Logo af.techconfronts.com
Basies van besigheid en entrepreneurskap
Basies van besigheid en entrepreneurskap
Anonim

Vandag is die bepalende element van ekonomiese aktiwiteit om sake te doen. Wat word beskou onder die betekenis van so 'n breë begrip? Die besigheidsbasis van die ekonomie impliseer hoofsaaklik die teenwoordigheid van sekere kategorieë van hulpbronne, waaronder 'n spesiale rol behoort tot die materiële, finansiële, arbeid en inligting potensiaal.

Moderne besigheidstelsel

Besigheidsbasis
Besigheidsbasis

As gevolg van die gebruik van die hulpbronne hierbo gelys, probeer ekonomiese entiteite om die produksie van goedere (dienste) te organiseer vir die verkoop daarvan aan ander ekonomiese agente (ondernemings, organisasies, individue, ensovoorts) in terme van die maksimalisering van winste, maar die vermindering van koste.

Dit is belangrik om daarop te let dat, benewens die verkryging van 'n ekonomiese effek, dit nodig is om bykomende doelwitte uit te lig wat die fondamente van besigheidsontwikkeling bepaal: organisering van die sekuriteit om sake te doen, uitreiking van aandele, ontwikkeling van strategieë om hoë besigheidsresultate, ensovoorts.

Moderne besigheidstelsel sluit drie inkomponente: besigheidsentiteite, komponente en integrerende eienskappe. Die eerste kategorie sluit ondernemings, sake-eienaars, krediet- en versekeringsorganisasies, aandelebeurse, regeringsagentskappe en beleggers in. Die tweede groep sluit die volgende komponente in: produksie, handel en kommersiële bemiddeling. En uiteindelik is die basis van besigheid, in ooreenstemming met stelselontleding, toegerus met 'n aansienlike aantal eiendomme. Onder hulle is die belangrikste sosio-ekonomiese soewereiniteit en konsensus van belange van die onderdane van sakebetrekkinge.

Entrepreneuriese aktiwiteit en die regsvorme daarvan

Entrepreneurskap vind absoluut oral plaas waar mense goedere (dienste) uit hul eie vrye wil produseer en verkoop. Dit beteken dat entrepreneursaktiwiteit gedefinieer moet word as onafhanklik, maar terselfdertyd baie riskant. Eerstens is dit daarop gemik om wins te maak uit die verkoop van produkte, die gebruik van eiendomsvoorwerpe, die uitvoering van 'n sekere aantal bedrywighede of die verskaffing van dienste deur persone wat staatsregistrasie op die voorgeskrewe wyse geslaag het.

Dit sal raadsaam wees om die organisatoriese en wetlike vorme van entrepreneurskap te oorweeg op die voorbeeld van 'n spesifieke land. Die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie maak voorsiening vir twee kategorieë van entrepreneuriese aktiwiteite sonder die vorming van 'n regsentiteit. Daarbenewens is daar sewe tipes organisasies met kommersiële doeleindes en sewe nie-winsgewende komplekse.

Die grondslag van 'n besigheid kan slegs gebou word nadat die organisasie gedefinieer iswettige vorm van aktiwiteit. Dus, 'n regspersoon word nie gevorm in gevalle van individuele entrepreneurskap en eenvoudige vennootskap nie. Maar dit vind plaas in die vorming van kommersiële en nie-winsgewende organisasies. Die eerste opsie maak voorsiening vir onderverdeling in drie kategorieë: sakevennootskappe en maatskappye (algemene en beperkte vennootskappe, sowel as maatskappye met beperkte of bykomende aanspreeklikheid en 'n gesamentlike-aandelemaatskappy), eenheidsondernemings en 'n produksiekoöperasie.

Nie-winsgewende organisasies en die hoofaspekte van hul aktiwiteite

Grondbeginsels van jou besigheid
Grondbeginsels van jou besigheid

Die basiese sakeprosesse van nie-winsgewende organisasies veronderstel die uitsluiting van so 'n doelwit soos om wins te maak. Dit is belangrik om daarop te let dat andersins die persentasie entrepreneurskap nie tussen sake-entiteite verdeel word nie. Maar 'n kommersiële organisasie het die reg om so 'n uitsondering te maak as dit nodig is om die doelwitte van sy skepping te bereik deur 'n beroep op entrepreneurskap.

Die besluit om die tipe organisasie wat oorweeg word te stig, word geneem deur burgers en regsentiteite wat as stigters optree. Daar moet kennis geneem word dat hul nommer nie onderhewig is aan beperking nie. Wat die ligging van 'n nie-kommersiële voorwerp betref, moet dit ooreenstem met die staatsregistrasie, vanaf die oomblik waarvan 'n regsentiteit gevorm word.

