Logo af.techconfronts.com
Eiendomsaftrekking by die bou van 'n huis: dokumente, verduidelikings
Eiendomsaftrekking by die bou van 'n huis: dokumente, verduidelikings
Anonim

Weet jy dat die koste om 'n huis te bou verminder en gedoen kan word op grond van die wet? In die Belastingkode van die Russiese Federasie is so 'n ondersteuningsmaatreël soos 'n eiendomsaftrekking bedoel vir werkende burgers. Wanneer 'n huis gebou en klaargemaak word, sal die staat 'n deel van die fondse teruggee, jy hoef net 'n pakket dokumente aan jou belastingagent te verskaf.

Wat is 'n belastingaftrekking

Belastingaftrekking is die deel van die belasting wat aan die belastingbetaler terugbetaal word. Die Belastingkode van die Russiese Federasie maak voorsiening vir eiendomsbelastingaftrekkings vir die bou van 'n residensiële gebou. Die staat poog dus om die bou van nuwe huise te stimuleer, en klaargemaakte huise en woonstelle meer bekostigbaar te maak.

eiendomsaftrekking by die bou van 'n huis
eiendomsaftrekking by die bou van 'n huis

Wie kan verwag om 'n aftrekking te ontvang

Alle werkende burgers van die Russiese Federasie, wie se inkomstebelasting 13% is, is geregtig om 'n eiendomsaftrekking te ontvang vir die bou van 'n huis. Die belangrikste ding is dat hulle Russiese burgerskap het en belasting aan die tesourie betaal, m.a.w. het amptelik in Rusland gewerk.

Hulle is geregtig op 'n terugbetaling gelykstaande aan die volle koers van inkomstebelasting wanneer 'n erf van IZHS gekoop word, om vir ontwikkelingswerk te betaal, enook vir die koste van die aankoop van boumateriaal.

bou van 'n privaat huis
bou van 'n privaat huis

Wat is die voorwaardes vir die voorsiening daarvan

Die voorwaardes vir die toestaan van 'n belastingaftrekking vir die bou van 'n nuwe huis word uitgespel in artikel 220 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Volgens die wet word dit aan 'n burger verskaf op:

 • uitgawes vir die ontwikkeling van 'n huisprojek;
 • uitgawes vir die aankoop van boumateriaal;
 • uitgawes vir die betaling van konstruksiewerkers, argitekte en ander professionele persone wat by konstruksie betrokke is;
 • nutsverbindingskoste.

Aftrekkings is slegs beskikbaar vir bogenoemde uitgawes. Enige ander wat nie by hierdie beskrywing pas nie, sal nie toegestaan word nie. Jy sal nie 'n aftrekking vir 'n aangekoopte betonmenger of boor kan ontvang nie, aangesien dit nie in enige van die bogenoemde kategorieë val nie.

eiendomseis ontvang
eiendomseis ontvang

Watter dokumente is nodig om te bekom

Om jou reg uit te oefen, moet jy 'n stel dokumente afhaal wat jou identiteit en reg bevestig. Hieronder is die dokumente vir die eiendomsaftrekking vir die bou van 'n huis wat die belastingagent van jou sal vereis:

 • fotokopie van paspoort;
 • TIN;
 • aansoek om 'n aftrekking vir die bou van 'n huis (hierdie inligting moet in die dokument aangedui word);
 • sertifikaat van inkomste;
 • inkomsteverklaring;
 • dokument wat die eienaarskap van die erf bevestig;
 • kopie van grondsertifikaat;
 • kopie van boukontrak;
 • tjeks, kwitansies, enige dokumente wat die bedrag van konstruksiekoste bevestig.

As jy minderjarige kinders in jou gesin het, moet jy ook 'n geboortesertifikaat vir elke kind verskaf. As jy ten minste een pleegkind het, sal daar van jou verwag word om 'n besluit van die voogdyowerhede te verskaf dat die kind in jou sorg is.

reg op eiendomsaftrekking
reg op eiendomsaftrekking

Geld word nie in kontant of na 'n persoonlike bankrekening terugbesorg nie. Hulle word saam met lone by die werkplek by die kassa of op 'n werkende bankkaart uitgereik. Terselfdertyd, as jy 2-3 poste op een slag werk, het jy die reg om dit van alle werkplekke te ontvang. In hierdie geval moet afskrifte van dokumente verskaf word aan alle werkgewers wat as 'n weerhoudingsagent optree.

Ingevolge die wet kan jy kies om nie 'n inkomstebelastingopgawe in te dien nie. Hierdie dokument bevat egter inligting wat 'n rukkie sal neem vir die belastingowerhede om te bekom. Om die proses van oorweging van die aansoek te bespoedig, is dit beter om die verklaring in te vul en in te dien.

