van ontwerp as gevolg van 'n toename in die aantal en aantal verskillende ontwerporganisasies. Soos hierbo genoem, is die ekstensiewe metode van boerdery ondoeltreffend en word dit gekenmerk deur die teenwoordigheid van sekere grense, as gevolg van sekere beperkings.materiële en arbeidshulpbronne. Hierdie tipe kan nie net die betrokkenheid van 'n bykomende aantal hoogs gekwalifiseerde ingenieurs en tegnoloë vereis nie, maar ook aansienlike bykomende koste.

uitgebreide boerderypraktyke
uitgebreide boerderypraktyke

Uitgebreide landbou

Hierdie tipe boerdery kan gekenmerk word deur die volgende kenmerke:

- ná die afskaffing van slawerny het groot feodale grondbesit oorgebly;

- geleidelike transformasie van grondeienaars se plase in kapitalistiese landgoedere;

- langtermyn kombinasie van metodes om die ekonomie van die kapitalistiese en semi-serf stelsels te bestuur.

uitgebreide boerderymetodes heers
uitgebreide boerderymetodes heers

Rusland kan as 'n aanskoulike voorbeeld van hierdie tipe beskou word. Die kapitalisme in hierdie staat het dus teen 'n stadige pas ontwikkel, en terselfdertyd was dit 'n swaar las vir die eenvoudige boerestand, wat die juk van die oorblyfsels van slawerny gedra het.

Uitgebreide boerdery word dikwels beperk deur die natuurlike en arbeidshulpbronne wat beskikbaar is. Terselfdertyd word die hoofklem in die bereiking van 'n toename in produksievolumes op die uitbreiding van saaigebiede geplaas. Sulke groei kan egter verkry word deur die intensiewe gebruik van lande wat reeds voorheen by bewerking betrokke was. Daarom is dit soms nodig om bykomende finansiering vir dieselfde erf te lok, ten spyte van sy produktiwiteit en vorige beleggings.

Beperkte uitbreiding

Uitgebreide bestuurspraktykeplase in die sfeer van sosiale produksie is beperk. Die uitbreiding van produksie vanuit 'n fisiese oogpunt het sekere perke, wat te wyte is aan sekere grense van die staat, die aantal van die werkersklas, asook beperkings in die beskikbaarheid van natuurlike hulpbronne.

uitgebreide boerderymetodes waarin die samelewing
uitgebreide boerderymetodes waarin die samelewing

Die moderne mensdom kan vandag nie net uitgebreide metodes in die landbou gebruik nie. Terselfdertyd is die intensiewe pad gebaseer op die verhoging van grondvrugbaarheid, wat geassosieer word met die verpligte gebruik van kunsmis. Die skending van tegnologieë vir hul gebruik, wat 'n nadelige impak op die omgewing tot gevolg het, het egter 'n veelvlakkige effek op sommige komponente van die biosfeer self. Daarom moet die sosiale lewe en die ekonomie heroriënteer word van die uitgebreide metode na die intensiewe tipe ontwikkeling.

Nadele van die uitgebreide metode

Wanneer die resultaat van produksie en ekonomiese aktiwiteite beoordeel word in terme van die gebruik van koste-aanwysers, moet ondernemings gerig wees op uitgebreide bestuursmetodes.

uitgebreide en intensiewe boerderypraktyke
uitgebreide en intensiewe boerderypraktyke

In watter samelewing negatiewe verskynsels kan voorkom, sal die tyd leer. Die nadele sluit byvoorbeeld in om die lys van goedkoop produkte te verlaat, die aansporing om materiaalverbruik en arbeidsintensiteit te verhoog, wat uiteindelik daartoe lei dat die ontwikkeling van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang aan bande gelê word. Dus het die ontwikkeling van maagdelike lande in die 20ste eeu (60's) die bestaan van 'n uitgebreide pad aanvaarontwikkeling in die landbou as gevolg van die bekendstelling van nuwe bykomende grond in omloop terwyl dieselfde materiële en tegniese basis gehandhaaf word.

Die maniere van ontwikkeling van verskeie aktiwiteitsvelde

Uitgebreide boerderypraktyke heers in CAD-bedrywe.

uitgebreide landbou
uitgebreide landbou

Een van die hoofrigtings van ontwikkeling van hierdie pad is ook die gasbedryf. Die ekstensiewe metode van boerdery behels die ontwikkeling van die kontinentale plat, diep boorwerk en die groei van die gas (geassosieerde) produksietempo as 'n intensiewe metode van ekonomiese ontwikkeling.

So, kom ons som die materiaal op wat in hierdie artikel aangebied word. Daar moet kennis geneem word dat die uitgebreide metode van boerdery onaanvaarbaar is in die konteks van die diep ekonomiese, sosiale en politieke krisis wat vandag regoor die wêreld waargeneem word. En die moderne ekonomie, as gevolg van sy onverskilligheid teenoor mense, word 'n beduidende rem op alle sosiale vooruitgang.

Gewilde onderwerp