In die proses van registrasie behoort 'n ernstige rol aan die samestellende dokumentasie, die handves, die akte van oprigting en die besluit van die eienaar, waar in die verpligtebestelling, word die volgende inligting aangedui:

 • Naam van nie-winsgewende organisasie.
 • Bepaling van die aard van sy aktiwiteite.
 • Ontwikkeling van die regte en verpligtinge van vakke.
 • Voorwaardes vir toelating en uitsluiting van die organisasie.
 • Bronne van die vorming van die eiendomskompleks en kenmerke van die toepassing daarvan.
 • Prosedure vir die regstelling van samestellende dokumentasie.

Basisbeginsels van klein besigheid en kenmerke van sy organisasie

Kleinsake basiese beginsels
Kleinsake basiese beginsels

Klein besigheidsentiteite kan individuele entrepreneurs, mikro-organisasies of klein ondernemings wees, waarvan die gemiddelde aantal werknemers nie 15 mense oorskry nie. Daar moet kennis geneem word dat die oorwoë kommersiële formasies 'n belangrike rol in 'n markekonomie speel, soos blyk uit die volgende faktore:

 • Die groot aantal van die ooreenstemmende marksegment relatief tot die totale aantal markekonomie-entiteite.
 • Beduidende bydrae van klein besighede tot die BBP.
 • bystand met die vorming van die land se begrotings op verskillende vlakke.
 • Vermindering van die aantal werklose mense deur hul werk in klein besighede te organiseer.
 • Verskaffing van mededingende produkte aan die mark.
 • Die grondslag van besigheid en die studie daarvan as 'n belangrike komponent van menslike ontwikkeling.

Staatregistrasie van besigheidsentiteite

Slegs entiteite wat op die voorgeskrewe wyse geregistreer is, het die reg om ekonomiese aktiwiteite uit te voer (klousule 1)Art. 2 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie). Hierdie wettiging streef na die hoofdoel om hul aktiwiteite te beheer. Nie net geherorganiseerde entiteite van ekonomiese funksionering is onderhewig aan staatsregistrasie nie, maar ook aanpassings in die samestellende dokumentasie van aktiewe kommersiële en nie-kommersiële entiteite.

Die basiese beginsels van jou besigheid vereis die verpligte beskikbaarheid van dokumente wat die wettigheid van die aktiwiteite wat uitgevoer word, bewys. Wanneer wettige entiteite dus kommersiële bedrywighede sonder registrasie uitvoer, vind onwettigheid plaas, wat ernstige straf meebring.

Die proses wat oorweeg word, word uitgevoer by die ligging van ekonomiese entiteite deur hulle van relevante dokumentasie aan die registrasie-owerheid te voorsien. Stigters moet die volgende dokumente sonder versuim indien:

 • Verklaring volgens 'n sekere patroon.
 • Kopie wat die besluit bevestig om 'n regsentiteit te vorm.
 • samestellende dokumente.
 • Dokumente oor die vorming van die gemagtigde kapitaal.
 • Basiese inligting oor die eienaars van die eiendomskompleks.
 • 'n Sertifikaat van die belastingowerhede oor die indiening van 'n verklaring wat inligting oor inkomste en eiendom bevat.
 • Dokument wat bewys dat die regsentiteit die reg het om by die ligging geleë te wees (in die reël is dit 'n waarborgbrief).
 • Bevestiging van betaling vir staatsregistrasie.

Herorganisasie en likwidasie van sake-entiteite

Besigheidsbestuur Grondbeginsels
Besigheidsbestuur Grondbeginsels

In ekonomiese praktyk is dit bekend'n aansienlike aantal gevalle van beëindiging van aktiwiteite van sake-entiteite. Hierdie situasie gebeur om een van die volgende redes: die behoefte om te herorganiseer, bedrywighede tydelik te staak of 'n regsentiteit te likwideer, byvoorbeeld, as gevolg van bankrotskap.

Die beëindiging van die aktiwiteit van 'n regsentiteit deur herorganisasie vind plaas in ooreenstemming met die metode wat deur die eienaar van die besigheid gekies is. Die gewildste opsies word beskou as die samesmelting van 'n sekere aantal ondernemings in een stel, die toetreding van 'n regsentiteit tot 'n kragtiger een in terme van doeltreffendheid, die verdeling van 'n onderneming in verskeie komponente, skeiding van ander organisasies, sowel as die transformasie van 'n regsentiteit (byvoorbeeld die beëindiging van 'n LLC en die stigting van 'n OJSC).