Aftrekkingsbedrae

Die bedrag van die aftrekking hang af van die bedrag wat bestee word aan die aankoop van boumateriaal, lone vir werkers, ensovoorts. In ooreenstemming met die wet is u geregtig op 'n eiendomsaftrekking ten bedrae van tot 2 miljoen roebels. As behuising egter gebou word nie om daarin te woon nie, maar om te verkoop, sal die bedrag nie meer as 250 duisend roebels wees nie, mits die waarde van vaste eiendom minder as 1 miljoen roebels is. Terselfdertyd moet 'n mens in ag neemtyd faktor. Die maksimum bedrag van die eiendomsaftrekking vir die bou van 'n huis is gelyk aan die bedrag waarvoor voorsiening gemaak is in die maand toe die balans gevorm is, oorgedra na die volgende tydperke.

huis projek ontwikkeling
huis projek ontwikkeling

Eiendomsaftrekking word nie verskaf as die behuising gekoop of gebou is met kraamkapitaal of werkgewersfondse nie. Dit is ook nie beskikbaar vir nie-werkende pensioenarisse nie, aangesien die pensioen nie belas word nie, wat beteken daar is niks om van af te trek nie.

Kan ek 'n aftrekking kry vir onvoltooide behuising

Dit gebeur dikwels dat nie net 'n erf of 'n plan van 'n huis gekoop word nie, maar 'n reeds herboude of amper herboude gebou. Daar is byvoorbeeld’n grondstuk aangekoop waarop reeds’n fondament en’n kelder opgerig is. Is dit moontlik om in hierdie geval daarop te reken om 'n aftrekking vir 'n onvoltooide huis te ontvang? Die wet bepaal dat jy dit nie net kan kry vir die aankoop van 'n erf nie, maar ook vir 'n onvoltooide huis, en selfs vir die afronding daarvan (as die huis gebou is, maar daar is geen afwerking daarin nie).

Op die fondse wat die vorige eienaar aan die bou van 'n privaat huis bestee het, sal jy natuurlik nie 'n aftrekking kan ontvang nie. Jy sal ook moet dokumenteer dat jy 'n onvoltooide huis ontvang het. Dit wil sê, dit maak sin om al daardie geboue te registreer en te dokumenteer wat werklik gedoen is voordat die vorige eienaar die huis gekoop het. Dit moet onmiddellik na die aankoop gedoen word, sodat daar later geen misverstande sal wees wanneer die bedrag van die belastingaftrekking vir die bou van 'n nuwe huis bepaal word nie.

Om 'n aftrekking vir 'n onvoltooide gebou te ontvang, moet jybykomend tot die dokumente wat oorhandig word wanneer die bou van 'n huis van nuuts af, verskaf 'n daad van aanvaarding en oordrag van onvoltooide behuising. Dit is waar selfs al het jy 'n belang daarin verkry.

Om 'n eiendomsaftrekking vir die bou van 'n huis te ontvang, kontak jou werkgewer. As jy vir 'n groot onderneming werk en jy het nie direkte toegang tot die bestuurder nie, moet jy 'n aansoek by die menslikehulpbronafdeling indien. In die geval dat dit nie moontlik is om die werkgewer te kontak nie, kan die aansoek en die pakket dokumente by die naaste belastingkantoor ingedien word.

Kan ek weer die aftrekking kry

Die wet maak nie weer voorsiening vir die ontvangs van 'n belastingaftrekking nie. Selfs as jy 'n ander huis koop of van werk verander, kan jy nie reken op die aftrekking om 'n tweede keer 'n huis te bou nie.

Elke burger het die reg om 'n eiendomsaftrekking te ontvang vir die bou van 'n huis. Die wet laat jou toe om die belastingaftrekking te gebruik vir die bou van 'n huis, byvoorbeeld 'n ander gade, volwassenes, werkende kinders en ander familielede, maar slegs met hul toestemming.

Is dit moontlik om 'n aftrekbare balans te kry

Dit gebeur dat tydens die bou van 'n privaat huis nie die hele bedrag van die aftrekking wat deur die wet voorsiening gemaak word, bestee is nie. Byvoorbeeld, wanneer jy 'n huis bou, kon jy 'n bedrag van minder as 2 miljoen roebels terugbetaal. Toe besluit jy of iemand van jou familie om nog’n huis te bou. Kan die oorblywende fondse gebruik word? As jy nie betrokke is by die bou van huise wat uitsluitlik bedoel is vir die daaropvolgende verkoop nie, dan kan jy, maar slegs binnedie oorblywende bedrag en onderhewig aan die voorwaardes voorgeskryf in Artikel 220 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.

eiendomsbelasting aftrekking gedeelde konstruksie
eiendomsbelasting aftrekking gedeelde konstruksie

Hoe die aftrekking vir aandele-deelname in 'n woonstelgebou bereken word

Belasting eiendomsaftrekkings vir konstruksie en afwerking kan verskaf word indien die belastingbetaler 'n sertifikaat het wat die eienaarskap van die aangekoopte behuising bevestig. Dit moet saam met die aansoek ingedien word. Boonop kan jy dit nie net uit die aangekoopte boumateriaal kry nie, maar ook uit die rente op die lening, indien 'n residensiële gebou opgerig is vir die bedrag wat ontvang is.