Likwidasie kan vrywillig of gedwonge wees. In die eerste geval kan die implementering van die operasie op sekere gronde aangevoer word, insluitend die verstryking van die organisasie se aktiwiteit, die bereiking van statutêre doelwitte, of die ondoeltreffendheid van aktiwiteite tot die mate van die onbereikbaarheid van die voorheen gestelde take. Die hoofredes vir gedwonge likwidasie is ongelisensieerde of deur wetgewing verbied aktiwiteite, die toepaslikheid van oortredings in die uitvoering van ekonomiese transaksies, die bankrotskap van 'n regsentiteit of die verlies van sy eiendom.

Die basiese beginsels van 'n sakeplan en die doelwitte van die vorming daarvan

Die sakeplan is 'n akkurate en toeganklike beskrywing van die beplande aktiwiteite. Dus, hierdie dokument is in staat om die besigheid ten volle te bestuur, sodat dit met vertroue die belangrikste genoem kan word'n komponent van strategiese beplanning, sowel as leiding vir die uitvoering en beheer van ekonomiese bedrywighede vir die bedryf van 'n bepaalde besigheid.

Hierdie dokument, as die basis van 'n besigheid, stel jou in staat om die doelwitte van 'n regsentiteit en hul rasionaal te bestudeer, en dan die doeltreffendste metodes te bepaal om die doelwitte te bereik. Die keuse van hierdie metodes word natuurlik gemaak in ooreenstemming met die voorwaardes vir die maksimalisering van winste en die vermindering van koste, sowel as om goeie finansiële prestasie in die proses van aktiwiteit te behaal.

Besigheidsplanne word in die volgende tipes geklassifiseer:

 • Dokument wat beleggings weerspieël (inligting vir 'n potensiële belegger of vennoot).
 • Besigheidsplan vir die ontwikkeling van die organisasie in ooreenstemming met die komende beplanningsperiode.
 • 'n Dokument wat die vorming van 'n aparte onderafdeling van 'n regsentiteit aandui.
 • 'n Besigheidsplan wat daarop gemik is om 'n lening by 'n bank te kry of aan 'n tender deel te neem.

Die rol van bestuur in die besigheidstelsel

Die besigheidsbasis van die ekonomie
Die besigheidsbasis van die ekonomie

Bestuur in die stelsel van ekonomiese aktiwiteit is die belangrikste komponent, want dit bepaal die fondamente van besigheidsbestuur. Hierdie kategorie verseker die winsgewendheid van 'n regsentiteit deur die rasionele organisasie van die produksieproses en produkverkope. Daarbenewens voer die bestuursdiens baie bykomende take uit, byvoorbeeld die vorming van 'n plan om die tegniese en tegnologiese basis van die onderneming te verbeter.

Die bestuurder stimuleer die werknemers van die organisasie deur die vorminggemaklike werksomstandighede en die verandering van die stelsel van betaling, en indien nodig, neem 'n besluit om die werknemers van die organisasie te vervang met hoogs gekwalifiseerde. 'n Werknemer op die gebied van bestuur bepaal die nodige hulpbronne en natuurlik die bronne van die verkryging daarvan. Daarbenewens ontwikkel hy effektiewe strategieë vir die ontwikkeling van produksie en verkope van produkte, en vorm ook die presiese doelwitte van die regsentiteit.

Die rol van bemarking in die besigheidstelsel

'n Belangrike komponent wat deel is van die fondamente van besigheidsorganisasie is bemarking. Hierdie diens optimaliseer voorsieningskettingbedrywighede vir volhoubare en groeiende produkverkope.

Bemarkers van enige organisasie los 'n groot aantal take op, die belangrikstes is:

 • Gedetailleerde studie van die mark en sy onderskeie segmente.
 • Analise van sy konjunktuur en kapasiteit.
 • Identifisering van die gedrag van teenpartye.
 • Vorming van 'n voorspelling vir die verdere ontwikkeling van die mark en die vergelyking daarvan met die vermoëns van die onderneming vir die vervaardiging van produkte.
 • Gaan-na-mark-strategie.
 • Voer aktiwiteite uit om die vraag na produkte en bekwame verkoopsaktiwiteite te verhoog.
 • Organisasie van marknavorsing.
 • Beheer die aktiwiteite wat deur die werknemers van die eenheid uitgevoer word.

Kommersiële aktiwiteite van die onderneming

Besigheidsproses Grondbeginsels
Besigheidsproses Grondbeginsels

Die sukses van enige organisasie word bepaal deur die doeltreffendheid van kommersiële transaksies ('n ooreenkoms tussen twee of meer partye om te voorsienprodukte of dienste in ooreenstemming met gedokumenteerde voorwaardes).

Die stel kommersiële transaksies word verdeel in hooftransaksies (die proses van koop en verkoop van goedere, verskaffing van dienste, verkoop van wetenskaplike en tegniese inligting, huur van ekonomiese voorwerpe, ensovoorts) en bykomstige (tussengangeraktiwiteite met betrekking tot die oordrag van goedere of werke van die verkoper na koper).