Wanneer jy aan gedeelde konstruksie deelneem, sal jy dit eers kan ontvang nadat die huis in werking gestel is, want eers daarna sal 'n sertifikaat uitgereik word. Totdat jy hierdie dokument het, sal jy nie 'n eiendomsbelastingaftrekking vir gedeelde konstruksie kan ontvang nie. 'n Sertifikaat van eienaarskap is by die verpligte pakket dokumente ingesluit, aangesien nie alles skoon is met konstruksiemaatskappye in Rusland nie. Indien die gespesifiseerde konstruksietydperk in die kontrak meer as 3 jaar is, sal jy nie 'n aftrekking kan ontvang nie.

uitbetalings

Sodra dit moontlik word om 'n eiendomsaftrekking tydens konstruksie te ontvang, is dit nodig om 'n vooraf-opgestelde pakket dokumente by die werkgewer of by die belastingafdeling in te dien. Binne 3 maande sal die belastingdiens die dokumente nagaan, en as daar geen redes vir weiering is nie, sal die aftrekking gekrediteer en saam met die salaris uitgereik word.

Indien binne 3 maandedie besluit nie geneem is nie, het die belastingbetaler die reg om van die belastingdiens die oordrag van rente in die bedrag van die huidige herfinansieringskoers te eis.

dokumente vir eiendomsaftrekking tydens die bou van 'n huis
dokumente vir eiendomsaftrekking tydens die bou van 'n huis

In die geval van weiering om die aftrekking te bereken as gevolg van 'n verkeerd uitgevoer pakkie dokumente (daar is geen sertifikate nie, die verkeerde data word aangedui), kan die versoek weer gedoen word.

Die besluit om te weier of uit te reik, stuur die belastingowerhede per pos na die woonplek van die belastingbetaler. Terselfdertyd moet hulle die rede vir die weiering om 'n eiendomsbelastingaftrekking uit te reik, aandui. Hulle is verplig om verduidelikings skriftelik per pos aan jou te stuur by die adres van die koshuis

moontlike probleme

Probleme kan ontstaan wanneer fondse teruggee, wat daartoe sal lei dat jy die geleentheid sal verloor om 'n eiendomsaftrekking te ontvang:

 • Weens die lengte van konstruksiewerk. Om 'n aftrekking te ontvang, moet jy 'n aanvaardingsertifikaat verskaf. As die konstruksie om een of ander rede vir meer as 3 jaar vertraag word, sal dit nie meer moontlik wees om dit te kry nie.
 • Vertraging in die uitvoering van dokumente wat eienaarskap bevestig. Meestal staar deelnemers aan gedeelde konstruksie hierdie probleem in die gesig wanneer die konstruksiemaatskappy nie die huis binne die tyd wat in die kontrak gespesifiseer is in werking kan stel nie of glad nie die konstruksie voltooi nie.
 • Voorkoms van betwisbare situasies tydens die verifikasie van dokumentasie deur die belastingowerhede. Amptenare kan bykomende inligting of bevestiging van die wettigheid van transaksies vereis. Soms gee hulle nie redes nieweiering, wat teen die wet is.
 • Gewetenlose ontwikkelaars. Dit is een van die mees algemene redes waarom belastingaftrekkings nie toegestaan word nie. In hul begeerte om soveel as moontlik te verdien, reël hulle dikwels vervalsing van dokumente, vertraag die aflewering van die voorwerp, dui ander pryse in die dokumente aan.

Indien die bogenoemde probleme voorkom, moet jy hof toe gaan. Dit is die enigste manier om die fondse te kry wat regmatig aan jou toekom en die omstrede situasie op te los, of ten minste diegene te straf wat verantwoordelik is vir die feit dat jy nie jou reg kan uitoefen nie.

In plaas van 'n gevolgtrekking

Belasting eiendomsaftrekkings vir die bou van 'n huis is 'n wettige reg om terug te betaal, indien nie al die fondse wat spandeer is nie, dan ten minste sommige daarvan. Om 'n residensiële gebou te bou is duur. As daar 'n geleentheid is om geld te spaar deur belastingaftrekkings, sal dit irrasioneel wees om dit nie te gebruik nie.

Gewilde onderwerp