Ruiltransaksies vind plaas onder voorwaardes van uitsluiting van fondse wanneer die proses in kontant- of nie-kontantvorm uitgevoer word. Dit wil sê, die transaksie vind plaas op die basis van direkte kommoditeitsverruiling. Hierdie verskynsel is tipies vir 'n mark wat gekenmerk word deur onderontwikkeling. Nietemin aanvaar ontwikkelde lande met markekonomieë die praktyk van ruiltransaksies as 'n hulpelement in die implementering van maatreëls vir die verkoop van produkte (werke, dienste).

Die direkte tipe transaksies is gepas in die geval wanneer die koper die vervoer, berging, versekering van produkte onafhanklik organiseer, en ook sorg vir doeane-bedrywighede en bankskikkings. Soos jy kan sien, is die proses baie duur, so die gewildheid daarvan in die samelewing is redelik klein: dit is baie geriefliker vir kopers om die dienste van tussengangers te gebruik.

Besigheidsinfrastruktuur

Die grondbeginsels van jou besigheid moet die noodsaaklike element van infrastruktuur insluit, wat die stel besighede is wat die interaksie tussen die einddeelnemers in ekonomiese aktiwiteit bemiddel, en die stel prosesse waarin hierdie regsentiteite 'n sentrale rol speel. Die hoofdoel van die aangebied elementis om die beweging van materiaal, arbeid en inligtingshulpbronne en kapitaal as 'n geheel te verseker.

Die struktuur van hierdie komponent bestaan uit twee groepe aktiwiteittipes, wat onderskeidelik twee groepe skakels skep. Horisontale skakels behels die implementering van ekonomiese aktiwiteite deur ekonomiese entiteite in terme van die organisering van bemiddeling in sekere sektore van die mark. Die vertikale tipe skakels kenmerk die ekonomiese aktiwiteit van instellings van 'n publieke of staatstipe, waarvan die hooftaak is om die interaksie tussen ekonomiese entiteite te koördineer en te beheer.

Mededinging as 'n belangrike element van die stelsel

Besigheidsontwikkeling Grondbeginsels
Besigheidsontwikkeling Grondbeginsels

Die markaktiwiteit van 'n onderneming is feitlik irrelevant sonder sy deelname aan die kompetisie. Mededinging dien as 'n effektiewe meganisme van wedywering tussen markdeelnemers vir die reg om soveel kopers as moontlik te vind, sowel as vir die geleentheid om goedere (werke, dienste) op die gunstigste voorwaardes te verkoop. Dit is opmerklik dat hierdie praktyk die beste aansporing is om die kwaliteit en optimaliteit van produkte op die mark te organiseer, want danksy mededinging besef die vervaardiger die behoefte aan sy pogings, wat beteken dat sy produkte mededingend word en die samelewing ten volle tevrede is..

Mededinging vind slegs met 'n sekere markorganisasie plaas, in teenstelling met die monopolistiese aktiwiteit van ekonomiese entiteite. Dit kan dus geklassifiseer word volgensmarktoestande en die maniere van mededinging. In die eerste geval kan mededinging perfek, gereguleerd en onvolmaak wees. In die tweede - prys en nie-prys.

Buitelandse ekonomiese aktiwiteit

Besigheid is gebaseer op verskeie elemente, wat die samewerking van regsentiteite met ekonomiese agente van ander lande insluit. Sy hoofdoelwitte is: die verhoging van die volume uitvoere en invoere van produkte, die verskaffing van die land van die hulpbronne wat nodig is vir gemaklike sosiale funksionering, asook die aanpassing van pryse op die uitvoer- en invoervlakke. Dus, om bogenoemde doelwitte te bereik, moet die organisasie 'n aantal take oplos, waaronder die belangrikste is die studie van teorie en praktyk in terme van internasionale handel, vertroudheid met prysbepalingsmetodes in ander lande, sowel as die organisasie. van volle bewustheid van die tegniek van buitelandse ekonomiese bedrywighede.

Dus, om vrugbare samewerking met buitelandse ekonomiese entiteite te begin, moet 'n regsentiteit 'n aantal aktiwiteite uitvoer:

 • Staat registrasie in ooreenstemming met die ligging van die onderneming.
 • Registrasie deur die belastingowerheid.
 • Verkryging van die seël en stempel van die organisasie.
 • Registrasie in die staatsregister.

As gevolg van die bogenoemde bedrywighede, kan die organisasie veilig begin samewerking met ekonomiese agente van ander lande, waardeur sy aktiwiteite meer doeltreffend sal word, en produkte (werke, dienste) sal begin gewildheid wen nienet in die binnelandse mark, maar ook daarbuite.

Gewilde onderwerp